ทัวร์อเมริกา อุทยานแห่งชาติ 13วัน

     ทัวร์อเมริกาเที่ยวอุทยานแห่งชาติ แสงสียามค่ำคืน แห่งเมืองลาสเวกัส ชมความงามสง่าของอุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนยอน ความมหัศจรรย์ของแอนทีโลปแคนยอน ดึงดูดใจช่างภาพทั่วโลกสีสันจากธรรมชาติ อุทยานแห่งชาติเมซาเวอร์เดแหล่งศึกษาประวัติศาสตร์ของชาวอินเดียนแดงโบราณ อุทยานแห่งชาติโคโลราโดแคนยอน อุทยานที่ไม่ควารพลาดกับวิวทิวทัศน์ของเทือกเขา อนุสรณ์สถานแห่งชาติเขารัชมอร์ประติมากรรมแกะสลักบนหน้าผาของภูเขาหินแกรนิต


วันแรก กรุงเทพฯ-ไทเป-ลอสแองเจลิส (พัก1คืน)


09.00 พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 8 แถว Q/Rเคาน์เตอร์สายการบินอีวาแอร์12.20 ออกเดินทางสู่ ไทเป โดยเที่ยวบิน BR21217.10 เดินทางถึงไทเป เพื่อแวะเปลี่ยนเที่ยวบิน19.20 ออกเดินทางสู่ลอสแอนเจลิส (Los Angeles)โดยเที่ยวบิน BR012************** บินข้ามผ่านเส้นแบ่งเวลาสากล ****************16.10 เดินทางถึงลอสแองเจลิส(Los Angeles)หรือที่รู้จักในชื่อ แอลเอ (L.A.) เป็นเมืองใหญ่ที่มีประชากรมากที่สุดอันดับ 2 ในสหรัฐอเมริกา และเป็นหนึ่งในศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และการบันเทิงลอสแองเจลิสตั้งอยู่ในมลรัฐแคลิฟอร์เนีย ชื่อของลอสแองเจลิส มาจากคำว่า โลสอังเคเลส (Los ?ngeles) ในภาษาสเปน หมายถึงเทวดาหลายองค์ ซึ่งชื่อเมืองนั้นมีความหมายว่า เมืองแห่งเทพเช่นเดียวกับกรุงเทพ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารเข้าสู่ที่พักโรงแรม Hilton LAX Airport หรือเทียบเท่า ให้ท่านได้พักผ่อน 1 คืน เพื่อความสดใสสดชื่นพร้อมท่องเที่ยวในวันถัดไปวันที่สอง ลอสแองเจลิส-บาร์สโตว์ เอาท์เลท-ลาสเวกัส


เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร ของโรงแรมนำท่านเดินทางสู่ เมืองลาสเวกัส (Las Vegas)โดยระหว่างทางแวะ Tanger Barstow Factory Outlet ที่ใหญ่ที่สุด ให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าราคาตรงจากโรงงาน พบกับร้านขายเสื้อผ้าดังๆ อาทิเช่น Polo Ralph Lauren,Coach, Ray Ban,Tommy Hilfiger,GAp,Guess,AmericanEagleOutfitters,Timberland,Banana Republic,Calvin Klein,Samsoniteเที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองลาสเวกัส ซึ่งตั้งอยู่ในมลรัฐเนวาดามีฉายาว่าเมืองคนบาป (Sin City)โดยเป็นเมืองที่เจริญเติบโตขึ้นมาจากกิจการการพนัน เป็นแม่เหล็กแรงดึงดูดหลักให้นักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามาเมืองที่มีโรงแรมสุดหรูหราอลังการทั้งภายในและภายนอกอาคารค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารเข้าสู่ที่พักโรงแรม Monte Carlo Resort and Casino หรือเทียบเท่าหัวหน้าทัวร์ นำท่านเดิน ชมแสงสียามค่ำคืนของเมืองลาสเวกัส ที่เป็นบรรยากาศอันแท้จริงของแหล่งคาสิโนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก อาทิ น้ำพุดนตรีโรงแรมเบลลาจิโอ, โชว์โจรสลัด Treasure Island,เวนิสจำลองและน้ำพุเทียมแห่ง โรงแรมเวเนเชี่ยนแอนด์พาลาซโซ โรงแรมและคาสิโนระดับห้าดาวแห่งลาสเวกัส ภายในโรงแรมตกแต่งเพดานโดยการวาดเป็นลายท้องฟ้า และมีลำคลองแบบเวนิสอยู่กลางโรงแรม หรือศึกษากลยุทธ์พร้อมลองเสี่ยงโชคกับเกมส์การพนันในรูปแบบต่าง ๆ ตามสไตล์ที่คุณถนัด อาทิเช่น แบล็คแจ็ค สล็อตแมชชีน รูเล็ต ณ บ่อนคาสิโนหรูหราที่เปิดต้อนรับท่านตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นโรงแรมใหญ่หรือเล็กก็ตาม (กฏหมายในสหรัฐอเมริกา ห้ามเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีเล่นคาสิโนโดยเด็ดขาด กรุณาปฏิบัติตามกฏโดยเคร่งครัด)วันที่สาม ลาสเวกัส-อุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนยอน


เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมนำท่านเที่ยวชม เมืองลาสเวกัส (Las Vegas) จากนั้นเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนยอน เซาท์ ริม(South Rim Grand Canyon National Park)เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบ่าย ชมความงามสง่าของ อุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนยอน เซาท์ ริม(South Rim Grand Canyon National Park) ซึ่งเกิดขึ้นโดยอิทธิพลของแม่น้ำโคโลราโด ไหลผ่านที่ราบสูงทำให้เกิดการสึกกร่อน พังทะลายของหินเป็นเวลา 225 ล้านปีมาแล้วเดิมทีแม่น้ำโคโลราโดมีสภาพเป็นลำธารเล็ก ๆ ที่ไหลคดเคี้ยวไป ตามที่ราบกว้างใหญ่ที่อยู่ ระดับเดียวกับน้ำทะเล ต่อมาพื้นโลกเริ่มยกตัวสูงขึ้น อันเนื่องมาจาก แผ่นดินไหว แรงดัน และ ความร้อนอันมหาศาลภายใต้พื้นโลกที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนรูปและกลายเป็นแนวเทือกเขากว้างใหญ่ การยกตัวของแผ่นดินทำให้ทางที่ลำธารไหลผ่านลาดชันขึ้นและทำให้น้ำไหลแรงมากขึ้น พัดเอาทราย และ ตะกอนไปตามน้ำ เกิดการกัดเซาะลึกลงไปทีละน้อยในเปลือกโลกนำท่านชมความงามของแกรนด์แคนยอน ณ จุดชมวิว อื่นๆ ที่สวยงาม อาทิ Yavapai Point,Desert View,Watchtower นำท่านชมพระอาทิตย์ลับขอบฟ้า ที่แกรนด์แคนยอน ชมแสงของพระอาทิตย์ค่อยๆอ่อนลงค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารเข้าสู่ที่พักโรงแรม Holiday Inn Express หรือเทียบเท่าวันที่สี่ แกรนด์แคนยอน-Route66-แอนทีโลป-Horseshoe Bend-เพจ


เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมนำท่านผ่าน เส้นทาง Route 66 ถนนไฮเวย์สายประวัติศาสตร์ของสหรัฐอเมริกา(Historic Route 66) ระหว่างทางผ่านชมอาคารเตี้ยๆปั้มน้ำมันเก่าโมเต็ลและร้านอาหารท่ามกลางทะเลทรายเวิ้งว้างแบบที่เราเคยเห้นกันตามภาพยนตร์หลายเรื่องเดินทางสู่แอนทีโลปแคนยอน(Antelope Canyon)เป็นสถานที่นักท่องนิยมท่องเที่ยวและถ่ายรูปมากที่สุดทางฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ของสหรัฐอเมริกา Antelope Canyonเกิดจากการกัดเซาะของหินทรายหลักๆคือจากน้ำ ในช่วงน้ำท่วม น้ำที่ไหลเข้าช่องหินแคบๆ ทำให้เกิดการกัดเซาะขึ้นเป็นลวดลาย ริ้ว สวยงาม มี Upper Antelopeกับ Lower Antelope แต่ที่นิยมไปเที่ยวคือ Upper Antelope นำท่านชมความมหัศจรรย์ของ แอนทีโลปแคนยอน หุบเขาที่อันตรายที่สุดแห่งหนึ่งของโลกซึ่งถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งดึงดูดใจช่างภาพทั่วโลก เพราะสีสันจากธรรมชาติซึ่งเกิดจากการตกกระทบของแสงอาทิตย์ที่สาดส่องผ่านช่องแคบ สะท้อนกับสีของชั้นหิน Navajo Sandstoneเกิดเป็นความสวยงามสุดประทบใจแก่ทุกสายตา อิสระให้ท่านเก็บภาพความสวยงามตามอัธยาศัยเที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบ่าย นำท่านเดินทางสู่Horseshoe Bend ซึ่งเป็นส่วนโต้งของแม่น้ำ Corolado คล้ายกับเกือกม้า น้ำเป็นสีเขียวเข้มเหลือบน้ำเงิน ประกอบกับทัศนียภาพสวยงามมาก นำท่านเดินทางสู่ เมืองเพจ(Page)ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารเข้าสู่ที่พักโรงแรม Holiday Inn Page หรือเทียบเท่าวันที่ห้า เพจ-หุบเขาโมนูเมนต์-อุทยานแห่งชาติเมซาเวอร์เด


เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมเดินทางสู่ หุบเขาโมนูเมนต์ (Monument Valley) ตั้งอยู่ที่เส้นเขตแดนระหว่างรัฐยูทาห์กับรัฐแอริโซนาทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศสหรัฐอเมริกา ชื่อหุบเขามีที่มาจากแท่งหินค้ำ ขนาดมหึมา ซึ่งกระจัดกระจายอยู่บนที่ราบไม้พุ่มอันแห้งแล้ง ภูมิภาคแถบนี้เต็มไปด้วยแท่งหินหรือซากหินที่หลงเหลือจากการสึกกร่อน นักธรณีวิทยาเรียกแท่งหินลักษณะดังกล่าวนี้ว่า โมนูเมนต์ (โมนูเมนต์) ซึ่งมีลักษณะคล้ายสิ่งก่อสร้างจากฝีมือมนุยษ์เช่น ตึกสูง หินแท่งรูปร่างแปลกตาจำนวนมากเหล่านี้ถูกเรียกขานว่า"หินรูปประสาท"ซึ่งเป็นแท่งหินที่มีลักษณะยอดราบ หรือเรียกอีกอย่างเนิน "เมซา" (mesa) สูงกว่า 300 เมตร และด้านบนมีหินคล้ายใบเสมาปรากฏอยู่ นอกจากนี้ยังมี หินรูปถุงมือ ซึ่งมีลักษณะเป็นเนินยอดป้านดูคล้ายนิ้วมือทั้งสี่ ไม่ไกลมีแท่งหินรูปแม่ไก่ในรัง ถัดมาเป็นเนินยอดบ้านเมอร์ริค และ"เนินยอดบ้านมิตเชลและมีหินรูปแม่อธิการ"และ"หินแม่ชีทั้งสาม"ซึ่งทั้งสองเนินเป็นหินที่สูงที่สุดในกลุ่มแท่งหิน สูงกว่า 245 เมตรเที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบ่าย นำท่านชม อุทยานแห่งชาติเมซาเวอร์เด (Mesa Verde National Park) เป็นอุทยานที่ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของรัฐโคโลราโด ประเทศสหรัฐอเมริกา ภายในอุทยานจะเป็นหน้าผาขนาดใหญ่ ซึ่งเคยเป็นที่พักอาศัยของคนโบราณได้สร้างบ้านเรือนจากหน้าผาเป็นที่อยู่อาศัย ซึ่งปัจจุบันได้กลายเป็นโบราณสถานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของสหรัฐอเมริกา และยังถือว่าเป็นแหล่งศึกษาประวัติศาสตร์ของชาวอินเดียนแดงโบราณ เผ่าปัวโบล (Pueblos)ซึ่งได้อาศัยหน้าผาถ้ำแห่งนี้เป็นที่อยู่อาศัยในสมัยโบราณอีกด้วยและยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก โดย ยูเนสโก้ เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารเข้าสู่ที่พักโรงแรม Holiday Inn Express Mesa Verde – Cortez หรือเทียบเท่าวันที่หก อุทยานแห่งชาติเมซาเวอร์เด-อุทยานแห่งชาติอาร์เชส-อุทยานแห่งชาติโคโลราโด แคนยอน


เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมนำท่านเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติสะพานหินโค้ง หรือ อุทยานแห่งชาติ อาร์เชส (Arches National Park)ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของรัฐยูทาห์เขตอุทยานแห่งชาติหินโค้งมีเนื้อที่ 300 ตารางกิโลเมตร หรือ 187,500 ไร่มีสะพานหินโค้งมากกว่า 200 แห่ง สะพานหินโค้งแลนด์สเคปยาวกว่า 89 เมตร เป็นสะพานหินโค้งที่ยาวที่สุดในโลกแต่ช่วงสะพานมีช่วงเปราะบางมาก มีช่วงหนาเพียง 1.8 เมตร เชิงสะพานเป็นหินทรายยื่นออกจากหินโผล่ขรุขระ เหนือพื้นหุบผาชันด้วยความสูงประมาณ 30 เมตร มีสะพานหินโค้งเดลิเคต ซึ่งสะพานแห่งนี้ สูงโดดเด่นเหนือของแอ่งหินขนาดใหญ่ ตัวสะพานสูงเท่าตึก 7ชั้น เป็นจุดเด่นของอุทยานแห่งนี้เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบ่าย นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติโคโลราโด แคนยอน (Colorado National Monument Canyon)เป็นป่าสนที่ราบสูงและเป็นพื้นที่ของทะเลทราย และยังเป็นอีกหนึ่งแคนยอนที่ได้รับการจัดอันดับได้ขึ้นทะเบียนเป็นแกรนด์แลนสเคป(Grandlandscapes)ของอเมริกาตะวันตก เป็นอีกหนึ่งอุทยานที่ไม่ควารพลาด วิวทิวทัศน์ของเทือกเขาและยังเป็นอุทยานที่ ท่านอาจมีโอกาสได้พบกับสัตว์ท้องถิ่นมากมายเช่นนกเหยี่ยวแดง นกอินทรีทอง นกกาเหว่า นกทะเลทราย แกะ และหมาป่า เป็นต้น ชม ผาหินแดง (Red Rock Canyon)อิสระให้ทุกท่านได้บันทึกภาพของความสวยงามผาแดงค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารเข้าสู่ที่พักโรงแรม Holiday Inn Express & Suites Grand Junction หรือเทียบเท่าวันที่เจ็ด โคโลราโด แคนยอน-อุทยานแห่งชาติแม่น้ำขาว-เดนเวอร์-บินภายใน-แรพิดซิตี้


เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมนำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติแม่น้ำขาว (White River National Forest)เพื่อนำท่านไปชม มารูน เบลล์ (Maroon Bells) เป็นทะเลสาบสีแดงม่วงธรรมชาติสมกับชื่อ และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าถ่ายรูปที่สุดในเทือกเขาร็อกกี้ ตั้งอยู่ในแอสเพนแห่งรัฐโคโลราโด สหรัฐอเมริกา ทะเลสาบ มารูน เบลล์ มักจะปรากฏสีของน้ำออกสีม่วงแดงน้ำตาล ซึ่งภาพของทะเลสาบแห่งนี้เป็นสิ่งที่ขายดีที่สุดในร้านขายของที่ระลึกของโคโลราโดอีกด้วย โดยสีม่วงแดงของทะเลสาบนั้นมาจาก หินโคลน ใต้ทะเลสาบ เป็นหินตะกอนมีลักษณะเนื้อละเอียด ประกอบด้วยทรายละเอียดและดินเหนียวปะปนกันจึงเกิดเป็นสีแดงน้ำตาลในตอนกลางวันเพราะน้ำใสจนเห็นพื้นดินใต้ล่าง และจะเกิดเป็นสีม่วงอมแดงในตอบเย็นพลบคล่ำ เมื่อแสงอาทิตย์เคลื่อนออกไปเที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบ่าย เดินทางสู่ เมืองเดนเวอร์ (Denver) เป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของ รัฐโคโลราโด ตั้งอยู่บริเวณที่ราบสูง ทางทิศตะวันออกของเทือกเขาร็อกกี้ เดนเวอร์มีประชากรมากเป็นอันดับที่ 25 ของสหรัฐอเมริกา ชื่อเล่นของเดนเวอร์ คือ ไมล์ไฮซิตี้เนื่องจากตัวเมืองสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ1ไมล์ และเดนเวอร์ยังได้ชื่อทางประวัติศาสตร์ว่า Queen City of the Plainsเนื่องจากความสำคัญของอุตสาหกรรมการเกษตรของเมืองทำให้เรือรบสหรัฐอเมริกาหลายลำใช้ชื่อว่า USS Denver เพื่อเป็นการให้เกียรติเมืองนี้เดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติเดนเวอร์ (Denver International Airport)17.15 ออกเดินทาง เมืองแรพิดซิตี้ โดยเที่ยวบินที่ UA 476018.31 เดินทางถึง เมืองแรพิดซิตี้ (Rapid City)เป็นเมืองใหญ่อันดับ 2 ของรัฐเซาท์ดาโคตาในสหรัฐอเมริกา และเป็นเคาน์ตีซีตของเพนนิงตันเคาน์ตี เมืองตั้งชื่อตาม แม่น้ำแรพิดครีก เมืองตั้งอยู่ทางตะวันออกของกลุ่มภูเขาแบล็กฮิลส์ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Holiday Inn Rapid City – Rushmore Plaza หรือเทียบเท่าวันที่แปด แลบพิส ซิตี้ -อนุสรณ์สถานแห่งชาติเขารัชมอร์-หอคอยปิศาจ - เชอริแดน


เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมเดินทางสู่อนุสรณ์สถานแห่งชาติเขารัชมอร์ (The Mount Rushmore National Memorial) เป็นประติมากรรมแกะสลักบนหน้าผาของภูเขาหินแกรนิต ชื่อเขารัชมอร์ ใกล้เมื่องคีย์สโตน,รัฐเซาท์ดาโกต้า,ประเทศสหรัฐอเมริกา แกะสลักโดยชาวเดนมาร์ก-อเมริกันชื่อGutzon Borglumและลูกชายของเขาชื่อ ลินคอล์น Borglum ประติมากรรมเป็นใบหน้าของอดีต ประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาสูง 60 ฟุต (18 เมตร) 4 ท่าน ได้แก่ จอร์จ วอชิงตัน (1732-1799), โทมัส เจฟเฟอร์สัน (1743-1826) ทีโอดอร์ รูสเวล (1858-1919) และ อับราฮัม ลินคอล์น (1809-1865) อนุสรณ์สถานทั้งหมดครอบคลุมพื้นที่ 1,278.45 เอเคอร์ (5.17 ตารางกิโลเมตร) และอยู่เหนือระดับน้ำทะเล 5,725 ฟุต (1,745 เมตร)เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบ่าย เดินทางสู่ หอคอยปิศาจ(Devils Tower National Monument) อนุสรณ์สถานธรรมชาติ ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ด้านธรณีวิทยาที่แปลกประหลาด เป็นแท่งหินลาวาที่ผุดขึ้นมาเหนือพื้นพิภพเมื่อ 60 ล้านปีที่แล้ว มีความสูงขนาด 260 เมตร เป็นลักษณะการก่อตัวของกองหินเป็นเนินร่องชัน ซึ่งเป็นที่ที่สูงที่สุดของธรรมชาติลักษณะ เดียวกันในสหรัฐฯ ชนอินเดียนแดงหลายเผ่ายึดถือหอคอยนี้เป็นสถานที่สักการะ นำท่านเดินทางสู่ เชอริแดน (Sheridan) เป็นเมืองเล็กๆ ที่ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพปศุสัตว์ ตัดไม้ ถ่านหิน กาเกสรและโรงงานขนาดเล็กๆ เป็นส่วนใหญ่ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารเข้าสู่ที่พักโรงแรม Holiday Inn Sheridan – Convention Centerหรือเทียบเท่าวันที่เก้า เชอริแดน-เขื่อนบัฟฟาโล่ บิลล์-พิพิธภัณฑ์บัฟฟาโล่บิลล์-โคดี้


เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมเดินทางสู่ เมืองโคดี้ (Cody) เมืองที่วีรชนของภาคตะวันตกผู้หนึ่ง คือ พันเอกบัฟฟาโล่ บิลล์ โคดี้ ได้ก่อตั้งขึ้นและมีรูปอนุสาวรีย์ตัวเขาที่กำลังขี่ม้าถือปืนอยู่ เขาเคยเป็นทั้งคนขี่ม้าด่วน เป็นทหาร และนักล่าควายป่าไบซัน เล่ากันว่าเขาสามารถล่าควายป่าไบซันถึง 5,000 ตัว ภายในปีครึ่งเท่านั้นเขามีเพื่อนเป็นผู้นำอินเดียนมากมายและฮอลลีวู้ดยังได้ทำภาพยนตร์ เกี่ยวกับประวัติชีวิตอันโลดโผนของเขาด้วยท่านจะได้ชมทัศนียภาพสองข้างทางเป็นภูเขาหินสีแดงสลับกับแคนยอนโชชอนเน่ เป็นภาพที่สวยงามประทับใจตลอดเส้นทางนำท่านชม เขื่อนบัฟฟาโล่ บิลล์ (Buffalo Bill’s Dam) เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของเมืองโคดี้ สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1905-1910 ในปีที่สร้างเสร็จเขื่อนนี้ได้สร้างสถิติเป็นเขื่อนที่สูงสุดในสมัยนั้นเที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบ่าย นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์บัฟฟาโล บิลล์ (Buffalo Bill Center of the West)เป็นที่รวมพิพิธภัณฑ์ ด้วยกัน5 แห่ง คือ พิพิธภัณฑ์ Plains Indian แสดงถึงเรื่องราวของชีวิตชาวอินเดียน รวมถึงประวัติศาสตร์ที่มีคุณค่า ประเพณีและวัฒนธรรมของพวกเขา,พิพิธภัณฑ์ศิลปะ Whitney Western,พิพิธภัณฑ์ทางประวัติศาสตร์ธรรมชาติ Draperแสดงถึงประวัติศาสตร์ธรรมชาติและนิเวศวิทยา ให้ท่านได้รู้จักเยลโลว์สโตนมากขึ้น,พิพิธภัณฑ์ Buffalo Billและพิพิธภัณฑ์อาวุธปืน Codyเป็นที่รวบรวมอาวุธปืนอเมริกันที่ใหญ่ที่สุดและครอบคลุมที่สุดในโลก มีอาวุธปืนมากกว่า7,000 ชิ้นภายในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เข้าสู่ที่พักโรงแรม Holiday Inn Codyหรือเทียบเท่าวันที่สิบ โคดี้-โอลด์เฟธฟูล เกย์เซอร์-บ่อโคลนเดือด-เยลโล่สโตน


เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติ เยลโลว์สโตน (Yellowstone National Park)อีกด้านหนึ่งที่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามของอุทยานแห่งชาติแห่งนี้ ไม่ว่าจะเป็นบ่อน้ำพุร้อนแกรนด์พริสมาติคที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 3ของโลก นำท่านชมบ่อน้ำร้อนแกรนด์พริสมาติค(Grand Prismatic Spring)บ่อน้ำร้อนที่ถูกค้นพบโดย เฟอร์ดินาน แวนเดอเวียร์ เฮย์เด้น นักธรณีวิทยาชาวอเมริกันในปี ค.ศ.1871 เป็นบ่อน้ำร้อนรายล้อมไปด้วยสีสันของสายรุ้งรอบบ่อซึ่งเกิดจากการทับถมของแบคทีเรียและพืชเซลล์เดียว เข้าชมอุทยานแห่งชาติเยลโล่สโตน(Yellow Stone National Park)อุทยานนี้ตั้งอยู่ในบริเวณมุมตะวันตกเฉียงเหนือของรัฐไวโอมิง และเป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของสหรัฐฯ มีอาณาบริเวณถึง 6 ล้านไร่ จัดเป็นอุทยานแห่งชาติที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก มีเนื้อที่ครอบคลุมถึง 3 รัฐ คือ รัฐไวโอมิง รัฐมอนทาน่า และรัฐไอดาโฮ่ เป็นแหล่งรวมของธรรมชาติทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นทะเลสาบ น้ำตก ซึ่งบางแห่งมีความสูงกว่าน้ำตกไนแองการ่าของแคนาดาถึงสองเท่า มีน้ำพุร้อน ซึ่งบางแห่งพ่นน้ำขึ้นมาทุกชั่วโมง มีความสูง 125-180 ฟุตรวมทั้งเป็นที่อยู่ของสัตว์ป่านานาชนิด อาทิ กวางมูส (Bull Moose),กวางเอลค์ (Bull Elk),กวาง Pronghorn,หมีสีน้ำตาลขนาดยักษ์พันธุ์กริซลี่ย์ (Grizzly Bear) รวมถึงนกน้ำนานาชนิด นำท่านชมโอลด์เฟธฟูล เกย์เซอร์ (Old Faithful Geyser)น้ำพุร้อนที่สามารถพุ่งสูง ได้กว่า 100-200 เมตรและจะพุ่งออกมาทุก40 ถึง120นาทีเที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบ่าย เข้าชม บ่อโคลนเดือด หรือ(Mud Volcano)ณ เวิ้งผา บริเวณที่เคยเป็นปากปล่องภูเขาไฟ บ่อโคลนนี้จะเดือด และมีฟองผุดขึ้นอยู่ตลอดเวลาอุณหภูมิโดยเฉลี่ยภายในบ่อประมาณ184 ฟาเรนต์ไฮต์ หรือ ประมาณ 83เซลเซียส ชมความงามของบริเวณที่เรียกว่า Artist Point ซึ่งเป็นจุดที่หน้าผามีสีสันสวยงาม และมีน้ำตกที่สวยงามอยู่ 2 แห่งคือ น้ำตกอัพเพอร์ฟอลส์ และน้ำตกโลเวอร์ฟอลส์ นำท่านชม แกรนด์แคนยอนแห่งเยลโลว์สโตน (Grand Canyon of Yellowstone)หุบเหวที่เกิดจากการแยกตัวของพื้นโลก อันมีสาเหตุจากภูเข้าไฟระเบิด การเคลื่อนตัวของน้ำแข็ง ในยุคที่น้ำแข็งละลาย จึงทำให้ปัจจุบันนี้แม่น้ำเยลโล่ว์สโตนไหลผ่านกว่า 38 กิโลเมตรนำท่านชมความงดงามของแม่น้ำเยลโลว์สโตน (Yellowstone River) เป็นหนึ่งในสาขาของ แม่น้ำมิสซูรี่ มีความยาวประมาณ 1,114 กิโลเมตร นอกจากนี้ผิวน้ำบริเวณน้ำตกนั้นจะถูกเคลือบด้วยน้ำแข็ง สลับไปด้วยสีสันสวยงามของผาหินสีแดงแกมน้ำตาลที่เต็มไปด้วยสีขาวของหิมะที่ค้างอยู่ตามซอกชั้นหลืบผา และสีเขียวเข้มเกือบดำของป่าสน นำท่านชมบ่อน้ำพุร้อนนอริส (Norris Geyser Basin)บ่อน้ำพุร้อนที่มีอุณหภูมิสูงที่สุดและเปลี่ยนแปลงบ่อยที่สุดในอุทยานแห่งชาติเยลโลว์สโตนที่มีความยาวประมาณ3.6กิโลเมตร ซึ่งทุกท่านจะได้เดินชมบ่อน้ำพุร้อน Porcelianและบ่อน้ำพุร้อน Backที่อยู่ในเขตบ่อน้ำพุร้อนนอริสซึ่งท่านจะได้เห็นทัศนียภาพอัน งดงามทางธรรมชาติที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เข้าสู่ที่พัก โรงแรม Holiday Inn West หรือเทียบเท่าวันที่สิบเอ็ด เยลโลว์สโตน-บอสแมน-ลอสแองเจลิส-สนามบิน


เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม08.00 นำท่านเดินทางสู่ เมืองบอสแมน (Bosman) เพื่อไปยังสนามบินโบซแมน (Bozeman Yellowstone International Airport) รับประทานอาหารกลางวันภายในสนามบิน13.00 ออกเดินทางสู่ นครลอสแองเจลิส โดยเที่ยวบิน UA68414.44 เดินทางถึงนครลอสแองเจลิส (Los Angeles) นำท่านนั่งรถผ่านชมเมืองลอสแองเจลิส ชมย่านฮอลลี่วู้ด ชมรอยมือ รอยเท้าของดาราดัง บริเวณโรงภาพยนตร์ไชนีส เธียร์เตอร์ ตั้งอยู่ย่าน Hollywood Boulevard ถนนแห่งโลกมายา ซึ่งบนฟุตบาทของถนน จะมีชื่อสลักของดาราชื่อดังบนดาวสีทอง และยังเป็นสถานที่ซึ่งนิยมใช้เป็นฉากในการถ่ายทำภาพยนตร์หลายๆเรื่อง นำท่านเดินทางสู่ เดอะโกรฟ(The Grove) แหล่งช้อปปิ้ง สุดคูลอีกแห่งหนึ่งของแอลเอที่เต็มไปด้วยร้านเสื้อผ้า และสินค้าแบรนด์เนม มากมาย รวมถึงร้านอาหาร โรงภาพยนตร์ นับว่าเป็นแหล่งรวมความบันเทิงที่ต้องไม่พลาดที่จะแวะมาเยือนค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ออกเดินทางสู่สนามบินวันที่สิบสอง ลอสแองเจลิส-ไทเป


00.30ออกเดินทางสู่ ไทเป โดยเที่ยวบิน BR015************** บินข้ามผ่านเส้นแบ่งเวลาสากล **************วันที่สิบสาม ไทเป – กรุงเทพฯ


05.40 เดินทางถึง ไทเป เพื่อแวะเปลี่ยนเที่ยวบิน08.25 ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ BR21111.10 เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ********** จบรายการทัวร์ **********

วันเดินทางและอัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน เด็กพักกับผู้ใหญ่ เด็กพักกับผู้ใหญ่ เสริมเตียง พักเดี่ยว เพิ่ม หมายเหตุ สอบถาม
ไม่มี
อัตรานี้รวม

1.ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป - กลับ ชั้นประหยัด (Economy Class)สายการบิน และค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่ระบุในรายการ
2.ค่าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ ชั้นประหยัด (Economy Class)สายการบิน และค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่ระบุในรายการ
3.ค่าพาหนะที่ระบุในรายการ พร้อมคนขับรถ
4.ค่าทิปพนักงานขับรถ
5.ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ และค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
6.ค่าที่พักโรงแรมที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน พร้อมอาหารเช้า
7.โรงแรมที่แคนาดาและสหรัฐอเมริกา ไม่มีบริการห้องพักแบบ 3 เตียง (Triple) กรณีเดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน จำเป็นต้องจองเป็นห้องพัก 2ห้องเท่านั้น
8.หัวหน้าทัวร์คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
10.น้ำดื่มระหว่างการเดินทางในต่างประเทศ วันละ 1 ขวด ต่อท่าน ตลอดการเดินทาง
11.ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท
12.และค่ารักษาพยาบาล ตลอดการเดินทาง วงเงินไม่เกิน 1,500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
13.ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม
14.ส่วนกระเป๋าใบเล็ก สำหรับถือขึ้นเครื่อง (Baggage) น้ำหนักไม่ เกิน 7กิโลกรัม

อัตรานี้ไม่รวม

1.ค่าธรรมเนียมทำหนังสือเดินทาง
2.ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาท่านละ 8,500.- และเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกที่ศูนย์ยื่นวีซ่า
3.ค่าทิปหัวหน้าทัวร์วันละ 100 บาท ต่อท่าน
4.ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
5.ค่าพนักงานยกกระเป๋าเข้า - ออก ในโรงแรม เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยจากพวกมิจฉาชีพ กรุณาดูแลและยกกระเป๋าเดินทางด้วยตัวเอง

หมายเหตุ

1.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบินการนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ
สภาพภูมิอากาศ การก่อจลาจล อุบัติเหตุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้จะคำนึงถึงผลประโยชน์และจะรักษา ผลประโยชน์ของท่านไว้ให้มากที่สุด
2.เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการชำระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืนใน กรณีที่ท่านปฏิเสธหรือสละสิทธิ์ในการใช้บริการนั้นๆ ที่ทางทัวร์จัดให้
3. รายการนี้เป็นเพียงการเสนอราคาที่ต้องได้รับการยืนยันจากทางบริษัท ฯ และทางต่างประเทศ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งกับสายการบิน
และโรงแรมที่พักรวมถึงร้านอาหารและเมนูอาหาร อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจจะปรับเปลี่ยนแปลงได้ตามความ เหมาะสม
4.หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นและจะไม่คืนเงิน ค่าทัวร์ที่ท่านชำระแล้ว
5. หากวันเดินทางหนัง สือเดินทางของท่านชำรุด (อาทิ ขาด เปียกน้ำ) ทางสายการบินไม่อนุญาต ให้เดินทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบทุกกรณี

เอกสารสำหรับยื่นวีซ่า

เอกสารประกอบการขอวีซ่า หลักฐานประกอบการยื่นวีซ่าอเมริกา (ท่องเที่ยว)
1.หนังสือเดินทางที่มีอายุมากกว่า 6 เดือนนับจากวันเดินทางและมีหน้าว่างประทับตรา 2หน้าขึ้นไปพร้อมเล่มเก่า (ถ้ามี)
2.รูปถ่ายสีปัจจุบัน พื้นหลังเป็นสีขาวเท่านั้น ขนาด 2 x 2 นิ้ว
3.จำนวน 1 รูป เน้นใบหน้า มองเห็นใบหูทั้ง 2 ข้างชัดเจน
4.ทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน และใบสูติบัตร (อายุต่ำกว่า 20 ปี)
5.ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)
6.ทะเบียนสมรส หรือใบหย่า (ถ้ามี)
7.การเงิน สมุดบัญชีเงินฝากตัวจริง พร้อมstatementย้อนหลัง6เดือน
และหนังสือรับรองการเงินจากธนาคาร
8.การงาน
8.1 ประกอบธุรกิจส่วนตัว ใช้หนังสือรับรองบริษัท, หนังสือรับรองห้างหุ้นส่วน หรือใบจดทะเบียนการค้าตัวจริง
8.2 พนักงานบริษัท ใช้จดหมายรับรองการทำงาน ระบุวันเริ่มงาน ตำแหน่ง อัตราเงินเดือนเป็นภาษาอังกฤษตัวจริง
8.3 ข้าราชการ ใช้จดหมายรับรองจากต้นสังกัด ระบุวันเริ่มงาน ตำแหน่ง อัตราเงินเดือน เป็นภาษาอังกฤษตัวจริง
8.4 นักเรียน – นักศึกษา ใช้จดหมายรับรองจากสถาบันการศึกษา เป็นภาษาอังกฤษตัวจริง
** กรณีผู้เดินทางอายุต่ำกว่า 18 ปี และไม่ได้เดินทางพร้อมบิดา มารดา ต้องมีหนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางที่ ออก ณ อำเภอ พร้อมสำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง
9.หากท่านไปพักกับญาติที่อเมริกา ต้องมีหนังสือเชิญจากทางญาติ ระบุความสัมพันธ์ วันที่เข้าพัก
พร้อมทั้ง สำเนาหน้า พาสปอร์ต และหน้าวีซ่าอเมริกา มาด้วย
สำหรับผู้ที่เดินทางไปเพื่อธุรกิจ ที่ต้องการเข้าร่วมการฝึกอบรมหรือการประชุมในประเทศสหรัฐอเมริกา
ควรแสดงจดหมายจากภาคธุรกิจในสหรัฐฯ ที่ท่านจะไปติดต่อธุรกิจด้วย
ต้องมาสัมภาษณ์ที่สถานทูตทุกท่าน
หมายเหตุ : สถานทูตขอสงวนสิทธิ์ในการขอเอกสารเพิ่มเติมในบางกรณีสถานทูตจะส่งพาสปอร์ตคืนหลังจากวันที่ได้รับการสัมภาษณ์ประมาณ 3-5 วัน
ท่านที่เคยได้รับวีซ่าอเมริกา กรุณาแนบหน้าวีซ่ามาด้วย

การจองทัวร์ /เงื่อนไขการจองทัวร์
1.แจ้งจองทัวร์ผ่านฟอร์มติดต่อด้านล่าง หรือส่งอีเมล์มาที่ info_thailand@planetworldwide.com
2.พร้อมทั้งส่งสำหน้าหน้าแรกของพาสปอร์ต มาที่อีเมล์ info_thailand@planetworldwide.com หรือแฟกซ์ที่เบอร์ 02 744 4955
3.ชำระเงินมัดจำค่าทัวร์

 

1.ชำระเงินมัดจำท่านละ 60,000 บาท
2.ชำระเงินส่วนที่เหลือ 30 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง
พร้อมส่งสำเนาใบโอนเงินและสำเนาหน้าหนังสือเดินทางมายังบริษัทฯ

การยกเลิก
กรณีที่บริษัททัวร์ยกเลิกการเดินทาง นับตั้งแต่วันที่บริษัททัวร์แจ้งยกเลิกการเดินทางกับลูกค้า
ทางบริษัทจะดำเนินการคืนเงินให้ผู้ชำระเงินมัดจำภายใน 15 วันทำการ
- เอกสารการรับเงินคืน สำเนาบัตรประชาชนผู้โอนเงินมัดจำพร้อม เซ็นรับรองสำเนา
- สำเนาหน้าสมุดบัญชีผู้โอนเงินมัดจำ (ชื่อบัญชีจะต้องเป็นชื่อเดียวกับผู้โอนเงินมัดจำเท่านั้น)
กรณีผู้เดินทางยกเลิกการเดินทางเอง แต่กรุ๊ปทัวร์สามารถเดินทางได้
ทางบริษัทจะดำเนินการคืนเงินให้แก่ผู้มัดจองภายใน 15 วันทำการ นับจากวันที่กรุ๊ปทัวร์เดินทางกลับมาถึงประเทศไทย
- เอกสารการรับเงินคืน สำเนาบัตรประชาชนผู้โอนเงินมัดจำพร้อม เซ็นรับรองสำเนา
- สำเนาหน้าสมุดบัญชีผู้โอนเงินมัดจำ (ชื่อบัญชีจะต้องเป็นชื่อเดียวกับผู้โอนเงินมัดจำเท่านั้น)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 41 - 59 วัน หักค่าใช้จ่าย 30,000 บาท
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 31 - 40 วัน หักค่าใช้จ่าย 60,000 บาท
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21 - 30 วัน หักค่าใช้จ่าย 50% ของค่าทัวร์
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 11 - 20 วัน หักค่าใช้จ่าย 75% ของค่าทัวร์
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 - 10 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์


จองทัวร์ | สอบถามรายการทัวร์นี้:

สอบถามทัวร์อเมริกา อุทยานแห่งชาติ 13วัน
ชื่อลูกค้า: อีมเล์: 
เบอร์โทร:

คำค้นหา:  ทัวร์อเมริกา เที่ยวลาสเวกัส อุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนยอน
TOP