เที่ยวไต้หวัน

 • LUXURY TOUR -TAIWAN ทัวร์ไต้หวัน 6 วัน พัก รร.ระดับ 5 ดาว

   LUXURY TOUR -TAIWAN ทัวร์ไต้หวัน 6 วัน พัก รร.ระดับ 5 ดาว


    6 วัน  5 คืน   Thai Airways       มีหัวหน้าทัวร์ไทย

       LUXURY TOUR แกรนด์ทัวร์ไต้หวัน 6 วัน หอที่ระลึกเจียงไคเช็ค หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานเย๋หลิ่ว พิพิธภัณฑ์แห่งชาติกู้กง อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา พัก รร.ณ อุทยานอาหลีซัน ชมป่าสนพันปี นั่งรถไฟโบราณชมพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้า


  กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน เด็กพักกับผู้ใหญ่ เด็กพักกับผู้ใหญ่ เสริมเตียง พักเดี่ยว เพิ่ม หมายเหตุ สอบถาม
  8 ส.ค. 60 - 13 ส.ค. 60 52,900 48,900 50,900 13,000 สอบถาม
  11 ส.ค. 60 - 16 ส.ค. 60 52,900 48,900 50,900 13,000 สอบถาม
  12 ส.ค. 60 - 17 ส.ค. 60 52,900 48,900 50,900 13,000 สอบถาม

   ราคาเริ่มต้น  52,900 -.
  สนใจทัวร์นี้ :2817 ท่าน
  รายละเอียด
 

บทความท่องเที่ยวเที่ยวไต้หวัน ข่าวประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยวเที่ยวไต้หวัน

TOP