ทัวร์โฮจิมินห์

 • LUXURY TOUR ทัวร์เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลัด 5 วัน โดยการบินไทย พิเศษ! พักดาลัด 2 คืน

  พิเศษ พัก รร.5 ดาว ที่ดาลัท 2 คืน

   LUXURY TOUR ทัวร์เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลัด 5 วัน โดยการบินไทย พิเศษ! พักดาลัด 2 คืน


    5 วัน  4 คืน   Thai Airways  บินภายใน: 1 รอบ       มีหัวหน้าทัวร์ไทย

       LUXURY TOUR - SOUTH VIETNAM 5 DAYS ทัวร์เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลัด 5 วัน 4 คืน โดยการบินไทย TG พิเศษ! รับประทานอาหารค่ำ บนเรือสำราญล่องแม่น้ำไซ่งอน พักโรงแรมระดับ 5 ดาว ดาลัด 2คืน ณ เมืองดาลัด /พัก รร. ระดับ 4 ดาว ณ เมืองมุยเน่ และโฮจิมินห์ เที่ยวครบสถานที่สำคัญแบบเต็มอิ่ม คุ้มค่าการเดินทาง ** ราคานี้รวมทิปไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถแล้ว**


  กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน เด็กพักกับผู้ใหญ่ เด็กพักกับผู้ใหญ่ เสริมเตียง พักเดี่ยว เพิ่ม หมายเหตุ สอบถาม
  29 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61 31,900 29,900 30,900 7,000  4 ที่สุดท้าย  สอบถาม
  24 ก.พ. 61 - 28 ก.พ. 61 29,900 27,900 28,900 7,000 สอบถาม
  1 มี.ค. 61 - 5 มี.ค. 61 29,900 27,900 28,900 7,000 สอบถาม
  14 มี.ค. 61 - 18 มี.ค. 61 29,900 27,900 28,900 7,000 สอบถาม
  21 มี.ค. 61 - 25 มี.ค. 61 29,900 27,900 28,900 7,000 สอบถาม

   ราคาเริ่มต้น  29,900 -.
  สนใจทัวร์นี้ :43595 ท่าน
  รายละเอียด
 

บทความท่องเที่ยวทัวร์โฮจิมินห์ ข่าวประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยวทัวร์โฮจิมินห์

TOP