คำแนะนำในการเดินทางไปอิหร่าน

2013-09-25

- การใช้เงินในอิหร่าน

สถานที่ราชการอิหร่านและธนาคาร ตามปกติ เปิดทำการระหว่างวันเสาร์ – พุธ เวลา 07.30 – 15.30 น. (ธนาคารเอกชน 08.00 – 16.00 น.) วันพฤหัสบดีเปิดทำการครึ่งวันถึง 12.00 น. และหยุดราชการบ่ายวันพฤหัสบดีและวันศุกร์เต็มวัน
บัตรเครดิตหรือเช็คเดินทางใดๆ ไม่สามารถใช้ได้ในอิหร่าน การชำระค่าใช้จ่ายต่างๆ รวมทั้งค่าโรงแรมที่พัก จะต้องจ่ายเป็นเงินสดเท่านั้น ดังนั้น ผู้ที่เดินทางมาอิหร่านต้องนำเงินสดสกุลดอลลาร์สหรัฐ หรือยูโร (เงินสกุลหลักอื่นๆ ไม่ได้รับความนิยมและแลกเปลี่ยนยาก) ติดตัวมาให้เพียงพอเพื่อแลกเป็นเงินสกุลท้องถิ่น Rial (1 ดอลลาร์สหรัฐ เท่ากับ 9,200 เรียล – อัตรา เมษ. 2550) เพื่อชำระค่าใช้จ่ายต่างๆ โดยเฉพาะค่าโรงแรมที่พัก

- กฎข้อบังคับตามหลักกฎหมายศาสนาอิสลาม

1. การแต่งกาย

สำหรับสตรี สตรีต่างชาติทุกคน (แม้จะไม่ใช่มุสลิม) ที่ไปเยือนอิหร่านจะต้องแต่งกายตามที่อิหร่านกำหนดไว้ คือต้องมีเสื้อคลุมแขนยาว ซึ่งมีความยาวถึงเข่า (ลักษณะใกล้เคียงกับ raincoat) สีเข้มและไม่รัดรูป ใช้ใส่คลุมทับชุดเสื้อผ้าปกติ สตรีนิยมนุ่งกางเกงขายาวมากกว่ากระโปรงยาวกรอมเท้า และต้องมีผ้าคลุมผมมิดชิดตลอดเวลาเมื่ออยู่ในที่สาธารณะ ทั้งนี้ สตรีจะไม่สัมผัสมือกับบุรุษขณะทักทายหรืออำลา
สำหรับบุรุษ ไม่มีข้อบังคับใดๆ เป็นพิเศษ แต่จะต้องแต่งกายสุภาพ ห้ามสวมกางเกงขาสั้น ห้ามสวมเสื้อ
เปิดอกและเสื้อที่ไม่มีแขน (แขนกุด-เสื้อกล้าม)

2. ไม่แสดงท่าทางและกิริยาที่ไม่สมควรและขัดต่อแนวปฏิบัติของอิสลามที่เคร่งครัด เช่น การกอดจูบในที่สาธารณะ และการแสดงความใกล้ชิดกับเพศตรงข้ามอื่นที่ไม่ใช่สามี-ภริยาของตน

3. ของต้องห้ามในการนำเข้าอิหร่าน สุราทุกประเภท สื่อ/เอกสารสิ่งพิมพ์ที่ขัดต่อศีลธรรมและศาสนา
อิสลาม รวมทั้งผลิตภัณฑ์ที่ทำจากเนื้อหมู และอาวุธ นอกจากนี้ อิหร่านมีกฎระเบียบที่เคร่งครัดในเรื่องการทำรายงานข่าวของผู้สื่อข่าว และอุปกรณ์ถ่ายทำโทรทัศน์ต่างๆ ต้องได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการก่อนการนำเข้า

- ความปลอดภัยและระเบียบปฏิบัติของอิหร่าน

1. ไม่ควรเดินทางไปในแนวตะเข็บชายแดนระหว่างอิหร่านกับอิรัก (ในระยะ 10 กม.) และระหว่างอิหร่านกับปากีสถานและอัฟกานิสถาน (ในระยะ 100 กม.) เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่ไม่ปลอดภัย

2. ไม่ควรเข้าไปในพื้นที่ที่มีการชุมนุม ประท้วงต่อต้านประเทศตะวันตก รวมถึงการรวมตัวในพิธีไว้อาลัยต่างๆ ในศาสนาอิสลาม

3. แม้ว่าอาชญากรรมในเมืองใหญ่จะอยู่ในระดับต่ำ แต่ควรต้องใช้ความระมัดระวังแก๊งมิชฉาชีพต่างๆ ที่มุ่งหลอกลวงชาวต่างชาติ จึงควรพกพาเอกสารแสดงตนตลอดเวลา ทั้งนี้ โดยปกติโรงแรมจะเก็บหนังสือเดินทางของผู้พักแรมไว้ แต่ควรมีสำเนาหนังสือเดินทางติดตัวไว้ในกรณีฉุกเฉิน

4. ควรใช้ความระมัดระวังสูงในการข้ามถนนเนื่องจากผู้ขับขี่ยานพาหนะมักไม่เคารพกฎการจราจรทำให้เกิดอุบัติเหตุสูง และหากเป็นไปได้ควรหลีกเลี่ยงการขับรถด้วยตนเองในอิหร่าน

5. การถ่ายภาพ สามารถถ่ายได้เฉพาะภาพสถานที่ท่องเที่ยว โดยละเว้นการถ่ายภาพสถานที่ราชการ ค่ายทหาร การชุมนุมประท้วง พิธีกรรมต่างๆ รวมถึงอาคารที่อยู่ในครอบครองของรัฐบาล โดยเฉพาะในบริเวณใกล้เคียงกับที่ตั้งนิวเคลียร์ ควรสอบถามความสมัครใจเมื่อต้องการถ่ายภาพบุคคล

6. กฎหมายอิหร่านมีบทลงโทษหนักถึงขั้นประหารชีวิตเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์นอกการสมรส การมีชู้ การรักร่วมเพศและยาเสพติด สำหรับการมีสุราและสิ่งพิมพ์ลามกทางเพศ ทั้งวารสาร หนังสือต้องห้ามต่างๆ วีดีโอ ดีวีดีในครอบครองเป็นสิ่งต้องห้ามและมีบทลงโทษสูงถึงจำคุก

7. พึงระมัดระวังภัยทางธรรมชาติ เช่น แผ่นดินไหว พายุทราย และโรคติดต่อต่างๆ (อหิวาตกโรคในหน้าร้อน)

ข้อควรรู้อื่นๆ

-วันหยุดอิหร่าน อิหร่านมีช่วงวันหยุดยาวหลายช่วง กล่าวคือ

1) ช่วงเทศการถือศีลอด (ประมาณ ต.ค.- พ.ย.) งานราชการและกิจกรรมต่างๆ ในอิหร่านจะมีอยู่ในระดับที่จำเป็นเท่านั้น ร้านค้าและร้านอาหารส่วนใหญ่ปิดทำการในช่วงเช้า-เย็น การรับประทานอาหาร ดื่ม หรือ สูบบุหรี่ ในที่สาธารณะขณะที่พระอาทิตย์ยังไม่ตกดินไม่ควรกระทำ

2) เดือนโมฮาราม (ช่วงปลายเดือน ม.ค. – ต้น ก.พ. นับตามปฏิทินจันทรคติ) เป็นเดือนของการไว้อาลัยอิหม่ามในนิกายชีอะห์ จะมีวันหยุดยาวติดกันประมาณ 1 สัปดาห์

3) วันปีใหม่อิหร่าน (วันที่ 21 มีนาคม) เป็นช่วงวันหยุดราชการประมาณ 1 สัปดาห์ และของประชาชนทั่วไปประมาณ 2 สัปดาห์ หรือมากกว่านั้น ซึ่งประชาชนจะเดินทางกลับภูมิลำเนาหรือท่องเที่ยว
ช่วงเวลาดังกล่าว จึงเป็นช่วงที่ฝ่ายอิหร่านไม่ประสงค์จะรับแขกทางการและจะไม่จัดนัดหมาย ร้านค้าปิดทำธุรกิจเกือบทั้งหมด กิจกรรมทางธุรกิจต่างๆ ลดน้อยลง

-การติดต่อทางโทรศัพท์

โทรศัพท์มือถือของไทยที่โรมมิ้งเพื่อใช้ในต่างประเทศ ไม่สามารถใช้ในอิหร่านได้
ต้องใช้โทรศัพท์ท้องถิ่นของอิหร่านเท่านั้น ซึ่งราคายังสูงมาก สำหรับการติดต่อสื่อสารในรูปแบบอื่นๆ (โทรศัพท์ธรรมดา โทรสารและอินเตอร์เนต/อีเมล์) ยังไม่ทันสมัยมาก ราคาสูงและอาจจะมีปัญหาในการติดต่อบ้างในบางช่วงเวลา

- ภูมิอากาศ อิหร่านมีภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูง ที่ราบสูง ทะเลทราย และมีภูมิอากาศหลายประเภท
(ร้อน หนาว แห้งแล้ง) จึงควรศึกษาและเตรียมตัวให้พร้อมก่อนเดินทาง โดยเฉพาะเมื่อเดินทางในช่วงฤดูหนาว และในเขตพื้นที่ที่ราบสูงและภูเขา

- สัมภาระส่วนตัว หากเดินทางโดยสายการบินอื่นๆ ที่ไม่ใช่สายการบินมาฮานซึ่งบินตรง กทม.-เตหะราน

ควรคำนึงถึงช่วงเวลาต่อเครื่องบินซึ่งอาจมีน้อย ทำให้การขนถ่ายกระเป๋าเดินทางไม่ทันเวลาและอาจสูญหายระหว่างทางได้ รวมทั้งการติดตามสัมภาระที่สูญหายยังไม่มีประสิทธิภาพมากนักและใช้เวลานาน ดังนั้น หากเป็นการประชุมทางการหรือการนัดหมายทางธุรกิจ จึงควรเตรียมเอกสารสำคัญและสิ่งของจำเป็นส่วนตัวติดตัวไว้ด้วย

-การใช้ภาษาอังกฤษ นอกจากในโรงแรมชั้นหนึ่งแล้ว การใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารในอิหร่านยังอยู่ในระดับที่
ต่ำมาก ดังนั้น จึงควรจดชื่อสถานที่ต่างๆ เป็นภาษาฟาร์ซีเพื่อใช้ประโยชน์

-รถแท๊กซี่ มีหลายรูปแบบ และไม่มีระบบมีเตอร์ จึงต้องตกลงราคาก่อนใช้บริการ

- รถแท๊กซี่ประจำทาง (collective taxi) ซึ่งเรียกได้ตามถนนทั่วไปโดยนั่งไปกับผู้โดยสารอื่นๆ ใน
เส้นทางเดียวกัน ส่วนใหญ่เป็นรถเก่า ค่าโดยสารคนละประมาณ 2,000 -5,000 เรียล (8-20 บาท) ขึ้นกับระยะทาง

- รถแท๊กซี่ของบริษัทแท๊กซี่ ซึ่งใช้โทรศัพท์เรียกจากศูนย์แท๊กซี่ในเขตต่างๆ (ในเขตสถาน
เอกอัครราชทูตฯ ติดต่อที่โทร. 7753-7070) ส่วนใหญ่เป็นรถค่อนข้างใหม่ ค่าโดยสารคันละประมาณ 20,000 -
50,000 เรียล (80-200 บาท) ขึ้นกับระยะทาง
- รถแท๊กซี่โรงแรม ส่วนใหญ่เป็นรถค่อนข้างใหม่ ค่าโดยสารคันละประมาณ 30,000 -80,000 เรียล
(120-400 บาท) ขึ้นกับระยะทาง
- รถแท๊กซี่สนามบินระหว่างประเทศ (Imam Khomeini Airport) เพื่อเข้าเมืองระยะทางประมาณ 60
ก.ม. ค่าโดยสารคันละประมาณ 80,000 -12,0000 เรียล (400-600 บาท) ขึ้นกับระยะทาง
- รถแท๊กซี่สนามบินในประเทศ (Mehrabad Airport) เพื่อเข้าเมือง ระยะทางประมาณ 25 ก.ม. ค่า
โดยสารคันละประมาณ 60,000  100,000 เรียล (120-400 บาท) ขึ้นกับระยะทาง

 การติดต่อสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเตหะราน
Royal Thai Embassy,
4 Esteghlal Alley, Baharestan Avenue,
Tehran, Iran.
Tel. (98-21) 753-1433, 753-7708 Fax. 753-2022

-------------------------------------------------------------------------
ที่มาข้อมูล: สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเตหะราน

 

 

 

 

 

บทความท่องเที่ยว ข่าวประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยว

TOP