อุทยาน

 • ทัวร์อเมริกา อุทยานแห่งชาติสหรัฐอเมริกา

   ทัวร์อเมริกา อุทยานแห่งชาติสหรัฐอเมริกา


    12 วัน  9 คืน   Cathay Pacific Airways   บินภายใน: 2 รอบ       มีหัวหน้าทัวร์ไทย

       เที่ยวอุทยานแห่งชาติสหรัฐอเมริกา อุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนยอน ซึ่งเกิดขึ้นโดยอิทธิพลของแม่น้ำโคโลราโด อุทยานแห่งชาติไบรซ์ แคนยอน อันเต็มไปด้วยหินสีแดง ชมพู และครีม รูปทรงต่าง ๆ กัน สีต่าง ๆ อุทยานแห่งชาติแกรด์ทีทอน เป็นอุทยานแห่งชาติที่มีทัศนียภาพภูเขาที่สวยงามและมีความโดดเด่นเป็นอย่างมาก อุทยานแห่งชาติเยลโล่สโตน เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของสหรัฐฯ มีอาณาบริเวณถึง 6 ล้านไร่ จัดเป็นอุทยานแห่งชาติที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก


  กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน เด็กพักกับผู้ใหญ่ เด็กพักกับผู้ใหญ่ เสริมเตียง พักเดี่ยว เพิ่ม หมายเหตุ สอบถาม
  โปรดสอบถาม

   ราคาเริ่มต้น  178,000 -.
  สนใจทัวร์นี้ :2066 ท่าน
  รายละเอียด
 

บทความท่องเที่ยวอุทยาน ข่าวประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยวอุทยาน

TOP