เที่ยวอินเดีย

 • ทัวร์อินเดีย ทัวร์อชันตา ถ้ำมรดกโลก มุมไบ-ออรังกาบัด-ถ้ำแอลโรร่า-ถ้ำอชันต้า โดยสายการบิน JET AIRWAYS (9W)

   ทัวร์อินเดีย ทัวร์อชันตา ถ้ำมรดกโลก มุมไบ-ออรังกาบัด-ถ้ำแอลโรร่า-ถ้ำอชันต้า โดยสายการบิน JET AIRWAYS (9W)


    6 วัน  4 คืน   Jet Airways  บินภายใน: 2 รอบ       มีหัวหน้าทัวร์ไทย

       ทัวร์อินเดีย ทัวร์อชันตา เที่ยวถ้ำมรดกโลก มุมไบ-ออรังกาบัด-ถ้ำแอลโรร่า-ถ้ำอชันต้า พักโรงแรมระดับ 5 ดาว 2 คืน 4 ดาว 2 คืน สัมผัสความมหัศจรรย์ มรดกโลก ถ้ำอจันต้า (อชันตา) แอลโลร่า ท่องแดนศาสนสถาน ดินแดนแห่งศรัทธา ประติมากรรมจากภูผาหิน พร้อมชมความยิ่งใหญ่ของ "มุมไบ" เมืองท่าแห่งอินเดียฝั่งตะวันตก ศูนย์กลางด้านการค้าพาณิชย์ของอินเดีย และชม วิคทอเรียเทอร์มินัส สถาปัตยกรรมแบบอังกฤษโกธิก แบบอินเดียผสมกับอาหรับ เที่ยวทัวร์อชันต้าคุ้มค่าแน่นอน


  กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน เด็กพักกับผู้ใหญ่ เด็กพักกับผู้ใหญ่ เสริมเตียง พักเดี่ยว เพิ่ม หมายเหตุ สอบถาม
  19 ก.ย. 60 - 24 ก.ย. 60 47,900 44,900 45,900 12,000 สอบถาม
  13 ต.ค. 60 - 18 ต.ค. 60 47,900 44,900 45,900 12,000 สอบถาม
  18 ต.ค. 60 - 23 ต.ค. 60 47,900 44,900 45,900 12,000 สอบถาม
  28 ต.ค. 60 - 2 พ.ย. 60 47,900 44,900 45,900 12,000 สอบถาม
  9 พ.ย. 60 - 14 พ.ย. 60 47,900 44,900 45,900 12,000 สอบถาม

   ราคาเริ่มต้น  47,900 -.
  สนใจทัวร์นี้ :497 ท่าน
  รายละเอียด
 

บทความท่องเที่ยวเที่ยวอินเดีย ข่าวประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยวเที่ยวอินเดีย

TOP