ทัวร์รัสเซีย ล่าแสงเหนือ ออโรร่า เมอร์มังส์ ไครเมีย อัญมณีแห่งทะเลดำ

     AURORA OF RUSSIA @ Murmansk CRIMEA “THE CROWN JEWEL OF THE BLACK SEA” ทริปเดียวสุดคุ้ม ล่าแสงเหนือเมืองเมอร์มังส์ + เที่ยวไครเมีย อัญมณีแห่งทะเลดำ โดยสายการบินไทย TG

ทัวร์แนะนำ

1. วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ – มอสโก

07.30 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิเคาเตอร์เช็คอินท์ สายการบินไทย ชั้น 4

10.15 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบิน TG….มุ่งหน้าสู่กรุงมอสโก ประเทศรัสเซีย

16.10 น. นำท่านสู่อากาศยานดามาเดียดาวา กรุงมอสโก ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ศุลกากร และรับสัมภาระ

ค่ำ รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม NOVOTEL HOTEL MOSCOW หรือเทียบเท่าโรงแรมระดับ 4 ดาว
2. วันที่สอง มอสโก – เมอร์มังส์ (ล่าแสงเหนือ คืนที่ 1)

06.10รับประทานอาหารเช้า พร้อมเช็คเอ้าท์

10.15ออกเดินทางสู่เมืองเมอร์มังส์ โดยเที่ยวบิน 5N517 ของสายการบินนอร์ดาเวีย โดยใช้เวลาบิน ประมาณ2.30ชม.

12.50ถึงสนามบินเมอร์มังส์ นำท่านรับกระเป๋า และเดินทางเข้าสู่ตัวเมือง เมอร์มังส์

14.00รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นำท่านชมเมืองท่าที่ใหญ่ที่สุดในเขตอารคติกเซอร์เคิล รวมไปถึงเมืองเอกของแคว้นเมอร์มังส์ พรมแดน ติดกับประเทศฟินแลนด์และนอร์เวย์ เดิมเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของชนเผ่าพื้นเมือง “ซามิ” และบรรพบุรุษชาวสแกนดิเนเวีย ก่อนที่ชนชาวสลาฟรัสเซียจะขยับขยายดินแดนขึ้นมาบริเวณนี้และผนวก
เป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิรัสเซียในช่วงศตวรรษที่ 18 และได้รับสถาปนาเป็นเมืองใหม่ชื่อว่า “โรมานอฟ นา มูรมาเนีย” ต่อมาเกิดการปฏิวัติโค่นล่มราชวงศ์โรมานอฟ จึงมีการเปลี่ยนชื่อเป็นเมอร์มังส์ จวบจนปัจจุบัน ..นำท่านชมเรือตัดน้ำแข็งเลนิน เรือพลังงานนิวเคลียร์ลำแรกของโลก ที่รับใช้
กองทัพเรือของสหภาพโซเวียต เป็นเวลา30ปี ในภารกิจสำรวจค้นหาและกู้ภัยในเส้นทางทะเลเหนือที่ปกคลุมด้วยน้ำแข็ง

นำท่านเยี่ยมชม อนุสาวรีย์อโลชา ที่สร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้กับเหล่าทหารกองทัพแดงของโซเวียตผู้ร่วมรบป้องกันเขตแดนทางทะเลของรัสเซียทางทิศเหนือในสงครามโลกครั้งที่2 ที่สามารถตรึงกองกำลังเพื่อหยุดยั้งการรุกคืบจากกองทัพเยอรมันมีรูปปั้นขนาดสูงถึง 35.5 เมตร สูงเป็น
อันดับสองของรัสเซีย และมีน้ำหนักกว่า 5,000 ตัน ตั้งอยู่บนจุดชมวิวที่สวยงามของเมืองเมอร์มังส์ชม

ค่ำ รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
เช็คอินท์ เข้าสู่ที่พัก โรงแรมฯ PARK INN HOTEL ระดับ 3-4*ภายในเมืองเมอร์มังส์ พักติดกัน3คืน
เตรียมนำท่าน ล่าแสงเหนือ ....หรือ ..แสงออร่า Aurara Borelis เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ไม่สามารถระบุยืนยันชัดเจนว่าไปแล้วต้องได้เห็นทุกๆครั้ง เพราะว่ามีปัจจัยอื่น ประกอบเช่น ความมืดของท้องฟ้าอากาศไม่เป็นใจ หรือพายุช่วงกลางคืน แต่เนื่องจากเมอร์มังส์ตั้งอยู่ไม่ห่างจากขั้วโลกเหนือทำให้มีโอกาสได้เห็นแสงเหนือมากกว่าที่อื่นๆ // ได้เวลาเดินทางกลับเข้าสู่ที่พัก

3. วันที่สาม เมองร์มังส์ – เมืองหิมะ – สโนโมบิล-ฟาร์มสุนัขพันธุ์ฮัสกี้ – เมองร์มังส์ - ล่าแสงเหนือ (คืนที่2)

เช้า รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรมฯ
เดินทางสู่ เมืองหิมะ (Snow Village) ในเมืองคิรอฟสค์ ที่สร้างขึ้นจากหิมะทั้งหมด ที่มีการสร้างประติมากรรมน้ำแข็งเป็นรูปร่างต่างๆ ที่สวยงาม มีทั้งอาคาร, รูปปั้น, โบสถ์น้ำแข็ง, อุโมงค์ถ้ำให้ท่านได้สนุกกับการขับรถสโนโมบิล (Snow mobile) ตะลุยหิมะท่านสามารถขับรถไปบนหิมะ ลานน้ำแข็งกว้างใหญ่

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย เดินทางสู่ ฟาร์มสุนัขพันธุ์ฮัสกี้ (Husky Farm) ชมความน่ารักของสุนัขพันธุ์ที่ฉลาดเฉลียว และแข็งแรงมาก อาศัยอยู่ในเขตหนาว ซึ่งชาวแลปป์ เลี้ยงสุนัขพันธุ์นี้เพื่อใช้ในการลากเลื่อนบนน้ำแข็งหรือหิมะสัมผัสประสบการณ์นั่งรถเทียมสุนัขฮัสกี้ลากเลื่อน (Husky Sledding) บริการต้อนรับท่านด้วยชาร้อน ขนมพื้นเมืองกับบรรยากาศต้อนรับที่แสนจะอบอุ่น
จากนั้นได้เวลาเดินทางกลับสู่ เมืองมูร์มันสค์ (Murmansk)

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
เตรียมนำท่านล่าแสงเหนือ ....หรือ ..แสงออร่า Aurora Borelis เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ไม่ สามารถระบุยืนยันชัดเจนว่าไปแล้วต้องได้เห็นทุกๆครั้ง เพราะว่ามีปัจจัยอื่น ประกอบเช่น ความมืดของท้องฟ้าอากาศไม่เป็นใจ หรือพายุช่วงกลางคืน แต่เนื่องจากเมอร์มังส์ตั้งอยู่ไม่ห่างจากขั้วโลกเหนือทำให้มีโอกาสได้เห็นแสงเหนือมากกว่าที่อื่นๆ
// ได้เวลาเดินทางกลับเข้าสู่ที่พัก
4. วันที่สี่ เมองร์มังส์ – เทริบีก้า – เมองร์มังส์ - ล่าแสงเหนือ (คืนที่3)

เช้า รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรมฯ
ออกเดินทางสู่ตำบลเทริบีก้า เป็นหมู่บ้านทางตอนเหนือสุดและติดกับทะเลบาเรนส์มหาสมุทรอาร์คติก ในยุคสหภาพโซเวียตเป็นหมู่บ้านประมงที่สำคัญแห่งหนึ่งหลังสหภาพโซเวียตล่มสลาย ประชาชนย้ายออกไปอาศัยอยู่ที่อื่นจำนวนมากเนื่องจากรัฐบาลยุคใหม่ไม่มีงบประมาณให้ ปัจจุบันจึงเกือบจะกลายเป็นเมืองร้าง

เที่ยง รับประทานอาหารแบบพื้นเมืองแบบที่ประกอบจากปลาแซลมอน
แวะถ่ายภาพตามจุดสำคัญของเทริบีก้า เช่น ชายฝั่งทะเลบาเรนส์ มหาสมุทรอาร์คติก น้ำตก และแม่น้ำเทริบีก้า สถานที่ธรรมชาติ ก่อนเดินทางกลับสู่ตัวเมืองเมองร์มังส์

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
เตรียมนำท่านล่าแสงเหนือ ....หรือ ..แสงออร่า Aurora Borelis แสงออร่าเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ไม่สามารถระบุยืนยันชัดเจนว่าไปแล้วต้องได้เห็นทุกๆครั้ง เพราะว่ามีปัจจัยอื่น ประกอบเช่น ความมืดของท้องฟ้าอากาศไม่เป็นใจ หรือพายุช่วงกลางคืน แต่เนื่องจากเมอร์มังส์ตั้งอยู่ไม่ห่างจากขั้วโลกเหนือทำให้มีโอกาสได้เห็นแสงเหนือมากกว่าที่อื่นๆ
// ได้เวลาเดินทางกลับเข้าสู่ที่พัก
5. วันที่ห้า เมองร์มังส์ – มอสโคว์ – ซิมฟรีโรโปล ไครเมีย – เซวาสโตโปล

ตี3นำท่านเช็คเอ้าท์ออกจากโรงแรมฯ //พร้อมเช็คเอ้าท์

03.00ออกเดินทางสู่สนามบินเพื่อเตรียมบินกลับสู่เมืองมอสโคว์

05.15เครื่องบินออกเดินทาง โดนสายการบิน S7240 0515-0745

07.45ถึงสนามบินมอสโคว์ (ต่อเที่ยวบินสู่ไครเมีย)

09.10เหินฟ้าต่อสู่เที่ยวบินS7163 0910-1150เพื่อเดินทางต่อสู่ เมืองซิมฟีโรโปล ไครเมีย

11.50ถึงท่าอากาศยานซิมฟีโรโปล ไครเมียโดยสวัสดิภาพ รับสัมภาระและเดินทางสู่ตัวเมือง ยินดีต้อนรับสู่ ไครเมีย ดินแดนสำหรับการพักผ่อนและตากอากาศที่สำคัญของรัสเซียโดยมีเมืองหลวงที่ เป็นศูนย์กลางการปกครองและจุดเชื่อมต่อคมนาคมที่สำคัญคือ นครซิมฟีโรโปล ในอดีตคาบสมุทรไครเมียเป็นถิ่นที่อยู่ของชาวตาตาร์มาก่อนและเป็นทำเลทองที่มหาอำนาจในยุคต่างๆ ต่างต้องการเข้ามาครอบครองจึงทำให้ไครเมียมีสถาปัตยกรรมที่หลากหลาย

นำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองเชวาสโตโปล เมืองท่าที่สำคัญที่สุดในทะเลดำของรัสเซียเป็นสถานที่ตั้งของกองเรือทะเลดำมีความสำคัญในฐานะเป็นท่าเรือทะเลน้ำอุ่นเพียงไม่กี่แห่งที่รัสเซียครอบครองอยู่

เย็นรับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พักระดับ3* ในเมืองเชวาสโตโปล................

6. วันที่หก เชวาสโตโปล – เมืองมรดกโลเคอร์โชนีซุส - ยอดเขาอัยเปตรี

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมฯพร้อมเช็คเอ้าท์
นำท่านชมเมืองโบราณเคอร์โซนีซุส ก่อตั้งราว 2500 ปีก่อน โดยชาวกรีกบนริมฝั่งทะเลดำได้รับสมญาว่า“ปอมเปอีแห่งอูเครน”ต่อมาเมื่ออารยธรรมกรีกเสื่อมลงได้ตกเป็นจังหวัดหนึ่งของอาณาจักรโรมัน บอสโพรัน ชนเผ่าฮุ่น ไบแซนไทน์ และในที่สุดตกเป็นของจักรวรรดิมองโกลโดยโนไกข่านผู้นำมองโกลคนแรกๆที่เข้ารีตเป็นมุสลิมตามลำดับ บริเวณเมืองโบราณยังคงมีซากของเมืองเก่ายุคกรีกค่อนข้างสมบูรณ์ มีลักษณะสถาปัตยกรรมแบบผสมทั้งกรีก โรมัน ไบแซนไทน์ มีเสาและหอคอยต่างๆสูงราว10-12เมตร มีโรงละครกลางแจ้ง ไฮไลท์สำคัญคือกลุ่มเสา 1935 (คาดว่าจะตั้งชื่อตามปีที่เปิดให้เข้าชมครั้งแรก และระฆังให้สัญญาณเตือนเรือที่สัญจรผ่านไปมาถือเป็นภาพตัวแทนเมืองโบราณทั้งหมดเคยได้รับเลือกเป็นสถานที่ที่อยู่บนธนบัตร1กริฟเนียปี1994 ของอูเครนด้วย โดยรอบพื้นที่มีกำแพงเมืองยาวและกว่าถึง 3.5 กม กินอาณาเขตบริเวณกว่า74เอเคอร์ เมืองโบราณเคอร์โซนีอุสได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกด้านวัฒนธรรมในปี2013 ชมโบสถ์นักบุญวลาดิมีร์ ที่อยู่ในบริเวณเมืองโบราณเคอร์โซนีอุส สร้างในศตวรรษที่19ในรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบไบแซนไทน์ระลึกถึงอิทธิพลของอารยธรรมไบแซนไทน์ที่เคยรุ่งเรืองในบริเวณนี้ สร้างเพื่ออุทิศให้แด่นักบุญวลาดิมีร์ ภายในตกแต่งด้วยหินอ่อนและพื้นโมเสกตามสไตล์ศตวรรษที่19 เคยถูกทำลายในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองแต่ได้รับการบูรณะใหม่ในปี1990

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย ออกเดินทางสู่เมืองยัลต้า เมืองพักตากอากาศที่สำคัญที่สุดของรัสเซียมีพระราชวังคฤหาสน์พักร้อนของพระเจ้าซาร์ เชื้อพระวงศ์ ขุนนางต่างๆ ตลอดจนสถานตากอากาศของผู้นำในยุคโซเวียต หลังจากออกเขตเชวาสโตโปลตลอดทางจะเป็นลักษณะถนนที่ตัดเลาะไปตามเชิงเขา บางจุดสามารถจอดแวะเก็บภาพทิวทัศน์ที่สวยงามได้เป็นระยะๆ นำท่านขึ้นกระเช้าสู่ยอดเขา “อัย เปตรี” ที่มีที่มาจากภาษากรีกหมายถึง “เซ็นต์ปีเตอร์” เป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดอีกแห่งหนึ่งไครเมีย จากด้านบนให้ท่านเก็บภาพรอบเมืองไครเมีย

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พักระดับ3* ในเมืองยัลต้า................พัก2คืนติดกัน

7. วันที่เจ็ด ยัลต้า – พระราชวังโวโรนซอฟ – ปราสาทรังนกนางแอ่น – พระราชวังลิวาเดีย

เช้า รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรมฯ
นำท่านเข้าชมพระราชวังโวโรนชอฟ พระราชวังที่เก่าแก่และใหญ่ที่สุดในไครเมียของตระกูลโวโรนซอฟ ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาไครเมียและริมฝั่งทะเลดำ สร้างโดยเจ้าชายมิคาอิล โวโรนซอฟ ผู้สำเร็จราชการเมืองโนโวรอสซิย่า ออกแบบโดยเอ็ดเวิร์ด โบลร์ สถาปนิกชื่อดังของอังกฤษผู้ออกแบบพระราชวังบักกิ้งแฮมในกรุงลอนดอน สร้างในรูปแบบ “จาโคเบเทียน” หรือสถาปัตยกรรมแบบยุคฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมในรูปแบบของอังกฤษด้วยความที่พระองค์ได้รับอิทธิพลวัฒนธรรมและสไตล์ของอังกฤษสมัยพระบิดาที่เป็นนักการทูตไปอยู่ที่อังกฤษ ผสมผสานกับรูปแบบมุสลิมตาตาร์ท้องถิ่นทั้งพระราชวังข่าน ป้อมเยนิคาเล่ และได้รับอิทธิพลจากสถาปัตยกรรมของมัสยิดชามาในอินเดียของอังกฤษด้วย พระราชวังนี้ถือเป็นสถานที่รวมตัวพบปะสังสรรค์กันในหมู่ผู้ปกครองชาวรัสเซีย ขุนนาง และเชื้อพระวงศ์ต่างๆ รวมไปถึงพระเจ้าซาร์เองด้วย นอกจากนี้บริเวณโดยรอบยังมีสวนที่ออกแบบโดยนักออกแบบสวนชื่อดัง Carolus Keebach ที่มีพื้นที่กว่า99เอเคอร์ มีความร่มรื่นและมีทางเดินลัดเลาะไปตามหน้าผาริมฝั่งทะเลดำ

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย นำท่านเข้าชมพระราชวังลิวาเดีย พระราชวังตากอากาศของพระเจ้าชาร์นิโคลัสที่2 เป็นพระราชวังใหม่ที่แทนที่พระราชวังเดิมหลังเล็กที่เป็นที่ตากอากาศของราชวงศ์โรมานอฟในตำบลลิวาเดียมาตั้งแต่กลางศตวรรษที่19 พระราชวังสร้างแล้วเสร็จในปี 1911 เปิดครั้งแรกกับการฉลองวันประสูติของเจ้าหญิงโอลก้า พระราชธิดาในพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่2ครบ16ชันษา ออกแบบโดยนิโคลัย คราสนอฟ สถาปนิกชื่อดังที่ออกแบบพระราชวังโวโรนซอฟ สร้างในรูปแบบนีโอเรอเนสซองส์หรือเป็นสถาปัตยกรรมฟื้นฟูที่ได้รับแรงบันดาลใจจากสถาปัตยกรรมแบบคลาสิกอิตาลีต่างๆ ตัววังเป็นอาคารหินแกรนิตสีขาวทั้งหลังล้อมรอบสวนอิตาลี่ขนาดย่อมที่อยู่ตรงกลาง มีลานหินอ่อนแบบอาหรับและอิตาเลี่ยน หอคอยแบบฟลอเรนซ์ หน้าต่างที่หรูหรา มีห้องหับกว่า116ห้อง อาทิห้องโถงสไตล์ปอมเปอี ห้องบิลเลียร์ตแบบอังกฤษห้องเสวยแบบนีโอบาโร้ก โดยมีไฮไลท์คือห้องสีขาวที่เป็นห้องโถงขนาดใหญ่ มีโต๊ะยาวจุดสุดพื้นที่โถง ความสำคัญคือเป็นสถานที่ที่ใช้จัดประชุมสุดยอดยัลต้าในสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง โดยผู้นำโซเวียต อังกฤษและอเมริกา ข้าวของเครื่องใช้ต่างๆยังคงถูกเก็บรักษาไว้เหมือนครั้งที่มีการประชุม

หลังจากนั้น แวะเข้าชมปราสาทลัสโต้ชคิโน่กเนี้ยสโด หรือปราสาทรังนกนางแอ่น ปราสาทที่อยู่บนชะง่อนผาสูงจากระดับน้ำทะเล40เมตร สร้างโดยบารอนชไตเกิล คหบดีค้าน้ำมันชาวเยอรมัน ที่ซื้อบ้านไม้หลังเก่าบนหน้าผาแล้วก่อสร้างใหม่เป็นปราสาท ออกแบบโดยลีโอนิด เชอร์วูด สถาปนิกชาวรัสเซียผู้โด่งดัง สร้างในรูปแบบนีโอโกธิคหรือฟื้นฟูสถาปัตยกรรมในยุคกลางแบบเยอรมันเนื่องจากได้รับแรงบันดาลใจจากรูปแบบของปราสาทลิคเตนชไตน์ ปราสาทนอยชไวน์ชไตน์ และปราสาทชโตลเชินเฟิล ต่อมาถูกขายต่อเป็นร้านอาหารและเป็นของรัฐบาลหลังการปฏิวัติรัสเซีย ตัวปราสาทมีขนาดเล็กแต่อยู่บนทำเลที่โดดเด่นในแหลมชัดเจน

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พักระดับ3* ในเมืองยัลต้า................โรงแรมเดิม
8. วันที่แปด ยัลต้า – ซิมฟรีโรโปล – มอสโคว์

เช้า รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรมฯพร้อมเช็คเอ้าท์
นำท่านเดินทางสู่สนามบินเพื่อบินกลับสู่เมืองมอสโคว์

11.15 ออกเดินทางโดยเที่ยวบิน S7262 1115-1355

13.55ถึงสนามบินมอสโคว์ โดโมเดียโดโว
รับประทานอาหารกลางวันภายในสนามบิน แบบกล่อง

18.40ออกเดินทางโดยสายการบินไทย TG975 1840-0730

9. วันที่เก้า กรุงเทพฯ - สุวรรณภูมิ

07.30 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ


********** จบรายการทัวร์ **********

วันเดินทางและอัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน เด็กพักกับผู้ใหญ่ เด็กพักกับผู้ใหญ่ เสริมเตียง พักเดี่ยว เพิ่ม หมายเหตุ สอบถาม
15 ก.พ. 61 - 23 ก.พ. 61 94,900 94,900 94,900 18,000  จองด่วน  สอบถาม
1 มี.ค. 61 - 9 มี.ค. 61 94,900 94,900 94,900 18,000  จองด่วน  สอบถาม
อัตรานี้รวม

1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นประหยัด โดยการบินไทยและบินภายในประเทศรัสเซีย
2. ค่าโรงแรมที่พักระดับ 3-4*/ รวม 7คืน ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการ
3. ค่าภาษีสนามบินสุวรรณภูมิ / ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆตามรายการ / ค่ารถรับ-ส่งตามรายการ
4. สายการบินแอร์โรฟลอต บินภายในรวมค่าโหลดกระเป๋า1ใบน้ำหนัก20 กิโลกรัมกรณีลูกค้ามีกระเป๋าเพิ่มหรือน้ำหนักเกินต้องชำระตรงกับทางสายการบินตอนเช็คอินท์(สายการบินภายในประเทศรัสเซียเข้มงวดในเรื่องน้ำหนัก)
5. ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาทและค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาทเงื่อนไขตามบริษัทฯประกัน

อัตรานี้ไม่รวม

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด , ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากในรายการ
2. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)
3. ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน)
4. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้า เพื่อเป็นกำลังใจในการทำงาน
5. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถวันละ3USD และคนขับรถ2USD รวม40 ดอลล่าร์สหรัฐ
6. ค่าใช้จ่ายต่างๆ เกิดจากกรณีสุดวิสัย นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ เช่น สายการบินยกเลิกเที่ยวบิน หรือล่าช้า ทำให้ต่อเครื่องไม่ทันเวลา การรับผิดชอบจะตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบิน บริษัทฯ ไม่มีส่วนรับผิดชอบในส่วนนี้

หมายเหตุ

1. หนังสือเดินทางไทย ไม่ต้องขอวีซ่าเข้าประเทศรัสเซีย สามารถอยู่ได้ไม่เกิน 30 วัน กรุณาตรวจสอบอายุหนังสือเดินทางต้องเหลืออายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
2. ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางต่ำกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วันก่อนเดินทาง
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย การผละงานการจลาจล สงครามการเมือง การนัดหยุดงาน ความล่าช้าของเที่ยวบิน หรือการยกเลิกเที่ยวบิน ของสายการบิน การเดินเรือรถไฟ พาหนะท้องถิ่น และการถูกปฏิเสธให้เข้าเมืองในต่างประเทศ ซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ตลอดจนค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญเสีย ความล่าช้า หรืออุบัติเหตุต่างๆเนื่องจาก บริษัทฯ ได้ทำการสำรองจ่ายค่าบริการทั้งหมดให้กับตัวแทนก่อนการเดินทาง
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีการขึ้นลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ หรือการขึ้นราคาของภาษีน้ำมัน (FUEL SURCHARGE) ของสายการบิน
5. การยกเลิกบางรายการ หรือแยกจากคณะระหว่างเดินทาง จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในรายการนั้นๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการที่ท่านไม่ได้ใช้ หรือแยกออกจากคณะ หากไม่ได้รับการแจ้งยกเลิกบางรายการของท่านก่อนการเดินทาง
6. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯ ขนส่ง หรือหน่วยงานที่ให้บริการ ผู้จัดจะดำเนินการ โดยสุดความสามารถที่จะประสานงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด แก่ลูกค้า และจะคืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ ตามความเป็นจริงที่ได้รับจาก โรงแรม, บริษัทรถ, สายการบิน
7. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของทางบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
8. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่น
9. เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของทางบริษัทฯ แล้ว

 

1. ส่งสำเนาหนังสือเดินทาง มีวันหมดอายุมากกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ
2. ชำระเงินมัดจำค่าทัวร์ ท่านละ 20,000 บาท

กรณียกเลิก
- ยกเลิกก่อนการเดินทางมากกว่า 60 วัน ไม่คิดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ
- ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 60 วันขึ้นไป หักค่ามัดจำ ท่านละ 20,000 บาท
- ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 45 วัน หักค่ามัดจำ20,000บาท+ขอเก็บเพิ่มอีก 40,000 บาท
- ผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากการถูกปฏิเสธจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเข้าเมืองโดยเจตนาไม่สุจริต หักค่าใช้จ่าย 100%
กรณีบริษัทฯ แจ้งออกตั๋วเครื่องบินแล้ว การยกเลิกจะไม่สามารถคืนเงินได้ หรือกรณีค่าตั๋วเครื่องบินมีมูลค่าน้อยกว่า จำนวนเงินที่ลูกค้าชำระค่าทัวร์มา บริษัทจะคืนเงินให้ตามเงื่อนไขการยกเลิกตามข้อตกลง 1- 4 รวมทั้งบริษัทฯขอหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นระหว่างการดำเนินการ


จองทัวร์ | สอบถามรายการทัวร์นี้:

สอบถามทัวร์รัสเซีย ล่าแสงเหนือ ออโรร่า เมอร์มังส์ ไครเมีย อัญมณีแห่งทะเลดำ
ชื่อลูกค้า: อีมเล์: 
เบอร์โทร:

คำค้นหา:  ทัวร์รัสเซียแสงเหนือ
TOP