เที่ยวตูนีเซีย

 • ทัวร์ตูนีเซีย แกรนด์ทัวร์ตูนีเซีย 11 วัน

  ทัวร์แนะนำ

   ทัวร์ตูนีเซีย แกรนด์ทัวร์ตูนีเซีย 11 วัน


    11 วัน  8 คืน   Qatar Airways       มีหัวหน้าทัวร์ไทย

       นำท่านสำรวจประเทศตูนีเซียแบบเจาะลึก ชมแหล่งโบราณคดีที่ได้รับการประกาศเป็นมรดกโลก
  ตูนิส -คาร์เธจ -ซิดิ บู ซาอิด -ตาบาร์ก้า–ไครวน- สบีทลา- โทเซอร์-
  ดูซ- แมทมาท่า- เอล เยม- ฮัมมาเมต - เมดิน่า-แกมมาร์ธ


  กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน เด็กพักกับผู้ใหญ่ เด็กพักกับผู้ใหญ่ เสริมเตียง พักเดี่ยว เพิ่ม หมายเหตุ สอบถาม
  19 ก.ย. 60 - 29 ก.ย. 60 62,900 62,900 62,900 8,000  ปิดรับจอง 30 มิ.ย.  สอบถาม
  3 ต.ค. 60 - 13 ต.ค. 60 65,900 65,900 65,900 8,000  เต็มสำรองชื่อ  สอบถาม

   ราคาเริ่มต้น  62,900 -.
  สนใจทัวร์นี้ :931 ท่าน
  รายละเอียด
 

บทความท่องเที่ยวเที่ยวตูนีเซีย ข่าวประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยวเที่ยวตูนีเซีย

TOP