เที่ยวจอร์แดน

 • ทัวร์จอร์แดน รอยัลจอร์แดน 7 วัน 4 คืน เพตรา เจอราช ทะเลทรายวาดิรัม เดดซี

   ทัวร์จอร์แดน รอยัลจอร์แดน 7 วัน 4 คืน เพตรา เจอราช ทะเลทรายวาดิรัม เดดซี


    7 วัน  4 คืน   Royal Jordanian       มีหัวหน้าทัวร์ไทย

       เที่ยวสุดคุ้ม โดยสายการบินแห่งชาติ โรยัลจอร์แดนเนี่ยน (RJ) บินตรง สู่ ดินแดนมิตรไมตรี - สันติภาพแห่งตะวันออกกลาง ฉลองความยิ่งใหญ่ของ มรดกโลก มหานครเพตรา มหานครศิลาสีชมพู และเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์แห่งโลกยุคใหม่ และเที่ยวชมเมืองโบราณสำคัญ อีกหลายแห่งด้วยกัน นครเจอราช ชมโบสถ์กรีก-ออโธดอกซ์แห่งเซนต์จอร์จ ชมปราสาทเครัคแห่งครูเสด ทะเลทรายวาดิรัมอดีตเป็นเส้นทางคาราวาน จากประเทศซาอุฯเดินทางไปยังประเทศซีเรียและปาเสลไตน์


  กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน เด็กพักกับผู้ใหญ่ เด็กพักกับผู้ใหญ่ เสริมเตียง พักเดี่ยว เพิ่ม หมายเหตุ สอบถาม
  24 ส.ค. 62 - 30 ส.ค. 62 79,900 79,900 79,900 10,000  ลด 900 บาท จองก่อน 22 มิ.ย.  สอบถาม
  21 ก.ย. 62 - 27 ก.ย. 62 79,900 79,900 79,900 10,000  ลด 900 บาท จองก่อน 22 มิ.ย.  สอบถาม
  12 ต.ค. 62 - 18 ต.ค. 62 82,900 82,900 82,900 12,000  ลด 900 บาท จองก่อน 22 มิ.ย.  สอบถาม
  19 ต.ค. 62 - 25 ต.ค. 62 82,900 82,900 82,900 12,000  ลด 900 บาท จองก่อน 22 มิ.ย.  สอบถาม

   ราคาเริ่มต้น  79,900 -.
  สนใจทัวร์นี้ :10197 ท่าน
  รายละเอียด
 

บทความท่องเที่ยวเที่ยวจอร์แดน ข่าวประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยวเที่ยวจอร์แดน

TOP