เที่ยวอิหร่าน

 • แกรนด์อิหร่าน 10 วัน 7 คืน เหนือ – ใต้ ทาบริซ กันโดวาน เตหะราน ชีราช อิสฟาฮาน อับบียาเนย์

   แกรนด์อิหร่าน 10 วัน 7 คืน เหนือ – ใต้ ทาบริซ กันโดวาน เตหะราน ชีราช อิสฟาฮาน อับบียาเนย์


    10 วัน  7 คืน   Mahan Air   บินภายใน: 3 รอบ       มีหัวหน้าทัวร์ไทย

       มาซูเล่ย์ กาซวิน เตหะราน ชีราช อิสฟาฮาน อับบียาเนย์ คาชาน สายการบิน มาฮานแอร์ โปรแกรม ไม่นั่งรถนาน บินภายใน 3 ชม.โรงแรม มาตรฐาน 4 * อาหาร ไก่ ปลา เนื้อ แกะ ปิ้ง ย่าง ทอด ผลไม้ตามฤดูกาล


  กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน เด็กพักกับผู้ใหญ่ เด็กพักกับผู้ใหญ่ เสริมเตียง พักเดี่ยว เพิ่ม หมายเหตุ สอบถาม
  2 มี.ค. 62 - 11 มี.ค. 62 78,900 78,900 78,900 10,000  ส่วนลด 2,000 บาท จองก่อน 25 ม.ค.  สอบถาม
  13 เม.ย. 62 - 22 เม.ย. 62 78,900 78,900 78,900 10,000  ยืนยันเดินทาง ส่วนลด 2,000 บาท จองก่อน 25 ม.ค.  สอบถาม
  20 เม.ย. 62 - 29 เม.ย. 62 78,900 78,900 78,900 10,000  ส่วนลด 2,000 บาท จองก่อน 25 ม.ค.  สอบถาม
  27 เม.ย. 62 - 6 พ.ค. 62 78,900 78,900 78,900 10,000  ส่วนลด 2,000 บาท จองก่อน 25 ม.ค.  สอบถาม
  16 พ.ค. 62 - 25 พ.ค. 62 78,900 78,900 78,900 10,000  ส่วนลด 2,000 บาท จองก่อน 25 ม.ค.  สอบถาม

   ราคาเริ่มต้น  78,900 -.
  สนใจทัวร์นี้ :108 ท่าน
  รายละเอียด
 

บทความท่องเที่ยวเที่ยวอิหร่าน ข่าวประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยวเที่ยวอิหร่าน

TOP