ทัวร์น้ำตกหูโขว่ มหัศจรรย์แกรนด์แคนย่อนยูฉาโกว จิงเบี้ยน เวฟ วัลเลย์ ซีอาน

     ชมความงามธรรมชาติ ที่ถูกซ่อนเร้น ของแกรนด์แคนย่อนยูฉาโกว และ จิงเบียนเวฟวัลเลย์ ได้คำยกย่องว่า China Antelope Canyon ชมความสวยงามของน้ำตกหูโข่ว น้ำตกใหญ่อับดับ 2 ของจีน น้ำตกที่เกิดจากแม่น้ำเหลือง ชมสุสานหวงตี้ จักรพรรดิเหลือง หวงตี้ หนึ่งในวีระบุรุษตามตำนาน ชมอุทยานน้ำพุร้อนหัวชิงฉือ กับตำนานรักอมตะของหยางกุ้ยเฟย เที่ยวเมืองซีอาน พิพิธภัณฑ์สุสาน ฮัน หยาง หลิง "สุสานแห่งความสุขยุคราชวงศ์ฮั่น" สุสานถังเฉียนหลิง เป็นสุสานเพียงหนึ่งเดียวในประเทศจีนที่ได้ฝังร่างฮ่องเต้จีนไว้ถึง 2 พระองค์ อันได้แก่ฮ่องเต้ถังเกาจง และจักรพรรดินี ผู้โด่งดัง บูเช็กเทียน *เที่ยวเน้นเที่ยวจัดเต็ม ไม่เข้าร้านรัฐบาล

ทัวร์มาใหม่ แนะนำ โปรโมชั่น


1. วันแรก สนามบินดอนเมือง – ซีอาน –พิพิธภัณฑ์สุสาน ฮัน หยาง หลิง – เมืองถงหยวน


07.00 น.คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคาร 1 ชั้น 3 ประตู 1-209.45 น.ออกเดินทางสู่เมืองซีอาน โดย สายการบินแอร์เอเซีย เที่ยวบินที่ FD588 (ที่นั่งธรรมดา รวมอาหาร นน.กระเป๋า 20 กก.) (ใช้เวลาเดินทาง 4.10 ชม.) เวลาประเทศจีนเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง14.35 น.ถึงท่าอากาศยานนานาชาติซีอานเสียนหยาง เป็นท่าอากาศยานที่ให้บริการในเมืองซีอาน มณฑลส่านซี สาธารณรัฐประชาชนจีน เมืองซีอาน เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศจีนซีอาน เป็นเมืองแห่งประวัติศาสตร์ที่มีชื่อเสียงของโลกเมืองหนึ่ง ความหมาย "ความสงบสุขทางตะวันตก" เป็นเมืองหลวงของมณฑลส่านซี ในประเทศจีน และเป็นหนึ่งในเมืองสำคัญในประวัติศาสตร์จีน ในอดีตซีอานได้เป็นเมืองหลวงของ 13 ราชวงศ์ รวมทั้ง โจว ชิน ฮั่น และ ถัง ซีอานยังเป็นเมืองปลายทางของเส้นทางสายไหม ซีอานมีประวัติอันยาวนานมากกว่า 3,100 ปี โดยชื่อเดิมว่า ฉางอาน ซึ่งมีความหมายว่า "ความสงบสุขชั่วนิรันดร์" ซีอานเป็นเป็นเมืองที่เจริญและใหญ่ที่สุดในส่วนตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศจีน และเป็น 1 ใน 10 เมืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีนนำคณะเที่ยวชม พิพิธภัณฑ์สุสาน ฮัน หยาง หลิง "สุสานแห่งความสุขยุคราชวงศ์ฮั่น" ตั้งอยู่ในเขตเว่ยเฉิงของเมืองเสียนหยาง เป็นที่ตั้งของจักรพรรดิในสมัยราชวงศ์ฮั่นตะวันตก อยู่ในยุคที่ไพร่ฟ้าข้านิกรต่างมีความสุข หลังจากผ่านพ้นความทุกข์ยากลำเค็ญมาแสนนาน ตั้งแต่สมัยสงครามเจ็ดรัฐ ต่อเนื่องมาถึงความโหดร้ายสมัยราชวงศ์ฉิน และการต่อสู้ชิงบัลลังก์ของฉ้อปาอ๋องกับหลิวปัง ความสุขนี้ได้ปรากฎให้เห็นจากสุสานของพระองค์ ผู้ได้รับการยกย่องว่า ใช้นโยบาย "ปกครองแบบไม่ปกครอง" ต่อพสกนิกรของพระองค์ สุสานฮั่นหยางหลิง ของจักรพรรดิฮั่นจิ่งตี้ (ฮั่นเกงเต้-ต้นสายบรรพชนของพระเจ้าเล่าปี่) จักรพรรดิฮั่นจิ่งตี้ พระองค์ทรงมีพระชนม์ชีพอยู่ในช่วงปี 188 -141ก่อนคริสตกาล ในรัชกาลของพระองค์และพระบิดา จัดได้ว่าเป็นยุคทองแห่งราชวงศ์ฮั่นตะวันตกเพราะในสองรัชกาลของพระองค์กับพระราชบิดาคือ จักรพรรดิฮั่นเหวินตี้ สุสานแห่งนี้พระองค์ใช้ระยะเวลาในการก่อสร้าง (จนถึงบรรจุพระศพของพระองค์และพระมเหสี) รวม 28 ปีความสุขและความเจริญแห่งยุคสมัยได้ ปรากฎโฉมออกมาให้เห็นสู่สายตาชาวโลก (เป็นสุสานเดียวของจักรพรรดิในสมัยราชวงศ์ฮั่นตะวันตกและฮั่นตะวันออก ที่ได้มีการเปิดให้เข้าชมอย่างเป็นทางการ) โดยมีการขุดค้นพบสุสานของพระองค์โดยบังเอิญ ในระหว่างการเตรียมพื้นที่เพื่อสร้างสนามบินเสียนหยาง ครอบคลุมพื้นที่กว้างใหญ่ถึง 20 ตร.กม. เอกลักษณ์ที่สร้างชื่อเสียงให้กับสุสานฮั่นหยางหลิง คือ กองทัพหุ่นทั้งบุรุษ ขันที และสตรี ที่มีขนาดเล็กเพียงประมาณ 62 ซม. ตุ๊กตาแต่ละตัวผลิตขึ้นโดยใช้แม่พิมพ์ แทนการปั้นมือแบบสมัยราชวงศ์ฉิน ที่ยุคสมัยห่างกันเพียงไม่นาน ที่น่าศึกษาคือ มีการตกแต่งทำลวดลาย มีแขนเป็นไม้ สามารถหมุนได้ มีเสื้อผ้าอาภรณ์ เกราะหนัง เครื่องประดับต่าง ๆ อย่างเหมือนจริง นอกจากนี้ยังพบอุปกรณ์เครื่องใช้ทางเกษตร เครื่องครัว เครื่องใช้สอยในครัวเรือน แสดงเรื่องราวของชีวิตประจำวันมากกว่าการศึกสงคราม สอดคล้องกับข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่ระบุว่าในยุคนี้มีการลดภาษี ลดการเกษตร แรงงาน และไม่มีโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ เมื่อเปรียบเทียบกับสมัยราชวงศ์ฉิน แม้ว่าจะเป็นรูปแบบพิธีกรรมในลักษณะเดียวกัน แต่แนวคิดที่อยู่เบื้องหลังกลับแตกต่างไป ทั้ง ๆ ที่เวลาผ่านไปจากการสร้างสุสานจักรพรรดิ์จิ๋นซี เพียง 53 ปี ที่น่าประทับใจยิ่งคือ หุ่นแต่ตัวจะเปื้อนรอยยิ้มบนใบหน้า แสดงออกถึงความสุขแห่งยุคสมัยโดยแท้จริงนอกจากนี้ ยังมีกองทัพของบรรดาสัตว์ดินเผา ทั้งสุกร แกะ แพะ หรือแม้แต่สุนัข ไก่ ถูกฝังเรียงแถวอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย ที่ช่างน่าตื่นตาเสียจริงๆ แล้วยังมีความแตกต่างจากกองทหารม้าดินเผาของจักรพรรดิจิ๋นซีอย่างชัดเจนที่มีสีหน้าเคร่งขรึมและเครียดเคร่ง ขาดสีสันชีวิตชีวา และที่น่าทึ่งอีกสิ่งหนึ่งคือ รูปปั้นดินเผาของบุรุษและสตรีในสมัยราชวงศ์ฮั่นตะวันตก ที่ยังคงมีสีสันสวยงาม แม้ว่าจะผ่านกาลเวลามายาวนานกว่า 2,200 ปี เป็นต้นแบบในการศึกษารูปร่างของผู้คน เสื้อผ้าอาภรณ์ การใช้สี ขนบประเพณี ฯลฯ ของผู้คนในสมัยราชวงศ์ฮั่นได้เป็นอย่างดี ** เนื่องจากกาลเวลา ทำให้ปัจจุบันเห็นแต่หุ่นเปลือย เนื่องจากเสื้อผ้าได้เสื่อสภาพ ไปแล้วทัวร์น้ำตกหูโขว่


จากนั้นนำคณะเดินทางสู่เมืองถงหยวน (ใช้เวลาประมาณ 1.30 -2 ชม.)ค่ำรับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Jiuzhou International Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว2. วันที่สอง เมืองหยันอัน - (สุสานหวงตี้ จักรพรรดิเหลือง หวงตี้ ) - แกรนด์แคนหยอนยูฉาโกว


07.00 น.รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารโรงแรมเช้านำคณะเดินทางสูเมืองหยันอัน เที่ยวชมสุสานหวงตี้ จักรพรรดิเหลือง หวงตี้ หนึ่งในวีระบุรุษตามตำนาน นอกจากฝูซี ผู้คิดค้นประดิษฐ์สัญลักษณ์อักษรจีน และเสินหนง นักประดิษฐ์เครื่องมือเกษตร ผู้วิวัฒนาการสังคมเกษตรโบราณ จักรพรรดิเหลืองหวงตี้กลับมีภูมิประวัติที่ค่อนข้างชัดเจนขึ้นในสายตาของนักประวัติศาสตร์ แม้ว่าจะเพิ่มเติมความเป็นอริยะบุคคล เข้าไปจากตำนานการไปบำเพ็ญเพียรศึกษาวิถีแห่งเต๋าที่เทือกเขาคงท้ง จนมีความรู้วิทยาการทางแพทย์ จนบัญญัติคัมภีร์ หวงตี้เน่ยจิง ตำราพื้นฐานแพทย์แผนโบราณ จักรพรรดิเหลืองหวงตี้ ผู้เป็นทั้งนักรบนักปกครอง ในยุควัฒนธรรมหัวเซี่ยจึงถูกยกย่องเป็น "บิดาแห่งประชาชนชาวฮั่น" ตามตัวหนังสือที่จารึกไว้ที่สุสานหวงตี้ มณฑลส่านซีทัวร์น้ำตกหูโขว่


หลักฐานทางประวัติศาสตร์ยืนยันความเป็นบุคคลที่มีตัวตน และศาลเจ้าอนุสรณ์ศักดิ์สิทธิ์แห่งความเคารพนับถือ 220 ปีก่อน ค.ศ. ยุคสงครามระหว่างรัฐ หลังจากจักรพรรดิฉินซื่อหวง ทำสงครามพิชิตรัฐทั้ง 6 ได้เรียบร้อยแล้ว รวมแผ่นดินเป็นหนึ่งเดียว สถาปนาตัวเองเป็นปฐมกษัตรย์แผ่นดินจีน ปกครองแผ่นดินลุถึงปีที่ 27 ได้เดินทางมาที่เขาเฉียวซาน เป็นการส่วนพระองค์ มีกระบี่ประจำกายสะพายที่เอว ส่วนมือทั้งสอง ประคองถือเครื่องบูชาด้วยตนเอง มาถึงหอบูชาหวงตี้ ทำการกราบไหว้บวงสรวงอย่างเงียบ ๆ ต่อมาอีก 110 ปีก่อน ค.ศ. อาณาจักรต้าฮั่น จักรพรรดิฮั่นอู่ตี้ บัญชาให้กำลังทหาร 180,000 คน สร้าง หอภาวนาเซียน ฉีเซียงไถ หรือหอเซียนฮั่นอู่ตี้กระทั่งมาถึงสมัยราชวงศ์ถัง (ค.ศ.618-907) สุสานหวงตี้ ถูกประกาศให้เป็น สถานที่ศักดิ์สิทธ์ของราชสำนักถังอย่างเป็นทางการ นับแต่นั้นมา สุสานหวงตี้ กลายเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของ บรรดาผู้ปกครองแผ่นดิน ที่ต้องมากราบไหว้บูชาเป็นธรรมเนียมประเพณี ในสมัยราชวงศ์ ปัจจุบัน สุสานจักรพรรดิเหลือง จดทะเบียนขึ้นเป็นโบราณสถานของรัฐอำเภอหวงหลิง ถือว่าเป็นโบราณสถานประเภทสุสานหลวง "หมายเลข 1" ของจีนอีกด้วยกลางวันรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบ่ายเที่ยวชมแกรนด์แคนย่อนยูฉาโกว ชมความมหัศจรรย์ของหุบเขา มีที่ความแปลกประหลาดของซอกหินต่างๆ ตามร่องหุบเขา มีชื่อเสียงโด่งดัง จากการเผยแพร่ภาพสถานที่นี้ โดยช่างภาพชื่อ Chang Bo ทางอินเตอร์เนท ทำให้สถานที่นี้ได้รับยกย่อง เป็น “China Antelope Canyon” คล้ายกับ แอนตีโลปแคนยอนในรัฐแอริโซนา สหรัฐอเมริกาทัวร์น้ำตกหูโขว่


 


ทัวร์น้ำตกหูโขว่


 


ทัวร์น้ำตกหูโขว่


 


ทัวร์น้ำตกหูโขว่


ค่ำ รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Jinze International Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว3. วันที่สาม หมู่บ้านเจ่าหยวน - เมืองยูหลิน - แกรนด์แคนย่อน จิงเบี้ยน เวฟ วัลเลย์ – เมืองหยันอัน


07.00 น.รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารโรงแรมเช้า นำท่านย้อนเรื่องราวจุดกำเนิดพรรคคอมนิวนิสต์ของจีน ณ หมู่บ้านเจ่าหยวน เมืองหยันอัน สถานที่ตั้ง ของสำนักเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ เป็นสถานที่ทำงานและพักอาศัยของผู้นำคนสำคัญ ของพรรค นานกว่า 13 ปี รวมทั้งเหมาเจ๋อตุง โจวเอินไหล เติ้งเสี่ยวผิง เป็นต้นนำคณะเดินทางสู่เมืองยูหลิน เพื่อชมความแปลก และความสวยงามของลานหินทรายแกรนด์แคนย่อน จิงเบียน เวฟ วัลเลย์ (ใช้เวลาเดินทาประมาณ 2 ชม.) นำคณะเดินทางสู่เมืองยูหลิน เพื่อชมความแปลก และความสวยงามของลานหินทรายแกรนด์แคนย่อนจิงเบี้ยน เวฟ วัลเลย์กลางวันรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบ่ายเที่ยวชมแกรนด์แคนย่อน จิงเบียน เวฟ วัลเลย์ เป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ที่น่าตื่นตาตื่นใจที่สุดของจีนก่อตัวขึ้นเรื่อย ๆ จากการพังทลายของหินทรายสีแดง มีลักษณะเป็นชั้นๆ สีสันสลับสีกัน เป็นสิ่งที่หาชมได้ยากมาก คล้ายกับสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดัง ในรัฐแอริโซน่า ประเทศสหรัฐอเมริกาทัวร์น้ำตกหูโขว่


 


ทัวร์น้ำตกหูโขว่


ค่ำรับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Jinze International Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว4. วันที่สี่ น้ำตกหูโขว่ เมืองหลิงถง


07.00 น.รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารโรงแรมเช้านำท่านเที่ยวชมน้ำตกหูโขว่ น้ำตกหูโข่ว ขึ้นชื่อว่าเป็นน้ำตกใหญ่สุดของแม่น้ำเหลืองของจีน ตั้งอยู่ระหว่างมณฑลส่านซี กับซานซี ความกว้างของน้ำตกจะเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล โดยปรกติจะมีความกว้าง 30 เมตร แต่หากช่วงฤดูน้ำหลากจะขยายได้กว้างถึง 50 เมตร ทั้งนี้มีความสูงกว่า 20 เมตร เมื่อสายน้ำในแม่น้ำเหลืองไหลผ่านปราการธรรมชาติหุบเขาหูโข่วทั้งสองฟาก ทำให้เกิดเป็นสายน้ำเอ่อล้นเป็นน้ำตกขนาดมหึมา สีสันคมเข้ม สวยงามตระการตาน้ำตกหูโข่ว เป็นน้ำตกสีเหลืองแห่งเดียวในโลก ตั้งอยู่ที่เมืองหยินชวน อำเภอหยานอาน มณฑลส่านซี เป็นน้ำตกที่ใหญ่เป็นอับสองในประเทศจีนรองจากหวงกั่วซู่ในมณฑลกุ้ยโจว น้ำตกหูโข่ว ตั้งอยู่บนสายน้ำแห่งแม่น้ำเหลือง (แม่น้ำวิปโยค) สายเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงแผ่นดินจีน และสร้างสมอารยธรรมขึ้นมากมายให้กับสองฝั่งลุ่มแม่น้ำ สายน้ำแม่น้ำเหลืองที่ไหลเอื่อยเรื่อยๆผ่านหุบเขาโตรกผานับพันกิโลเมตร สองฝั่งแม่น้ำค่อยบีบแคบลง ทำให้น้ำไหลเชี่ยวขึ้นเรื่อยๆทัวร์น้ำตกหูโขว่


 


ทัวร์น้ำตกหูโขว่


 


ทัวร์น้ำตกหูโขว่


เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่นบ่าย ได้เวลาพอสมควร นำท่านเดินทางสู่เมืองหลิงถง ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4.30 ชม.ค่ำรับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Huaqing Aegean International Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว5. วันที่ห้า อุทยานน้ำพุร้อนหัวชิงฉือ (หยางกุ้ยเฟ่ย) – พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์มณฑลส่านซี - ถนนคนเดินอิสลาม


07.00 น.รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารโรงแรมเช้านำท่านชมอุทยานน้ำพุร้อนหัวชิงฉือ กับตำนานรักอมตะของหยางกุ้ยเฟย อุทยานน้ำพุร้อนหัวชิง อยู่เชิงเขาหลี่ซัน (หลี่ แปลว่าม้าสีดำเงา ที่มีลักษณะท่าทีที่งดงาม) เป็นบ่อน้ำพุร้อนตามธรรมชาติ มีอุณหภูมิประมาณ 43 -45 องศาเซลเซียส เป็นอุทยานสรงน้ำของกษัตริย์มาแต่สมัยราชวงศ์โจวประมาณ 1,700 ปี ต่อมาจนถึงราชวงศ์ฮั่นและถัง และได้รับชื่อว่า หัวชิงฉือ ในสมัยจักรพรรดิถังเสวียนจง จุดเด่นสำคัญ คือรูปปั้นสีขาวของพระสนมเอกหยางกุ้ยเฟย (ค.ศ. 718 - 756) ในท่วงท่าเพิ่งขึ้นจากสระน้ำอุ่น รูปปั้นนี้สะท้อนให้เห็นถึงความงามอันสะคราญยิ่งของนาง ที่มีสิริโฉมอันวิไลนัก ยืนเด่นเป็นสง่าอยู่หน้าสระน้ำขนาดใหญ่ ท่วงท่านี้เองที่ไป๋จวีอี้ กวีเอกในสมัยราชวงศ์ถัง (ค.ศ. 772-846) ได้บรรยายไว้ในบทกวีฉางเฮิ้นเกอ (CHANG HEN GE) ตอนหนึ่งว่า"...ฤดูกาลแห่งเหมันต์ใบไม้ผลิทรงดำริประทานเยือน หัวชิงฉือน้ำแร่อุ่นปรุงชโลมไล้ผิวนางครั้นอาบเสร็จแสร้ง จริตสิ้นเรี่ยวแรงเหล่านางในต้องเข้าคอยประคองกอดผลัดภูษา พัสตราภรณ์อันพลิ้วไหวรูปหน้านางงามประดุจร้อยบุปผาแลเกศา ดำมันขลับพลิ้วสลวยแซมประดับดอกไม้ไหวอ่อนระรวยยลเสน่ห์ทรง หลงใหลทุกวันคืน..."ฉางเฮิ้นเกอ หรือ "บทเพลงแห่งความรักลุ่มหลงอันยาวนาน" เป็นบทกวีขนาดยาว 847ตัวอักษร ที่ไป๋จวีอี้ได้พรรณนาถึงความรักที่จักรพรรดิถังเสวียนจงมีต่อหยางกุ้ยเฟย นับเป็นบทกวีขึ้นชื่อที่มีขนาดยาวที่สุดในสมัยราชวงศ์ถัง ที่ผู้เขียนได้บรรยายภาพของความรัก และความอาลัยอาวรณ์ของทั้งสองได้อย่างสวยงาม และเจ็บปวดที่สุดพระ สนมเอกหยางกุ้ยเฟย ได้รับการยกย่องว่าเป็น 1 ใน 4 สตรีที่สวยที่สุดในประวัติศาสตร์จีน (อีก 3 นางคือ ไซซี, เตียวเสี้ยน และหวางเจาจวิน) จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของที่นี่ก็คือต้นทับทิมโบราณที่มีอายุมาแต่สมัยราชวงศ์ถัง มีอยู่ต้นหนึ่งอายุกว่า 1,200 ปี เชื่อกันว่าเป็นต้นทับทิมที่หยางกุ้ยเฟยเป็นผู้ปลูกไว้ทัวร์น้ำตกหูโขว่


กลางวันรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบ่ายพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์มณฑลส่านซีพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์มณฑลส่านซี กลุ่มอาคารที่มีการก่อสร้างเลียนแบบสถาปัตยกรรมในสมัยราชวงศ์ถัง ภายในมีการจัดแสดงมรดกทางวัตนธรรมและอารยธรรมที่โด่งดัง เป็นที่รู้จักทั้งในและต่างประเทศมากมาย จนได้รับการขนานนามว่าเป็น "ไข่มุกเรืองรองแห่งเมืองเก่า ขุมทรัพย์แห่งชนชาติจีน" ถือเป็นสิ่งก่อสร้างอันเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของเมืองซีอานโครงการพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ส่านซีก่อสร้างบนเนื้อที่ 65,000 ตารางเมตร มีพื้นที่ภายในอาคารทั้งหมด 55,600 ตารางเมตร อาคารจัดแสดงแบ่งเป็น 3 ชั้น และ 1 ห้องแสดงภาพชั้นใต้ดินที่อยู่แยกออกไป วางผังการก่อสร้างในรูปแบบวังตามแบบโบราณ การตกแต่งเน้นโทนสีธรรมชาติเช่น ดำ ขาว น้ำตาล และสีชา เป็นหลัก จัดแสดงโบราณวัตถุอันล้ำค่า 370,000 ชิ้น ได้รับการขนานนามเป็น "สิ่งก่อสร้างสมัยใหม่ในกลิ่นอายราชวงศ์ถัง" เริ่มเตรียมการก่อสร้างตั้งแต่ปี 1983 แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 1991 ภายหลังการเปิดใช้บริการ พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ส่านซีได้ดำเนินความร่วมมือแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์กับองค์กรต่าง ๆ เช่น พิพิธภัณฑ์ ศูนย์แสดงงานศิลปะ และหน่วยงานวิจัยต่าง ๆ ที่มีชื่อเสียงจากทั่วโลก เป็นเสมือนหน้าต่างบานมหึมาที่เผยแพร่วัฒนธรรม อารยธรรม และจิตวิญญาณความเป็นส่านซีสู่สายตาอารยประเทศ พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ส่านซีได้รับรางวัล "หลู่ปาน"หนึ่งในรางวัลด้านการบริหารและคุณภาพของโครงการวิศวกรรมในปี 1994ทัวร์น้ำตกหูโขว่


ทัวร์น้ำตกหูโขว่


ค่ำรับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Ramada Plaza by Wyndham Xian หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว6. วันที่หก สุสานถังเฉียนหลิง - กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)


07.00 น.รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารโรงแรมเช้าท่านชมสุสานถังเฉียนหลิง เป็นสุสานเพียงหนึ่งเดียวในประเทศจีนที่ได้ฝังร่างฮ่องเต้จีนไว้ถึง 2 พระองค์ อันได้แก่ฮ่องเต้ถังเกาจง และจักรพรรดินี ผู้โด่งดัง บูเช็กเทียน ซึ่งตั้งอยู่ในอำเภอเฉียนห่างออกไปทางตะวันตกเฉียงเหนือ 80 กิโลเมตรของเมืองซีอาน มณฑลส่านซี และนับเป็นสุสานฮ่องเพียงแห่งเดียวในประเทศจีนที่ไม่เคยถูกขโมยขุดมาก่อน ล่าสุดนักโบราณคดีที่ได้ทำการศึกษาวิจัยในสุสานดังกล่าว ก็ได้ค้นพบโฉมหน้าที่แท้จริงของตำหนักล่างว่ามีขนาดใหญ่โตมโหฬาร มีกำแพงหนาล้อมอยู่ 2 ชั้น ซึ่งกำแพง 4 ด้านรวมกันมีความยาวกว่า 380 เมตร นอกจากได้ทำความเข้าใจกับข้อมูลของตำหนักล่างเพิ่มเติมแล้ว ในขณะที่นักโบราณคดีได้ทำความสะอาดตรวจสอบประตูทางทิศเหนือ ยังพบกับม้าหิน ฐานรองเสือหิน สิงโตหิน โดยเฉพาะเสือหินที่จะเป็นข้อมูลใหม่อันเป็นประโยชน์ต่อการศึกษารูปสลักในสมัยราชวงศ์ถัง ผู้เชี่ยวชาญด้านโบราณคดีของส่านซีได้ระบุว่า “จากสิ่งที่ค้นพบทำให้สามารถคาดเดาถึงสิ่งที่ถูกฝังไปในสุสานได้มากกว่า 70% ซึ่งคาดว่า สุสานเฉียนหลิงน่าจะเต็มไปด้วยของล้ำค่าในสมัยราชวงศ์ถัง ซึ่งเคยมีนักโบราณวัตถุประเมินไว้ว่า ในสุสานนี้ น่าจะมีโบราณวัตถุที่มีค่าไม่น้อยกว่า 500 ตัน”ทัวร์น้ำตกหูโขว่


11.00 น.รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร12.30 น.เดินทางสู่สนามบิน เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ15.35 น.เดินทางสู่กรุงเทพ โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบิน FD589 (ใช้เวลา 4.15ชม.)18.50 น.ถึงสนามบินกรุงเทพฯ ดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ********** จบรายการทัวร์ **********

วันเดินทางและอัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน เด็กพักกับผู้ใหญ่ เด็กพักกับผู้ใหญ่ เสริมเตียง พักเดี่ยว เพิ่ม หมายเหตุ สอบถาม
ไม่มี
อัตรานี้รวม

1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ชั้นนักท่องเที่ยว (Economy Class)
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์
3. ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง
4. ค่าห้องพัก (ห้องละ 2 -3 ท่าน) ในโรงแรมที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า
5. ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
6. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถ
7. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล 100,000 บาท
*เงื่อนไขการเอาประกัน และการคุ้มครองประกันการเดินทาง ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของบริษัทฯประกันภัย ตามกรมธรรม์เท่านั้น*
8. นำดื่มบนรถบัสวันละ 1 ขวด/ท่าน

อัตรานี้ไม่รวม

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด , ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากในรายการ
2. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)
3. ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน)
4. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้า เพื่อเป็นกำลังใจในการทำงาน
5. ค่าใช้จ่ายต่างๆ เกิดจากกรณีสุดวิสัย นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ เช่น สายการบินยกเลิกเที่ยวบิน หรือล่าช้า ทำให้ต่อเครื่องไม่ทันเวลา การรับผิดชอบจะตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบิน บริษัทฯ ไม่มีส่วนรับผิดชอบในส่วนนี้
6.การบริการยกกระเป๋าเป็นการบริการเสริมเพิ่มเติม ทั้งนี้บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบกรณีกระเป๋าแตก ขีดข่วน หู้หิ้วหลุด เช่น กรณีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ยกขึ้นสายพานของแอร์ไลน์ หรือกรณีเจ้าหน้าที่โรงแรมยกเข้าออกโรงแรมหรือคนขับรถยกขึ้นรถบัสหรือยกเข้าออกเรือที่พักบนเรือ และทำให้กระเป๋าเกิดความเสียหาย บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบใดๆให้ท่านได้ เพื่อความสบายใจกรณีลูกค้ากังวลเรื่องกระเป๋ากรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ตามจุดต่างๆเพื่อลูกค้าจะได้ยกกระเป๋าท่านเอง
7.กรณีกระเป๋าสูญหายระหว่างทัวร์ บริษัทฯ ขอคืนกิโลกรัมละ 15USD ตามน้ำหนักเอกสารแอร์ไลน์ที่ท่านเช็คอินท์จากกรุงเทพฯ มา
8.กรณีลูกค้าจะต้องทานซีฟู้ดทุกๆมื้อ.ลูกค้าสามารถสั่งเพิ่มและชำระเงินที่ร้านอาหารได้โดยตรง
9.กรณีขอที่นั่งพิเศษ บริษัทฯ จะทำการรีเควสร้องขอแอร์ไลน์ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่ยืนยันจะได้ตามที่ขอหรือไม่ขึ้นอยู่กับแอร์ไลน์ดำเนินการ

หมายเหตุ

- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ยกเลิกการเดินทาง กรณีคณะเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน
- บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือ ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมด หรือ บางส่วน
- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเพิ่มขึ้นในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย อาทิ เกิดการล่าช้าของสายการบิน เปลี่ยนแปลงเวลาของสายการบิน และยกเลิกเที่ยวบินจากสายการบิน ,อุบัติเหตุร้ายแรงตามธรรมชาติต่างๆ , การนัดหยุดงาน , ปัญหาทางการเมือง , การจลาจล , การโจรกรรม , และสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งเป็นเหตุอันเกิดขึ้นเหนือการควบคุมของบริษัท
- บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์, กำหนดวันเดินทาง,สายการบิน,และราคาทัวร์ ตามความเหมาะสม และความจำเป็นที่เกิดขึ้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- คณะผู้จัดการเดินทางจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากผู้เดินทางถูกปฏิเสธการเข้า – ออกเมือง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าออกเมืองเป็นสำคัญ
- ยกเลิกการเดินทางทุกกรณีหรือไม่เดินทางพร้อมคณะ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเป็นลักษณะของการเหมาจ่ายแบบหมู่คณะ ไม่สามารถแยกคืนได้
- ประภัยภัยที่บริษัทฯ จัดให้เป็นประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง ไม่ครอบคลุมสุขภาพ และโรคประจำตัว หากต้องการครอบคลุมเรื่องสุขภาพลูกค้าต้องซื้อประกันทำเพิ่มจากบริษัทฯประกัน
- มาตรฐานโรงแรม ระดับดาว จะเป็นระดับดาวท้องถิ่น ของแต่ละประเทศ
- สถานที่ท่องเที่ยวในโปรแกรม ที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ บริษัทฯ ไม่สามารถการันตีความสวยงามได้ ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ และช่วงวันเดินทางนั้นๆ บริษัทฯ ขอไม่รับผิดชอบกรณีนี้

 

1. ส่งสำเนาหนังสือเดินทาง มีวันหมดอายุมากกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ
2. ชำระเงินมัดจำค่าทัวร์ ท่านละ 15,000 บาท
(หนังสือเดินทางต้องมีวันหมดอายุมากกว่า 6 เดือน เหลือหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า)
กรณียกเลิก
1.กรณียกเลิกการเดินทาง ก่อน 59 วัน และยังไม่ได้ออกตั๋วเครื่องบิน คืนเงินมัดจำทั้งหมด
2.กรณียกเลิกการเดินทาง ก่อน 59 วัน แต่บริษัทฯแจ้งออกตั๋วเครื่องบินแล้ว ไม่คืนเงินมัดจำ
3.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย ช่วงวัดหยุดยาว (สงกรานต์-วันปิยะ วันพ่อแห่งชาติ วันแม่แห่งชาติ –ปีใหม่) ยกเว้นกรณีบริษัทฯแจ้งออกตั๋วเครื่องบินแล้ว ไม่คืนเงินมัดจำ หลังจากออกตั๋วแล้ว
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน หักค่ามัดจำ 15,000 บาท + ค่าใช้จ่ายอื่น (ถ้ามี) (สงกรานต์-วันปิยะ-ปีใหม่ก่อน 45 วัน)
4.ยกเลิกก่อนการเดินทาง น้อยกว่า 25 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์ (สงกรานต์-วันปิยะ-ปีใหม่ก่อน 25 วัน)
*** กรณีลูกค้าใช้ราคาตั๋วโปรโมชั่น ไม่สามารถคืนเงินได้ กรณียกเลิกการเดินทาง กรณีออกตั๋วแล้วบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์คืนเงินมัดจำ***


จองทัวร์ | สอบถามรายการทัวร์นี้:

สอบถามทัวร์น้ำตกหูโขว่ มหัศจรรย์แกรนด์แคนย่อนยูฉาโกว จิงเบี้ยน เวฟ วัลเลย์ ซีอาน
ชื่อลูกค้า: อีมเล์: 
เบอร์โทร:

คำค้นหา:  ทัวร์จีน ทัวร์เอเชีย ทัวร์น้ำตกหูโขว่ ทัวร์แกรนด์แคนย่อนยูฉาโกว ทัวร์น้ำตกหูโข่ว ทัวร์เหยียนอัน
TOP