เที่ยว..ฉงชิ่ง เมืองเนรมิตแห่งประเทศจีน ดินแดนที่ยูเนสโกยกย่องให้เป็นมรดกโลก

2012-06-11

เที่ยว..ฉงชิ่ง เมืองเนรมิตแห่งประเทศจีน ดินแดนที่ยูเนสโกยกย่องให้เป็นมรดกโลก
ฉงชิ่ง เมืองที่ถูกขนามนามว่า “ฮ่องกงน้อย” กับแสงไฟในยามราตรีที่จะทำให้คุณหลงใหลจนต้องกลับไปอีกครั้ง ดินแดนที่ยูเนสโกยกย่องให้เป็นมรดกโลก
ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงอย่างปัจจุบันทันด่วน บรรดาเมืองใหญ่-น้อยต่างๆ ในประเทศจีน ในช่วงไม่กี่สิบปีที่ผ่านมา "ฉงชิ่ง" นับเป็นหนึ่งในเมืองที่มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วฉับไว
“ฉงชิ่ง”(Chongqing) เดิมเป็นเมืองเอกที่ขึ้นกับมณฑลเสฉวน แต่ด้วยชัยภูมิที่ตั้งที่เหมาะสม และเป็นเมืองที่มีประชากรอยู่เป็นจำนวนมาก (ปัจจุบันมีกว่า 30 ล้านคน) ในปี ค.ศ.1997 รัฐบาลจีนได้ประกาศยกฐานะฉงชิ่งเป็น 1 ใน 4 มหานครของเมืองจีน ที่นอกจากฉงชิ่งแล้ว ก็มี เซี่ยงไฮ้ ปักกิ่ง และ เทียนสิน ขึ้นต่อรัฐบาลกลางจีนโดยตรง นั่นจึงทำให้ฉงชิ่งมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว กลายเป็นมหานครใหญ่อันดับต้นๆ ที่มีฐานะและความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจดีเยี่ยม อีกทั้งยังเป็นฮับสำคัญที่จะเชื่อมโยงไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ และเมืองใหญ่ๆ ของจีนตอนล่าง โดยล่าสุด ทางสายการบินแอร์เอเชีย ได้เปิดเส้นทางบิน “กรุงเทพฯ-ฉงชิ่ง” ขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ เพื่อเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคม เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การค้า และด้านอื่นๆ ระหว่างไทยกับเมืองๆ นี้
รู้เมืองฉงชิ่งผ่านโมเดลที่พิพิธภัณฑ์ประจำเมือง สำหรับความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของฉงชิ่งนั้น นอกจากจะดูได้ทั่วไปในเมืองใหญ่เมืองนี้แล้ว สิ่งที่เมืองฉงชิ่งเขาภูมิใจนำเสนอ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความก้าวล้ำของเมืองนี้ ก็คือ ที่พิพิธภัณฑ์ประจำเมืองที่อยู่ติดใกล้ๆ
กับท่าเรือเฉาเทียนเหมินแห่งแม่น้ำแยงซีเกียง ไฮไลต์สำคัญของเมืองนี้ นั่นก็คือ โมเดลการวางผังเมือง ที่ย่อส่วนลงมาให้เราเห็นเมืองฉงชิ่งได้ถนัดตาขึ้น ว่า เมืองนี้ภายหลังจากการสร้างเมืองเป็นมหานครทางรัฐบาลจีนได้เนรมิตสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ขึ้นมา
โดยใช้วิธีการวางผังเมืองอย่างเป็นระบบมีการสร้างโมเดลประกอบ เพื่อกำหนดย่าน-โซนต่างๆ ของเมืองไว้อย่างชัดเจน ในผังเมืองจำลองนี้แสดงถึงกายภาพของเมืองฉงชิ่ง ที่มีลักษณะเป็นแอ่งกระทะในหุบเขา มีแม่น้ำสำคัญ 2 สาย คือ “แม่น้ำเจียหลิง” หรือ เจียหลิงเจียง (สายรอง) ที่ไหลมาจากจิ่วไจ้โกวมารวมกับ “แม่น้ำแยงซีเกียง” ที่เมืองนี้
พูดถึงแม่น้ำแยงซีเกียงแล้ว ฉงชิ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของการล่องเรือสำราญท่องเที่ยวสัมผัสทัศนียภาพ 2 ฟากฝั่งของลำน้ำสายนี้โดยไปสิ้นสุดตามเมืองต่างๆ ตามระยะล่องใกล้ไกล ซึ่งนี่ถือเป็นหนึ่งในจุดขายทางการท่องเที่ยวสำคัญของเมืองนี้
อาคารสำคัญของสมาคมหูกว่าง ขณะที่ใครที่ไม่ได้ล่องเรือ ในยามค่ำคืนที่นี่ก็มีกิจกรรมล่องเรือชมทัศนียภาพของแสงสีไฟยามราตรีในแม่น้ำประจำเมือง 2 สาย โดยสิ่งที่เขาภูมิใจนำเสนอ ก็คือ แสงสีแห่งความทันสมัยจากสิ่งก่อสร้างของเมืองนี้
ซึ่งหากใครอยากจะออกทัศนาเมืองนี้ ฉงชิ่งก็มีจุดสนใจชวนชม ชิม ช้อป อาทิ “สมาคมหูกว่าง” เป็นสถานที่เก่าแก่ที่บอกเล่าความมาเป็นไปต้นกำเนิดเมืองนี้ในยุคโบราณ ซึ่งปัจจุบันจัดแสดงในลักษณะพิพิธภัณฑ์, “ศาลามหาประชาคม” (ต้าหลี่ถัง)
หนึ่งในสัญลักษณ์ประจำเมืองหงหยาต้ง คอมเพล็กซ์ในอาคารแบบจีนโบราณ
 “เมืองโบราณ” เมืองเก่าในราชวงศ์ซ่ง ที่อนุรักษ์ไว้ให้นักท่องเที่ยวได้ยล, “หงหยาต้ง” คอมเพล็กซ์ในรูปทรงอาคารโบราณขนาดใหญ่ ภายในมีร้านค้า ร้านอาหาร โรงแรม ร้านขายสินค้าที่ระลึก ฯลฯ ที่นี่ย่ามค่ำคืนถือเป็นจุดนัดพบพักผ่อนของชาวเมือง และจุดชมวิวชั้นดี อีกทั้งยังเป็นจุดถ่ายรูปที่สำคัญของนักท่องเที่ยวอีกด้วย นอกจากนี้ ฉงชิ่ง ยังมี ถนนคนเดิน “เจี่ยฟังเป่ย” แหล่งชอปปิ้งสินค้าหลากหลายทั้งของที่ระลึก สินค้าแบรนด์เนม และของกินสารพัดอย่าง เหมาะกับพฤติกรรมนักช้อปของคนไทยไม่น้อย
นอกจากสิ่งน่าสนใจในตัวเมืองแล้ว ออกนอกเมืองไป ฉงชิ่งยังมีแหล่งท่องเที่ยวสำคัญในระดับมรดกโลกในสัมผัสกัน เริ่มด้วย “ต้าจู๋” หน้าผาหินแกะสลัก ที่ตั้งอยู่ ณ อ.ต้าจู๋าพผาหินแกะสลักหลากสีสันอันอลังการที่ต้าจู๋
ผาหินแกะสลักในต้าจู๋มีจุดที่เป็นไฮไลท์ที่ได้ชื่อว่ายิ่งใหญ่อลังการที่สุดและสวยที่สุดนั้นอยู่ที่ “เป๋าติ่ง”  ภาพแกะสลักที่นี่ส่วนใหญ่เป็นประติมากรรมนูนสูง ที่แกะกว้านลูกลงไปจนเห็นรูปลักษณะชัดเจน อุดมไปด้วยชีวิตชีวา และลีลาความสวยงาม อีกทั้งยังมีการลงสีสันหลากหลาย แถมบางจุดยังมีประติมากรรมลอยตัวให้ยลกันอีกต่างหาก
ทั้งนี้ คนโบราณเชื่อว่า เป๋าติ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์จึงมีการแกะสลักขึ้นที่นี่ เพื่อให้เป็นศาสนสถาน ซึ่งมีทั้งความเชื่อของพุทธแบบมหายานและของลัทธิเต๋า โดยมีภาพเด่นๆ อาทิ ถ้ำปฏิบัติธรรม ที่แกะเป็นภาพพระตัวแทนพระพุทธเจ้ากับสาวกอีก 12 รูป แสดงธรรม ภาพสลักเทพเจ้าต่างๆ พระนอนองค์โตยาว 32 เมตร สูง 7 เมตร ภาพคำสอนขงจื้อ ภาพนิทานพื้นบ้าน ภาพวิถีชีวิตยุคโบราณ ภาพความเชื่อเรื่องนรกสวรรค์ ภาพการตัดสินของคณะกรรมการตัดสินความดีความชั่วว่าเมื่อตายแล้วคนๆ นั้น ควรขึ้นนรกหรือสวรรค์ ซึ่งมีภาพประกอบเป็นนรกสวรรค์อย่างน่ายล
 ฉงชิ่ง มี “อู่หลง” (Wulong) เป็นเมืองตากอากาศ ที่แวดล้อมไปด้วยขุนเขา ทัศนียภาพสวยงาม อากาศดี และมากไปด้วยแหล่งท่องเที่ยวน่าสนใจ ซึ่งในปัจจุบันนี้ทางการจีนเขากำลังสนับสนุนการท่องเที่ยวในรูปแบบโฮมสเตย์ สำหรับคนไทยที่ไม่สันทัดกับวิถีแบบจีนโดยเฉพาะเรื่องห้องน้ำปราบเซียน สมชายก็ได้พาเราไปแวะกินข้าวในร้านอาหารบ้านทุ่ง ที่มีกับข้าวอร่อยๆทำสดรสมือชาวบ้านให้เลือกกิน พร้อมตบท้ายกันด้วยสุราพื้นบ้านให้ร้อนท้องวูบวาบเป็นการอุ่นเครื่องก่อนมุ่งสู่ “สะพานฟ้า” หนึ่งในดินแดนมหัศจรรย์ธรรมชาติของเมืองนี้ ที่ได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.2007
สะพานฟ้า หรือที่บ้างก็เรียกว่า “หลุมฟ้า สะพานสวรรค์” เกิดจากการยุบตัวของเปลือกโลกจนกลายเป็นหลุมธรรมชาติขนาดยักษ์ที่เบื้องล่าง โดยมีไฮไลต์อยู่ที่ โรงเตี๊ยมโบราณ และ 3 สะพานฟ้า
โรงเตี๊ยมโบราณแห่งสะพานฟ้า
  โรงเตี๊ยมโบราณปัจจุบันได้รับการบูรณะใหม่ในรูปแบบเดิม แถมยังโด่งดังขึ้นมาแบบก้าวกระโดดหลังได้รับเลือกเป็นฉากสำคัญทั้งฉากดราม่าและฉากต่อสู้บู๊เลือดสาด ในภาพยนตร์เรื่อง “ศึกโค่นบัลลังก์วังทอง” (Curse of the Golden Flower) ของยอดผู้กำกับ “จาง อี้ โหมว” ที่มี 3 ดาราชั้นนำมาหักเหลี่ยมเฉือนคมความตายกันนำโดย โจว เหวิน ฟะ, เจย์ โชว์ และดาราสาว กง ลี่
  ใกล้กับโรงเตี๊ยมโบราณเป็น สะพานฟ้าสะพานแรก คือ “สะพานมังกรฟ้า” ที่มีลักษณะเป็นโพรงทะลุมองคล้ายสะพานขนาดยักษ์เชื่อมสวรรค์กับโลกมนุษย์
 ใกล้ๆกันนั้นจะพบกับ “สะพานมังกรเขียว” ที่มีหน้าผาแหลมทิ่มแงฟ้า และมีเงาสะท้อนน้ำ ซึ่งคนจีนจินตนาการว่าดูคล้ายดาบของกวนอู จากนั้นเมื่อเดินต่อไปก็จะเป็น ไฮไลท์ลำดับสุดท้าย คือ “สะพานมังกรดำ” ที่เป็นตรอกผาในส่วนที่แคบที่สุดจึงมีความมืดทึบดำตามชื่อสะพาน
 นอกจากไฮไลต์ทั้ง 4 แล้ว ที่นี่ยังมีน้ำตกสายเล็กไหลลงมา สายน้ำที่ไหลคู่ขนานไป บึงมรกต ละอองน้ำที่เป็นฝอยสวยงามกระเซ็นสายลงมา และทัศนียภาพอันสวยงามแปลกตาของหลุมยุบ ที่มุมมองจะเปลี่ยนไปตามเส้นทาง ชวนให้จินตนาการตามไม่น้อยเลย
เสน่ห์ของ ฉงชิ่ง เมืองที่นอกจากจะมีภาพอันโดดเด่นโฉบเฉี่ยวของมหานครเนรมิตอันทันสมัยในอันดับต้นๆ แห่งแดนมังกรแล้ว  ยังถูกขนานนามว่า "ฮ่องกงน้อย" เพราะในยามค่ำคืนเราจะได้เห็นการประดับประดาจัดแต่งไฟสีสันสวยงามทั่วทั้งเมือง ช่วงประมาณปลายเดือน กค.-กย. เป็นช่วง Hot Sale ! เหมาะแก่การไปช้อปปิ้ง เมืองนี้เป็นเมืองของคนที่ค่อนข้างมีฐานะมีแต่ตึก คอนโดสูงๆ และนอกจากนี้ยังเป็นเมืองที่มีสิ่งน่าสนใจทางการท่องเที่ยวทั้งธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม อันทรงคุณค่าในระดับมรดกโลกที่น่าสนใจไม่น้อยเลย

มหานครฉงชิ่ง
 ฉงชิ่ง มีพื้นที่ 82,300 ก.ม.ติดกับมณฑลหูเป่ย์ หูหนัน กุ้ยโจว เสชวนและฉ่านซี ภายในตัวเมืองมีแม่น้ำไหลพาดผ่านหลายสายเป็นเมืองขนาดใหญ่อันดับ 8 ของจีน
ภูมิประเทศ
 ตั้งอยู่ทางตอนบนของแม่น้ำแยงซีเกียง ที่ตั้งและอาณาเขต ฉงชิ่งมีพื้นที่ติดต่อดังนี้
 ทิศเหนือ ติดต่อกับ มณฑลฉ่านซี ประเทศจีน
ทิศใต้ ติดต่อกับ มณฑลกุ้ยโจว ประเทศจีน
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ มณฑลหูเป่ย์ และมณฑลหูหนาน ประเทศจีน
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ มณฑลเสฉวน ประเทศจีน
ภูมิอากาศ
 เมืองฉงชิ่ง มีอุณหภูมิระหว่าง 24-25 องศาเซลเซียส สำหรับอุณหภูมิสูงสุดโดย เฉลี่ย 29-29.7 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุดโดยเฉลี่ย 20.6-21 องศาเซลเซียส

 


 

 

 

 

 

 

บทความท่องเที่ยว ข่าวประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยว

 • พีระมิดแห่งอียิปต์

  พีระมิดใน ประเทศอียิปต์ มีมากมายหลายแห่งด้วยกันแต่ที่มีชื่อเสียงที่สุด ได้แก่หมู่พีระมิดแห่ง กิซ่า (Giza) ซึ่งประกอบไปด้วย พีระมิดคีออปส์ (Cheops) คีเฟรน (Chephren) และแมนคีเร (Menkaure) พีระมิดทั้งสามสร้างเรียงต่อกันเป็นระยะทางกว่า 1 กิโลเมตร ทางทิศ.. อ่านต่อ

 • กำแพงร้องไห้ (Wailing Wall) ประเทศอิสราเอล

  กำแพงร้องไห้ (Wailing Wall) ประเทศอิสราเอล.. อ่านต่อ

 • ช่องแคบเสือกระโจน (Hutiaoxia Gorge) มรดกโลก UNESCO

  ช่องแคบเสือกระโจน สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญแห่งหนึ่งของการมาเที่ยวเส้นทางต้าหลี่ แซงกรีล่า ลี่เจียง ช่องแคบเสือกระโจน ยังได้รับขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก UNESCO .. อ่านต่อ

 • มารีน่าเบย์แซนด์ (Marina Bay Sand) สิงคโปร์

  มารีน่าเบย์แซนด์, สิงคโปร์ เป็นหนึ่งในโรงแรมที่ได้รับความนิยมมากสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยในปี 2010 เพื่อนบางๆคนอาจสงสัยว่าโรงแรมนี้มีอะไรดีที่ทำให้คนไทยแวะเวียนเข้าไปเยี่ยมชมอย่างมากมาย หรืออาจสงสัยว่าโรงแรมนี้มีดีจริงๆ หรือแค่คำโฆษณาทางการตลาดกันน๊.. อ่านต่อ

 • เมืองโบราณผิงเหยา เมืองประวัติศาสตร์ ได้รับขึ้นทะเบียนมรดกโลก UNESCO

  มาเที่ยวมณฑลซานซี ต้องไม่พลาดชมเมืองผิงเหยาเป็นเมืองโบราณที่มีอายุ 2800 ปี ฐบาลจีนได้ประกาศให้เมืองผิงเหยาเป็นเมืองประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมประจำชาติ พ.ศ. 2540 องค์การยูเนสโกUNESCO ได้ขึ้นทะเบียนเมืองผิงเหยาให้เป็นมรดกโลก.. อ่านต่อ

 • ตามรอยความเก่าแก่ของพุทธศาสนา ณ ถ้ำอชันตา อินเดีย

  เสน่ห์ของนครออรังกาบาดนั้นอยู่ที่ประวัติศาสตร์อันยาวนาน ความจริงของคำกล่าวนี้สามารถพิสูจน์ได้จากสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่มีอยู่มากมายในนครแห่งนี้ และที่เป็นจุดเด่นอีกอย่างก็คือ แม้จะโดดเด่นด้านสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์แต่ก็ไม่ได้หม.. อ่านต่อ

TOP