ทัวร์เรือสำราญ ล่องเรืออลาสก้า CELEBRITY SOLSTICE 11 วัน 8 คืน

     สัมผัสดินแดนแห่งขั้วโลกเหนือกับการล่องเรืออลาสก้า พร้อมเที่ยวซีแอตเทิล พักซีแอตเทิล 1 คืนเตรียมตัวก่อนขึ้นเรือ, เคทซิกเก้น, เทรซี่อาร์ม ฟยอร์ค, จูโน่, สแก๊กเวย์, อินไซด์พาสเซจ, วิคตอเรีย, ซีแอตเทิล พิเศษสุด!! ขึ้นเฮลิคอปเตอร์ ชมยอดภูเขาสูงตระหง่าน พร้อมนั่งสุนัขลากเลื่อน

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – ไทเป – ซีแอตเทิล

14.30คณะเดินทางพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาเตอร์สายการบินอีว่า แอร์ (BR) แถว Q ประตูที่ 8 เจ้าหน้าที่บริษัทฯ พร้อมคอยอำนวยความสะดวกในการเช็คสัมภาระ และเอกสารการเดินทางให้แก่ท่าน

16.25เหินฟ้าสู่สนามบินเถาหยวน ประเทศไต้หวัน โดยสายการบินอีว่าแอร์ เที่ยวบินที่ BR 68
(Boeing 777-300 ER) บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง 45 นาที)

21.10เดินทางถึงสนามบินเถาหยวน ประเทศไต้หวัน แวะเปลี่ยนเครื่องสู่เมืองซีแอตเทิล อิสระให้ท่านได้เดินช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี

23.40เหินฟ้าสู่เมืองซีแอตเทิล โดยสายการบินอีว่าแอร์ เที่ยวบินที่ BR 26 (Boeing 777-300 ER) บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 11 ชั่วโมง 50 นาที)

********* บินข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาสากล *******
เวลาช้ากว่าประเทศไทย 14 ชั่วโมง GMT-7

19.30เดินทางถึงสนามบินซีแอตเทิล ประเทศสหรัฐอเมริกา นครซีแอตเทิล ได้รับสมญานามหลากหลายไม่ว่าจะเป็น “THE QUEEN CITY” หรือแม้แต่ “THE EMERALD CITY” เพราะความสวยงามของเมืองที่ตั้งอยู่ริมชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิก โดยมีเมาท์เรนเนียร์ PUGET SOUND และท่าเรือที่สวยสง่าเป็นฉากประกอบที่ผสมผสานได้อย่างลงตัว ซีแอตเทิลยังเป็นประตูสู่อลาสก้า เมืองแห่งสายฝน เมืองแห่งเครื่องบิน และเมืองแห่งกาแฟ ซีแอตเติลเป็นเมืองต้นกำเนิดกาแฟดังอย่าง สตาร์บัค ซึ่งเป็นกาแฟที่ดีที่สุดของเมืองซีแอตเทิล นครซีแอตเทิล เมืองนี้ตั้งอยู่ในรัฐวอชิงตัน รัฐเหนือสุดของประเทศสหรัฐอเมริกา ทิศเหนือติดกับแคนาดา ตะวันตกติดมหาสมุทรแปซิฟิค และตอนใต้ข้ามรัฐโอเรกอนไปก็คือแคลิฟอร์เนีย รัฐนี้มีชื่อไม่เป็นทางการอีกชื่อคือ EVERGREEN STATE เรียกตามลักษณะภูมิประเทศที่เป็นป่าเขาเขียวชอุ่มตลอดปี

หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก
พักที่ SHERATON HOTEL SEATTLE หรือเทียบเท่า
วันที่สอง ซีแอตเทิล – เรือสำราญ CELEBRITY SOLSTICE

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
หลังรับประทานอาหาร นำท่านเดินทางสู่ PIKE PLACE MARKET ตลาดแห่งนี้เป็นที่รู้จักกันดีสำหรับนักท่องเที่ยว เนื่องจากมีร้าน STARBUCKS แห่งแรกของโลก นอกจากนั้นตลาดแห่งนี้ยังมีของขายอีกหลากหลายไม่ว่าจะเป็น ดอกไม้สด, ผัก, ผลไม้, อาหารทะเล และของที่ระลึก เป็นต้น

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือซีแอตเทิล เพื่อเช็คอินท์ขึ้นเรือสำราญ CELEBRITY SOLSTICE มีขนาดระวางเรือ 122,000 ตัน มีทั้งหมด 16 ชั้น จุดผู้โดยสารได้ 2,850 ท่าน และพนักงาน 1,246 คน ลงทะเลครั้งแรกเมื่อปีค.ศ. 2011 ห้อง มี 6 ห้องอาหารหลัก, และหลากหลายเลาจน์ บาร์, ห้องสมุด, สปา, สระว่ายน้ำและจากุชชี่ เป็นต้น หลังจากผ่านขั้นตอนการเช็คอิน และตรวจคนเข้าเมืองที่ท่าเรือแล้ว นำท่านขึ้นสู่บนเรือสำราญ

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์ภายในเรือ
หลังรับประทานอาหาร อิสระให้ท่านเดินสำรวจที่ตั้งของห้องอาหาร และห้องบริการต่าง ๆ ของเรือสำราญ เมื่อทางเรือได้ประกาศให้มี
การซ้อม Emergency Drill ขอทุกท่านโปรดปฎิบัติตามเพื่อความปลอดภัยในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินท่านจะได้รับความช่วยเหลืออย่างถูกต้อง ทุกท่านจะต้องเข้าร่วมในการซ้อมครั้งนี้ด้วย โดยท่านต้องใส่เสื้อชูชีพที่อยู่ในห้องพักของท่าน แล้วไปยังจุดนัดพบตามหมายเลขที่มีบอกไว้ในห้องพัก ทั้งนี้เป็นมาตรการรักษาความปลอดภัยสากล

***หมายเหตุ*** กระเป๋าเดินทางใบใหญ่ของท่าน ที่ท่านโหลดก่อนขึ้นเรือนั้นทางเจ้าหน้าที่ของเรือจะนำมาส่งที่ห้องพักของท่านภายในวันเดียวกันซึ่งอาจจะล่าช้า และเพื่อความสะดวกแนะนำให้ท่านจัดเตรียมสัมภาระที่จำเป็นส่วนตัว 1 ใบ (กระเป๋าในเล็ก) ถือติดตัวขึ้นไปบนเรือด้วย

16.00เรือล่องออกจากท่าเทียบเรือเมืองซีแอตเทิล เพื่อมุ่งหน้าสู่ เมืองเคทชิแกน อลาสก้า

18.30รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารบนเรือ (FINE DINING รอบ 18.30น.) ทุกวันหลังมื้ออาหารท่านจะได้ร่วมสนุกกับกิจกรรมต่าง ๆ ของทางเรือ หรือเสี่ยงโชคกับคาสิโน ร่วมสนุกกับดิสโก้เธค และโชว์ต่าง ๆ มากมาย
วันที่สาม CRUISING AT SEA ล่องน่านน้ำสากล

รัฐอลาสก้าเป็นรัฐที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นรัฐที่ 49 ไม่มีอาณาเขตติดกับรัฐอื่น ๆ อยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของทวีปอเมริกาเหนือ สหรัฐอเมริกาซื้อดินแดนที่เป็นรัฐอลาสก้ามาจากประเทศรัสเซีย อลาสก้าเป็นดินแดนมหัศจรรย์แห่งธรรมชาติอันงดงาม และยิ่งใหญ่กว่าที่ใดในโลก ด้วยธารน้ำแข็ง ภูเขา และป่าไม้อันอุดมสมบูรณ์ คุณสามารถสัมผัสได้ในทุกความรู้สึกจากการเดินทางไปกับเรือสำราญที่พรั่งพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก และความบันเทิงเต็มรูปแบบ เชิญลิ้มรสอาหารชั้นเลิศระดับโลก ชมเต็มตากับโชว์สุดอลังการทุกคืนและรื่นเริงไปกับเสียงดนตรี ในบรรยากาศแห่งความสนุกสนานเต็มอารมณ์ จะมีการเดินทางใดที่ให้ประสบการณ์คุณได้มากเท่านี้ ไม่มีอีกแล้ว

เช้ารับประทานอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ภายในเรือ
หลังรับประทานอาหาร อิสระตามอัธยาศัย ร่วมเล่นกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย บนเรือท่านจะได้พบกับความบันเทิงที่หลากหลายรูปแบบอาทิเช่น การออกกำลังกายรับอรุณในตอนเช้าหรือจ๊อกกิ้งบนดาดฟ้าของเรือ ฟิตหุ่นที่ห้อง FITNESS CENTER เต็มอิ่มกับอาหารสไตล์ยุโรป และอาหารนานาชาติ 5 มื้อต่อวัน ชมการแสดงอันอลังการหลังมืออาหารทุกคืน หรือช้อปปิ้งสินค้าที่ระลึก และแบรนด์ดัง รวมไปถึงการรื่นเริงกับการร้องเพลง และเต้นรำ หรือเสี่ยงดวงกับ CASINO

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์ภายในเรือ
หลังรับประทานอาหาร อิสระให้ท่านพักผ่อนบนเรือสำราญหรูตามอัธยาศัย
ท่านสามารถเลือกใช้บริการของห้องกิจกรรมต่าง ๆ ภายในเรือสำราญ ไม่ว่าจะเป็นห้องสปา, ซาวน่าห้องอาหาร, ร้านขายสินค้าปลอดภาษีบนเรือ (DUTY FREE) และส่วนสันทนาการอื่น ๆ อีกมากมาย กิจกรรมความบันเทิงอันหลากหลายที่ท่านสามารถเลือกใช้บริการบนเรือสำราญ เช่น

Public Room : บาร์และเลาจน์, ห้องสมุด, ห้องอินเตอร์เน็ต
Entertainment : ชมโชว์พิเศษ ที่ทางเรือมีจัดแสดง (ไม่ซ้ำกันในทุกค่ำคืน) หรือจะเลือกนั่งเล่นใน คลับ เลาจน์ บาร์ต่าง ๆ หลากหลายสไตล์, คาสิโน, ดิสโก้เธค, ห้องเล่นเกม
Sport and Activities : สระว่ายน้ำ, สปอร์ทคอร์ท, ฟิตเนต, มินิกอล์ฟ
Spa and Wellness : ห้องสปา, ห้องสตรีม, บิวตี้ ซาลอน, โยคะ และอื่นๆ อีกมากมาย

ท่านสามารถรับประทานอาหาร และเครื่องดื่ม (ชา, กาแฟ) ภายในเรือ ซึ่งมีบริการตลอด 24 ชม. ตามห้องอาหารต่าง ๆ โดยเรือจะแจ้งให้ท่านทราบผ่าน Cruise Newsletter ทุกวัน

18.30รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารบนเรือ (FINE DINING รอบ 18.30น.) ทุกวันหลังมื้ออาหารท่านจะได้ร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆของทางเรือ หรือเสี่ยงโชคกับคาสิโน ร่วมสนุกกับดิสโก้เธค และโชว์ต่าง ๆ มากมาย
วันที่สี่ เมืองเคทชิแกน - ครีก สตรีท – บ้านของดอลลี่ - อ่าวแฮรริ่ง

เช้ารับประทานอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ภายในเรือ

07.00รือเทียบท่า ณ ท่าเรือเมืองเคทชิแกน มลรัฐอลาสก้า (KETCHIKAN, ALASKA)
หลังรับประทานอาหาร นำท่านเดินทางสู่ เมืองเคทชิเกน ชุมชนแห่งแรกของรัฐอลาสก้า ปัจจุบันจัดเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสี่ของรัฐ และเป็นเมืองที่รู้จักกันดีของนักท่องเที่ยวท้องถิ่น และต่างชาติว่าเป็น เมืองแห่งเสาแกะสลัก (Totem Poles) ที่มากที่สุดในโลก ในอดีตเสาแกะสลักนี้ ถือเป็นสัญลักษณ์ของชนเผ่าพื้นเมืองอเมริกันทางตอนเหนือและถือเป็นสัญลักษณ์ทางศาสนา ที่พวกเขาให้ความเคารพ แต่ต่อมาในยุคที่มีการเผยแผ่ศาสนาคริสต์ เกิดความเข้าใจผิดทำให้คนส่วนใหญ่เผาเสาเหล่านี้เป็นจำนวนมาก ปัจจุบันเสาแกะสลักนี้เปรียบเสมือนบิลบอร์ดหรือสัญลักษณ์ที่ใช้เล่าเรื่องราวประวัติความเป็นมาต่าง ๆ ในอดีต เมืองเคทชิเกนเคยได้ชื่อว่าเป็นเมืองหลวงแห่งแซลมอน ในอดีตเมืองนี้ถูกจัดให้เป็นเมืองแห่งสวรรค์ของนักตกปลาและกลุ่มคนที่ชื่นชอบธรรมชาติ ทำให้ในช่วงฤดูร้อนเมืองนี้จะหนาแน่นไปด้วยนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก จนส่งผลให้ปริมาณปลาแซลมอนลดลงเป็นจำนวนมาก อีกทั้งพื้นที่ของป่าไม้ก็ลดลงเนื่องจากประชากรท้องถิ่นทำการตัดไม้ เพื่อมาสร้างบ้านพักรองรับนักท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้นทุก ๆ ปี ปัจจุบันทั้งหน่วยงานภาครัฐ และประชากรท้องถิ่นต่างพยายามที่จะอนุรักษ์ให้เมืองนี้คงไว้ซึ่งบรรยากาศของเมืองเก่าเฉกเช่นในอดีต เพื่อให้คนรุ่นหลังที่มาเที่ยวเมืองนี้สามารถรับรู้ถึงบรรยากาศในประวัติศาสตร์ได้ไม่มากก็น้อย นำท่านเที่ยวชมย่านไฟแดงที่โด่งดังในอดีต “ครีก สตรีท (Creek Street)” เป็นที่ชุมนุมของนักแสวงโชค และนักเดินเรือในยุคตื่นทอง เป็นย่านอาคารเก่าที่ทางเดิน และบ้านเรือนสร้างอยู่เหนือลำธารหรือเชิงเขา มีสถานที่ประวัติศาสตร์ “บ้านของดอลลี่” สถานที่หาความสำราญของชายหนุ่มในอดีต แวะเยี่ยมชม อ่าวแฮรริ่ง ซี่งเป็นสถานที่แปลกตาที่จะพาคุณออกห่างไกลจากฝูงชน ท่านจะได้ยินเสียงร้องของสัตว์ป่าที่สวยงาม และในช่วงฤดูปลาแซลมอน, หมีดำ, นกอินทรี, นกกระสา และแมวน้ำก็มักจะพบในบริเวณนี้ด้วย อิสระให้ขึ้นฝั่งชมเมืองเคทชิแกน และซื้อของพื้นเมืองตามอัธยาศัย พร้อมเก็บภาพความน่ารักและความสวยงามของเมืองเคทชิแกน

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์ภายในเรือ
หลังรับประทานอาหาร อิสระให้ท่านพักผ่อนบนเรือสำราญหรูตามอัธยาศัย
ท่านสามารถเลือกใช้บริการของห้องกิจกรรมต่าง ๆ ภายในเรือสำราญ ไม่ว่าจะเป็นห้องสปา, ซาวน่าห้องอาหาร, ร้านขายสินค้าปลอดภาษีบนเรือ (DUTY FREE) และส่วนสันทนาการอื่น ๆ อีกมากมาย กิจกรรมความบันเทิงอันหลากหลายที่ท่านสามารถเลือกใช้บริการบนเรือสำราญ เช่น

16.00เรือล่องออกจากท่าเรือเมืองเคทชิแกน เพื่อมุ่งหน้าสู่ เทรซี่ อาร์ม ฟยอร์ค และท่าเรือเมืองจูโน่ มลรัฐอลาสก้า

18.30รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารบนเรือ (FINE DINING รอบ 18.30น.) ทุกวันหลังมื้ออาหารท่านจะได้ร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆของทางเรือ หรือเสี่ยงโชคกับคาสิโน ร่วมสนุกกับดิสโก้เธค และโชว์ต่าง ๆ มากมาย
วันที่ห้า เทรซี่อาร์ม ฟยอร์ค – เมืองจูโน่ – เมนเดลฮอลล์ กราเซียร์ – โอลด์ทาวน์

เช้ารับประทานอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ภายในเรือ

06.00เรือสำราญล่องผ่านบริเวณแหล่งฟยอร์ดชื่อดัง เทรซี่อาร์ม ฟยอร์ค (TRACY ARM FJORD)
ที่มีแนวฟยอร์คไหลและยืดยาวที่สวยงาม เกิดจากการงอกและเคลื่อนของแผ่นหินใต้ท้องทะเล นับเป็นพัน ๆ ปี ชมความสวยงามของปลายแหลมแห่งฟยอร์ดอลาสก้า ที่หาชมได้ยากยิ่ง (ชมจากบนเรือสำราญ เรือจะแวะจอดลอยและล่องผ่านกลางดงฟยอร์ด)

10.00เรือออกเดินทางต่อไปยัง เมืองจูโน่ เมืองหลวงแห่งรัฐอลาสก้า (JUNEAU, ALASKA)
อิสระให้ท่านพักผ่อน บนเรือสำราญหรูตามตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือนั่งเล่นในคลับ เลาจน์ หรือทำกิจกรรมที่มีภายในเรือสำราญมากมายได้ตามใจชอบ ไม่ว่าจะเป็นช้อปปิ้งที่ร้านขายสินค้าปลอดภาษีบนเรือ (Duty Free) และส่วนสันทนาการอื่นๆ มากมาย กิจกรรมความบันเทิงอันหลากหลายที่ท่านสามารถเลือกใช้บริการบนเรือสำราญ

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์ภายในเรือ

13.30เรือเทียบท่า ณ ท่าเรือเมืองจูโน่ มลรัฐอลาสก้า
นำท่านเดินทางสู่ เมืองจูโน่ เมืองหลวงของมลรัฐอลาสก้า ที่เต็มไปด้วยทิวทัศน์อันงดงามยากที่จะหาที่ใดเปรียบ ด้วยเสน่ห์ของธรรมชาติ และวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างกลมกลืน จูโน่ เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ระหว่างเทือกเขา และทะเล ทำให้เป็นเมืองที่เข้าถึงได้ยากในทางบก ถูกค้นพบในช่วงยุคตื่นทองปี ค.ศ. 1880 ในอดีตเป็นเมืองศูนย์กลางแห่งเหมืองทอง ก่อนจะกลายเป็นเมืองหลวงอันมั่งคั่งของรัฐอลาสก้า นอกจากนี้ยังเป็นที่ที่มีธารน้ำแข็งมากที่สุดแห่งหนึ่งของอลาสก้า ซึ่งธารน้ำแข็งเมนเดนฮอลล์ (Mendenhall Glacier) เป็นธารน้ำแข็งที่ขึ้นชื่อว่าสวยที่สุดแห่งหนึ่ง นำท่านขึ้นกระเช้าลอยฟ้าที่ เมาท์ โรเบิร์ต (Mt. Robert Tramway) โดยจุดขึ้นกระเช้าอยู่บริเวณท่าเรือเลย และจะไปจบ ณ จุดยอดสุดของ เมาท์ โรเบิร์ต ณ จุดสูงสุดของยอดเขาแห่งนี้ พบกับทิวทัศน์ของจูโน่ที่ล้อมรอบด้วยขุนเขา นอกจากนี้ยังมี ศูนย์นักท่องเที่ยว ร้านอาหาร บาร์ โรงภาพยนตร์ ร้านขายของที่ระลึก ไว้คอยให้บริการอีกด้วย

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติธารน้ำแข็งเมนเดนฮอลล์ (Mendenhall Glacier National Park) เพื่อนำท่านเข้าชม ธารน้ำแข็งยักษ์ เมนเดลฮอลล์ กราเซียร์ (Mendenhall Glacier) ซึ่ งมีความกว้างประมาณ 1 ไมล์ มีน้ำแข็งปกคลุมหนากว่า 100 ฟุต ท่านจะได้สัมผัสกับทุ่งน้ำแข็งที่มีหิมะปกคลุมตลอดทั้งปี สัมผัสบรรยากาศทุ่งน้ำแข็งขนาดใหญ่เต็มพื้นที่ อิสระให้ท่านได้เดินเล่น และเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ท่าเรือ อิสระให้ท่านเดินเล่นภายในตัว เมืองจูโน่ ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นเมืองท่า และเมืองหลวงที่สำคัญของมลรัฐอลาสก้า ตัวเมืองตั้งอยู่บริเวณตีนเขาที่ตั้งตระหง่านสูงถึง 4,000 ฟุต ถ้าไปเยือนในช่วงต้น ๆ ของฤดูกาลล่องเรือสำราญ ท่านจะได้เห็นยอดเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะและน้ำตกอันสวยงาม เมืองจูโน่ ถูกก่อตั้งขึ้นในยุคตื่นทอง อลาสก้า ดังนั้นที่นี่จึงมีตึกรามบ้านช่องประวัติศาสตร์มากมาย และเปี่ยมไปด้วยสีสันสดใส

พิเศษสุด!! ให้ทุกท่านได้ลิ้มชิมรสของปูอลาสก้าแท้ ๆ สด ๆ Premium Alaska King Crab จากท้องทะเลอลาสก้า พร้อมน้ำจิ้มซีฟู้ดส์รสเด็ด

18.30รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารบนเรือ (FINE DINING รอบ 18.30น.) ทุกวันหลังมื้ออาหารท่านจะได้ร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆของทางเรือ หรือเสี่ยงโชคกับคาสิโน ร่วมสนุกกับดิสโก้เธค และโชว์ต่าง ๆ มากมาย

22.00เรือล่องออกจากท่าเทียบเรือเมืองจูโน่ เพื่อมุ่งหน้าสู่ท่าเรือเมืองสแกกเวย์ อลาสก้า
หลังมื้ออาหารค่ำ ท่านสามารถเดินเล่นได้ตามอัธยาศัย หรือ จะเลือกพักผ่อนบนเรือก็ได้เนื่องจากท่าเทียบเรือจูโน่อยู่ใกล้บริเวณเมือง แต่ท่านต้องขึ้นเรือก่อนเวลา 21.00 น.
วันที่หก เมืองสแกกเวย์ – ขึ้นเฮลิคอปเตอร์ชมวิวยอดเขา – นั่งสุนัขลากเลื่อน

เช้ารับประทานอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ภายในเรือ

07.00เรือเทียบท่า ณ ท่าเรือเมืองสแกกเวย์ มลรัฐอลาสก้า (SKAGWAY, ALASKA)
หลังรับประทานอาหาร นำท่านเดินทางสู่ เมืองสแกกเวย์ ซึ่งเป็นเมืองท่า และเป็นปากประตูต้อนรับผู้ที่จะเดินทางไปแสวงโชคที่ “ทุ่งทองคลอนไดค์” (Klondike Gold Fields) ในเขตประเทศแคนาดาเมื่อราว 100 ปีก่อน โดยมีทางรถไฟสายไวท์พาส และยูคอนรูต (White Pass and Yukon Railway) ที่พานักแสวงโชคเดินทางตัดข้ามขุนเขา และหุบเหว เข้าสู่มณฑล ยูคอน ของแคนาดา ซึ่งทุกวันนี้เหลือเพียงความทรงจำ นำท่านขึ้นฝั่งเพื่อออกเดินทางโดยรถมินิบัส เที่ยวชมตัวเมืองสแกกเวย์ ผ่านย่านที่อยู่อาศัย ผ่านชม สุสาน GOLD RUSH ผ่านเส้นทางรถไฟสายมรณะ และแวะถ่ายรูปวิวทิวทัศน์ตลอดสองข้างทาง และมุ่งหน้าสู่เหมืองทองในอดีตที่นำพานักแสวงโชคเดินทางเข้าสู่มณฑลยูคอนของแคนาดาเพื่อแสวงหาทองแทนการใช้ม้า หรือเดินเท้าผ่านธรรมชาติอันทุรกันดาร ซึ่งตลอดสองข้างทางที่ท่านจะได้พบคือความงดงามแห่งธรรมชาติที่เหนือคำบรรยาย ได้เวลานำท่านกลับสู่ท่าเรือสแกกเวย์

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์ภายในเรือ
หลังรับประทานอาหาร นำท่านชมตัว เมืองสแกกเวย์ ซึ่งอยู่ห่างจากท่าเทียบเรือเพียง 5-10 นาทีเท่านั้น เมืองเล็ก ๆ ที่ให้บรรยากาศแบบคาวบอยตะวันตก แม้เวลาจะผ่านไปนานแต่เมืองสแกกเวย์ยังคงรักษาสภาพเมืองในยุคตื่นทองได้เป็นอย่างดี ให้ท่านได้ชม บ้านไม้สองชั้น ร้านค้า ร้านอาหาร ที่ทาสีสันสดใส อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัดหมาย

บ่ายHELICOPTER GLACIER FLIGHTSEEING & DOG SLEDDING TOUR
ทัวร์นี้เป็นทัวร์พิเศษสุดยอดของความประทับใจ ค่อนข้างจำกัดจำนวนคณะ ต้องเดินทางแยกกันเป็นกลุ่ม ๆ หากอากาศไม่ดีทัวร์อาจยกเลิกได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า โดยถือความปลอดภัยเป็นหลัก นำท่านออกเดินทางสู่ลานเฮลิคอปเตอร์ พร้อมฟังการสาธิต รับเสื้อกั๊กกันลม และรองเท้าบู๊ท เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนลุยธารน้ำแข็ง เปิดโอกาสให้ท่านได้ชมวิวทิวทัศน์อันแสนมหัศจรรย์ของภูเขาน้ำแข็งที่สูงตระหง่าน ซึ่งนับว่าเป็นประสบการณ์ที่น่าประทับใจอีกรูปแบบหนึ่ง (ใช้เวลาประมาณ 15 นาที) จากนั้นนำท่านสู่แคมป์สุนัขลากเลื่อน พบกับเจ้าหน้าที่ของศูนย์บรรยายถึงสุนัข Husky ที่แสนฉลาดได้รับการฝึกมาเป็นอย่างดี ตลอดจนนิสัย และการปรับตัวของสุนัขท่ามกลางความหนาวเย็น การบังคับสุนัขลากเลื่อนที่มีเทคนิคพิเศษ จากนั้นเจ้าหน้าที่จะนำท่านวิ่งไปบนธารน้ำแข็งชมทัศนีภาพไปรอบ ๆ โลดแล่นไปบนพื้นน้ำาแข็งที่ขาวสะอาดตา สดชื่น ตื่นเต้น และเพลิดเพลินหลุดไปอีกโลกหนึ่ง โลกแห่งธารน้ำแข็ง (ท่านจะใช้เวลาที่แคมป์ ประมาณ 1 ชั่วโมง) จนได้เวลาพอสมควร ขอนำท่านกลับสู่ท่าเรือ

**(ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศที่นักบินสามารถนำเครื่องเฮลิคอปเตอร์บินออกไปได้)**
18.30รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารบนเรือ (FINE DINING รอบ 18.30น.) ทุกวันหลังมื้ออาหารท่านจะได้ร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆของทางเรือ หรือเสี่ยงโชคกับคาสิโน ร่วมสนุกกับดิสโก้เธค และโชว์ต่าง ๆ มากมาย

18.30เรือล่องออกจากท่าเรือสแกกเวย์ ล่องผ่านช่องแคบอินไซด์พาสเซจ

22.30เรือสำราญมุ่งหน้าสู่ท่าเรือเมืองวิคตอเรีย ประเทศแคนาดา
หลังมื้ออาหารค่ำ เชิญท่านพักผ่อน ร่วมกิจกรรมต่างๆของทางเรือได้ตามอัธยาศัย
วันที่เจ็ด CRUISING AT SEA ล่องน่านน้ำสากล

เช้า รับประทานอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ภายในเรือ
หลังรับประทานอาหาร อิสระตามอัธยาศัย ร่วมเล่นกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย บนเรือท่านจะได้พบกับความบันเทิงที่หลากหลายรูปแบบอาทิเช่น การออกกำลังกายรับอรุณในตอนเช้าหรือจ๊อกกิ้งบนดาดฟ้าของเรือ ฟิตหุ่นที่ห้อง FITNESS CENTER เต็มอิ่มกับอาหารสไตล์ยุโรป และอาหารนานาชาติ 5 มื้อต่อวัน ชมการแสดงอันอลังการหลังมืออาหารทุกคืน หรือช้อปปิ้งสินค้าที่ระลึก และแบรนด์ดัง รวมไปถึงการรื่นเริงกับการร้องเพลง และเต้นรำ หรือเสี่ยงดวงกับ CASINO

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์ภายในเรือ
หลังรับประทานอาหาร อิสระให้ท่านพักผ่อนบนเรือสำราญหรูตามอัธยาศัย
ท่านสามารถเลือกใช้บริการของห้องกิจกรรมต่าง ๆ ภายในเรือสำราญ ไม่ว่าจะเป็นห้องสปา, ซาวน่าห้องอาหาร, ร้านขายสินค้าปลอดภาษีบนเรือ (DUTY FREE) และส่วนสันทนาการอื่น ๆ อีกมากมาย กิจกรรมความบันเทิงอันหลากหลายที่ท่านสามารถเลือกใช้บริการบนเรือสำราญ เช่น
Public Room : บาร์และเลาจน์, ห้องสมุด, ห้องอินเตอร์เน็ต
Entertainment : ชมโชว์พิเศษ ที่ทางเรือมีจัดแสดง (ไม่ซ้ำกันในทุกค่ำคืน) หรือจะเลือกนั่งเล่นใน คลับ เลาจน์ บาร์ต่าง ๆ หลากหลายสไตล์, คาสิโน, ดิสโก้เธค, ห้องเล่นเกม
Sport and Activities : สระว่ายน้ำ, สปอร์ทคอร์ท, ฟิตเนต, มินิกอล์ฟ
Spa and Wellness : ห้องสปา, ห้องสตรีม, บิวตี้ ซาลอน, โยคะ และอื่นๆ อีกมากมาย
ท่านสามารถรับประทานอาหาร และเครื่องดื่ม (ชา, กาแฟ) ภายในเรือ ซึ่งมีบริการตลอด 24 ชม. ตามห้องอาหารต่าง ๆ โดยเรือจะแจ้งให้ท่านทราบผ่าน Cruise Newsletter ทุกวัน

18.30รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารบนเรือ (FINE DINING รอบ 18.30น.) ทุกวันหลังมื้ออาหารท่านจะได้ร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆของทางเรือ หรือเสี่ยงโชคกับคาสิโน ร่วมสนุกกับดิสโก้เธค และโชว์ต่าง ๆ มากมาย
วันที่แปด เมืองวิคตอเรีย (ประเทศแคนาดา)

เช้ารับประทานอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ภายในเรือ
เรือสำราญมุ่งหน้าสู่ เกาะวิกตอเรีย แห่งเมืองแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา ระหว่างทางถ้าโชคดีท่านอาจจะมีโอกาสเห็นฝูงปลาโลมา และปลาวาฬเพชฌฆาต ว่ายวนอยู่ไม่ไกลจากตัวเรือ ซึ่งฤดูกาลล่องเรือสำราญ เป็นช่วงที่สามารถเห็นปลาวาฬ และปลาโลมาได้ง่าย
หลังรับประทานอาหาร ท่านสามารถเลือกใช้บริการของห้องกิจกรรมต่างๆภายในเรือสำราญ ไม่ว่าจะเป็นห้องสปา, ซาวน่าห้องอาหาร, ร้านขายสินค้าปลอดภาษีบนเรือ (Duty Free) และส่วนสันทนาการอื่น ๆ อีกมากมาย อิสระให้ท่านพักผ่อนบนเรือสำราญหรูตามอัธยาศัย กิจกรรมความบันเทิงอันหลากหลายที่ท่านสามารถเลือกใช้บริการบนเรือสำราญ เช่น
Public Room : บาร์และเลาจน์, ห้องสมุด, ห้องอินเตอร์เน็ต
Entertainment : ชมโชว์พิเศษหลังมื้ออาหารเย็น หรือนั่งเล่นในคลับ เลาจน์ บาร์ ต่าง ๆ หลากหลายสไตล์, คาสิโน, ดิสโก้เธค, ห้องเล่นเกม
Sport and Activities : สระว่ายน้ำ, สปอร์ทคอร์ท, ฟิตเนต, มินิกอล์ฟ
Spa and Wellness : ห้องสปา, ห้องสตรีม, บิวตี้ ซาลอน, โยคะ และอื่นๆ อีกมากมาย
ท่านสามารถรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม (ชา, กาแฟ) ภายในเรือ ซึ่งมีบริการตลอด 24 ชม. ตามห้องอาหารต่างๆ โดยเรือจะแจ้งให้ท่านทราบผ่าน Cruise Newsletter ทุกวัน

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์ภายในเรือ
อิสระให้ท่านได้พักผ่อนบนเรือสำราญหรูตามตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือนั่งเล่นในคลับ เลาจน์ หรือทำกิจกรรมที่มีภายในเรือสำราญมากมายได้ตามใจ

17.30เรือเทียบท่า ณ เมืองวิคตอเรีย ประเทศแคนาดา (VICTORIA, CANADA)

เย็นรับประทานอาหารค่ำแบบบุฟเฟ่ต์ภายในเรือ
หลังรับประทานอาหาร นำท่านเที่ยวชม เมืองวิกตอเรีย (Victoria) อีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวที่ได้รับการขนานนามว่าเป็น "เมืองแห่งสวน" (City of Gardens) อีกทั้งยังเป็นเมืองหลวงของรัฐบริติชโคลัมเบีย (British Columbia) รัฐหนึ่งของประเทศแคนาดา ที่ตั้งยู่ทางตะวันตกสุดของประเทศ โดยมีเมืองที่ใหญ่ที่สุดในรัฐคือเมือง "แวนคูเวอร์" เมืองวิกตอเรียเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยว เป็นเมืองที่ขึ้นชื่อในเรื่องของความสะอาด ความปลอดภัย และทิวทัศน์ที่มีความงดงามมากเมืองหนึ่ง วิกตอเรียจึงมักได้รับเลือกให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวสําคัญอันดับต้นๆจากนิตยสารท่องเที่ยวสากลเป็นประจําและดึงดูดนักท่องเที่ยวที่มีกว่า 3.5 ล้านคนต่อปี นำท่าน แวะถ่ายรูปกับพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ ปราสาทเครคดารอค (Craigdarroch Castle Historical Museum) ซึ่งภายในมีการจัดแสดงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ยุควิกตอเรียน และเป็นอีกหนึ่งอาคารที่ถูกกำหนดให้เป็นโบราณสถานแห่งชาติของแคนาดา

นำท่านแวะถ่ายรูปกับอาคารรัฐสภาในเมืองวิกตอเรีย (British Columbia Parliament Buildings) โดยตัวอาคารนั้นตั้งอยู่ใจกลางเมืองวิกตอเรีย อาคารแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในช่วงระหว่างปี 1893 -1896 ปัจจุบันเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่ต้องไม่พลาดมาเยือนเมื่อมีโอกาสมายังเมืองวิกตอเรีย

23.00 นำท่านเดินทางสู่ท่าเทียบเรือเมืองวิคตอเรีย

23.59เรือล่องออกจากท่าเรือเมืองวิคตอเรีย เพื่อมุ่งหน้าสู่ท่าเทียบเรือเมืองซีแอตเทิล

หมายเหตุ
ก่อนเรือกลับเทียบท่าที่เมืองแวนคูเวอร์ ในเย็นวันนี้ท่านจะได้รับป้ายผูกกระเป๋าสีต่างๆ ซึ่งเป็นตัวกำหนดลำดับการนำกระเป๋าลงจากเรือ ท่านจะต้องจัดกระเป๋าเดินทางใบใหญ่วางไว้หน้าห้อง โดยแยกข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นไว้ในกระเป๋าเดินทางใบเล็ก เพราะเจ้าหน้าที่ของเรือจะมาเก็บกระเป๋าใบใหญ่ของท่านไปตั้งแต่กลางดึก และบัญชีค่าใช้จ่ายต่างๆ จะถูกส่งมาให้ท่านตรวจเช็คก่อนทำการชำระในวันรุ่งขึ้น สำหรับท่านที่ต้องการชำระผ่านบัตรเครดิต ทางบริษัทเรือจะชาร์จค่าใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่ท่านได้ให้หมายเลขไว้ในวันที่ท่านเช็คอินโดยอัตโนมัติ
วันที่เก้า เมืองซีแอตเทิล - Seattle Premium Outlet

เช้ารับประทานอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ภายในเรือ

06.00เรือเทียบท่า ณ เทียบท่าที่ท่าเรือเมืองซีแอตเทิล ประเทศสหรัฐอเมริกา หลังจากเจ้าหน้าที่ทางเรือประกาศแจ้งเวลาออกจากเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นำทุกท่านเดินทางออกจากเรือสำราญ และผ่านพิธีการตรวจลงตราหนังสือเพื่อเดินทางเข้าเมืองซีแอตเติล ณ บริเวณท่าเรือ พร้อมรับกระเป๋าสัมภาระ ซึ่งทุกท่านจะต้องมายืนยันระบุรับด้วยตนเอง ณ บริเวณห้องโถงของท่าเรือ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองซีแอตเทิล นำท่านสัมผัสความเก่าแก่ของเมืองที่ ไพโอเนียร์ สแควร์ (PIONEER SQUARE) ซึ่งถือว่าเป็นย่านที่เก่าแก่ที่สุดในซีแอตเติล ที่นี่มีร้านแกลเลอรี่ที่จัดแสดงงานศิลปะของศิลปินชื่อดัง, ห้องอาหาร, ร้านหนังสือ และเครื่องประดับมากมาย นำท่านแวะถ่ายรูปกับ สมิท ทาวเวอร์ (SMITH TOWER) ทาวเวอร์ที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1914 จากนั้นนำท่านชม โบสถ์ประจำเมืองซีแอตเติล ที่มีความสวยงาม และเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของชาวเมือง

เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังรับประทานอาหาร นำท่านช้อปปิ้งอย่างจุใจ SEATTLE PREMIUM OUTLET ให้เวลาท่านเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมในราคาพิเศษกว่า 125 ร้านค้า ไม่ว่าจะเป็น Armani, UGG Australia, Abercrombie & Fitch, Polo Ralph Lauren, Lacoste, Burberry, Vitamin World, Forever 21, Quiksilver, Coach, Samsonite, Swarovski, Kipling, Tumi, Skechers, Michael Kors เป็นต้น
(http://www.premiumoutlets.com/outlets/outlet.asp?id=71)

ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารไทย
หลังรับประทานอาหาร นำท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองซีแอตเทิล เพื่อเช็คอิน
วันที่สิบ เมืองซีแอตเทิล - ไทเป

01.50เหินฟ้าสู่ประเทศไทยโดยสายการบินอีว่าแอร์ เที่ยวบินที่ BR 25 (Boeing 777-300 ER) มุ่งหน้าสู่สนามบินเถาหยวน เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง บริการอาหาร และเครื่องดื่มบนเครื่องบิน
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 11 ชั่วโมง 20 นาที)

********* บินข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาสากล *******

วันที่วสิบเอ็ด ไทเป – กรุงเทพฯ

05.10เดินทางถึงสนามบินเถาหยวน ประเทศไต้หวัน

08.25เหินฟ้ากลับสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินอีว่าแอร์ เที่ยวบิน BR 211 (Boeing 777-300 ER) บริการอาหาร และเครื่องดื่มบนเครื่องบิน
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง 45 นาที)

11.10ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม


********** จบรายการทัวร์ **********

วันเดินทางและอัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน เด็กพักกับผู้ใหญ่ เด็กพักกับผู้ใหญ่ เสริมเตียง พักเดี่ยว เพิ่ม หมายเหตุ สอบถาม
ไม่มี
อัตรานี้รวม

1.ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับชั้นนักท่องเที่ยวโดย สายการบินอีว่า แอร์ (ตั๋วกรุ๊ปชั้นประหยัด), ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน้ำมัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ
2.ค่าเรือสำราญ CELEBRITY SOLSTICE 7 คืน พร้อมอาหารทุกมื้อ, กิจกรรม และความบันเทิงต่างๆ บนเรือสำราญ (บางกิจกรรมจะต้องเสียเงินเพิ่มเติม เช่น เครื่องดื่มแอลกอฮอล์, สปา และซาลอน เป็นต้น)
3.ค่าที่พักโรงแรม 1 คืน ในซีแอตเทิล ตามรายการที่ระบุหรือเทียบเท่า
4.ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ – ส่ง ระหว่างนำเที่ยว และค่าเข้าชมสถานที่ตามระบุ
5.ค่าประกันภัยอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง และเจ็บป่วย (บมจ.ประกันภัยไทยวิวัฒน์ WORLDWIDE PLUS GOLD) คุ้มครองประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล 3,000,000 บาท // ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ และสุขภาพ 3,000,000 บาท สำหรับผู้เอาประกันภัยอายุไม่เกิน 75 ปี
6.หัวหน้าทัวร์คนไทย คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
7.หัวหน้าทัวร์คนไทย (ไกด์ไทย) เดินทางพร้อมคณะเพื่ออำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
8.ค่าธรรมเนียมวีซ่าแคนนาดา (ในกรณีที่วีซ่าไม่ผ่าน ทางสถานทูตจะไม่มีการคืนค่าวีซ่าทุกกรณี)
9.ค่า Port charge / Port tax ทุกที่ตามเส้นทางเดินเรือ
10.ค่า Service charge ทิปบังคับสำหรับเรือสำราญ 7คืน 8วัน
11.ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่นในแต่ละเมือง
12.ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋า Hotel Porter

อัตรานี้ไม่รวม

1.ค่าวีซ่าเข้าประเทศอเมริกา (ท่านต้องทำการยื่นวีซ่าด้วยตัวเอง เนื่องจากต้องสแกนลายนิ้วมือ)
2.ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่าง ๆ (เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าอินเตอร์เน็ต, ค่าซักรีด และอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุในรายการ)
3.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
4.ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามแต่จะเห็นสมควร
5.ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่หนักเกินสายการบินกำหนด (น้ำหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัม 2 ใบ)
6.ค่าภาษีเชื้อเพลิง ที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติม (ตามข้อกำหนดของสายการบิน)

หมายเหตุ

1.บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางใน กรณีที่มีผู้เดินทางต่ำกว่า 16 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 60 วัน ก่อนการเดินทาง
2.ราคาดังกล่าวเป็นราคาเริ่มต้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้อีก โดยขึ้นอยู่ช่วงเวลาเดินการเดินทางและช่วงระยะเวลาในการจอง, จำนวนห้องพักบนเรือที่ยังว่างอยู่ ที่นั่งว่างของสายการบินและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
3.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน การนัดหยุดงาน การประท้วง ภัยธรรมชาติ การก่อจราจล อุบัติเหตุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้จะคำนึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้เดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด
4.กรณีเดินทางเป็นตั๋วกรุ๊ป หากออกตั๋วแล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้
5.กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 2 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 23 กก. กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง (Hand carry) น้ำหนักไม่เกิน 7 กก.
6.เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการชำระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถ ที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่ท่านปฎิเสธ หรือ สละสิทธิ์ ในการใช้บริการ ที่ทางทัวร์จัดให้ ยกเว้น ท่านได้ทำการตกลง หรือ แจ้งให้ทราบก่อน
7.สถานฑูตเก็บค่าธรรมเนียมวีซ่าและไม่คืนทุกกรณี บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฎิเสธวีซ่าและจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระ มาแล้ว หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการ หลบหนีเข้าเมือง
8.ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทางกับคณะ บริษัทฯสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกติ นักท่องเที่ยวใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสีเลือดหมู

เอกสารสำหรับยื่นวีซ่า

เอกสารยื่นวีซ่าอเมริกา และ แคนาดา
-สำหรับการยื่นวีซ่าประเทศอเมริกา ทางผู้เดินทางจะต้องดำเนินการยื่นขอด้วยตัวเอง

วีซ่าเพื่อการท่องเที่ยว : ประเทศแคนาดา
(ทางบริษัททัวร์ดำเนินการยื่นให้และรวมค่าวีซ่าแล้ว)

เอกสารใช้ประกอบการขอวีซ่า
1.หนังสือเดินทาง: ต้องไม่หมดอายุก่อนวันที่ท่านจะเดินทางกลับประเทศไทย ผู้มีรายชื่ออยู่บนคำร้องต้องยื่นหนังสือเดินทางของแต่ละท่านด้วย ( ถ้ามีหนังสือเดินทางมากกว่า 1 เล่ม ท่านต้องยื่นเล่มเก่าด้วย
2.พาสปอร์ตต้องมีหน้าประทับตราว่างตั้งแต่ 2 หน้าขึ้นไป
3.รูปถ่าย: ขนาด 1.37 x 1.77 นิ้ว จำนวน 4 ใบ และถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ถ้าขนาดของรูปถ่ายไม่ถูกต้อง สถานทูตจะไม่รับคำร้อง
4.หลักฐานการเงิน: จดหมายรับรองจากธนาคาร หรือสมุดบัญชีเงินฝากทุกประเภท
5.หลักฐานการงาน:
-จดหมายรับรองจากนายจ้าง ระบุตำแหน่ง อายุการทำงานและ เงินเดือน
-ข้าราชการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ ต้องยื่นเอกสารการอนุมัติให้ลางาน
-ผู้ประกอบธุรกิจการค้า หรือเป็นเจ้าของกิจการ ต้องยื่นเอกสารการจดทะเบียนการค้าพร้อมสำเนา
-ในกรณีที่นักเรียน/ผู้เยาว์มีอายุเกิน 6 ปี ต้องยื่นเอกสารจากสถาบันการศึกษา อนุมัติการหยุดเรียน
-ในกรณีที่ผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 16 ปี และเดินทางกับผู้อื่น ต้องยื่นเอกสารมอบอำนาจจากบิดามารดา อนุญาตให้เดินทางกับผู้อื่นได้ หรือในกรณีที่ผู้เยาว์เดินทางกับผู้ดูแล/ผู้ที่มีอำนาจในการปกครอง ท่านต้องยื่นหลักฐานเพื่อพิสูจน์ว่าท่านมีอำนาจปกครองผู้เยาว์นั้นแต่เพียงผู้เดียว

การจองทัวร์ /เงื่อนไขการจองทัวร์
1.แจ้งจองทัวร์ผ่านฟอร์มติดต่อด้านล่าง หรือส่งอีเมล์มาที่ info_thailand@planetworldwide.com
2.พร้อมทั้งส่งสำหน้าหน้าแรกของพาสปอร์ต มาที่อีเมล์ info_thailand@planetworldwide.com หรือแฟกซ์ที่เบอร์ 02 744 4955
3.ชำระเงินมัดจำค่าทัวร์

 

งวดที่ 1 : สำรองที่นั่งจ่าย 80,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วันหลังได้รับการยืนยันกรุ๊ปออกเดินทางแน่นอน
งวดที่ 2 : ชำระส่วนที่เหลือภายในวันที่ 1 มีนาคม 2560

การยกเลิก และการเปลี่ยนแปลง
1.เมื่อยืนยันห้องพัก และชำระมัดจำแล้วมีการยกเลิกมากกว่า 90 วันก่อนเดินทาง ชำระท่านละ 20,000 บาท
2.ยกเลิก 60-89 วัน ล่วงหน้าก่อนเดินทาง หักค่ายกเลิก 50% ของราคาทัวร์
3.ยกเลิก 30-59 วัน ล่วงหน้าก่อนเดินทาง หักค่ายกเลิก 70% ของราคาทัวร์
4.ยกเลิก 08-29 วัน ล่วงหน้าก่อนเดินทาง หักค่ายกเลิก 90% ของราคาทัวร์
5.ยกเลิก น้อยกว่า 7 วัน ล่วงหน้าก่อนเดินทาง หักค่ายกเลิก 100% ของราคาทัวร์


จองทัวร์ | สอบถามรายการทัวร์นี้:

สอบถามทัวร์เรือสำราญ ล่องเรืออลาสก้า CELEBRITY SOLSTICE 11 วัน 8 คืน
ชื่อลูกค้า: อีมเล์: 
เบอร์โทร:

คำค้นหา:  ทัวร์สำราญ ล่องเรืออลาสก้า
TOP