ทัวร์อิสราเอล สัมผัสอิสราเอลดินแดนศักดิ์สิทธิ์

     จะพาคุณย้อนอดีตสู่ยุคก่อนคริสตกาล ซึ่งเป็นต้นกำเนิดแห่งอารยธรรมเมื่อครั้งสมัยคัมภีร์ฮีบรูหรือสมัยพันธสัญญาเดิมที่เป็นส่วนแรกของคัมภีร์ไบเบิล ค้นหาพร้อมค้นพบคำตอบการสร้างอาณาจักรของอับราฮัมที่มีอายุกว่า 6,000 ปี เรียนรู้เรื่องราวมหากาพย์ตลอดการเดินทาง ไม่ว่าจะเป็นวิถีชีวิตเร่ร่อนของผู้คนครั้งสมัยยุคสำริด ยุคของโมเสสเจ้าชายแห่งอียิปต์ ยุคราชวงศ์ดาวิดสมัยยุคเหล็ก ไปจนถึงยุคแห่งจักรวรรดิเปอร์เซีย กรีซ และโรมัน สัมผัสสถานที่ถ่ายทำจริงของฉากในภาพยนตร์หลากหลายเรื่องที่จะกลับมาโลดแล่นอีกครั้งตลอด 5 วันของการเดินทาง รู้จักประเทศอิสราเอลมากกว่าที่เคย จากจุดเริ่มต้นของประวัติศาสตร์ ตำนาน และการผจญภัย สู่การเป็นประเทศแห่งธุรกิจสตาร์ทอัพที่ทันสมัยทางด้านเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ และเกษตรกรรมอันดับต้นของโลก

วันแรก เดินทางถึงอิสราเอล

07:00 เดินทางถึงอิสราเอล
-ไกด์รอต้อนรับคณะที่สนามบิน
-ออกเดินทางสู่เมืองเยรูซาเลม
-ชมวิวเมืองเยรูซาเลมจากจุดชมวิวทาเยเลท ฮาส พรอมเมอนาด (Tayelet Hass Promenade)
-ทานอาหารกลางวันที่ร้านชียัน (Sheyan Restaurant)
-เยี่ยมชมถ้ำของพระศาสดา หรือ ฮิบรอนมัคเปลาห์ (Hebron Machpelah)
-เยี่ยมชมโบราณสถานเฮโรเดียม Herodium
-เข้าที่พักและทานอาหารเย็นที่โรงแรม Jerusalem Gardens
วันที่สอง อาณาจักรโบราณ

-จุดชมวิวอะลอน (Alon Lookout)
-กิจกรรมเวิร์คช็อปและขี่อูฐที่แผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ หรือที่เรียกว่า Genesis Land
-ทานอาหารกลางวัน ที่ Genesis Land
-เยี่ยมชมเมืองโบราณเทลชิโอ (Tel Shilo)
-เดินทางกลับเยรูซาเลม เข้าที่พัก และทานอาหารเย็นที่โรงแรม Jerusalem Gardens
วันที่สาม ทะเลทรายอันลึกลับ

-เขตอนุรักษ์ธรรมชาติไอน์เกดี (Ein Gedi)
-ทะเลสาบเดดซี (Dead Sea)
-ทานอาหารกลางวันที่หาดยาซเซอร์ คาลีย์ Lunch at Yasser Kalia Beach
-เยี่ยมชมเมืองโบราณซิตี้ออฟเดวิด (City of David)
-ทานอาหารเย็นและพักที่โรงแรม Jerusalem Gardens
วันที่สี่ เยรูซาเลม นครโบราณ

-ชมวิวเยรูซาเลมจากเขาโอลีฟ (MT of Olive)
-เดินเยี่ยมโบราณสถานโอเฟล (Ophel Walk)
-โบราณสถานเดวินสัน เซ็นเตอร์ (Davidson Center)
-เขตยิวควอเตอร์ และกำแพงโบราณ (Jewish Quarter)
-เฮโลเดียน แมนชั่น (Herodian Mansion)
-ทานอาหารกลางวันที่ร้านเยเรอวัน (Yerevan)
-ถนนวีอาดอโลโรซา (Via Dolorosa)
-โบสถ์โฮลี่เซปัลเชอร์ (Holy Sepulcher)
-ตลาดอาหรับ
-เดินทางสู่ Machne Yehuda เพื่อชมการเตรียมต้อนรับวันชาบัท
-หากมีเวลาพาแวะชมโบราณสถานโคเทล (Kotel) เพื่อชมการร้องและเต้นต้อนรับวันชาบัท
-ทานอาหารเย็นแบบชาบัทและพักที่โรงแรม Jerusalem Gardens
วันที่ห้า จากจักรวรรดิโรมันสู่การสร้างเมือง

-เมืองซีซาเรีย (Caesarea)
-เดินทางสู่เมืองเทลอาวีฟ
-ทานอาหารกลางวันที่ร้านอะยัมฮัสสินี (Hayam Hasini)
-อิสระที่ตลาดซาโรนา (Sarona Market)
-อิสระอาหารเย็น
-พักที่โรงแรม Herrods Herzilya
วันที่หก เดินทางกลับ

-ปลูกต้นไม้ที่อุทยาน Neot Kdumim
-ศูนย์นวัตกรรม Taglit Innovation Center
-ขับรถชมเมืองเทลอาวีฟ
-ท่าเรือยาฟฟา
-อิสระในเมืองเทลอาวีฟ
19:00เดินทางสู่สนามบิน
วันที่เจ็ด ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ

14.30 ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ


********** จบรายการทัวร์ **********

วันเดินทางและอัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน เด็กพักกับผู้ใหญ่ เด็กพักกับผู้ใหญ่ เสริมเตียง พักเดี่ยว เพิ่ม หมายเหตุ สอบถาม
ไม่มี
อัตรานี้รวม

1.ตั๋วเครื่องบิน (ชั้นประหยัด) ไป-กลับระหว่างกรุงเทพและเทลอาวีฟ (อิสราเอล) โดยสายการบิน El Al Airlines*
2.ที่พัก 5 วัน 4 คืน พร้อมอาหารเช้า ที่โรงแรม Jerusalem Gardens (กรุ๊ปที่ 2) / โรงแรม Dan Jerusalem (กรุ๊ปที่ 3)*
3.ที่พัก 2 วัน 1 คืน พร้อมอาหารเช้า ที่โรงแรม Herrods Herziliya Hotel (5 ดาว)
4.อาหารกลางวัน 5 มื้อ + อาหารเย็น 4 มื้อ
5.ทัวร์เต็มวัน 5 วัน ด้วยประสบการณ์ท่องเที่ยวที่เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร
6.รถรับส่งตลอดรายการ
7.การแสดงภาพยนตร์เสมือนจริง (AR-Theatrical play) วันละ 2-3 ชั่วโมงทุกวัน
8.หัวหน้าทัวร์ที่จะคอยดูแลและอำนวยความสะดวกให้ท่านตลอดโปรแกรม
9.ไกด์ท้องถิ่น (ภาษาอังกฤษ)
10.ภาษีสนามบิน (ไทยและอิสราเอล)
11.กรุ๊ปละ 20 ท่านเท่านั้น

อัตรานี้ไม่รวม

1.ประกันส่วนตัว
2.ค่าธรรมเนียมวีซ่า
3.ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
4.ทิปไกด์/คนขับรถ
*ที่พักอาจเปลี่ยนเป็นโรงแรมอื่นในระดับเดียวกันหรือดีกว่า
*การทำวีซ่าสำหรับนักท่องเที่ยวแต่ละสัญชาติแตกต่างกัน กรุณาตรวจสอบกับเราล่วงหน้า

หมายเหตุ

-ที่พักอาจเปลี่ยนเป็นโรงแรมอื่นในระดับเดียวกันหรือดีกว่า
-การทำวีซ่าสำหรับนักท่องเที่ยวแต่ละสัญชาติแตกต่างกัน กรุณาตรวจสอบกับเราล่วงหน้า

 

1.ทางบริษัทขออนุญาตเก็บเงินมัดจำเป็นจำนวน 50% ของยอดรวมทั้งหมดเมื่อมีการยืนยันการจองแพ็คเกจ
2.ยอดที่คงเหลือทั้งหมดต้องชำระก่อนถึงวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน
3.แพ็คเกจนี้ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศอิสราเอล
4.ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ที่จะไม่คืนเงินหลังจากทำการจองแล้วในทุกกรณี ไม่เว้นแม้แต่กรณีที่วีซ่าไม่ได้รับการอนุมัติหรือมีการยกเลิกการเดินทาง

ค่าธรรมเนียมวีซ่า
1.บริษัทรับทำวีซ่าเข้าประเทศอิสราเอล โดยมีค่าธรรมเนียมอยู่ที่ 2,000 บาท ต่อท่าน


จองทัวร์ | สอบถามรายการทัวร์นี้:

สอบถามทัวร์อิสราเอล สัมผัสอิสราเอลดินแดนศักดิ์สิทธิ์
ชื่อลูกค้า: อีมเล์: 
เบอร์โทร:

คำค้นหา:  ทัวร์อิสราเอล เที่ยวอิสราเอล
TOP