เที่ยวไต้หวัน อนุสาวรีย์เจียงไคเช็ค

2012-06-08

อนุสาวรีย์ เจียงไคเช็ค
สร้างขึ้นเพื่อ รำลึกถึงอดีตประธานาธิบดีเจียง ไคเช็ค ผู้เป็นที่รักและศรัทธาของคนไต้หวัน ซึ่งใช้เวลาในการสร้างถึง 3 ปี โดยสร้างเสร็จใน ปี พ.ศ. 2523 ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 205 แสนตารางเมตร โดยรูปปั้นเหมือนเจียงไคเช็คที่สร้างจากโลหะสัมฤทธิ์จะประดิษฐานอยู่ชั้นบนด้านในของอนุสรณ์สถาน สำหรับรูปแบบการก่อสร้างเป็นไปตามวัฒนธรรมจีน ตัวตึกสีขาว หลังคาปูกระเบื้องสีฟ้า ผนังทำด้วยหินอ่อนทั้ง 4 ด้าน มีสนามหญ้าสวนดอกไม้สีแดงอยู่ ด้านหน้า เป็น 3 สีเดียวกับสีธงชาติไต้หวัน เป็นตัวแทนของท้องฟ้า พระอาทิตย์และเลือดเนื้อที่สูญเสียไป เป็นสัญลักษณ์แห่งอิสรภาพ ความเสมอภาคและภราดรภาพ
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
สถานที่ที่น่าประทับใจแห่งนี้ตั้งอยู่ที่ใจกลางกรุงไทเป โดยมีหลังคาซึ่งออกแบบมาจากหอฟ้าเทียนฐานในกรุงปักกิ่ง โดยมีส่วนบนเป็นรูปทรงพีระมิด สวนรอบๆ อันกว้างขวางประกอบไปด้วยต้นไม้หลากชนิด และสระปลาคาร์พนั้นจึงเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจหลักของชาวเมืองแห่งนี้ ส่วนลานกว้างด้านหน้าหอประชุมนั้นถูกขนาบไปด้วยโรงภาพยนต์รูปแบบจีน และอีกข้าง จะเป็นอาคารแสดงคอนเสิร์ต ซึ่งมีการแสดงทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 

 

 

 

 

 

บทความท่องเที่ยว ข่าวประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยว

TOP