ทัวร์โปรตุเกส

 • ทัวร์ยุโรป ทัวร์สเปน โปรตุเกส 10 วัน 8 คืน

   ทัวร์ยุโรป ทัวร์สเปน โปรตุเกส 10 วัน 8 คืน


    10 วัน  8 คืน   Emirates       มีหัวหน้าทัวร์ไทย

       ขอนำท่านท่องเที่ยวของสองประเทศที่คงความประทับใจเป็นที่สุด ปลายทางฝันของนักเดินทาง ประเทศเพื่อนบ้านที่เจิดจรัสแห่งเมดิเตอร์เรเนียน สเปน โปรตุเกส ดินแดนที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ด้วยจุดเด่นในความงดงามของศิลปะและสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่ทรงคุณค่า


  กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน เด็กพักกับผู้ใหญ่ เด็กพักกับผู้ใหญ่ เสริมเตียง พักเดี่ยว เพิ่ม หมายเหตุ สอบถาม
  29 ก.ค. 60 - 7 ส.ค. 60 112,000 90,000 101,000 16,000 สอบถาม
  5 ส.ค. 60 - 14 ส.ค. 60 112,000 90,000 101,000 16,000 สอบถาม
  12 ส.ค. 60 - 21 ส.ค. 60 112,000 90,000 101,000 16,000 สอบถาม
  19 ส.ค. 60 - 28 ส.ค. 60 112,000 90,000 101,000 16,000 สอบถาม
  26 ส.ค. 60 - 4 ก.ย. 60 112,000 90,000 101,000 16,000 สอบถาม

   ราคาเริ่มต้น  112,000 -.
  สนใจทัวร์นี้ :4029 ท่าน
  รายละเอียด
 

บทความท่องเที่ยวทัวร์โปรตุเกส ข่าวประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยวทัวร์โปรตุเกส

TOP