ลั่วหยาง

 • ทัวร์จีน ทัวร์ซีอาน ลั่วหยาง วัดเส้าหลิน ถ้ำหลงเหมิน อุทยานหยุนไถ่ซาน ศาลไคฟงเป้าบุ้นจิ้น

   ทัวร์จีน ทัวร์ซีอาน ลั่วหยาง วัดเส้าหลิน ถ้ำหลงเหมิน อุทยานหยุนไถ่ซาน ศาลไคฟงเป้าบุ้นจิ้น


    7 วัน  5 คืน   Thai Smile Airways       มีหัวหน้าทัวร์ไทย

       1. วัดเส้าหลิน อันได้แก่ วิหารสหัสพุทธ สถานที่ประดิษฐานประติมากรรมรูปพระพุทธเจ้า UNESCO 2. ป่าเจดีย์ ที่มีหมู่เจดีย์กว่า 200 องค์ ซึ่งเป็นสถานที่บรรจุอัฐิของอดีตเจ้าอาวาสของวัดเส้าหลิน 3.ถ้ำผาหลงเหมิน ถ้ำนี้ได้รับลงทะเบียนเป็นมรดกโลก UNESCO 4. ศาลเจ้าขุนพลกวนอู ภายในบริเวณมีรูปปั้นกวนอูแม่ทัพ ผู้ยิ่งใหญ่ในสมัยสามก๊ก 5. อุทยานหยุนไถซาน ความงามทางธรรมชาติระดับ UNESCO 6. ศาลไคฟง เป็นสถานที่ใช้ในการพิพากษาคดีของท่านเปาบุ้นจิ้น 7. สุสานทหารดินเผา มรดกโลก UNESCO 8. โชว์ราชวงศ์ถังตระการตากับการแสดงโชว์ย้อนยุคสมัย


  กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน เด็กพักกับผู้ใหญ่ เด็กพักกับผู้ใหญ่ เสริมเตียง พักเดี่ยว เพิ่ม หมายเหตุ สอบถาม
  22 มี.ค. 62 - 28 มี.ค. 62 41,900 39,900 40,900 7,000  2 ที่สุดท้าย  สอบถาม
  13 เม.ย. 62 - 19 เม.ย. 62 42,900 40,900 41,900 7,000  เต็ม ปิดกรุ๊ป  สอบถาม
  16 พ.ค. 62 - 22 พ.ค. 62 40,900 38,900 39,900 7,000  6 ที่สุดท้าย ลด 900 บาท จองก่อน 19 ก.พ.  สอบถาม
  22 มิ.ย. 62 - 27 มิ.ย. 62 40,900 38,900 39,900 7,000  ลด 900 บาท จองก่อน 19 ก.พ.  สอบถาม
  10 ส.ค. 62 - 16 ส.ค. 62 40,900 38,900 39,900 7,000  ลด 900 บาท จองก่อน 19 ก.พ.  สอบถาม

   ราคาเริ่มต้น  41,900 -.
  สนใจทัวร์นี้ :8902 ท่าน
  รายละเอียด
 

บทความท่องเที่ยวลั่วหยาง ข่าวประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยวลั่วหยาง

TOP