ทัวร์โฮจิมินห์

 • LUXURY TOUR ทัวร์เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลัด 5 วัน 4 คืน พิเศษ! พักดาลัด 2 คืน

   LUXURY TOUR ทัวร์เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลัด 5 วัน 4 คืน พิเศษ! พักดาลัด 2 คืน


    5 วัน  4 คืน   Thai Airways       มีหัวหน้าทัวร์ไทย

       LUXURY TOUR - SOUTH VIETNAM 5 DAYS ทัวร์เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลัด 5 วัน 4 คืน โดยการบินไทย และ เวียดเจทแอร์ไลน์ (บินตรงเข้าโฮจิมินห์ TG - บินออกดาลัด VZ) พิเศษ! รับประทานอาหารค่ำ บนเรือสำราญล่องแม่น้ำไซ่งอน พักโรงแรมระดับ 5 ดาว ที่โฮจิมินห์ และ ดาลัด 2คืน ณ เมืองดาลัด /พัก รร. ระดับ 4 ดาว ณ เมืองมุยเน่ เที่ยวครบสถานที่สำคัญแบบเต็มอิ่ม คุ้มค่าการเดินทาง ** ราคานี้รวมทิปไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถแล้ว**


  กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน เด็กพักกับผู้ใหญ่ เด็กพักกับผู้ใหญ่ เสริมเตียง พักเดี่ยว เพิ่ม หมายเหตุ สอบถาม
  27 ก.ค. 61 - 31 ก.ค. 61 28,900 26,900 27,900 7,000 สอบถาม
  10 ส.ค. 61 - 14 ส.ค. 61 28,900 26,900 27,900 7,000 สอบถาม
  20 ก.ย. 61 - 24 ก.ย. 61 28,900 26,900 27,900 7,000 สอบถาม
  20 ต.ค. 61 - 24 ต.ค. 61 28,900 26,900 27,900 7,000 สอบถาม
  8 พ.ย. 61 - 12 พ.ย. 61 28,900 26,900 27,900 7,000 สอบถาม

   ราคาเริ่มต้น  28,900 -.
  สนใจทัวร์นี้ :26615 ท่าน
  รายละเอียด
 

บทความท่องเที่ยวทัวร์โฮจิมินห์ ข่าวประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยวทัวร์โฮจิมินห์

TOP