ทัวร์อิหร่าน แกรนด์อิหร่าน เตหะราน ทาบริซ กันโดวาน ชีราซ เปอร์ซีโปลิส นัคเชรอสตัม อีศฟาฮาน

     มัสยิดสีน้ำเงิน เป็นมัสยิดเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงในเมืองทาบริซ พระราชวังโกเลสตาน ซึ่งเคยเป็นพระราชวังหลวงของอาณาจักรเปอร์เซียตอนปลายเมื่อ 200 ร้อยกว่าปีที่แล้ว พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอิหร่าน ที่จัดแสดงโบราณวัตถุอันทรงคุณค่าต่างๆ พิพิธภัณฑ์จิวเวลรี่ ซึ่งสะสมจิวเวลรี่ จากทุกยุคทุกสมัย ของกษัตริย์ทุกราชวงศ์เคยปกครองอาณาจักรเปอร์เซียในอดีตจำนวนมากมาย มัสยิดสีชมพู ซึ่งเป็นมัสยิดที่สวยงามแปลกตามาก เพราะประดับไปด้วยกระเบื้องโทนสีแดง-ชมพู-เหลือง เป็นสีหลัก พระราชวังโบราณเปอร์ซีโปลิส ซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของเมืองชีราซ พระราชวังนี้เป็นสุดยอดสถาปัตยกรรมในยุคอะคาเมนิดที่เหลืออยู่เพียงแห่งเดียว จัตุรัสอิหม่าม ซึ่งถือเป็นจุดใจกลางของเมืองอิศฟาฮาน

วันที่1 กรุงเทพฯ – เตหะราน

06.00 คณะเดินทางพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ แถว T ประตู 8-9

09.10 ออกเดินทางสู่สนามบินมัสกัต ประเทศโอมาน โดยโอมานแอร์ โดย WY818

12.05เครื่องบินถึงสนามบินมัสกัต ประเทศโอมาน จากนั่นนำท่านต่อเครื่องบิน

14.10 เครื่องบินออกเดินทางอีกครั้งสู่สนามบินอิหม่ามโคมัยนี ประเทศอิหร่าน โดย WY433

17.15ถึงท่าอากาศยานนานาชาติอิหม่ามโคมัยนี (สุภาพสตรี กรุณาคลุมผมให้เรียบร้อยก่อนลงจากเครื่อง)
นำท่านผ่านตรวจคนเข้าเมือง
รับประทานอาหารค่ำ และเข้าสู่ที่พัก โรงแรม NOVOTEL TEHRAN HOTEL
วันที่2 เตหะราน-บินสู่เมืองทาบริซ - มัสยิดสีน้ำเงิน –ทาบริซบาซาร์ -สวนสาธารณะ EI Golu (Shah Lake Park) – ค้างคืนในเมืองทาบริซ

07.00บริการปลุกทางโทรศัพท์โดยเจ้าหน้าที่ของโรงแรม

08.00 รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารของโรงแรม พร้อมเช็คเอ้าท์

09.30 หลังจากนั้นนำท่านบินสู่ภายในประเทศสู่เมืองทาบริซ

11.45 ถึงสนามบินเมืองทาบริซ เป็นเมืองหลวงเก่าที่มีประวัติศาสตร์เก่าแก่แห่งหนึ่งตั้งอยู่ในเขต East Azerbaijan ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศอิหร่าน บนทำเลทองที่เป็นเส้นทางการค้าจากเขตเทือกเขาซากรอสและคอเคซัสตัดบรรจบกัน มีประวัติศาสตร์กว่า 3,500 ปี เป็นศูนย์กลางการค้าที่โดดเด่นบนเส้นทางสายไหม เชื่อมโยงการค้าทางไกลจากยุโรป ผ่านเปอร์เซียไปถึงอินเดียและจีน พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 4,000 จึงเป็นเมืองที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจและการค้ามาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันเมืองทาบริซ ยังคงความสำคัญทางด้านเศรษฐกิจเนื่องจากภูมิศาสตร์ที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้าน

12.30รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นำท่านเข้าชม มัสยิดสีน้ำเงิน เป็นมัสยิดเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงในเมืองทาบริซสร้างในปี ค.ศ. 1465 ตามคำสั่งของ SHAH JAHAN เป็นมัสยิดแห่งแรกที่ใช้สีฟ้าน้ำเงินอันเป็นที่มาของสมญาว่า ‘’สีเทอร์ควอยซ์อิสลาม’’มัสยิดแห่งนี้ได้ถูกทำลายลงด้วยเหตุการณ์แผ่นดินไหวใหญ่ในปี ค.ศ. 1779 และได้รับการบูรณะ 40 ปีให้หลัง โดยรักษารูปแบบและขนาดเท่าเดิมบนพื้นที่เดิม โดยการใช้กระเบื้องเท่าที่หลงเหลืออยู่มาประกอบกันใหม่ จึงเป็นเสน่ห์ของมัสยิดแห่งนี้

นำท่านเข้าชม TABRIZ BAZAAR ซึ่งเป็นหนึ่งในบาร์ซ่าที่เก่าแก่ที่สุดของตะวันออกกลางและใหญ่ที่สุดในโลกถูกบันทึกไว้เป็นมรดกโลกโดยยูเนสโกในเดือนกรกฎาคมในปี010 โครงสร้างทางสถาปัตยกรรมได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี บาร์ซ่าแห่งนี้เป็นกรณีศึกษาสำหรับการออกแบบที่ให้ความสำคัญในการจัดการพื้นที่กับการเชื่อมโยงของอาคารต่างๆ กับวิถีชีวิตผู้คน

นำท่านเที่ยวชม EI Golu Park และพระราชวังในข่วงราชวงศ์ Qajar (เมื่อ Tabriz เป็นที่อยู่อาศัยอย่างเป็นทางการของเจ้าชายแห่งอิหร่าน) ในช่วงที่ 2 ของปาห์ลาวี ปัจจุบันเป็น สวนสาธารณะขนาดใหญ่ใน Tabriz อิหร่าน แต่ก็มีทะเลสาบเทียมล้อมรอบด้วยการเดินเท้าทั้งสี่ด้าน นอกจากนั้นยังมีอาคารที่อยู่ตรงกลางของทะเลสาบที่มีสถาปัตยกรรมแบบดั้งเดิมของอิหร่านอาเซอร์ไบจาน ในภาคใต้ของทะเลสาบที่มี่มีเนินเขาปกคลุมไปด้วยต้นไม้ สองบันไดสวยงามเชื่อมต่อด้านข้างเดินไปที่ด้านบนของเนินเขา ที่ด้านบนของเนินเขาที่มีอาคารที่มีสถาปัตยกรรมที่ทันสมัย

18.00รับประทานอาหารค่ำภายในโรงแรมฯ
นำท่านพักค้างคืนในเมืองทาบริซ โรงแรม PARS TABRIZ HOTEL
วันที่3 เตหะราน- หมู่บ้านกันโดวาน – ช้อปปิ้ง – บินกลับเมืองเตหะราน

09.00 รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารของโรงแรมพร้อมเช็คเอ้าท์
นำท่านเดินทางเข้าสู่ หมู่บ้านกันโดวาน (KANDOVAN VILLAGE ) หรือ คัปปาโดเกียแห่งอิหร่าน
ซึ่งอยู่ห่างจากเมืองทาบริซประมาณ 56 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 นาที
เยี่ยมชม หมู่บ้านกันโดวาน หมู่บ้านแห่งนี้มีเอกลักษณ์อันน่าทึ่งและไม่มีที่ไหนเหมือนเนื่องจากเป็นหมู่บ้านที่เกิดจากเถ้าถ่านที่ทะลักไหลออกมาจากปล่องภูเขาไฟ Sahand Mountain เมื่อหลายพันปีก่อน ผสมรวมกับทรายและดินโคลนที่น้ำฝนซะล้างมา จึงเกิดเป็นประติมากรรมธรรมชาติ หน้าตาแปลกประหลาดคล้ายรวงผึ้งหลายรวงอยู่ร่วมกัน จึงได้ชื่อว่า Kandovan ซึ่งหมายถึง รวงผึ้งเมื่อราว 800 ปีก่อนพวกพ่อค้าเดินทางมาค้าขายเห็นถ้ำหินภูเขาไฟนี้กันแดดกันลมได้ดี จึงขุดเจาะตามโพรงกรวยหินเข้าไป เพื่อทำเป็นที่พักพิงก่อนจะปักหลักเป็นหมู่บ้านถาวรและเป็นที่พักอาศัยมาจนถึงปัจจุบัน มีการเจาะแกะสลักหินขนาดใหญ่เพื่อทำเป็นห้องครัวห้องโถง บันใด เป็นต้น

บ่ายรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
ช้อปปิ้ง สินค้าพื้นเมือง ตามอัธยาศัย

16.00ได้เวลาเดินทางกลับสู่สนามบินเพื่อบินกลับเมืองหลวงเตหะราน โดยเที่ยวบินภายในประเทศ
ถึงสนามบินเมืองเตหะราน เมื่อรับกระเป๋าเสร็จ

20.00 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นำท่านพักค้างคืนในเมืองเตหะราน โรงแรม AZADI TEHRAN HOTEL
วันที่4 เตหะราน- โกเลสตาน – พิพิธภัณฑ์แห่งชาติอิหร่าน - พิพิธภัณฑ์จิวเวลลี่-บินภายในประเทศสู่เมืองชีราช

07.00รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรมฯพร้อมเช็คเอ้าท์

09.00 นำท่านชม พระราชวังโกเลสตาน (Golestan Palace) ซึ่งเคยเป็นพระราชวังหลวงของอาณาจักรเปอร์เซียตอนปลายเมื่อ 200 ร้อยกว่าปีที่แล้วในสมัยราชวงศ์กอญัร (Qajar Dynasty, 1779-1921) เป็นยุคที่เปอร์เซียมีความรุ่งเรืองเฟื่องฟุ้งทางด้านการค้า การต่างประเทศและศิลปะ โดยเฉพาะศิลปะกระเบื้องเคลือบและการตกแต่งภายในด้วยกระจกตัดเหลี่ยมคล้ายเพชรถือว่าโดดเด่นมากในยุคนี้ ซึ่งท่านก็จะได้เห็นห้องต่างๆ ในพระราชวังแห่งนี้ประดับตกแต่งอย่างสวยงามด้วยศิลปะทั้งสองแบบ

จากนั่น นำท่านเข้าชมโบราณวัตถุอันทรงคุณค่าต่างๆ ที่จัดแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอิหร่าน มีชิ้นส่วนทั้งเล็กและใหญ่ที่นำมาจากพระราชวังโบราณเปอร์ซีโปลิสอันยิ่งใหญ่จำนวนมาก ไล่ละมาเรื่อยๆ จากเมื่อ 2,500 กว่าปีที่แล้วในยุคราชวงศ์อะคาเมนิด ราชวงศ์ปาร์เธียน ซัสซาเนียน ซาฟาวิด และกอญัร ล้วนแต่ตื่นตาตื่นใจสำหรับผู้ที่มีความสนใจทางด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดีทั้งสิ้น

12.00 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น
นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์จิวเวลรี่ ซึ่งสะสมจิวเวลรี่ จากทุกยุคทุกสมัย ของกษัตริย์ทุกราชวงศ์เคยปกครองอาณาจักรเปอร์เซียในอดีตจำนวนมากมายนั้นล้วนถูกเก็บไว้ในสถานที่แห่งนี้จนเรียกได้ว่าเป็นกรุอภิมหาสมบัติที่มีจำนวนมากมายและมโหฬารที่สุดในโลก

17.00จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบินเมห์ราบัด เพื่อบินสู่เมืองชีราซ
รับประทานอาหารค่ำภายในสนามบิน

19.50 ออกเดินทางสู่เมืองชีราซโดยเที่ยวบินภายในประเทศ

21.00 เดินทางถึงสนามบินเมืองชีราซ
จากนั่นนำท่านเดินทางสู่โรงแรม CHAMRAS SHIRAZ HOTELหรือเทียบเท่า
วันที่5 ชีราซ-มัสยิดสีชมพู-อนุสรณ์สถานท่านอาเฟซ-ตลาดวาคิล-ชีราช

07.00รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรมฯ
นำท่านชม มัสยิดสีชมพู ซึ่งเป็นมัสยิดที่สวยงามแปลกตามาก เพราะประดับไปด้วยกระเบื้องโทนสีแดง-ชมพู-เหลือง เป็นสีหลัก มีเพียงหนึ่งเดียวในอิหร่านไม่ว่าท่านจะมองมุมไหนของมัสยิดแห่งนี้ก็ดูสวยงาม อ่อนหวาน ซึ่งไม่เหมือนมัสยิดแห่งใดเลย

12.00 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่ายนำท่านชมอนุสรณ์สถานของ ท่านฮาเฟช นักปรัชญาของเปอร์เซีย เมืองชีราซ ในยุคศตวรรษที่ 12 อนุสรณ์ของท่าน สร้างในปี 1773 โดยท่านการิมข่านแห่งราชวงศ์ชันภายในสวนสวยขนาดเล็กแห่งนี้คราดคร่ำไปด้วยชาวอิหร่าน จากต่างเมืองและชาวเมืองซีราซเองล้วนแต่ต้องหาโอกาสมาคาระเสมอจากนั้นนำท่านชม ป้อมการิมคาน สร้างโดยท่านการิมข่าน แห่งราชวงศ์ชัน ในช่วงที่ท่านสถาปนาเมืองชีราซ ให้เป็นเมืองเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรเปอร์เซีย ช่วงปี ค.ศ. 1750-1795 ผนังของป้อมแห่งนี้สูงถึง 14 เมตร สร้างด้วยอิฐเรียงให้เป็นลายสวยงาม อย่างมีเอกลักษณ์ ที่งดงามเดินเท้าต่อชม ตลาดวาคิล บาซาร์ ซึ่งเป็นบาร์ซาร์ ที่ใหญ่ใจกลางเมืองชีราซที่เก่าแก่และสวยงามมากโดยโครงสร้างของอาคารที่ก่อด้วยอิฐแดงแบบเรียงชิ้นเป็นโครงติดต่อกันหลายร้อยเมตรในบาร์ซาร์แห่งนี้มีสินค้ามากมายทั้งเสื้อผ้าและอาหาร ของใช้ครัวเรือน...

19.30 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
โรงแรมที่พัก CHAMRAS SHIRAZ HOTELหรือเทียบเท่า
วันที่6 ชีราซ-เปอร์ซีโปลิส-นัคเชรอสตัม - อีศฟาฮาน

07.00 รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารของโรงแรมพร้อมเช็คเอ้าท์

08.00ออกเดินทางสู่พระราชวังโบราณเปอร์ซีโปลิส ซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของเมืองชีราซขึ้นไปประมาณ 80 กิโลเมตร ซึ่งพระราชวังแห่งนี้เริ่มสร้างตั้งแต่เมื่อประมาณ 512 ปีก่อนคริสตกาลโดยกษัตริย์ดาริอุสมหาราชแห่งราชวงศ์อะคาเมนิดของเปอร์เซีย และได้รับการปรับเปลี่ยน ต่อเติมในอีกร้อยปี และห้ารัชกาลต่อมาที่ปกครองเปอร์เซียแต่ก็ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ กระทั่งถูกเผาทำลายโดยกองทัพของอเล็กซานเดอร์มหาราชเมื่อปี 330 ก่อนคริสตกาล แต่ความยิ่งใหญ่อลังการของพระราชวังแห่งนี้ก็ยังตรึงใจผู้คนทั่วโลก ที่จะต้องหาโอกาสมาเยือนพระราชวังซึ่งเป็นมรดกโลกแห่งนี้ และเป็นสุดยอดสถาปัตยกรรมในยุคอะคาเมนิดที่เหลืออยู่เพียงแห่งเดียวให้ได้แม้สักครั้งหนึ่งในชีวิต

นำท่านชมสุสาน 4 กษัตริย์หรือ”นัคเชรอสตัม” ซึ่งอยู่ห่างจากเปอร์ซีโปลิสเพียง 5 นาทีโดยทางรถยนต์ ที่นี่ก็มีความยิ่งใหญ่ไม่แพ้ตัวพระราชวังเปอร์ซีโปลิส เพราะเป็นการจำลองพระราชวังอีกหนึ่งแห่งสำหรับชีวิตหลังความตายที่พระมหากษัตริย์องค์สำคัญๆ ที่เคยนั่งบัลลังก์แห่งเปอร์ซีโปลิส 4 พระองค์ได้เชิญเสด็จมาประทับที่นี่ไปจนชั่วนิรันดร์ เป็นสุสานที่เจาะเข้าไปในหน้าผาหินซึ่งอยู่สูงจากพื้นดินถึงประมาณ 30 เมตร เพื่อป้องกันการบุกรุกจากภายนอก

12.30 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

13.30จากนั้นเดินทางสู่ เมืองอิศฟาฮาน ใช้เวลาประมาณ5-6ชั่วโมง..อดีตเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรเปอร์เซีย ภายใต้การปกครองของราชวงศ์ซาฟวิค เป็นช่วงที่อาณาจักรเปอร์เชียรุ่งโรจน์ทั้งทานด้านการค้าและสงคราม เมืองที่มีประชากรมากที่สุดในอิหร่าน และได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองที่สวยงามที่สุดในอิหร่านด้วย

19.00ถึงเมืองอิศฟาฮาน นำท่านสู่ที่พักโรงแรม KOWSAR HOTEL ESFAHAN หรือเทียบเท่า
รับประทานอาหารค่ำภายในโรงแรมฯ
วันที่7 อิศฟาฮาน

07.00บริการปลุกทางโทรศัพท์โดยเจ้าหน้าที่ของโรงแรม

08.00 รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารของโรงแรม

09.00 นำท่านเดินทางโดยรถโค้ชจากโรงแรมไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ซึ่งอยู่รายรอบจัตุรัสอิหม่าม บริเวณใจกลางเมืองอิศฟาฮานซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก นำท่านชม- จัตุรัสอิหม่าม ซึ่งถือเป็นจุดใจกลางของเมืองอิศฟาฮาน ซึ่งกษัตริย์ชาห์อับบาสที่ 1(มหาราช) ทรงโปรดให้สถาปนิกประจำรัชกาลออกแบบและก่อสร้างตั้งแต่ปี 1602 พร้อมๆ กับสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ที่อยู่รายรอบ จัตุรัสอิหม่ามหรือ Naq-e Jahan Square มีความยาวถึง 512 เมตร กว้าง 163 เมตร โดยแรกสร้างนั้นเป็นสนามหญ้าโล่งๆ เพื่อใช้ในการสวนสนามในพิธีการต่างๆ และเป็นสนามแข่งโปโลที่กษัตริย์ชาห์อับบาสที่ 1 ทรงโปรด แต่ปัจจุบันได้เปลี่ยนโฉมไปมาก มีการจัดแต่งด้วยไม้ประดับ สระน้ำ และน้ำพุตรงกลาง และมีรถม้าสำหรับบริการนักท่องเที่ยวเพื่อนั่งชมรอบๆ จัตุรัสด้วยพระราชวังอะลีคาปู สร้างในยุคเดียวกันกับจัตุรัสอิหม่าม เป็นตึกครึ่งปูนครึ่งไม้สูง 6 ชั้น ตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของจัตุรัส ถือเป็นตึกที่สูงที่สุดในยุคนั้น ที่สำคัญคือเป็นการออกแบบที่ชาญฉลาดของสถาปนิกแห่งยุคซาฟาวิดที่มีเทคนิควิธีในการป้องกันแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวอย่างได้ผล บนชั้น 4 ของพระราชวังเป็นระเบียงสำหรับชมทัศนียภาพของทุกสิ่งทุกอย่างบนจัตุรัสอิหม่าม โดยในสมัยก่อนมีพลับพลาที่ประทับสำหรับพระมหากษัตริย์ทรงทอดพระเนตรการละเล่นต่างๆ ด้วย ที่ชั้นบนสุดมีห้องสำหรับฟังดนตรีมโหรีขับกล่อมซึ่งก็เป็นอีกห้องหนึ่งที่ประดับไว้ด้วยภูมิปัญญาช่างเปอร์เซียในการออกแบบผนังห้องให้ดูดซับเสียงดนตรีและขจัดเสียงสะท้อนออกไปอย่างได้ผล สุนทรีในดนตรีที่ขับกล่อมจึงเกิดขึ้นตั้งแต่ยุคนั้น มัสยิดชีคล๊อฟฟุลเลาะห์ ตั้งอยู่ทางด้านตะวันออกของจัตุรัสอิหม่าม ตรงข้ามกับพระราชวังอะลีคาปู สร้างระหว่างปี ค.ศ.1602-1619 โดยพระบัญชาของกษัตริย์ชาห์อับบาสที่ 1 เช่นเดียวกัน ถึงแม้จะมีขนาดที่ค่อนข้างเล็กแต่การตกแต่งทั้งภายนอกและภายในต้องยกให้ว่าเป็นเลิศ เป็นมัสยิดประจำองค์พระมหากษัตริย์และคนในราชสำนักที่จะมาทำพิธีละหมาดที่นี่ได้

12.30 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น
นำท่านชมมัสยิดอิหม่าม ซึ่งถือว่าเป็นผลงานชิ้นโบว์แดงทางด้านสถาปัตยกรรมแห่งยุคซาฟาวิดเลยทีเดียว สร้างโดยกษัตริย์ชาห์อับบาสที่ 1 ระหว่างปีค.ศ.1611-1629 นี่เป็นครั้งแรกที่การสร้างโดมประธานของมัสยิดสามารถทำเป็นสองชั้นคร่อมกันอย่างสนิทแนบเนียนและมีระยะห่างระหว่างชั้นทั้งสองของโดมเท่ากันเป็นแนวขนาน และเป็นที่มาของการนำสวดที่สามารถทำให้เสียงกระจายออกไปได้ทุกส่วนทุกพื้นที่ของมัสยิดได้อย่างชัดเจน นอกจากความมหัศจรรย์ทางด้านเสียงแล้ว ตัวมัสยิดเองก็ยิ่งใหญ่อลังการที่สุดในแผ่นดินเปอร์เซีย สมบูรณ์แบบและสวยงามมากในด้านรูปทรงและองค์ประกอบของตัวอาคาร ไม่ควรพลาดในการเข้าชมด้วยประการทั้งปวง

19.30รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ก่อนที่จะกลับสู่โรงแรมที่พัก KOWSAR HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่8 อิสฟาฮาน - คาซาน – เตหะราน – กรุงเทพฯ

เช้าตรู่ รับประทานอาหารเช้าแบบกล่องพร้อมเช็คเอ้าท์

นำท่านเดินทางสู่เมืองคาชาน (KASHAN) เมืองซึ่งตั้งอยู่เหนือความสูงของระดับน้ำทะเลประมาณ 1,600 เมตร เป็นเมืองหนึ่งที่มีความสำคัญของจังหวัดอีสฟาฮาน ในด้านการทอพรม ที่มีชื่อเสียงของชาวเปอร์เซีย มาแต่อดีตกาลมีชื่อเสียงไปทั่วโลกซึ่งเป็นที่รู้จักกันดี และยังมีชื่อเสียงในการทอผ้าและทอผ้าไหมอีกด้วย นอกจากนั้นเมืองนี้ยังเป็นเมืองสำคัญในอดีต เนื่องจากเป็นเมืองผ่านเข้าสู่ทะเลทราย จึงเป็นเมืองที่มีบ้านของมหาเศรษฐีแห่งเมืองกลางทะเลทรายในอดีต ซึ่งมีอายุกว่า 170 ปี นำท่านชมบ้านเศรษฐี (HISTORICAL HOUSE) ซึ่งปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมแล้ว

เที่ยงพักรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางต่อสู่สนามบินเตหะราน เพื่อบินกลับสู่กรุงมัสกัต

16.55 เครื่องบินออกจากสนามบินเตหะราน

20.00ถึงสนามบิน มัสกัตประเทศโอมาน จากนั่นต่อเที่ยวบิน

21.20ออกเดินทางโดยเที่ยวบิน WY434 สู่กรุงเทพฯ
วันอังคารที่8พฤษภาคม กรุงเทพฯ

06.20ถึงสนามบินกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพฯ


********** จบรายการทัวร์ **********

วันเดินทางและอัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน เด็กพักกับผู้ใหญ่ เด็กพักกับผู้ใหญ่ เสริมเตียง พักเดี่ยว เพิ่ม หมายเหตุ สอบถาม
ไม่มี
อัตรานี้รวม

1.ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับเป็นหมู่คณะโดยโอมานแอร์
2.ค่าโรงแรมที่พักตามรายการรวม7คืน
3.ค่าอาหารและค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
4.ค่าวีซ่าอิหร่าน สำหรับพาสปอร์ตคนไทย
5.ค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงินคนละ 1,000,000.-บาท, ค่ารักษาพยาบาลวงเงิน 500,000.-บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย
6.ค่ามัคคุเทศน์นำทัวร์จากกรุงเทพฯ
7.รวมค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ

อัตรานี้ไม่รวม

1.ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร, ค่าเครื่องดื่มพิเศษ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์, ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม,
2.ค่าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกิน 20 กิโลกรัม ถือขึ้นเครื่องบินไม่เกิน 5กิโลกรัม
3.ค่ากล้องถ่ายรูปสถานที่ต่างๆ

หมายเหตุ

1.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางต่ำกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง
2.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน การนัดหยุดงาน การประท้วง ภัยธรรมชาติ การก่อจราจล อุบัติเหตุ ปัญหาการจราจร ปัญหาการเมือง ภัยสงคราม ฯลฯ ทั้งนี้จะคำนึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้เดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด
3.เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการชำระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่ท่านปฎิเสธหรือสละสิทธิ์ ในการใช้บริการที่ทางทัวร์จัดให้ ยกเว้นท่านได้ทำการตกลง หรือ แจ้งให้ทราบ ก่อนเดินทาง
4.บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเข้าเมือง และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระมาแล้ว หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเข้าเมือง
5.ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทางกับคณะ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตินักท่องเที่ยวใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสีเลือดหมู
6.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและโปรแกรมทัวร์ ตามความจำเป็นและเหมาะสม
7.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบจากเหตุอันเนื่องมาจากภัยจลาจล ประท้วง ความไม่สงบทางการเมือง อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ ปัญหาการจราจร การล่าช้า หรือยกเลิกเที่ยวบิน แต่เราจะแก้ไขให้ดีที่สุด
8.สถานทูตเก็บค่าธรรมเนียมวีซ่า 1,570 บาท โดยปริยาย (ไม่คืนทุกกรณี)
9.สงวนสิทธิ์ไม่ขายแก่บุคคลที่สงสัยว่าจะลักลอบไปทำงานในต่างประเทศ

ตั๋วเครื่องบิน
1.ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับหากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผู้กำหนดซึ่งทางบริษัทฯไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้และในกรณีที่ยกเลิกการเดินทางถ้าทางบริษัทได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้วผู้เดินทางต้องรอRefundตามระบบของสายการบินเท่านั้น(ในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถทำการ Refund ได้เท่านั้น)
2.ท่านที่จะออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศเช่นเชียงใหม่ภูเก็ตหาดใหญ่ฯลฯโปรดแจ้งฝ่ายขายก่อนเพื่อขอคำยืนยันว่าทัวร์นั้นๆยืนยันการเดินทางแน่นอนหากท่านออกตั๋วภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงานแล้วทัวร์นั้นยกเลิกบริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกี่ยวข้องกับตั๋วเครื่องบินภายในประเทศได้
3.เมื่อท่านจองทัวร์และชำระมัดจำแล้วหมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯแจ้งแล้วข้างต้น

โรงแรมและห้อง
1.ห้องพักในโรงแรมเป็นแบบห้องพักคู่(TWN/DBL) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (TRIPLE ROOM ) ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของห้องพักและรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรมซึ่งมักมีความแตกต่างกันซึ่งอาจจะทำให้ท่านไม่ได้ห้องพักติดกันตามที่ต้องการหรือ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พักแบบ 3 เตียงได้
2.โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ เครื่องปรับอากาศที่มีจะให้บริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
3.ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ(TRADE FAIR) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม

กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึ้นเครื่องบิน
1.กรุณางดนำของมีคมทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่องบินเช่นมีดพับกรรไกรตัดเล็บทุกขนาดตะไบเล็บเป็นต้นกรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ห้ามนำติดตัวขึ้นบนเครื่องบินโดยเด็ดขาด
2.วัตถุที่เป็นลักษณะของเหลวอาทิครีมโลชั่นน้ำหอมยาสีฟันเจลสเปรย์และเหล้าเป็นต้นจะถูกทำการตรวจอย่างละเอียดอีกครั้งโดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 10 ชิ้นในบรรจุภัณฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่รวมเป็นที่เดียวกันในถุงใสพร้อมที่จะสำแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตราการองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ( ICAO )
3.หากท่านซื้อสินค้าปลอดภาษีจากสนามบินจะต้องปิดผนึกถุงโดยระบุวันเดินทางเที่ยวบินจึงสามารถนำขึ้นเครื่องได้และห้ามมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ
1.สำหรับน้ำหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใต้ท้องเครื่องบินคือ 20-30กิโลกรัม (สำหรับผู้โดยสารชั้นประหยัด/ Economy Class Passenger ซึ่งขึ้นกับแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน้ำหนักเพิ่มเป็นสิทธิ์ของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฎิเสธได้หาก น้ำหนักกระเป๋าเดินทางเกินกว่าที่สายการบินกำหนด
2.สำหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นำขึ้นเครื่องได้ต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 5 กิโลกรัมและมีความกว้าง
(9.75นิ้ว) + ยาว( 21.5นิ้ว ) + สูง ( 18 นิ้ว )
3.ในบางรายการทัวร์ที่ต้องบินด้วยสายการบินภายในประเทศน้ำหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำกว่ามาตราฐานได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบินบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้ำหนักส่วนที่เกิน
4.กระเป๋าและสัมภาระที่มีล้อเลื่อนและมีขนาดใหญ่เกินไปไม่เหมาะกับการเป็นกระเป๋าถือขึ้นเครื่องบิน (Hand carry)

การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณีเกิดการสูญหาย
1.ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะนำไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกับเครื่อง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะรับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาต้าเท่านั้น ซึ่งจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณด้วยน้ำหนักกระเป๋าจริง ทั้งนี้จะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดังนั้นจึงไม่แนะนำให้โหลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่
2.กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเที่ยว (ระหว่างทัวร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติประกันภัยการเดินทางที่บริษัททัวร์ได้จัดทำให้ลูกค้าจะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯจะพิจารณาชดเชยค่าเสียหายให้ท่าน โดยชดใช้ตามกฎของสายารบินเท่านั้น นั่นหมายถึงจะชดเชยตามน้ำหนักกระเป๋า คูณ ด้วยค่าชดเชย USD 20 ต่อกิโลกรัมเท่านั้น ดังนั้นท่านจึงไม่ควรโหลดของมีค่าทุกประเภทในกระเป๋าใบใหญ่ เพราะหากเกิดการสูญหาย ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การชดเชยค่าเสียหายตามรายระเอียดข้างต้นเท่านั้น
3.กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได้ ดังนั้นท่านต้องระวังทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน

เอกสารสำหรับยื่นวีซ่า

1.Passport ตัวจริง
2.รูปถ่ายพื้นขาว 2 “ 2 ใบ
3.สำเนาทะเบียนบ้าน
4.สำเนาบัตรประชาชน
5.นามบัตรที่ทำงาน ระบุ อาชีพ สถานที่ทำงาน

การจองทัวร์ /เงื่อนไขการจองทัวร์
1.แจ้งจองทัวร์ผ่านฟอร์มติดต่อด้านล่าง หรือส่งอีเมล์มาที่ info_thailand@planetworldwide.com
2.พร้อมทั้งส่งสำหน้าหน้าแรกของพาสปอร์ต มาที่อีเมล์ info_thailand@planetworldwide.com หรือแฟกซ์ที่เบอร์ 02 744 4955
3.ชำระเงินมัดจำค่าทัวร์

 

งวดที่ 1: สำรองที่นั่งจ่าย 30,000 บาท/ท่านภายใน 3 วันหลังมีการยืนยันกรุ๊ปเดินทางแน่นอน
งวดที่ 2: ชำระส่วนที่เหลือ 30 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง

กรณียกเลิก
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (หากไม่ได้มีการยื่นวีซ่าล่วงหน้า) (สงกรานต์-ปีใหม่ 60 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 50 วัน หักค่ามัดจำ 10,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถ้ามี) (สงกรานต์-ปีใหม่ 50 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน หักค่ามัดจำ 20,000 บาท + ค่าใช้จ่ายอื่น (ถ้ามี) (สงกรานต์-ปีใหม่ 45 วัน)
ผู้เดินทางที่ไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากการยื่นเอกสารปลอม หักค่าใช้จ่าย 100%


จองทัวร์ | สอบถามรายการทัวร์นี้:

สอบถามทัวร์อิหร่าน แกรนด์อิหร่าน เตหะราน ทาบริซ กันโดวาน ชีราซ เปอร์ซีโปลิส นัคเชรอสตัม อีศฟาฮาน
ชื่อลูกค้า: อีมเล์: 
เบอร์โทร:

คำค้นหา:  ทัวร์อิหร่าน เที่ยวอิหร่าน ทัวร์ตะวันออกกลาง
TOP