ทัวร์โปรแลนด์

 • ทัวร์ยุโรป ทัวร์ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย ฮังการี โปรแลนด์ เชค 11 วัน

   ทัวร์ยุโรป ทัวร์ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย ฮังการี โปรแลนด์ เชค 11 วัน


    11 วัน  8 คืน   Thai Airways       มีหัวหน้าทัวร์ไทย

       ทัวร์ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย ฮังการี โปรแลนด์ เชค บูดาเปสต์ ล่องเรือแม่น้าดานูบ ค่ายกักกันเอ๊าท์สวิทช์ เบอร์กเนา เหมืองเกลือวิลิซก้า สะพานชาร์ล,นาฬิกาดาราศาสตร์ เวียนนาเข้าชมพระราชวังเชิงบรุนน์


  กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน เด็กพักกับผู้ใหญ่ เด็กพักกับผู้ใหญ่ เสริมเตียง พักเดี่ยว เพิ่ม หมายเหตุ สอบถาม
  7 เม.ย. 61 - 17 เม.ย. 61 99,000 80,000 90,000 13,000 สอบถาม
  27 เม.ย. 61 - 7 พ.ค. 61 99,000 80,000 90,000 13,000 สอบถาม

   ราคาเริ่มต้น  90,000 -.
  สนใจทัวร์นี้ :47 ท่าน
  รายละเอียด
 

บทความท่องเที่ยวทัวร์โปรแลนด์ ข่าวประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยวทัวร์โปรแลนด์

TOP