เที่ยวโครเอเชีย

 • ทัวร์โครเอเชีย แกรนด์โครเอเชีย 9 วัน

   ทัวร์โครเอเชีย แกรนด์โครเอเชีย 9 วัน


    9 วัน  6 คืน   Austrian Airlines       มีหัวหน้าทัวร์ไทย

       -เที่ยวแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นมรดกโลก ทั้ง 5 แห่ง ของประเทศโครเอเชีย *** -ชมแอมฟิเธียเตอร์ พูล่าอารีน่า สิ่งก่อสร้างที่ยิ่งใหญ่ 1 ใน 6 ของยุคโรมันที่อยู่ติดทะเลอาเดรียติค -ชมความสวยงามของอุทยานแห่งชาติ “พลิทวิเซ่ เจเซร่า” อุทยานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศโครเอเชีย -ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบ KOZJAK ภายในอุทยานแห่งชาติ พลิทวิเซ่ เจเซร่า -ชมเมืองเก่า ดูบรอฟนิค (Old Town) เมืองท่องเที่ยวที่สวยแห่งหนึ่งของโครเอเชีย -เดินชม กำแพงเมืองโบราณ ที่ได้ชื่อว่า ใครมาเยือนเมืองแห่งนี้ ต้องขึ้นชมกำแพงเมืองโบราณ -ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่ ยอดเขา SRD เพื่อชมความสวยงามของเมืองดูบรอฟนิคจากมุมบน -ล่องเรือชมความงามของทะเลอาเดรียติค รอบเมืองเก่าดูบรอฟนิค


  กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน เด็กพักกับผู้ใหญ่ เด็กพักกับผู้ใหญ่ เสริมเตียง พักเดี่ยว เพิ่ม หมายเหตุ สอบถาม
  6 ส.ค. 61 - 14 ส.ค. 61 99,900 94,900 99,900 18,000 สอบถาม
  20 ส.ค. 61 - 28 ส.ค. 61 99,900 94,900 99,900 18,000 สอบถาม
  17 ก.ย. 61 - 25 ก.ย. 61 99,900 94,900 99,900 18,000 สอบถาม

   ราคาเริ่มต้น  99,900 -.
  สนใจทัวร์นี้ :1351 ท่าน
  รายละเอียด
 

บทความท่องเที่ยวเที่ยวโครเอเชีย ข่าวประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยวเที่ยวโครเอเชีย

TOP