เที่ยวบาหลี

 • LUXURY TOUR ทัวร์บาหลี โดยสายการบินไทยTG 4 วัน 3 คืน

  ทัวร์แนะนำ มาใหม่

   LUXURY TOUR ทัวร์บาหลี โดยสายการบินไทยTG 4 วัน 3 คืน


    4 วัน  3 คืน   Thai Airways       มีหัวหน้าทัวร์ไทย

       เยือนเกาะสวรรค์...บาหลี สถานที่ท่องเที่ยวโด่งดัง ยอดนิยมนักท่องเที่ยวทั่วโลก นำท่านชมสถานที่ท่องเที่ยวโบราณสถานเก่าแก่ เสน่ห์เอกลักษณ์ของบาหลี ได้แก่ วัดอูลูวาตู วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ เทมภัคสิริงค์ วัดอูลันดานูบราตัน วิหารตานาห์ลอต ชมธรรมชาติของภูเขาไฟบาร์ตูห์และทะเลสาบบาร์ตูห์ เที่ยวชมวิถีชิวิตชนบท นาขั้นบันไดที่สวยงาม ณ อูบุต เที่ยวประทับใจ ด้วยบริการคุณภาพ พักโรงแรมคัดสรร อย่างดี.


  กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน เด็กพักกับผู้ใหญ่ เด็กพักกับผู้ใหญ่ เสริมเตียง พักเดี่ยว เพิ่ม หมายเหตุ สอบถาม
  โปรดสอบถาม

   ราคาเริ่มต้น  35,900 -.
  สนใจทัวร์นี้ :7990 ท่าน
  รายละเอียด
 

บทความท่องเที่ยวเที่ยวบาหลี ข่าวประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยวเที่ยวบาหลี

TOP