วัดฉงหยวน มีองค์เจ้าแม่กวนอิม ปิดทอง มีความสูงถึง 33 เมตร ถือว่าเป็นองค์เจ้าแม่กวนอิมทรงยืนที่อยูในตำหนักที่สูงทีสุดในจีน

2017-07-13

วัดฉงหยวน

วัดฉงหยวน อยู่ในเขตเมืองใหม่ซูโจว ภายในวัดมีเนื้อที่กว้างใหญ่มาก มีตำหนักและสิ่งก่อสร้างต่างๆ มากมาย อุโบสถที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีนในปัจจุบัน ที่วัดฉงหยวนแห่งนี้นักท่องเที่ยวสามารถนมัสการองค์เจ้าแม่กวนอิม ปิดทอง มีความสูงถึง 33 เมตร ถือว่าเป็นองค์เจ้าแม่กวนอิมทรงยืนที่อยูในตำหนักที่สูงทีสุดในจีน
 
วัดฉงหยวน เดิมวัดฉงหยวนสร้างเมื่อปี 503 ในสมัยจักรพรรดิเหลียงอู่ (เซียวเหยียน) แห่งราชวงศ์เหลียง ภายในวัดแบ่งพื้นที่ออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆคือ วิหารชั้นนอกที่เป็นกลุ่มสถาปัตยกรรมอาคารและวิหารเหนือน้ำที่ถือเป็นไฮไลท์ของวัดฉงหยวน วิหารกลางน้ำเป็นที่ประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิมสำริดปิดทองสูง 33 เมตร หนัก 88 ตัน องค์เจ้าแม่กวนอิมจะอยู่ตรงกลางโดยมีระเบียง 5 ชั้นล้อมรอบให้เดินวนชมกัน 360 องศา
 
แนะนำทัวร์วัดฉงหยวน ทัวร์หวงซาน
 
 

 

 

 

 

 

บทความท่องเที่ยว ข่าวประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยว

TOP