ทัวร์โปรแลนด์

 • ทัวร์ยุโรป ทัวร์ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย ฮังการี โปรแลนด์ เชค 11 วัน

   ทัวร์ยุโรป ทัวร์ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย ฮังการี โปรแลนด์ เชค 11 วัน


    11 วัน  8 คืน   Thai Airways       มีหัวหน้าทัวร์ไทย

       ทัวร์ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย ฮังการี โปรแลนด์ เชค บูดาเปสต์ ล่องเรือแม่น้าดานูบ ค่ายกักกันเอ๊าท์สวิทช์ เบอร์กเนา เหมืองเกลือวิลิซก้า สะพานชาร์ล,นาฬิกาดาราศาสตร์ เวียนนาเข้าชมพระราชวังเชิงบรุนน์


  กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน เด็กพักกับผู้ใหญ่ เด็กพักกับผู้ใหญ่ เสริมเตียง พักเดี่ยว เพิ่ม หมายเหตุ สอบถาม
  11 เม.ย. 62 - 20 เม.ย. 62 98,000 79,000 88,000 12,000 สอบถาม
  17 พ.ค. 62 - 26 พ.ค. 62 89,000 72,000 81,000 12,000 สอบถาม

   ราคาเริ่มต้น  92,000 -.
  สนใจทัวร์นี้ :1255 ท่าน
  รายละเอียด
 

บทความท่องเที่ยวทัวร์โปรแลนด์ ข่าวประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยวทัวร์โปรแลนด์

TOP