ทัวร์แอฟริกาใต้

 • ทัวร์แอฟริกาใต้ ซิมบับเว บอตสวานา 10 วัน

   ทัวร์แอฟริกาใต้ ซิมบับเว บอตสวานา 10 วัน


    10 วัน  8 คืน   Emirates       มีหัวหน้าทัวร์ไทย

       ทัวร์แอฟริกาใต้ ซิมบับเว บอตสวานา - แหลมกู๊ดโฮป -เคปทาวน์ขึ้นสู่เทเบิ้ลเมาเท่นกระเช้าไฟฟ้า - พักโรงแรมเดอะพาเลซ (2 คืน) - น้าตกวิคทอเรีย - นั่งเฮลิคอปเตอร์ชมความงามของน้าตกวิคทอเรีย


  กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน เด็กพักกับผู้ใหญ่ เด็กพักกับผู้ใหญ่ เสริมเตียง พักเดี่ยว เพิ่ม หมายเหตุ สอบถาม
  19 พ.ย. 60 - 26 พ.ย. 60 97,000 สอบถาม
  3 ธ.ค. 60 - 10 ธ.ค. 60 99,000 สอบถาม
  10 ธ.ค. 60 - 17 ธ.ค. 60 99,000 สอบถาม
  30 ธ.ค. 60 - 6 ม.ค. 61 103,000 85,900 92,900 20,000 สอบถาม

   ราคาเริ่มต้น  159,000 -.
  สนใจทัวร์นี้ :314 ท่าน
  รายละเอียด
 

บทความท่องเที่ยวทัวร์แอฟริกาใต้ ข่าวประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยวทัวร์แอฟริกาใต้

TOP