ทัวร์จีน:ทัวร์ซินเจียง ทุ่งลาเวนเดอร์ ทุ่งหญ้าคาลาจุ้น ทะเลสาบไซลี่มู่ เมืองแปดเหลี่ยมปากัว

     Romantic Xinjiang Grassland 8 Days โรแมนติก..ซินเจียงตะวันตกช่วงสวยสุดๆ ทุ่งหญ้าเขียวขจี ทุ่งลาเวนเดอร์บานสะพรั่ง “ เชิญท่านสัมผัสความงดงามทางธรรมชาติอันบริสุทธ์ ณ มณฑลซินเจียง ฝั่งตะวันตก ทุ่งหญ้าภูเขาเขียวขจี ช่วงดอกไม้ผลิ อากาศแจ่มใส ดอกไม้ป่า และดอกลาเวนเดอร์งามสะพรั่ง เยือนมรกโลกทางธรรมชาติ UNESCO และสัมผัสวัฒนธรรมของชาวอุยกูร์ ไม่พลาดไฮไลท์ ทุงหญ้าคาลาจุ้น ทะเลสาปไซลี่หมู่ ทะเลสาบสวรรค์เทียนซาน ” *ชมทุ่งดอกลาเวนเดอร์ จะมีเฉพาะกรุ๊ปเดินทางเดือนมิถุนายน*

วันแรก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

23.30นัดหมายคณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 แถว G เคาเตอร์สายการบินซานตงแอร์ไลน์ (SC)
พบเจ้าหน้าที่บริษัทแพลนเนท เวิลด์ไวด์ เซอร์วิส คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่าน
วันที่สอง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – เมืองอูรูมฉี – เมืองอูซู

03.05 เดินทางสู่เมืองอูรูมูฉี โดย สายการบินซานตงแอร์ไลน์ (SC) เที่ยวบินที่ SC8886

11.45ถึงสนามบินมืองอูรูมูฉี Urumqi Diwopu International Airport

“ เที่ยวบิน SC8886 เวลา 06.00 น. จะจอดแวะรับผู้โดยสารที่เมืองคุนหมิง 1.30 ชม. ลูกค้าลงจากเครื่องพร้อมนำกระเป๋าถือขึ้นเครื่องลงมา ผ่าน ตม.ตรวจคนเข้าเมือง และรอขึ้นเครื่องอีกครั้ง นั่งที่เดิม ”

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่ายพาคณะเดินทางสู่เมืองคุยถุน เมืองคุยถุนเป็นเมืองใหม่อยู่ติดกับเมืองอูซู เป็นเมืองเล็กๆ ประชากรประมาณ 3 แสนคน อุตสาหกรรมขึ้นชื่อได้แก่ อุตสาหกรรมสิ่งท่อ อุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า ระหว่างทางท่านจะเพลิดเพลินกับทิวทัศน์ธรรมชาติ และชมบ้านเรือนของชาวเมืองท้องถิ่น (ระยะทางประมาณ 230กม. ใช้เวลา 3.30 ชม)

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
เข้าสู่ที่พัก..........หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันที่สาม เขตทุ่งหญ้าอีหลี – สะพานยักษ์กั๋วจือโกว - เมืองอี้หนิง –ทุ่งดอกลาเวนเดอร์

06.00 รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารโรงแรม

เช้านำท่านเดินทางไปยังเขตอีหลี “ดินแดนความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ ดินแดนแห้งทุ่งหญ้าตะวันตก” เขตอีหลี เป็นเขตที่ถือว่ามีธรรมชาติที่สมบูรณ์มาก มีทุ่งหญ้าที่กว้างใหญ่ไพศาล แม่น้ำที่เกิดจากการละลายของภูเขาน้ำแข็ง ล่อเลี้ยงทุ่งหญ้า เหมาะกับการปศุสัตว์อย่างดี ระหว่างทาง ท่านจะได้ชมดอกไม้นานาพันธุ์ในทุ่งหญ้า แพะ แกะ และ วัว เต๊นท์ที่พักของชาวท้องถิ่น เป็นภาพบรรยากาศที่สวยงาม หาชมได้ยาก เขตทุ่งหญ้าอีหลี คือส่วนหนึ่งในเส้นทางสายไหมที่มีสภาพอากาศที่เย็นที่สุด อีหลียังเป็น 1 ใน 4 สถานที่ทุ่งหญ้ากลางเขาสูงของโลก ทุ่งหญ้าอีหลี นี้ยังเป็นแห่งกำเนิด ของสุดยอดม้าในประวัติศาสตร์จีน เถิงคุนหลุน (ม้าที่ทะยานสู่เขาคุนหลุน), ลี่ซีจี๋(พิชิตตะวันตก) *คนไทยจะรู้จักกันแต่ “เซ็กเธาว์” ม้าของลิโป้ ในนิยายสามก๊ก ก็มาจากเขตทุ่งหญ้าอีหลีแห่งนี้

ทัวร์ซินเจียง


ทัวร์ซินเจียง

ระหว่างทางจะผ่านสะพานยักษ์กั๋วจือโกว สร้างระหว่างหุบเขาสูง เป็นการสร้างสะพานสายเคเบิ้ลที่มีขนาดใหญ่ และมีความสูงเสียดฟ้าแห่งหนึ่งของโลก ด้วยถนน 4 เลนผ่านหุบเขาทุ่งหญ้าสูง โดยเสาของสะพานสูงถึง 215 เมตร สิ่งที่น่าภูมิใจ และอัศจรรย์ใจคือความสามารถของวิศวกร ที่ได้สร้างสะพานโค้งที่วนรอบตัวเองขนาดใหญ่ โดยใช้ความยาวเพียง 40 กม. ผ่านภูเขาสูงชั้น แม่น้ำ รวมทั้งบ่อน้ำมัน เชื่อมต่ออุโมงค์ที่โค้ง เพื่อต้องการลดระดับความสูงของถนนจาก 2,000 เมตรจากระดับน้ำทะเล ณ บริเวณทะเลสาปไซลิมูฆู ให้ลดเหลือ 800 เมตร ณ เมืองลูเกากูเซิ้น แวะชมวิวสะพานยักษ์กั๋วจือโกว

ทัวร์ซินเจียง


ทัวร์ซินเจียง

นำท่านเดินทางต่อสู่เมืองอี้หนิง เมืองอี้หนิง ในอดีตถือว่าเป็นเมืองที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของจีนแห่งหนึ่ง ตั้งอยู่บริเวณใกล้ชายแดนประเทศคาซัคสถาน ประกอบด้วยชนเผ่ากว่า 37 ชนเผ่า ได้รับอิทธิพลวัฒนธรรมจาชนเผ่าคาซัค ปัจุบันเป็นเมืองศูนย์กลางแห่งการรวบรวมวัตถุดิบป้อนโรงงานอุสาหกรรมภาคตะวันตกและภาคตะวันออกของจีน (รวมระยะทางจากเมืองอูซู ถึงเมืองอี้หนิงประมาณ 350 กม. ใช้เวลา 5 - 6 ชม.)

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่ายนำท่านชมทุ่งดอกลาเวนเดอร์ เขตทุ่งหญ้าอีหลี ได้รับฉายาว่า The Most Beautiful Place in Xinjiang แหล่งผลิตและปลูกลาเวนเดอร์ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน เนื่องจากมีอากาศที่มีความคล้ายคลึงกับเมืองโพรวองส์ของฝรั่งเศสมากที่สุด
ดอกลาเวนเดอร์ (Lavandula) เป็นสกุลของพืชดอก ประกอบไปด้วยพืช 39 ชนิด ในวงศ์มินต์ (Lamiaceae) เป็นพืชพื้นเมืองในยุคโบราณซึ่งถูกค้นพบจากเคปเวิร์ดและหมู่เกาะคานารี ทางตอนใต้ของยุโรปข้ามไปทางตะวันออกเฉียงเหนือของแอฟริกา, เมดิเตอร์เรเนียน, เอเชียตะวันตกเฉียงใต้จรดไปอินเดียตะวันออกเฉียงใต้

ทัวร์ซินเจียง

ชาวจีนเรียกดอกลาเวนเดอร์นี้ว่า “ซวินอีเฉ่า” ลาเวนเดอร์ถูกนำมาใช้อย่างกว้างขวางกับสมุนไพรและน้ำมันหอมระเหย และเชื่อว่าลาเวนเดอร์สามารถบรรเทาแมลงกัด, แผลไหม้ และอาการปวดหัวได้ นอกจากนี้ ช่อลาเวนเดอร์ยังสามารถขับไล่แมลง ดอกและเมล็ดลาเวนเดอร์สามารถช่วยให้การนอนหลับนั้นผ่อนคลาย การชงยอดอ่อนของลาเวนเดอร์ลงในถ้วยน้ำร้อนก็สามารถช่วยให้นอนหลับสบาย ทั้งนี้ดอกลาเวนเดอร์ยังใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตน้ำหอม และผลิตภัณฑ์บำรุงผิว เชิญท่านอิสระถ่ายภาพเป็นที่ระลึก เก็บภาพประทับใจ ณ ทุ่งลาเวนเดอร์แห่งนี้

ทัวร์ซินเจียง

*ชมทุ่งดอกลาเวนเดอร์ จะมีเฉพาะกรุ๊ปเดินทางเดือนมิถุนายน ส่วนกรุ๊ปเดือนอื่นๆ จะพาไปชมผลิตภัณฑ์จากลาเวนเดอร์ ชมไร่ลาเวนเดอร์ แต่จะไม่เห็นดอกลาเวนเดอร์ ขึ้นอยู่การปลูกของแต่ละไร่*
ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
เข้าสู่ที่พัก..........หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว
วันที่สี่ ช่องแคบกงไนซื่อ – ทุ่งหญ้าคาลาจุ้น – อุทยานแกรนด์เเคนยอนคัวเข่อซู – เมืองเติร์ก

07.00 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

เช้านำท่านเดินทางสู่เมืองเติร์ก โดยนั่งรถผ่านเขตช่องแคบกงไนซื่อ ระหว่างทางท่านจะเพลิดเพลินกับวิวธรรมชาติที่สวยงาม ทุ่งหญ้าที่เขียวขจี วิวภูเขาที่สวยงาม (ระยะทางประมาณ 260 กม. ใช้เวลา 4 – 5 ชม.)

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่ายนำท่านชมทุ่งหญ้าคาลาจุ้น มีผู้ให้ฉายาทุ่งหญ้าคาลาจุ้นว่า “ ทุ่งหญ้าที่สวยมากเสมือนภาพเขียน” Kalajun เป็นภาษาคาซัค (Kazak) มีความหมายว่า “ ป่าอันมืดทึบ” โดยทั่วไปชาวคาซัคมักอาศัยอยู่ตามท้องทุ่งหญ้า ใช้ชีวิตแบบเร่ร่อนเรียบง่าย อันเป็นวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมมานานนับร้อยปี ทุ่งหญ้าคาลาจุ้น เป็นทุ่งหญ้าที่มีชื่อเสียงของจีน ตั้งอยู่ติดเทือกเขาคาลาจุ้น ช่วงเดือนมิถุนายนท่านจะได้ชมทุ่งหญ้าที่สวยงาม ดอกไม้ป่า เช่น ดอกเอลเดอร์ไวท์ ทิวลิปป่าเชิญท่านอิสระถ่ายภาพที่สวยงาม

ทัวร์ซินเจียงทัวร์ซินเจียง

จากนั้นนำท่านเดินทางไปยังอุทยานแกรนด์แคนย่อนคัวเข่อซู (หุบผาอ่าวจระเข้หมอบ) นำท่านชมวิวอ่าวจระเข้หมอบ พื้นที่ตรงนี้เกิดจากการไหลของสายน้ำที่คดเคี้ยวไปมา เกิดการทับถมของตะกอนดินหลายพันปี จนเป็นเกาะกลางน้ำมีรูปลักษณ์คล้ายหัวจระเข้หมอบอยู่ ได้รับมรดกโลก UNESCO ได้เวลาพอสมควรนำท่านเดินทางกลับสู่เมืองเติร์ก

ทัวร์ซินเจียง

เย็น รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
เข้าสู่ที่พัก............หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันที่ห้า เมืองเติร์ก เมืองแปดเหลี่ยมปากัว - ถนนโบราณเมืองปากัว – หมู่บ้านคาจ้านฉี - เมืองอี้หนิง

07.00 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

เช้า นำท่านนั่งรถชมทัศนียภาพของเมืองเติร์ก เมืองที่มีการทำผังเมืองที่แปลก ลักษณะเป็นรูปแปดเหลี่ยมปากัว ได้รับลงหนังสือกินเนสบุ๊คเวิล์ดเรคคอร์ท เมืองแปดเหลี่ยมที่ใหญ่ที่สุดในโลก การทำผังเมืองแปดแหลี่ยมเนื่องจากในอดีตเมืองมีลักษณะคับแคบ ไม่เหมาะสมทำการค้า เศรษฐกิจแย่ หลังจากนั้นได้มีผู้ดูดวงเมือง มาศึกษาและแนะนำให้ออกแบบผังเมืองใหม่เป็นแปดเหลี่ยมปากัว เมืองถึงจะพ้นปัญหาต่างๆ และเจริญรุ่งเรืองขึ้นลักษณะสำคัญเมืองจะทำเป็น 4 รอบวงใหญ่ มีถนน 64 สาย ถนนแต่ละสายมีชื่อประกอบด้วยตัวแทนธาตุ ท้องฟ้า และดวงดาว ต่างๆ

ทัวร์ซินเจียง


นำท่านเดินเล่นเที่ยวชม บ้านเรือนของชาวเติร์ก ถนนโบราณในเมืองปากัว ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของชาวอุยกูร์ ชาวคาซัค ชาวฮั่น อยู่ร่วมกัน

ทัวร์ซินเจียง


** ภาพผังเมืองแปดเหลี่ยมปากัว จะเห็นเป็นแปดเหลี่ยมได้ ต้องถ่ายภาพจากมุมสูง เช่น เครื่องบิน บอลลูน การนั่งรถชมเมืองจะไม่เห็นผังเมืองแปดเหลี่ยม**
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย นำท่านเดินทางสู่เมืองอี้หนิง ระหว่างทางแวะชมหมู่บ้านคาจ้านฉี เป็นหมู่บ้านชาวพื้นเมืองกุยกูร์ เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ที่ให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสวิถีชีวิต สถาปัตยกรรม วัฒนธรรมชาวชาวอุยกูร์ที่แท้จริง สัมผัสชาวอุยกูร์มีความเป็นมิตร ชมบ้านเรือนสิ่งก่อสร้าง ที่เป็นสถาปัตยกรรมผสมผสานแบบไสตล์ยุโรป และอาหรับเข้าด้วยกัน ร้านค้าที่มีชื่อเสียง มาแล้วต้องลองชิม คือ ร้านไอศกรีมโฮมเมค นั่นเอง

ทัวร์ซินเจียง

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
เข้าสู่ที่พัก ..............หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว
วันที่หก ทะเลสาบไซลิมูหู (ทะเลสาบไซหลี่มู่ ทะเลสาบประทานพร) – เมืองคุยถุน

เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านเดินทาสู่ทะเลสาบไซลิมูหู (ทะเลสาบไซหลี่มู่ ทะเลสาบประทานพร) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 -3 ชม.) “Sayram ภาษาคาซัคสถานแปลว่า ประทานพร” ทะเลสาบชื่อดัง 1 ใน 10 สถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังในซินเจียง และเป็นทะเลสาบใหญ่เป็นอันดับ 4 ของมณฑลซินเจียง (1. UlungurLake 1,035 ตร.กม. / 2.Bosten Lake 1,000 ตร.กม. /3. Ebi Lake 500 ตร.กม. /4. Sayram Lake 458 ตร.กม. /5. ทะลาสาปคานาส 45 ตร.กม.) เป็นทะเลสาบน้ำจืดที่บริสุทธิ์แห่งตะวันตก ดุจดังไข่มุกเม็ดงามที่ประดับบนเส้นทางสายไหม สีน้ำฟ้าใสสวยงามมาก ทะเลสาบไซหลี่มู่เกิดจากการยุบตัวของเทือกเขาหิมาลัยเมื่อ 70 ล้านปีก่อน มีขนาดพื้นที่ 460 ตารางกิโลเมตร ความยาวจากทิศเหนือจรดทิศใต้ยาว 30 กิโลเมตร ความยาวจากทิศตะวันออกจรดทิศตะวันตกยาว 20 กิโลเมตร ทะเลสาบนี้ตั้งอยู่ที่ระดับ 2,073 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ส่วนลึกที่สุดของทะเลสาบอยู่ที่ 86 เมตร ถึงทะเลสาบ นำคณะถ่ายรูปภาพสวยๆ ตามจุดชมวิวต่างๆ

ทัวร์ซินเจียง


ทัวร์ซินเจียง

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่ายเดินทางไปยังเมืองคุยถุน (ระยะทางประมาณ 312 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 - 5 ชม.)

ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
เข้าสู่ที่พัก..............หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว
7.วันที่เจ็ด เมืองคุยถุน – อูรูมูฉี – ตลาดพื้นเมืองต้าปาจา (เอ้อเต้าเฉียว)

07.00 น.รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
เช้านำท่านเดินทางสู่เมืองอูรูมูฉี (ระยะทางประมาณ 289 กม. ใช้เวลาเดินทาง 4 ชม)
เมืองอุรุมชี หรือ อูรูมชี หรือ อูรูมฉี ภาษามองโกล แปลว่า"ทุ่งหญ้าที่สวยงาม เป็นเมืองเอกของเขตปกครองตนเอง ซินเจียงอุยกูร์ ตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นศูนย์กลางเส้นทางสำคัญของทางสายไหมในยุคราชวงศ์ถัง ได้พัฒนาความเป็นศูนย์กลางทางด้านผู้นำทางวัฒนธรรมและทางการค้ายุคราชวงศ์ชิง ในคริสตศตวรรษที่ 19 ในปี ค.ศ. 2015 มีประชากรราว 3.5 ล้านคน อูรูมูฉี เป็นนครที่ใหญ่ที่สุดทางทิศตะวันตกของประเทศ ทั้งเป็นเมืองที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดของแถบเอเชียกลางอีกด้วย ตามบันทึกของกินเนสบุ๊ค
อ๊อฟเร็คคอร์ด อูรูมูฉี เป็นเมืองใหญ่ที่ห่างไกลจากทะเลมากที่สุดในโลก มีการพัฒนาด้านเศรษฐกิจมาอย่างต่อเนื่องนับแต่ปี 1990 ในปัจจุบัน เป็นเมืองศูนย์กลางด้านคมนาคมภายในประเทศ ทั้งเป็นศูนย์กลางวัฒนธรรมและการพาณิชย์

ชนเผ่าจู่ชิ เป็นชนเผ่าโบราณ ที่ได้รับการกล่าวถึงว่าเป็นกลุ่มชนแรกในดินแดนแถบนี้ เป็นชนเผ่าเร่ร่อนด้านสันเขา
ทางเหนือของแนวเทือกเขาเทียนซาน ทั้งตั้งอยู่ใกล้เส้นทางสายไหมทางด้านทิศเหนือ พื้นที่ปัจจุบันถือเป็นเมืองเกิดใหม่ เดิมมิได้เรียกว่า "อุรุมชี" จนกระทั่งยุคสมัยของ "ดซุงการ์ คาร์เน็ท" ถิ่นฐานดั้งเดิมเรียกว่า ลุนไท ที่ตั้งอยู่ใกล้ราว 10 กิโลเมตรจากชานเมืองด้านใต้ของเมืองปัจจุบัน ลุนไทได้ถูกตั้งขึ้นสมัยราชวงศ์ถัง ระหว่างปีที่ 22 ของจักรพรรดิไท่ซง ราว ค.ศ.648
กลางวันรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย นำท่านช้อปปิ้งตลาดพื้นเมืองตลาดต้าปาจา (เอ้อเต้าเฉียว) ตลาดพื้นเมืองที่เป็นสัญลักษณ์อูรูมูฉี จำหน่ายสินค้าพื้นเมือง ได้แก่ มีดเหล็กซินเจียง แส้หางจามรี เสื้อผ้า พรมเปอร์เซีย ผลไม้อบแห้ง เช่น อัลมอนด์, วอลนัท, กีวีอบแห้ง, ลูกเกด ฯลฯ แล้วยังมีสินค้าประเภทเครื่องดนตรีพื้นเมือง รวมถึงเครื่องทองเหลือง เช่น แจกัน, กาน้ำชา เป็นต้น
ให้ท่านได้เลือกชมสินค้าได้ตามอัธยาศัย

ทัวร์ซินเจียง


ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
เข้าสู่ที่พัก ……………… หรือเทียบเท่าโรงแรมระดับ 5 ดาว
8.วันที่แปด ล่องเรือทะเลสาบสวรรค์(ทะเลสาบเทียนฉือ) ชมวิวภูเขาเทียนซาน – สนามบินอูรูมูฉี – กรุงเทพฯ

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

เช้า นำท่านเดินทางสู่อุทยานทะเลสาบสวรรค์ (ทะเลสาบเทียนฉือ) ชมวิวเขาเทียนซาน (ระยะทางประมาณ 110 กม. ใช้เวลาเดินทาง 1.30 ชม) นำท่านทะเลสาบสวรรค์ “Heavenly Lake Scenic Spot in Tianshan Mountain” 1 ใน 10 สถานที่ท่องเทียวห้ามพลาดเมื่อมาเยือนมณฑลซินเจียง ล่องเรือชมความงามธรรมชาติ โอบล้อมด้วยภูเขาเทียนซานเป็นวิวฉากหลัง สวยงามมาก
ดุจดั่งสวรรค์บนพื้นภิภพ

ทัวร์ซินเจียง

ทะลสาบเทียนฉือตั้งอยู่ใจกลางของภูเขาเทียนซาน ทะลสาบมีความยาก 3,400 เมตร กว้าง 1,500 เมต ความลึกมากสุด 105 เมตร มีพื้นที่ 4.9 ตร.กม. ทะเลสาบเทียนฉือได้รับฉายาว่า “"Pearl of Tianshan Mountain" ซึ่งภูเขาเทียนซานเป็นภูเขาที่มีขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในเอเซีย มีความสูงถึง 7,435 เมตร ที่ยอดเขากัวมูเออร์ มีความยาวถึง 2,500 กม. พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในประเทศจีน 1,800 กม. และอยู่ในประเทศคาซัคสถาน 700 กิโลเมตร ด้วยความใหญ่และยาวของภูเขาเทียนซาน และยอกเขากว่าพันยอด ดูเสมือนพญามังกร 3 ตัวนอนวางตัวอยู่หลังสันเขา และด้วยความสูงของภูเขาเทียนซาน ทำให้เห็นหิมะปกคลุมยอดภูเขากว่าพันยอดตลอดทั้งปี ในปี 1990 จุดชมทิวทัศน์ Heavenly Lake ได้รับเลือกเป็นมรดกโลกยูเนสโก UNESCO

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

15.30 น. นำท่านเดินทางสู่สนามบินอูรูมูฉี

19.00 น. ออกเดินทางจากเมืองอูรูมูฉี โดยสายการบินซานตงแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SC885
“เที่ยวบิน SC8885 เวลา 23.15 น. จะจอดแวะรับผู้โดยสารที่เมืองคุนหมิง 1.30 ชม. ลูกค้าลงจากเครื่องพร้อมนำกระเป๋าถือขึ้นเครื่องลงมา ผ่าน ตม.ตรวจคนเข้าเมือง และรอขึ้นเครื่องอีกครั้ง นั่งที่เดิม”

02.05 น.(วันเช้าวันรุ่งขึ้น) เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ และประทับใจ


********** จบรายการทัวร์ **********

วันเดินทางและอัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน เด็กพักกับผู้ใหญ่ เด็กพักกับผู้ใหญ่ เสริมเตียง พักเดี่ยว เพิ่ม หมายเหตุ สอบถาม
6 มิ.ย. 61 - 13 มิ.ย. 61 49,900 47,900 48,900 8,000  เต็ม ปิดกรุ๊ป  สอบถาม
12 มิ.ย. 61 - 19 มิ.ย. 61 49,900 47,900 48,900 8,000  เต็ม ปิดกรุ๊ป  สอบถาม
23 มิ.ย. 61 - 30 มิ.ย. 61 49,900 47,900 48,900 8,000  2 ที่สุดท้าย  สอบถาม
อัตรานี้รวม

1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ชั้นนักท่องเที่ยว (Economy Class)
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์
3. ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง
4. ค่าห้องพัก (ห้องละ 2 ท่าน) ในโรงแรมที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า
5. ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
6. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถ
7. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลเกิดจากอุบัติเหตุ 100,000 บาท
8. ค่าวีซ่าประเทศจีนสำหรับคนไทย

อัตรานี้ไม่รวม

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด , ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากในรายการ
2. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)
3. ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน)
4. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้า เพื่อเป็นกำลังใจ
*** ผู้ใหญ่พัก 3 ท่าน/ห้อง ท่านที่ 3 มีค่าบริการห้องเดี่ยวที่เมืองคุยถุน 2 คืนเนื่องจากไม่สามารถพัก 3 ท่านได้ จำนวนเงิน 1,500 บาท ***

หมายเหตุ

- บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือ ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมด หรือ บางส่วน
- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเพิ่มขึ้น เช่น อาหาร โรงแรม ค่าเปลี่ยนตั๋วเครื่องบินภายในประเทศไทย ในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย อาทิ เกิดการล่าช้าของสายการบิน เปลี่ยนแปลงเวลาของสายการบิน และยกเลิกเที่ยวบินจากสายการบิน ,อุบัติเหตุร้ายแรงตามธรรมชาติต่างๆ , การนัดหยุดงาน , ปัญหาทางการเมือง , การจลาจล , การโจรกรรม , และสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งเป็นเหตุอันเกิดขึ้นเหนือการควบคุมของบริษัท
- บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์, กำหนดวันเดินทาง,สายการบิน, และราคาทัวร์ ตามความเหมาะสม และความจำเป็นที่เกิดขึ้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- คณะผู้จัดการเดินทางจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากผู้เดินทางถูกปฏิเสธการเข้า – ออกเมือง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าออกเมืองเป็นสำคัญ
- ยกเลิกการเดินทางทุกกรณีหรือไม่เดินทางพร้อมคณะ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเป็นลักษณะของการเหมาจ่ายแบบหมู่คณะ ไม่สามารถแยกคืนได้
- ประเทศจีนเพื่อส่งเสริมการสิ้นสุดของคาร์บอนคุ้มครองสิ่งแวดล้อม อุณหภูมิภายใน15-24 องศา โรงแรมไม่เปิดเครื่องปรับอากาศ
- โรงแรม มาตรฐานระดับดาวโรงแรม เป็นระดับมาตรฐานท้องถิ่นของแต่ละประเทศ
- ห้องพักสำหรับ พัก 3 ท่าน จะเป็นห้องพักมาตรฐาน 2 ท่าน ส่วนอีก 1 ท่านเป็นเตียงเสริม
*** ผู้ใหญ่พัก 3 ท่าน/ห้อง ท่านที่ 3 มีค่าบริการห้องเดี่ยวที่เมืองคุยถุน 2 คืนเนื่องจากไม่สามารถพัก 3 ท่านได้ จำนวนเงิน 1,500 บาท ***

- สำหรับรายการทัวร์เป็นการชมความงามธรรมชาติ บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบความสวยงามได้ แต่ละวันเดินทางสถานที่ท่องเที่ยวอาจมีความสวยงามแตกต่างกันไป ช่วงเวลา ฤดูกาล สภาพอากาศ เนื่องจากสถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆ เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ไม่สามารถควบคุมได้

 

1.ชำระมัดจำค่าทัวร์ท่านละ 20,000 บาท พร้อมส่งสำเนาหนังสือเดินทาง เพื่อทำการจอง
2.ชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ก่อนเดินทาง 30 วัน
(หนังสือเดินทางต้องมีวันหมดอายุมากกว่า 6 เดือน เหลือหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า)

กรณียกเลิก
1.กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป **เฉพาะช่วงที่ไม่ใช่เทศกาลหรือวันหยุดยาว ปีใหม่ สงกรานต์** คืนเงินทั้งหมด
**(ยกเว้น กรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำกับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พัก โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้)**
2.กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน **เฉพาะช่วงเทศกาลหรือวันหยุดยาว ปีใหม่ สงกรานต์**
คืนเงินทั้งหมด
3. กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน **เฉพาะช่วงเทศกาลหรือวันหยุดยาว ปีใหม่ สงกรานต์**
เก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด
3. กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 70% ของราคาทัวร์
4. กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 7 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์


จองทัวร์ | สอบถามรายการทัวร์นี้:

สอบถามทัวร์จีน:ทัวร์ซินเจียง ทุ่งลาเวนเดอร์ ทุ่งหญ้าคาลาจุ้น ทะเลสาบไซลี่มู่ เมืองแปดเหลี่ยมปากัว
ชื่อลูกค้า: อีมเล์: 
เบอร์โทร:

คำค้นหา:  ทัวร์ซินเจียง
TOP