ทัวร์พม่า

 • Luxury Tour ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง พระธาตุอินทร์แขวน หงสาวดี สิเรียม

   Luxury Tour ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง พระธาตุอินทร์แขวน หงสาวดี สิเรียม


    4 วัน  3 คืน   Bangkok Airways       มีหัวหน้าทัวร์ไทย

       “เที่ยวชมโบราณสถานเก่าแก่ และศักดิ์สิทธิ์ ณ เมืองย่างกุ้ง เมืองหงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน(พระธาตุอินแขวน) เมืองสิเรียม ซึ่งมีสถาปัตยกรรมโบราณที่สวยงาม และทรงคุณค่ายิ่ง คุ้มค่าแก่การมาเยือน.. บริการคุณภาพ โรงแรมคัดสรรอย่างดี”


  กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน เด็กพักกับผู้ใหญ่ เด็กพักกับผู้ใหญ่ เสริมเตียง พักเดี่ยว เพิ่ม หมายเหตุ สอบถาม
  โปรดสอบถาม

   ราคาเริ่มต้น  22,900 -.
  สนใจทัวร์นี้ :5340 ท่าน
  รายละเอียด
 

บทความท่องเที่ยวทัวร์พม่า ข่าวประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยวทัวร์พม่า

TOP