นอร์เวย

 • ทัวร์ยุโรป ทัวร์สแกนดิเนเวีย เดนมาร์ก นอร์เวย สวีเดน ฟินแลนด์ 12 วัน โดยสายการบินไทย

   ทัวร์ยุโรป ทัวร์สแกนดิเนเวีย เดนมาร์ก นอร์เวย สวีเดน ฟินแลนด์ 12 วัน โดยสายการบินไทย


    12 วัน  9 คืน   Thai Airways  บินภายใน: 3 รอบ       มีหัวหน้าทัวร์ไทย

       นำท่านท่องเที่ยวตามรอยเสด็จประพาสพระพุทธเจ้าหลวง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หรือรัชกาลที่ 5 เสด็จประพาสประเทศนอร์เวย์ และแหลมเหนือ หรือ นอร์ธเคป (North Cape) ตั้งอยู่ที่ตำแหน่ง 71 องศา 11 ลิปดา 21 ฟิลิปดาเหนือ อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 307 เมตร จุดชมพระอาทิตย์ในยามเที่ยงคืนที่กล่าวกันว่าสวยที่สุดในโลก เป็นเวลากว่า 300 ปีมาแล้วนอร์ธเคปถูกค้นพบโดยกัปตันเรือชาวอังกฤษ และเรียกพื้นที่แห่งใหม่นี้ว่า “นอร์ธเคป” ต่อมาก็มีกษัตริย์ และบุคคลอีกมากมายที่เดินทางขึ้นมาเยือนจุดที่สูงที่สุดของทวีปยุโรปแห่งนี้


  กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน เด็กพักกับผู้ใหญ่ เด็กพักกับผู้ใหญ่ เสริมเตียง พักเดี่ยว เพิ่ม หมายเหตุ สอบถาม
  โปรดสอบถาม

   ราคาเริ่มต้น  166,000 -.
  สนใจทัวร์นี้ :462 ท่าน
  รายละเอียด
 • ทัวร์ยุโรป ทัวร์สแกนดิเนเวีย เดนมาร์ก นอร์เวย์ สวีเดน ฟินแลนด์ 13 วัน โดยสายการบินไทย

   ทัวร์ยุโรป ทัวร์สแกนดิเนเวีย เดนมาร์ก นอร์เวย์ สวีเดน ฟินแลนด์ 13 วัน โดยสายการบินไทย


    13 วัน  10 คืน   Thai Airways  บินภายใน: 3 รอบ          มีหัวหน้าทัวร์ไทย

       นำท่านเดินทางสู่สแกนดิเนเวีย เดนมาร์ก นอร์เวย์ ไกแรงเกอร์ฟยอร์ด สวีเดน ฟินแลนด์ ล่องเรือสำราญ ชมพระอาทิตย์เที่ยงคืน


  กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน เด็กพักกับผู้ใหญ่ เด็กพักกับผู้ใหญ่ เสริมเตียง พักเดี่ยว เพิ่ม หมายเหตุ สอบถาม
  โปรดสอบถาม

   ราคาเริ่มต้น  174,000 -.
  สนใจทัวร์นี้ :418 ท่าน
  รายละเอียด
 • ทัวร์ยุโรป ทัวร์สแกนดิเนเวีย สวีเดน ฟินแลนด์ นอร์เวย์ เดนมาร์ก 12 วัน

   ทัวร์ยุโรป ทัวร์สแกนดิเนเวีย สวีเดน ฟินแลนด์ นอร์เวย์ เดนมาร์ก 12 วัน


    12 วัน  9 คืน   Thai Airways       มีหัวหน้าทัวร์ไทย

       สวีเดน ชมพิพิธภัณฑ์เรือวาซ่า
  ฟินแลนด์ ชม TEMPPELIAUKIO CHURCH อนุสาวรีย์ชาน เซเบลลุส
  นอร์เวย์ ชมทะเลสาบอินารี พิพิธภัณฑ์ซามิ นอร์ทเคป ชมภาพถ่ายเกี่ยวกับการประพาสของรัชกาลที่ 5
  เดนมาร์ก ชมพิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้งโบราณ อุทยานฟรอกเนอร์


  กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน เด็กพักกับผู้ใหญ่ เด็กพักกับผู้ใหญ่ เสริมเตียง พักเดี่ยว เพิ่ม หมายเหตุ สอบถาม
  โปรดสอบถาม

   ราคาเริ่มต้น  169,800 -.
  สนใจทัวร์นี้ :71 ท่าน
  รายละเอียด
 • ทัวร์ยุโรป ทัวร์นอร์เวย์ ออสโล เบอร์เก้น ฟลอม กู้ดวาเกน 7 วัน

   ทัวร์ยุโรป ทัวร์นอร์เวย์ ออสโล เบอร์เก้น ฟลอม กู้ดวาเกน 7 วัน


    7 วัน  3 คืน   Emirates       มีหัวหน้าทัวร์ไทย

       เมืองฟอล์ม ล่องเรือชม ซองก์ฟยอร์ด ที่สวยงามที่สุดในนอร์เวย์
  ชม ย่านบริ๊กเก้น ในเมืองเบอร์เก้น ตัวเมืองเรียงราย ไปด้วยบ้านเรือนเก่าแก่อายุกว่า 1,000 ปี ที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก
  เมืองออสโล ชม พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้งโบราณ จัดแสดงเกี่ยวกับเรือไวกิ้ง ที่สร้างจากไม้ ในยุคคริสต์ศตวรรษที่ 9


  กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน เด็กพักกับผู้ใหญ่ เด็กพักกับผู้ใหญ่ เสริมเตียง พักเดี่ยว เพิ่ม หมายเหตุ สอบถาม
  โปรดสอบถาม

   ราคาเริ่มต้น  49,900 -.
  สนใจทัวร์นี้ :95 ท่าน
  รายละเอียด
 

บทความท่องเที่ยวนอร์เวย ข่าวประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยวนอร์เวย

TOP