เปชวาร์

 • LUXURY TOUR ทัวร์ปากีสถาน อิสลามาบัด ตักศิลา เปชวาร์ หุบเขาสวัต ลาฮอร์

   LUXURY TOUR ทัวร์ปากีสถาน อิสลามาบัด ตักศิลา เปชวาร์ หุบเขาสวัต ลาฮอร์


    6 วัน  4 คืน   Thai Airways       มีหัวหน้าทัวร์ไทย

       บริษัทฯ ขอนำท่านเดินทางสู่ประเทศปากีสถาน ชมมรดกโลกด้านพระพุทธศาสนา -มัสยิดไฟซอล ใจกลางเมืองอิสลามาบัด มัสยิดที่ใหญ่บรรจุคนได้ถึง 100,000 คน -พิพิธภัณฑ์โบราณคดีนครตักศิลา ก่อสร้างตั้งแต่ปี ค.ศ.1918 เพื่อเก็บรวบรวมโบราณวัตถุชิ้นสำคัญที่ได้จากการขุดค้นเมืองตักศิลา -ธรรมราชิกสถูป เป็นสถูปที่เก่าแก่ที่สุดในปากีสถาน สร้างโดยพระเจ้าอโศกมหาราชเมื่อราวพุทธศตวรรษที่ 3 -เมืองโบราณวัดจัวเลียน ซากวัดในพระพุทธศาสนาที่สวยงามและสมบูรณ์ที่สุดในตักศิลาสร้างในสมัยราชวงศ์กุศาณะราวพุทธศตวรรษที่ 7 -พิพิธภัณฑ์สวัต ที่รวบรวมพระพุทธรูปและโบราณวัตถุในแคว้นคันธาระเป็นพิพิธภัณฑ์ใหม่ปรับปรุงในปี 2009 -พิพิธภัณฑ์เปชาวร์ประกอบด้วยพระพุทธรูปแกะสลักหิน ยุคคันธาระจำนวนมากและหลักฐานชิ้นส่วนอื่นๆ เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา -พิพิธภัณฑ์ ลาฮอร์ มีห้องแสดงโชว์หลายห้อง มีพระพุทธรูปศิลปะคันธาระที่สมบูรณ์และงดงามที่สุดในโลก


  กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน เด็กพักกับผู้ใหญ่ เด็กพักกับผู้ใหญ่ เสริมเตียง พักเดี่ยว เพิ่ม หมายเหตุ สอบถาม
  13 พ.ย. 63 - 18 พ.ย. 63 53,900 53,900 53,900 11,000 สอบถาม
  4 ธ.ค. 63 - 9 ธ.ค. 63 53,900 53,900 53,900 11,000 สอบถาม
  26 ธ.ค. 63 - 31 ธ.ค. 63 53,900 53,900 53,900 11,000 สอบถาม
  30 ธ.ค. 63 - 3 ม.ค. 64 53,900 53,900 53,900 11,000 สอบถาม

   ราคาเริ่มต้น  49,900 -.
  สนใจทัวร์นี้ :2762 ท่าน
  รายละเอียด
 

บทความท่องเที่ยวเปชวาร์ ข่าวประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยวเปชวาร์

TOP