ทัวร์อเมริกา อุทยานแห่งชาติสหรัฐอเมริกา

     เที่ยวอุทยานแห่งชาติสหรัฐอเมริกา อุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนยอน ซึ่งเกิดขึ้นโดยอิทธิพลของแม่น้ำโคโลราโด อุทยานแห่งชาติไบรซ์ แคนยอน อันเต็มไปด้วยหินสีแดง ชมพู และครีม รูปทรงต่าง ๆ กัน สีต่าง ๆ อุทยานแห่งชาติแกรด์ทีทอน เป็นอุทยานแห่งชาติที่มีทัศนียภาพภูเขาที่สวยงามและมีความโดดเด่นเป็นอย่างมาก อุทยานแห่งชาติเยลโล่สโตน เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของสหรัฐฯ มีอาณาบริเวณถึง 6 ล้านไร่ จัดเป็นอุทยานแห่งชาติที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก

วันแรก กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – ลอสแองเจลิส

15.30คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินคาเธย์ แปซิฟิค แถว M ประตู 6

18.50ออกเดินทางสู่ ฮ่องกง โดยเที่ยวบิน CX 702

22.40เดินทางถึง ฮ่องกง เพื่อแวะเปลี่ยนเที่ยวบิน

00.05ออกเดินทางสู่ ลอสแองเจลิส โดยเที่ยวบิน CX 880 ** บินข้ามผ่านเส้นแบ่งเวลาสากล

22.40เดินทางถึง นครลอสแองเจลิส (Los Angeles) หรือที่รู้จักในชื่อ แอลเอ (L.A.) เป็นเมืองใหญ่ที่มีประชากรมากที่สุดอันดับ 2 ในสหรัฐอเมริกา และเป็นหนึ่งในศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และการบันเทิง ชื่อเมืองลอสแองเจลิส มาจากคำว่า
โลสอังเคเลส (Los Ángeles) ในภาษาสเปน หมายถึง เทวดาหลายองค์ ซึ่งชื่อเมืองนั้นมีความหมายว่า "เมืองแห่งเทพ" เช่นเดียวกับกรุงเทพ
ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

นำท่านเดินทางสู่ที่พัก
เข้าสู่ที่พัก โรงแรม Hilton Lax Airport หรือเทียบเท่า
วันที่สอง ลอสแองเจลิส – Tanger Barstow Factory Outlet – ลาสเวกัส

เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ ลาสเวกัส โดยระหว่างทางแวะ Tanger Barstow Factory Outlet (ระยะทาง 175 กม. ) ที่ใหญ่ที่สุด ให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าราคาตรงจากโรงงาน พบกับร้านขายเสื้อผ้าดังๆ อาทิเช่น Polo Ralph Lauren, Coach, Ray Ban, Tommy Hilfiger, GAP, Guess, American Eagle Outfitters, Timberland, Banana Republic, Calvin Klein,Samsonite

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่ายนำท่านเดินทางต่อ จนเข้าสู่ เมืองลาสเวกัส (Las Vegas) ซึ่งตั้งอยู่ในมลรัฐเนวาดา มีฉายาว่า
"เมืองคนบาป" (Sin City) เป็นเมืองที่เจริญเติบโต ขึ้นมาจากกิจการการพนัน เป็นแม่เหล็กแรงดึงดูด ให้นักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามา
เมืองที่มีโรงแรมสุดหรูหราอลังการทั้งภายในและภายนอกอาคาร อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งเต็มที่บนถนน Strip

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
หัวหน้าทัวร์ นำท่านเดินชมแสงสียามค่ำคืน ของเมืองลาสเวกัส ที่เป็นบรรยากาศอันแท้จริงของแหล่งคาสิโนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
อาทิ น้ำพุดนตรีโรงแรมเบลลาจิโอ, โชว์โจรสลัด TREASURE ISLAND, เวนิสจำลองและน้ำพุเทียมแห่ง โรงแรมเวเนเชี่ยนแอนด์พาลาซโซ
โรงแรมและคาสิโนระดับห้าดาวแห่งลาสเวกัส ภายในโรงแรมตกแต่งเพดานโดยการวาดเป็นลายท้องฟ้า และมีลำคลองแบบเวนิสอยู่กลางโรงแรม
พร้อมลองเสี่ยงโชคกับเกมส์การพนันในรูปแบบต่าง ๆ ตามสไตล์ที่คุณถนัด อาทิเช่น แบล็คแจ็ค สล็อตแมชชีน รูเล็ต ณ บ่อนคาสิโนหรูหรา
ที่เปิดต้อนรับท่านตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นโรงแรมใหญ่หรือเล็กก็ตาม

หมายเหตุ (กฏหมายในสหรัฐอเมริกา ห้ามเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีเล่นคาสิโนโดยเด็ดขาด
กรุณาปฏิบัติตามกฏโดยเคร่งครัด)
เข้าสู่ที่พัก โรงแรม Monte Carlo Resort and Casino or Bellagio หรือเทียบเท่า
วันที่สาม ลาสเวกัส – อุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนยอน – ชมพระอาทิตย์ลับขอบฟ้า

เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เดินทางสู่ แกรนด์แคนย่อน (Grand Canyon) (ระยะทาง 435 กม.) อุทยานแห่งชาติที่มีอาณาบริเวณกว้างใหญ่ไพศาล
มีแม่น้ำโคโลราโด (Colorado River) ไหลผ่านที่ราบสูงทำให้เกิดการสึกกร่อน โดยผู้ที่ค้นพบแกรนด์แคนยอน คือ พันตรีจอร์น เวสลีย์ เพาเวลล์และคณะ

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่ายชมความงามสง่าของ อุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนยอน (Soth Rim) ซึ่งเกิดขึ้นโดยอิทธิพลของแม่น้ำโคโลราโด
ไหลผ่านที่ราบสูงทำให้เกิดการสึกกร่อน พังทะลายของหินเป็นเวลา 225 ล้านปีมาแล้ว เดิมทีแม่น้ำโคโลราโดมีสภาพเป็นลำธารเล็ก ๆ ที่ไหลคดเคี้ยว
ไปตามที่ราบกว้างใหญ่ที่อยู่ ระดับเดียวกับน้ำทะเล ต่อมาพื้นโลกเริ่มยกตัวสูงขึ้น อันเนื่องมาจาก แผ่นดินไหว แรงดัน และ ความร้อนอันมหาศาลภายใต้พื้นโลก ที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนรูปและกลายเป็นแนวเทือกเขากว้างใหญ่ การยกตัว ของแผ่นดินทำให้ทางที่ลำธาร ไหลผ่านลาดชันขึ้นและทำให้น้ำไหลแรงมากขึ้น พัดเอาทราย และ ตะกอนไปตามน้ำ เกิดการกัดเซาะลึกลงไปทีละน้อยในเปลือกโลก นำท่านชมความงามของแกรนด์แคนยอน ณ จุดชมวิว อื่นๆ ที่สวยงาม อาทิ YAVAPAI POINT, DESERT VIEW, WATCHTOWER ชมพระอาทิตย์ลับขอบฟ้า ที่แกรนด์แคนยอน

ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
เข้าสู่ที่พัก โรงแรม Holiday Inn Express หรือเทียบเท่า
วันที่สี่ อุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนยอน – เพจ – Horseshoe Bend

เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เมืองเพจ (ระยะทาง 175 กม.) ถนนไฮเวย์สายประวัติศาสตร์ของสหรัฐอเมริกา (Historic Route 66) ระหว่างทางผ่านชม
อาคารเตี้ยๆ ปั้มน้ำมันเก่า โมเต็ลและร้านอาหารท่ามกลางทะเลทรายเวิ้งว้างแบบที่เราเคยเห้นกันตามภาพยนตร์หลายเรื่อง เดินทางถึง เมืองเพจ(Page)

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่ายนำท่านเดินทางสู่ Horseshoe Bend ซึ่งเป็นส่วนโต้งของแม่น้ำ Corolado คล้ายกับเกือกม้า
น้ำเป็นสีเขียวเข้มเหลือบน้ำเงิน ประกอบกับทัศนียภาพสวยงามมาก

ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
เข้าสู่ที่พัก โรงแรม Holiday Inn Page หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า เพจ – แอนทีโลปแคนยอน – อุทยานแห่งชาติไบรซ์ แคนยอน

เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เดินทางสู่ Antelope Canyon (ระยะทาง 12 กม.) เป็นสถานที่นักท่องนิยมท่องเที่ยวและถ่ายรูป มากที่สุด ทางฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ของสหรัฐอเมริกา Antelope Canyon เกิดจากการกัดเซาะ ของหินทรายหลักๆ คือจากน้ำ ในช่วงน้ำท่วม น้ำที่ไหลเข้าช่องหินแคบๆ ทำให้เกิดการกัดเซาะขึ้นเป็นลวดลายสวยงาม มี Upper Antelope กับ Lower Antelope แต่ที่นิยมไปเที่ยวคือ Upper Antelope

นำท่านชม ความมหัศจรรย์ของแอนทีโลปแคนยอน หุบเขาที่อันตรายที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ซึ่งถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ดึงดูดใจช่างภาพทั่วโลก เพราะสีสันจากธรรมชาติซึ่งเกิดจากการตกกระทบของแสงอาทิตย์ที่สาดส่องผ่านช่องแคบ สะท้อนกับสีของชั้นหิน Navajo Sandstone เกิดเป็นความสวยงามสุดประทบใจแก่ทุกสายตา อิสระให้ท่านเก็บภาพความสวยงามตามอัธยาศัย

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่ายเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติไบรซ์ แคนยอน (Bryce Canyon National Park) (ระยะทาง 254 กม.)
ตั้งอยู่ในรัฐยูทาห์ ประเทศสหรัฐอเมริกา เข้าชม อุทยานแห่งชาติไบรซ์ แคนยอน (Bryce Canyon National Park) อันเต็มไปด้วยหินสีแดง ชมพู
และครีม รูปทรงต่าง ๆ กัน สีต่าง ๆ เหล่านี้จะเปลี่ยนไปตามเวลาจากรุ่งอรุณจนถึงยามโพล้เพล้

ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
เข้าสู่ที่พัก โรงแรม Best Western หรือเทียบเท่า
วันที่หก อุทยานแห่งชาติไบรซ์ แคนยอน – ซอล์ทเลค ซิตี้

เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เดินทางสู่ ซอล์ทเลค ซิตี้ (Salt Lake City) (ระยะทาง 431 กม.) เป็นเมืองหลวงและเมืองที่มีประชากรมากที่สุดของรัฐยูทาห์
จากข้อมูลเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม ค.ศ. 2008 มีประชากร 181,698 คน เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดอันดับที่ 125 ของสหรัฐอเมริกา

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่ายแวะถ่ายรูปกับ ที่ว่าทำการรัฐยูท่าห์ (Utah State Capitol) ออกแบบโดยริชาร์ด เคล็ทติ้ง สถาปนิกชาวยูท่าห์
ดูหรูหราและตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่บนเนินเขา หรือที่ชาวยูท่าห์เรียกว่า แคปิตอล ฮิลล์ (Capitol Hills) ภายในตกแต่งได้อย่างหรูหรา
ปัจจุบันถูกใช้เป็นที่ว่าการรัฐยูท่าห์ที่ประชุมสภารัฐยูท่าห์ ชม Temple Square ศูนย์รวมจิตใจของชาวคริสต์ในรัฐยูท่าห์ซึ่งตั้งอยู่ในเนื้อที่ 10 เอเคอร์
แวะถ่ายรูปกับ Salt Lake Temple สร้างขึ้นในปีค.ศ. 1893 และใช้เวลาถึง 40 ปี

ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
เข้าสู่ที่พัก โรงแรม Hilton Salt Lake City Center หรือเทียบเท่า
วันที่เจ็ด ซอล์ทเลค ซิตี้ – โพคาเทลโล ไอนาโฮ – ไอดาโฮฟอลส์

เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เดินทางสู่ โพคาเทลโล ไอนาโฮ (Pocatello) เป็นเมืองเล็กๆที่สวยงามในใจกลางของภาคตะวันออกไอดาโฮ ป่าที่สวยงามในและรอบเมืองที่สมบูรณ์แบบสำหรับการเล่นสกี และขับรถลุยหิมะในฤดูหนาวหรือเดินป่าและขี่จักรยานในช่วงฤดูร้อน

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่ายเดินทางสู่ ไอดาโฮฟอลส์ (Idaho Falls) เป็นเมืองและเขต ที่นั่งของมณฑลไอดาโฮ
สหรัฐอเมริกาและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกไอดาโฮ

ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
เข้าสู่ที่พัก โรงแรม Holiday Inn Express & Suites Idaho Falls หรือเทียบเท่า
วันที่แปด ไอดาโฮฟอลส์ – อุทยานแห่งชาติแกรด์ทีทอน – อุทยานแห่งชาติเยลโล่สโตน

เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เดินทางสู่ แจ็คสันโฮล (Jackson Hole) อยู่ระหว่างเทือกเขาแกรนด์ทีตัน และ แม่น้ำสเนค ซึ่งอยู่ระหว่างรัฐไวโอมิ่ง
และไอดาโฮของประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ถูกล้อมรอบไปด้วยเทือกเขา แม่น้ำ ป่าไม้ และทุ่งหญ้า ในอดีตเป็นทุ่งที่นักล่าสัตว์มักจะมาวางกับดัก
จึงทำให้พื้นที่แห่งนี้ถูกตั้งชื่อตามเมือง ขนาดเล็ก ที่ชื่อว่า แจ็คสัน (Jackson) ปัจจุบันเมือง แห่งนี้มีนักท่องเที่ยวเดินทางผ่านมากมายเพื่อใช้เป็น
ประตูสู่ อุทยานแห่งชาติแกรนด์ทีตัน (Grand Teton National Park) อุทยานแห่งชาติเยลโลว์สโตน (Yellowstone National Park) และ อุทยานแห่งชาติเอลค์ รีฟูก (Elk Refuge National Park)

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่ายเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติแกรด์ทีทอน (Grand Teton National Park) คลุมเทือกเขาทีทอน
(Teton Range) เป็นพื้นที่ๆอากาศไม่หนาวจัดนัก พอที่จะทำการเพาะปลูกได้ดีอุทยานแห่งชาติแกรนด์ทีทอน เป็นอุทยานแห่งชาติที่มีทัศนียภาพภูเขา
ที่สวยงามและมีความโดดเด่นเป็นอย่างมาก พื้นที่ส่วนใหญ่ของอุทยานจะเป็นทุ่งหญ้ากว้างๆสลับกับผืนป่าและทะเลสาบรวมไปถึงสัตว์ป่า
ที่ยังคงอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมากมีพืชกว่า 1,000 สายพันธุ์ และเป็นที่อาศัยสัตว์ที่หลากหลาย หมาป่าสีเทา กวางมูซ ปลานานา
นำท่านเข้าสู่ อุทยานแห่งชาติเยลโล่สโตน (Yellow Stone National Park) (ระยะทาง 10 กม.)

ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
เข้าสู่ที่พัก โรงแรม Holiday Inn West Yellowstone หรือเทียบเท่า
วันที่เก้า อุทยานแห่งชาติเยลโล่สโตน – แกรนด์แคนยอนแห่งเยลโลว์สโตน – บอสแมน

เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เข้าชม อุทยานแห่งชาติเยลโล่สโตน (Yellow Stone National Park) อุทยานนี้ตั้งอยู่ในบริเวณมุมตะวันตกเฉียงเหนือของรัฐไวโอมิง
และเป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของสหรัฐฯ จัดเป็นอุทยานแห่งชาติที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก มีเนื้อที่ครอบคลุมถึง 3 รัฐ คือ รัฐไวโอมิง รัฐมอนทาน่า และรัฐไอดาโฮ่ เป็นแหล่งรวมของธรรมชาติทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นทะเลสาบ น้ำตก ซึ่งบางแห่งมีความสูงกว่าน้ำตกไนแองการ่าของแคนาดาถึงสองเท่า
มีน้ำพุร้อน ซึ่งบางแห่งพ่นน้ำขึ้นมาทุกชั่วโมง มีความสูง 125-180 ฟุต รวมทั้งเป็นที่อยู่ของสัตว์ป่านานาชนิด อาทิ กวางมูส (Bull Moose), กวางเอลค์ (Bull Elk) , กวาง Pronghorn, หมีสีน้ำตาลขนาดยักษ์พันธุ์กริซลี่ย์ (Grizzly Bear) รวมถึงนกน้ำนานาชนิด

เดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติ เยลโลว์สโตนฝั่งตะวันตก (West Yellogw Ston) อีกด้านหนึ่งที่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามของอุทยานแห่งชาติแห่งนี้ไม่ว่าจะเป็นบ่อน้ำพุร้อนแกรนด์พริสมาติคที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 3 ของโลก นำท่านชม บ่อน้ำร้อนแกรนด์พริสมาติค
(Grand Prismatic Spring) บ่อน้ำร้อนที่ถูกค้นพบโดย เฟอร์ดินาน แวนเดอเวียร์ เฮย์เด้น นักธรณีวิทยาชาวอเมริกันในปี ค.ศ. 1871 เป็นบ่อน้ำร้อนรายล้อมไปด้วยสีสันของสายรุ้งรอบบ่อซึ่งเกิดจากการทับถมของแบคทีเรียและพืชเซลล์เดียว

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่ายเข้าชม บ่อโคลนเดือด หรือ (Mud Volcano) ณ เวิ้งผา บริเวณที่เคยเป็นปากปล่องภูเขาไฟ บ่อโคลนนี้จะเดือด
และมีฟองผุดขึ้นอยู่ตลอดเวลา นำท่านชม แกรนด์แคนยอนแห่งเยลโลว์สโตน (Grand Canyon of Yellow Stone) หุบเหวที่เกิดจากการแยกตัว
ของพื้นโลก อันมีสาเหตุจากภูเข้าไฟระเบิด การเคลื่อนตัวของน้ำแข็ง ในยุคที่น้ำแข็งละลาย นำท่านชมความงดงามของ แม่น้ำเยลโลว์สโตน
(Yellow Stone River) เป็นหนึ่งในสาขาของแม่น้ำมิสซูรี่ มีความยาวประมาณ 1,114 กิโลเมตร นอกจากนี้ผิวน้ำบริเวณน้ำตกนั้นจะถูกเคลือบด้วยน้ำแข็ง สลับไปด้วยสีสันสวยงามของผาหินสีแดงแกมน้ำตาลที่เต็มไปด้วยสีขาวของหิมะที่ค้างอยู่ตามซอกชั้นหลืบผา และสีเขียวเข้มเกือบดำของป่าสน

นำท่านชม บ่อน้ำพุร้อนนอริส (Norris Geyser Basin) บ่อน้ำพุร้อนที่มีอุณหภูมิสูงที่สุดและเปลี่ยนแปลงบ่อยที่สุดในอุทยานแห่งชาติเยลโลว์สโตนที่มีความยาวประมาณ 3.6 กิโลเมตรซึ่งทุกท่านจะได้เดินชมบ่อน้ำพุร้อน Porcelian และบ่อน้ำพุร้อนBack ที่อยู่ในเขตบ่อน้ำพุร้อนนอริสซึ่งท่านจะได้เห็นทัศนียภาพอันงดงามทางธรรมชาติที่ผสมผสานกันอย่างลงตัว / นำท่านเดินทางสู่ เมืองบอสแมน (Bosman)

ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
เข้าสู่ที่พัก โรงแรม Holiday Inn Civic Centre หรือเทียบเท่า
วันที่สิบ บอสแมน – บินภายในสู่ ซอล์ทเลค ซิตี้ – ลอสแองเจลิส – ฮ่องกง

04.00นำท่านเดินทางสู่สนามบิน อาหารกลางวันไม่รวมอยู่ในรายการ เพื่อมีเวลาให้ท่านทำ Tax Refund

06.15ออกเดินทางสู่ ซอล์ทเลค ซิตี้ โดยเที่ยวบินที่ DL 924

07.28เดินทางถึง ซอล์ทเลค ซิตี้ เพื่อแวะเปลี่ยนเที่ยวบิน

08.30ออกเดินทางสู่ ลอสแองเจลิส โดยเที่ยวบิน DL 007

09.37เดินทางสู่ นครลอส แอนเจลิส (Los Angeles) เมืองใหญ่แห่งมลรัฐแคลิฟอร์เนีย หรือที่รู้จักในชื่อแอลเอ (L.A.) เป็นเมืองใหญ่ที่มีประชากรมากที่สุดอันดับ 2 ของสหรัฐอเมริกาและเป็นหนึ่งในศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และ การบันเทิง และเริ่มตั้งเป็นเมืองเมื่อวันที่ 4 เมษายน 1850 ลอสแองเจลิสได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่มีการปะปนของวัฒนธรรมมากที่สุดในโลก เนื่องจากการอพยพของคนหลายเชื้อชาติ เนื่องจากลักษณะของอากาศที่อบอุ่นสบายและลักษณะการเป็นอยู่ต่าง ๆ ชื่อเมืองลอสแองเจลิสมาจากคำว่า “โลสอังเคเลส” ในภาษาสเปน หมายถึงนางฟ้า ซึ่งชื่อของเมืองนั้นมีความหมายว่า “เมืองแห่งเทพ” เช่นเดียวกับกรุงเทพ

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่ายนำท่าน ชมเมืองลอสแองเจลิส ผ่านชมศาลาว่าการเมือง MUSIC CENTRE สถานที่เคยใช้มอบรางวัลออสการ์
ผ่านชม CIT HALL , ย่านฮอลลี่วู้ด ชมรอยมือ รอยเท้าของดาราดัง บริเวณโรงภาพยนตร์ไชนีส เธียร์เตอร์ ตั้งอยู่ย่าน HOLLYWOOD BOULEVARD ถนนแห่งโลกมายา ซึ่งบนฟุตบาทของถนน จะมีชื่อสลักของดาราชื่อดังบนดาวสีทอง และยังเป็นสถานที่ซึ่งนิยมใช้เป็นฉากในการถ่ายทำภาพยนตร์

ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านเดินทางสู่ สนามบินลอสแองเจลิส เพื่อมีเวลาให้ท่านทำ Tax Refund
วันที่สิบเอ็ด **บินข้ามผ่านเส้นแบ่งเวลาสากล**

00.55ออกเดินทางสู่ ฮ่องกง โดยเที่ยวบินที่ CX 881 **บินข้ามผ่านเส้นแบ่งเวลาสากล
สายการบินมีบริการอาหารค่ำ และ อาหารเช้าระหว่างเที่ยวบิน
วันที่สิบสอง ฮ่องกง – กรุงเทพฯ

06.45เดินทางถึงสนามบิน ฮ่องกง เพื่อแวะเปลี่ยนเที่ยวบิน

08.00ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ CX 705

10.05เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ


********** จบรายการทัวร์ **********

วันเดินทางและอัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน เด็กพักกับผู้ใหญ่ เด็กพักกับผู้ใหญ่ เสริมเตียง พักเดี่ยว เพิ่ม หมายเหตุ สอบถาม
ไม่มี
อัตรานี้รวม

1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป – กลับ Economy Class และค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่ระบุในรายการ
2. ค่าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ Economy Class และค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่ระบุในรายการ
3. ค่าน้ำหนักโหลดกระเป๋าเดินทาง สายการบินภายในประเทศ จำนวน 1 ใบ ต่อท่าน
4. ค่าพาหนะที่ระบุในรายการ พร้อมคนขับรถ
5. ค่าทิปพนักงานขับรถ
6. ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ และค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
7. ค่าที่พักโรงแรมที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน พร้อมอาหารเช้า
8. หัวหน้าทัวร์คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
9. เจ้าหน้าที่บริการและอำนวยความสะดวกที่สนามบิน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ
10. Welcome Pack “ซองใส่เอกสารเดินทางพร้อมเล่มโปรแกรมทัวร์”
11. อาหารเสริมระหว่างการเดินทาง
12. น้ำดื่มระหว่างการเดินทางในต่างประเทศ วันละ 1 ขวด ต่อท่าน ตลอดการเดินทาง
13. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล ตลอดการเดินทาง วงเงินไม่เกิน 1,500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
14. ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็ก สำหรับถือขึ้นเครื่อง (Baggage) น้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม
15. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (จากค่าบริการ)

อัตรานี้ไม่รวม

1. ค่าธรรมเนียมทำหนังสือเดินทาง
2. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์
3. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศ
4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศสหรัฐอเมริกา ราคาปกติ เพิ่มท่านละ 7,500.-

เอกสารสำหรับยื่นวีซ่า

หลักฐานประกอบการยื่นวีซ่าอเมริกา (ประเภทท่องเที่ยว)
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุมากกว่า 6 เดือนนับจากวันเดินทาง และมีหน้าว่างประทับตรา 2 หน้าขึ้นไปพร้อมเล่มเก่า (ถ้ามี)
2. รูปถ่ายสีปัจจุบัน พื้นหลังเป็นสีขาวเท่านั้น ขนาด 2 x 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป เน้นใบหน้า มองเห็นใบหูทั้ง 2 ข้างชัดเจน
3. ทะเบียนบ้าน และบัตรประชาชน (อายุต่ำกว่า 15 ปี ใช้สูติบัตร)
4. ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)
5. ทะเบียนสมรส หรือใบหย่า (ถ้ามี)
6. การเงิน สมุดบัญชีเงินฝากตัวจริง พร้อมสำเนาย้อนหลัง 6 เดือน หรือหนังสือรับรองการเงินจากธนาคาร
7. การงาน
7.1 ประกอบธุรกิจส่วนตัว ใช้หนังสือรับรองบริษัท, หนังสือรับรองห้างหุ้นส่วน หรือใบจดทะเบียนการค้าตัวจริง
7.2 พนักงานบริษัทใช้จดหมายรับรองการทำงานระบุวันเริ่มงาน ตำแหน่ง อัตราเงินเดือนเป็นภาษาอังกฤษตัวจริง
7.3 ข้าราชการ ใช้จดหมายรับรองจากต้นสังกัด ระบุวันเริ่มงาน ตำแหน่ง อัตราเงินเดือน เป็นภาษาอังกฤษตัวจริง
7.4 นักเรียน – นักศึกษา ใช้จดหมายรับรองจากสถาบันการศึกษา เป็นภาษาอังกฤษตัวจริง
** กรณีผู้เดินทางอายุต่ำกว่า 18 ปี และไม่ได้เดินทางพร้อมบิดา มารดา ต้องมีหนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางที่ออก ณ อำเภอ พร้อมสำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง
สำหรับผู้ที่เดินทางไปเพื่อธุรกิจ ที่ต้องการเข้าร่วมการฝึกอบรมหรือการประชุมในประเทศสหรัฐอเมริกา ควรแสดงจดหมายจากภาคธุรกิจในสหรัฐฯ ที่ท่านจะไปติดต่อธุรกิจด้วย
ต้องมาสัมภาษณ์ที่สถานทูตทุกท่าน
หมายเหตุ : สถานทูตขอสงวนสิทธิ์ในการขอเอกสารเพิ่มเติมในบางกรณี สถานทูตจะส่งพาสปอร์ตคืนหลังจากวันที่ได้รับการสัมภาษณ์ประมาณ 3-5 วัน

การจองทัวร์ /เงื่อนไขการจองทัวร์
1.แจ้งจองทัวร์ผ่านฟอร์มติดต่อด้านล่าง หรือส่งอีเมล์มาที่ info_thailand@planetworldwide.com
2.พร้อมทั้งส่งสำหน้าหน้าแรกของพาสปอร์ต มาที่อีเมล์ info_thailand@planetworldwide.com หรือแฟกซ์ที่เบอร์ 02 744 4955
3.ชำระเงินมัดจำค่าทัวร์

 

งวดที่ 1 : สำรองที่นั่ง มัดจำท่านละ 50,000 บาท
งวดที่ 2 : ชำระส่วนที่เหลือ 30 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง

การยกเลิก
กรณีที่บริษัททัวร์ยกเลิกการเดินทาง
นับตั้งแต่วันที่บริษัททัวร์แจ้งยกเลิกการเดินทางกับลูกค้า ทางบริษัทจะดำเนินการคืนเงินให้ผู้ชำระเงินมัดจำภายใน 15 วันทำการ
- เอกสารการรับเงินคืน สำเนาบัตรประชาชนผู้โอนเงินมัดจำพร้อม เซ็นรับรองสำเนา
- สำเนาหน้าสมุดบัญชีผู้โอนเงินมัดจำ (ชื่อบัญชีจะต้องเป็นชื่อเดียวกับผู้โอนเงินมัดจำเท่านั้น)
กรณีผู้เดินทางยกเลิกการเดินทางเอง แต่กรุ๊ปทัวร์สามารถเดินทางได้
ทางบริษัทจะดำเนินการคืนเงินให้แก่ผู้มัดจองภายใน 15 วันทำการ นับจากวันที่กรุ๊ปทัวร์เดินทางกลับมาถึงประเทศไทย
- เอกสารการรับเงินคืน สำเนาบัตรประชาชนผู้โอนเงินมัดจำพร้อม เซ็นรับรองสำเนา
- สำเนาหน้าสมุดบัญชีผู้โอนเงินมัดจำ (ชื่อบัญชีจะต้องเป็นชื่อเดียวกับผู้โอนเงินมัดจำเท่านั้น)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน ไม่หักค่าใช้จ่าย
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 41 - 59 วัน หักค่าใช้จ่าย 25,000 บาท
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 31 - 40 วัน หักค่าใช้จ่าย 50,000 บาท
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21 - 30 วัน หักค่าใช้จ่าย 50% ของค่าทัวร์
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 11 - 20 วัน หักค่าใช้จ่าย 75% ของค่าทัวร์
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 - 10 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์


จองทัวร์ | สอบถามรายการทัวร์นี้:

สอบถามทัวร์อเมริกา อุทยานแห่งชาติสหรัฐอเมริกา
ชื่อลูกค้า: อีมเล์: 
เบอร์โทร:

คำค้นหา:  อเมริกา ลอสแองเจลิส ลาสเวกัส อุทยาน
TOP