ทัวร์แอฟริกาใต้ ซิมบับเว บอตสวานา 10 วัน

     ทัวร์แอฟริกาใต้ ซิมบับเว บอตสวานา - แหลมกู๊ดโฮป -เคปทาวน์ขึ้นสู่เทเบิ้ลเมาเท่นกระเช้าไฟฟ้า - พักโรงแรมเดอะพาเลซ (2 คืน) - น้าตกวิคทอเรีย - นั่งเฮลิคอปเตอร์ชมความงามของน้าตกวิคทอเรีย

วันแรก ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - ดูไบ - เคปทาวน์ (อัฟริกาใต้) - V&A วอเตอร์ฟร้อนท์

00.00พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ T สายการบินเอมิเรสท์ แอร์ไลน์ เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระและการเช็คอิน จากนั้นเชิญรอ ณ ห้องพักผู้โดยสารขาออก

02.40ออกเดินทางสู่ เมืองโจเบิร์ก โดยสายการบินเอมิเรสท์ เที่ยวบินที่ EK419 / EK770 แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูไบ

16.30ถึงสนามบิน เมืองเคปทาวน์ ผ่านการตรวจคนเข้าเมือง (นักท่องเที่ยวชาวไทยได้รับการยกเว้นการขอวีซ่า สามารถพำนักในอัฟริกาใต้ได้ 30 วัน) รถโค้ชรอรับคณะและเดินทางสู่เดินทางสู่ย่าน Victoria & Alfred Waterfront วิคตอเรีย แอนด์ อัลเฟรด วอเตอร์ฟร้อนท์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์คอมเพล็กซ์ขนาดใหญ่ให้คุณได้สัมผัสความมีชีวิตชีวาของเคปทาวน์ มีร้านค้า ร้านอาหาร โรงภาพยนตร์ และเป็นท่าเทียบเรือขนาดเล็กอีกด้วย

19.00รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน
นำท่านเข้าสู่ที่พัก THE COMMODORE HOTEL หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
วันที่สอง เกาะแมวน้ำ - เคปพอยท์ - แหลมกู๊ดโฮป - นกเพนกวิน

08.00รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

09.00รถปรับอากาศนำคณะเที่ยวชมความงดงามที่ซ่อนเร้นของ เมืองเคปทาวน์ เมืองเก่าแก่ที่มีอายุกว่า 300 ปี ได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่สวยที่สุดในโลกแห่งหนึ่ง ตั้งอยู่ปลายสุดทางฝั่งตะวันตกของทวีปอัฟริกาใต้ เป็นเมืองหลวงด้านนิติบัญญัติของอัฟริกาใต้ มีอดีตเก่าแก่และทันสมัยที่สุด แถมด้วยรางวัลการเป็นเมืองที่ได้ชื่อว่าใจกว้างที่สุดของอัฟริกาใต้อีกด้วย เพราะที่เมืองนี้คนต่างสีผิวสามารถเดินเคียงบ่าเคียงกันได้ทุกสถานที่ คณะลงเรือที่ท่าฮูทเบย์ (Hout Bay) เพื่อไปชมแมวน้ำที่ เกาะดุยเกอร์ (Duiker Island) เหล่าแมวน้ำตัวอ้วนอุยนอนเบียดเสียดอาบแดดกันเต็มเกาะตามธรรมชาติ แล้วแวะเยี่ยมเหล่าบรรดานกเพนกวินอัฟริกันที่เมืองไซมอน (Simon s Town) ณ เมืองแห่งนี้บ้านเรือนจะตั้งลดหลั่นกันอยู่ตามเนินเขา หันหน้าออกทะเล ซึ่งเจ้าของส่วนมากเป็นคนมีฐานะทั้งนั้น เมื่อมาถึงบริเวณชายหาดโบลเดอร์ เจ้าบ้านตัวน้อยนกเพนกวินอัฟริกัน ตัวผู้มีสีสันมากกว่าตัวเมีย โดยเฉพาะบริเวณขอบตาจะมีสีชมพู คล้ายแต้มสีอายแชโดว์ไว้อย่างนั้น ส่วนตัวเมียจะไม่มี ลำตัวมีสีดำขาวตัดกัน แต่ตัวเมียมีสีน้ำตาล และมีขนาดใหญ่กว่า นกเพนกวินที่นี่ใช้ชิวิตอย่างอิสระสบายอารมณ์ตามธรรมชาติ แล้ว เดินทางสู่ แหลมแห่งความหวัง หรือ แหลมกู๊ดโฮป

13.00รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เสริฟ์ด้วยเมนูกุ้งมังกร (Crayfish)

14.00นำท่านเที่ยวชมแหลมแห่งความหวัง หรือ แหลมกู๊ดโฮป (Cape of Good Hope) อยู่ในเขตสงวน Cape of Good Hope Nature Reserve ปลายสุดแหลมมีประภาคารขนาดใหญ่ จะเห็นรอยตะเข็บที่มหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแอตแลนติกมาบรรจบกันได้ชัดเจน บนผิวน้ำซึ่งเป็นเหตุให้บริเวณนี้ ท้องทะเลมักมีหมอกลงจัดอากาศแปรปรวน ทั้งนี้เพราะกระแสน้ำอุ่นและกระแสน้ำเย็นมาปะทะกัน ทำให้ยากต่อการเดินทางโดยทางเรือทั้งในสมัยโบราณและปัจจุบัน ทัศนะวิสัยไม่ดีนักทำให้เรือชนหินโสโครกหรือชนกันเองเสมอๆ จนก่อให้เกิดเรื่องราวของภาพหลอน มิติอันลี้ลับและเรื่องเล่าขานเกี่ยวกับฟลายอิ้งดัตช์แมน Flying Dutchman ซึ่งเป็นชื่อเรือที่นักเดินทางเรือชาวดัตช์ ที่พยายามจะเดินทางอ้อมผ่านแหลมกู๊ดโฮป ให้ได้แต่ก็ทำไม่สำเร็จ ทำให้เรือสูญหายไปในทะเลท่ามกลางหมกหนาทึบจนทุกวันนี้ และจุดชมวิวที่สวยที่สุดคือ Cape Point เคปพอยท์ จนได้เวลาอันสมควร นำคณะออกเดินทางกลับสู่ เมืองเคปทาวน์

19.00รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก THE COMMODORE HOTEL หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
วันที่สาม เคปทาวน์ - เทเบิ้ล เมาเท่น - ฟาร์มนกกระจอกเทศ - สแตลเลนบอช - ไวน์เทสติ้ง

08.00รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

09.00เที่ยวชม เมืองเคปทาวน์ ตั้งอยู่ในแหลมทางใต้สุดของประเทศ เป็นเมืองท่องเที่ยวต่างอากาศ และยังมีแหลมต่างๆ ที่เป็นที่รู้จักกันดีคือแหลมกู๊ดโฮป และแหลมอากุลฮาส ซึ่งตั้งอยู่ปลายใต้สุดของทวีปแอฟริกา เป็นจุดที่มหาสมุทรแอตแลนติคและมหาสมุทรอินเดียมาบรรจบกันจึงทำให้มีอากาศแปรปรวน และบริเวณเมืองริมฝั่งทะเลของเคปทาวน์นี้ เป็นเส้นทางที่น่าเที่ยวที่สุดและมีวิวทิวทัศน์ที่งดงามน่าตื่นตาตื่นใจเป็นอย่างยิ่งจากนั้นนำคณะขึ้นสู่ เทเบิ้ล เมาเท่น ภูเขาสูงยอดตัดตรง เหมือนกับโต๊ะ โดยกระเช้าไฟฟ้าหมุนรอบตัวเอง (Cable Car) ซึ่งในช่วงที่ลมแรงหรือมีฝนตกจะหยุดวิ่งทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของผู้มาเยือน ขึ้นมาด้านบน มีเส้นทางเดินลัดเลาะไปตามแนวขอบเขา เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ชมวิวรอบด้านได้อย่างชัดเจน ไกลไปจนถึงตัวเมืองเคปทาวน์ทีเดียว บนภูเขาโต๊ะนี้มีสัตว์ตัวเล็กประเภทหนึ่งหน้าตาน่าเอ็นดู ชื่อว่าตัวแดสซี่ หรือ กระต่ายหิน (Dassie or Rock Rabbit) มีลักษณะกึ่งผสมระหว่างกระรอกกับกระต่าย เป็นมิตรกับผู้คนที่ผ่านมาเยือน เมื่อมองไปรอบๆ เราจะเห็นภูเขารายล้อมหลายต่อหลายลูก แต่ที่โดดเด่นคือ ไลอ้อนเฮด (Lion Head) ภูเขาที่มองดูแล้วใครๆ ก็ต้องพูดว่าคล้ายหัวสิงโตในเวลาที่พระอาทิตย์กำลังจะลับขอบฟ้าภูเขาลูกนี้มีสีแดงสวยงามยิ่งนัก

หมายเหตุ กระเช้า Cable Car จะปิดทำการในช่วงที่ลมแรงหรือมีฝนตกจะหยุดวิ่ง ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของผู้มาเยือน โดยทางกลุ่มฯ จะจัดให้ขึ้นชมวิวทิวทัศน์ของเมืองเคปทาวน์บนยอดเขา Signal Hill แทน

10.45นำท่านสู่ West Coast Ostrich Farm ฟาร์มเลี้ยงนกกระจอกเทศขนาดใหญ่ เพื่อที่ท่านจะได้สัมผัสกับวงจรชีวิตของนกกระจอกเทศอย่างใกล้ชิด รับชมและรับฟังเรื่องราวของการเลี้ยงนกกระจอกเทศ อันเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่ทำรายได้ดี ตลอดจนวงจรชีวิตของสัตว์ปีกที่มีขนาดใหญ่และวิ่งเร็วที่สุดในโลก

12.00รับประทานอาหารกลางวัน เมนูสเต็กเนื้อนกกระจอกเทศ ณ ภัตตาคาร

บ่ายเดินทางตามเส้นทาง Wine Route แหล่งรวมไร่องุ่นและแหล่งผลิตไวน์ขึ้นชื่อที่ สแตลเลนบอช Stellenbosch หรือ City of Oak เป็นเมืองที่ขึ้นชื่อในเรื่องการทำไวน์เก่าแก่เป็นอันดับสองของแอฟริกาใต้ และที่นี่ยังมีมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนการทำไวน์โดยเฉพาะ (Wine Maker) นำท่านชม พิพิธภัณฑ์หมู่บ้าน (Stellenbosch Village Museum) ซึ่งภายในบ้านจำลองสภาพความเป็นอยู่ของคนสมัยก่อนถึง 4 ยุค อันได้แก่ กระท่อมชเรียดอร์เฮยสโบราณ (1690-1720), บ้านเบลตเตอร์มันเฮยส (1750-1790), บ้านกรอเวอร์เนอร์สไตล์จอร์เจีย (1800-1830) และ บ้านเมอเรย์สไตล์วิคตอเรียยุคกลาง (1840-1870) อิสระให้ท่านได้เดินเล่นภายในเมือง ซึ่งยังคงรักษาอาคารบ้านเรือนสมัยเก่าไว้ได้ในสภาพที่ดีเยี่ยมและสวยงาม

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ Neethlingshof Wine Estate แหล่งผลิตไวน์ขึ้นชื่อที่อยู่ใจกลางสแตนแลนบอชซ่อนตัวอยู่บนเนินเขา Bottelary และภูเขา Papegaaisberg นำคณะชมโรงงานผลิตไวน์แดงคุณภาพ ซึ่งที่นี่มีบริการให้ชิมไวน์กันด้วย สำหรับท่านที่ชื่นชอบก็สามารถซื้อติดมือกลับบ้านได้ในราคาย่อมเยา จนได้เวลาอันสมควรนำคณะเดินทางกลับสู่เมืองเคปทาวน์

19.00รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน เลิศรสกับเมนูพิเศษกุ้งมังกร+เป๋าฮื้อ
นำท่านเข้าสู่ที่พัก THE COMMODORE HOTEL หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
วันที่สี่ เคปทาวน์ - โจฮันเนสเบิร์ก - เมืองหลวงพริทอเรีย - พักโรงแรมเดอะพาเลซ (2 คืน)

07.00รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

08.00หลังอาหาร ออกเดินทางสู่สนามบิน เมืองเคปทาวน์
ออกเดินทางสู่ กรุงโจฮันเนสเบิร์ก โดยสายการบินภายในประเทศ คณะเดินทางถึงสนามบินกรุงโจฮันเนสเนสเบิร์ก จากนั้นออกเดินทางสู่ เมืองพริทอเรีย เมืองแห่งดอกไม้สีม่วง (Pretoria) เมืองหลวงด้านการบริหารของแอฟริกาใต้เมืองนี้ ตั้งตามชื่อของแอนดีส์ พรีทอรีอัส (Andries Pretorius) วีรบุรุษของการต่อสู้รบระหว่างพวกบัวร์ (Boer) กับชนพื้นเมืองผิวดำ พริทอเรีย จึงเป็นเมืองหลวงของชาวบัวร์ที่พยายามต่อสู้กับพวกอังกฤษเพื่อให้ได้อิสรภาพ นอกจากนี้ยังเป็นที่ตั้งของสถานทูตนานาชาติ ธนาคาร ทำเนียบประธานาธิบดีและที่ทำการรัฐบาล วุฒิสภาจะจัดประชุมขึ้นที่เมืองพริทอเรีย สิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและอาจถือได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ของเมืองคือ ต้นแจ๊กการันดา (Jacaranda) ที่มีดอกสีม่วงสดบานสะพรั่งดั่งเช่น ซากุระของชาวญี่ปุ่น เมืองนี้ได้สมญานามว่า "City of Jacarandas" ซึ่งจะออกดอกบานสะพรั่งให้ได้เห็นกันในช่วงเดือนตุลาคมของทุกปี

12.00รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่ายหลังอาหาร นำคณะเที่ยวชม Union Building ทำเนียบประธานาธิบดี และที่ทำการของรัฐบาลที่ใหญ่โตมโหฬารราวกับพระราชวัง จนติดอันดับว่าเป็นทำเนียบประธานาธิบดีที่สวยที่สุดในโลก เข้าชม พิพิธภัณฑ์วูร์เทรคเกอร์ (Voortrekker Monument & Museum) ศูนย์รวมจิตใจของชนผิวขาวเชื้อสายดั้งเดิมของชาวบัวร์ อนุสาวรีย์แห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงการเดินทางอพยพของพวกบัวร์จากปลายแหลมของทวีป เข้าสู่ใจกลางประเทศแอฟริกาใต้และร่วมฉลองครบรอบ 100 ปีของการสู้รบกับชาวพื้นเมืองนำคณะออกเดินทางเข้าสู่ “ซันซิตี้” Sun City หรือ The Lost City เมืองลับแลแห่งหุบเขาแสงตะวัน เป็นเมืองที่ถูกเนรมิตขึ้นจากความคิดของอภิมหาเศรษฐีที่ชื่อว่าซอล เคิร์ซเนอร์ ที่ลงทุนด้วยเงินจำนวนมหาศาลถึง 28,000 ล้านบาท ใช้เวลาก่อสร้างนาน 18 ปี และความพยายามอีกล้นเหลือในการเนรมิต ผืนดินอันว่างเปล่าและแห้งแล้งในแคว้น Bophuthatswana กลางอัฟริกาใต้ให้กลายเป็นเมืองแห่งความสำราญบันเทิงทุกรูปแบบ โดยการเริ่มสร้างโรงแรมไปเรื่อยๆ ตั้งแต่โรงแรมเดอะซันซิตี้, โรงแรมเดอะคาบานาส, โรงแรมเดอะคาสเคด จนในปีค.ศ. 1992 เขาก็ได้สร้างโรงแรมที่ที่หรูราคาแพงที่สุดในบรรดาโรงแรมทั้งหลายที่ได้กล่าวมานามว่า เดอะพาเลซ (The Palace or The Palace of the Lost City) ด้วยสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียนผสมแอฟริกัน และตกแต่งภายในสไตล์แอฟริกัน ให้สมกับเป็นอาณาจักรอลังการดาวล้านดวงแห่งนี้

19.00รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารภายในอาณาจักรซันซิตี้
นำท่านเข้าสู่ที่พัก THE PALACE OF THE LOST CITY
วันที่ห้า ท่องป่าซาฟารี Morning Game Drive - อิสระพักผ่อนในอาณาจักรซันซิตี้

06.00ท่องป่าซาฟารีดูสัตว์ที่วนอุทยานสัตว์ป่าขุนเขา พีลาเนสเบิร์ก Pilanesburg Nature Reserve วนอุทยานสัตว์ป่าขุนเขาพีลาเนสเบิร์ก รถที่จะพาไปชมสัตว์เป็นรถแบบเปิดโล่งด้านข้างเปิดโล่งรับลม จุคนได้ 20 คน รถแต่ละคันจะมีนายพราน หรือ Ranger ซึ่งเป็นทั้งคนขับรถและไกด์คอยแนะนำวิธีการชมสัตว์ให้ทราบ ป่าพิลาเนสเบิร์กแห่งนี้มีพื้นที่ประมาณ 500 ตารางกิโลเมตร พื้นที่เกิดจากภูเขาไฟระเบิดเมื่อหลายร้อยปีก่อน ทำให้ผืนดินมีแร่ธาตุอุดมสมบรูณ์ มีความเขียวชอุ่มเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์นานับชนิด และแน่นอนหมายรวมถึง ผู้ยิ่งใหญ่ทั้งห้า (Big Five) คือ ควายป่า ช้าง สิงโต แรด และเสือดาว ซึ่งถ้าได้เห็นครบก็ถือได้ว่าเป็นการชมสัตว์ที่สมบูรณ์ แต่ค่อนข้างเป็นไปได้ยาก เพราะสัตว์ที่นี่อยู่กันอย่างอิสระ ในป่าซึ่งเป็นป่าโปร่ง ป่าละเมาะและทุ่งหญ้าสะวันนา จนถึงกึ่งทะเลทราย อัฟริกาใต้มีสัตว์ป่ากว่า 220 ชนิด ซึ่งสัตว์ป่าที่มีชีวิตอยู่อย่างอิสระตามธรรมชาติ

08.00รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารโรงแรม

10.00อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับสิ่งอำนวยความสะดวก มีสระว่ายน้ำขนาดใหญ่ และทะเลน้ำจืดเทียมขนาดใหญ่ยักษ์ที่เรียกว่า Valley of Wave มีลักษณะเหมือนทะเลจริงๆ แวดล้อมด้วยขุนเขาและต้นไม้ที่จัดตกแต่งอย่างเป็นระเบียบสวยงาม ใกล้ๆ กันคือ สะพานแห่งกาลเวลา Bridge of time สองข้างสะพานมีช้างแกะสลักเรียงรายอยู่ สะพานนี้เชื่อมต่อกับกองหินมหึมา ที่เชื่อว่าเป็น The Lost City ที่สูญหายไป และเพื่อเป็นการตอกย้ำระลึกถึงความทรงจำเขาเลยสร้างสะพานแห่งนี้ขึ้น ทุกๆหนึ่งชั่วโมงสะพานจะถูกเขย่าเสมือนแผ่นดินไหว นอกเหนือจากนี้ยังมีสนามกอล์ฟระดับมาตรฐานโลก ที่ใช้เป็นสถานที่แข่งขันกอล์ฟนัดสำคัญๆ มาหลายต่อหลายครั้งแล้ว ออกแบบโดยนักกอล์ฟชื่อดังของโลก Gary Player คือ Gary Player Golf Course และ Sun City Golf Course โรงภาพยนตร์ ร้านค้า บาร์ คาสิโนที่เปิดตลอด 24 ชั่วโมง ทำให้เมืองนี้ไม่เคยหลับใหล สวนสัตว์ สวนพฤกษศาสตร์ที่รวบรวมพันธุ์ไม้จากทั่วโลกเอาไว้ พร้อมน้ำตก และธารน้ำไหลรินเอื่อยๆ ที่สร้างความสดชื่อสบายอย่างบอกๆไม่ถูก บางสถานที่และกิจกรรมบางประเภทถูกสงวนไว้สำหรับแขกที่มาพัก The Palace เท่านั้น

12.00รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารภายในอาณาจักรซันซิตี้

บ่ายอิสระให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัยในอาณาจักรซันซิตี้

19.00รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารภายในอาณาจักรซันซิตี้
นำท่านเข้าสู่ที่พัก THE PALACE OF THE LOST CITY
วันที่หก ซันซิตี้ - โจฮันเนสเบิร์ก - สวนเสือ - อิสระช้อปปิ้ง

07.00รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

09.00ได้เวลาอันสมควร นำคณะออกเดินทางกลับสู่ นครโจฮันเนสเบิร์ก ระหว่างทางนำคณะเข้าสู่สวนเสือ The Lion Park พาท่านนั่งรถชมชีวิตสัตว์ป่าอย่างใกล้ชิด โดยแบ่งเป็นโซนต่างๆ เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ศึกษาพฤติกรรมของสัตว์โลกผู้น่ารักอย่างใกล้ชิด อาทิ โซนเจ้าป่า ซึ่งจะรวม White Lion, Cheetah, Wild Dog และยังมีโซนสัตว์ตระกูลมีเขาอย่าง Springbuck, Gemsbok, Blesbok, ยีราฟ และ ม้าลาย อิสระให้ท่านได้เก็บภาพประทับใจก่อนอำลา

12.00รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่ายเดินทางต่อเพื่อเข้าสู่ นครโจฮันเนสเบิร์ก หากมีเวลานำท่านแวะซื้อสินค้าพื้นเมืองขึ้นชื่อที่ร้าน Cambanos อาทิ ผลิตภัณฑ์จากไข่นกกระจอกเทศ หนังสัตว์ หินสี ลูกปัด งานแกะสลักไม้ และงานผ้าทอมือต่างๆ ฝากคนที่รักทางบ้าน จากนั้นนำท่านเที่ยวชมย่านธุรกิจค้าเพชร ซึ่งที่อัฟริกาใต้มีเหมืองเพชรขนาดใหญ่เป็นอันดับ 4 ของโลกอีกทั้งยังมีชื่อเสียงในเรื่องของอัญมณีล้ำค่า อิสระให้ท่านได้เดินเล่นในย่านแซนตั้น ซึ่งเป็นย่านช้อปปิ้งของคนที่นี่

19.00รับประทานอาหารค่ำสไตล์อัฟริกัน ณ ภัตตาคารคาร์นิวอร์ BBQ หอมกรุ่น ที่มีเนื้อหลากหลายชนิดให้ท่านได้ทดลองชิมท่ามกลางบรรยากาศอันโรแมนติก
นำท่านเข้าสู่ที่พัก MONDIOR HOTEL หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
วันที่เจ็ด โจฮันเนสเบิร์ก - ซิมบับเว - น้ำตกวิคทอเรีย - ล่องเรือชมอาทิตย์อัสดง Sundowner Cruise

07.00รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

10.50ออกเดินทางสู่ เมืองวิคทอเรียฟอล, ประเทศซิมบับเว โดยสายการบินภายในประเทศ

12.30คณะถึงสนามบินวิคทอเรียฟอล หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และได้รับสัมภาระแล้ว นำคณะเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พักเพื่อเก็บสัมภาระ และเปลี่ยนชุดให้เหมาะสมกับการท่องเที่ยวเดินชมน้ำตก (ระหว่างการเดินจะมีละอองน้ำตกจำนวนมาก ควรสวมกางเกงขาสั้น และรองเท้าสวมสบาย)

14.00รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารโรงแรม

15.00จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ น้ำตกวิคทอเรีย ที่ใหญ่และงดงามติดอันดับโลก มีความยาวเกือบ 1.7 กิโลเมตร กินพื้นที่ครอบคลุมถึงสองประเทศ คือ ประเทศซิมบับเว และประเทศแซมเบีย น้ำตกแห่งนี้ไหลลงสู่แม่น้ำแซมเบซีที่เชี่ยวกราก ในช่วงที่มีปริมาณน้ำมาก น้ำตกนี้จะแย่งกันทะลักพวยพุ่งลงไปยังเบื้องล่าง กระทบกับหิน ทำให้เกิดเสียงดังและฟองฝอยฟุ้งเป็นละอองน้ำ ดุจมีหมอกครอบคลุมไปทั่วบริเวณ พาท่านชมน้ำตกที่บริเวณเดวิล คาทาแรคท์ จุดเริ่มต้นของน้ำตก และจุดชมวิวที่เป็นเมนฟอลล์, ฮอร์สชูฟอลล์, เรนโบว์ฟอลล์, ซึ่งนับว่าเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดเมื่อยามพระอาทิตย์ปรากฏ จะเห็นรุ้งกินน้ำได้อย่างชัดเจน

17.00เปลี่ยนบรรยากาศสู่ Boat Sundowner Cruise เรือท่องเที่ยวล่องไปตามลำน้ำแซมเบซี ชมฝูงสัตว์ที่ออกหากินยามเย็น ล้วนแต่เป็นภาพที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติในยามอาทิตย์อัสดง ดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าช่างงดงามยิ่ง

19.00รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารโบม่า พร้อมพิธีต้อนรับแบบซิมบับเว
อาหารสไตล์บุฟเฟ่ต์บาบีคิว ให้ท่านได้เลือกชิมเนื้อสัตว์ชนิดต่างๆ อาทิ เนื้อแกะ, เนื้อนกกระจอกเทศ, หมูป่า, กูดู้, อิมพาล่า, เนื้อ, ฯลฯ ซึ่งท่านสามารถเลือกรับประทานได้ตามใจพร้อมชมการแสดงแบบอัฟริกันแท้ๆ โดยชนพื้นเมือง Buffet
นำท่านเข้าสู่ที่พัก VICTORIA FALLS SAFARI LODGE หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
วันที่แปด ท่องป่าอุทยานแห่งชาติโชเบะ (Chobe National Park) - Boat Safari

06.00รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

07.00นำคณะออกเดินทางสู่ สาธารณรัฐบอทสวานา Botswana ผ่านด่านพรมแดนแล้ว นำคณะเข้าสู่ อุทยานแห่งชาติโชเบะ Chobe National Park อุทยานแห่งชาติโชเบะเป็นหนึ่งในอุทยานแห่งชาติที่ดีที่สุด ที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยว เข้ามาท่องป่าดูสัตว์แบบซาฟารี อุทยานแห่งชาติแห่งนี้มีพื้นที่ประมาณ 10,698 ตารางกิโลเมตร ซึ่งใหญ่เป็นดันดับ 3 ในบอทสวานา เป็นแหล่งรวมฝูงสัตว์ใหญ่นานาชนิด อาทิ ฝูงช้างป่าที่มีกว่า 60,000 เชือก, ฝูงควายป่า, ม้าลาย, และสัตว์นักล่าอย่าง สิงโต, เสือดาว, เสือชีต้า, ไฮยีน่าลายจุด สำหรับผู้ที่ชื่นชอบการดูนก ที่นี่ยังเป็นแหล่งรวมนกนานาชนิดกว่า 450 สายพันธุ์ ซึ่งสัตว์ป่าที่นี่มีชีวิตอยู่อย่างอิสระเสรีตามธรรมชาติ ตื่นเต้นกัน Game Drive โดยรถแบบซาฟารี รถที่จะพาไปชมสัตว์เป็นรถแบบเปิดโล่งด้านข้าง เปิดโล่งรับลม รถแต่ละคันจะมีนายพรานหรือ Ranger ซึ่งเป็นทั้งคนขับรถ และไกด์คอยแนะนำวิธีการชมสัตว์ให้ทราบ จุดเด่นของอุทยานฯแห่งนี้ ท่านจะเห็นฝูงช้างป่าอัฟริกันออกหากินตามลำน้ำ Elephant Crossing River เป็นภาพธรรมชาติที่หาชมได้ยากยิ่ง นอกจากนี้ฝูงฮิปโปนับสิบตัวอาศัยอยู่ตามริมฝั่ง นอกจากนี้ท่านยังสามารถพบเห็นสัตว์จำพวกกวางป่าหายาก อย่างตัว เซเบล, เซลเซบี้, เรด รีชเว, กวางโชเบ, ฯลฯ ได้อีกด้วย

12.00รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในลอด์จ

บ่ายนำคณะสัมผัสกับกิจกรรมตื่นตาตื่นใจ Boat Safari เรือซาฟารี พาท่านล่องชมธรรมชาติและชีวิตสัตว์ป่าที่หากินอยู่บริเวณใกล้ๆแหล่งน้ำในเขตของแม่น้ำโชเบะ การล่องเรือซาฟารีนี้ จะทำให้ท่านได้เข้าสัมผัสกับฝุงสัตว์ต่าง ๆ ในระยะใกล้ และบันทึกภาพได้อย่างชัดเจน จนได้เวลาอันสมควร นำคณะเดินทางกลับสู่ ซิมบับเว

19.00รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก VICTORIA FALLS SAFARI LODGE หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
วันที่เก้า นั่งเฮลิคอปเตอร์ชมความงามของน้ำตกวิคทอเรีย - โจฮันเนสเบิร์ก - ชิมเนื้อสัตว์ป่าที่ภัตตาคารคาร์นิวอร์

07.00รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

08.00นำคณะชมความงดงามของ น้ำตกวิคทอเรีย อีกครั้งจากมุมสูงด้วยการนั่งเฮลิคอปเตอร์ ประมาณ 12 นาที ซึ่งที่ อุทยานแห่งชาติวิคทอเรียฟอลล์ มีกิจกรรมมากมายให้นักผจญภัยได้สัมผัส อาทิ อาทิ บันจี้จัมพ์จากสะพานวิคตอเรีย, ล่องแก่งด้วยแพยาง, นั่งเฮลิคอปเตอร์ชมน้ำตกวิคทอเรีย หรือไมโครไลท์ ที่ให้ท่านได้ชมอย่างใกล้ชิด (หากท่านมีความประสงค์จะจองกิจกรรม กรุณาแจ้งหัวหน้าทัวร์ล่วงหน้า)

10.00เดินทางกลับสู่ ซิมบับเว อีกครั้ง จากนั้น นำคณะออกเดินทางสู่สนามบิน Victoria Falls Airport เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับสู่เมืองโจฮันเนสเบิร์ก

12.00รับประทานอาหารกลางวันแบบกล่อง

13.55คณะออกเดินทางโดยสายการบิน สู่เมืองโจฮันเนสเบิร์ก

15.05คณะเดินทางถึงสนามบินโจฮันเนสเบิร์ก
อิสระให้ท่านได้เดินเล่นในย่านแซนตั้น ซึ่งเป็นย่านช้อปปิ้งของคนที่นี่ก่อนอำลา

18.00รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

19.00หลังอาหาร ออกเดินทางสู่สนามบินเมืองโจฮันเนสเบิร์ก

22.20เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรสท์ เที่ยวบินที่ EK766 / EK370 แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูไบ
วันที่สิบ คณะเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ

21.00คณะเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ


********** จบรายการทัวร์ **********

วันเดินทางและอัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน เด็กพักกับผู้ใหญ่ เด็กพักกับผู้ใหญ่ เสริมเตียง พักเดี่ยว เพิ่ม หมายเหตุ สอบถาม
ไม่มี
อัตรานี้รวม

1.ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน้ำมันเชื้อเพลิงไว้ ณ วันที่ 4 มกราคม 2560
2.ค่าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ เส้นทางเคปทาวน์-โจเบิร์ก // โจเบิร์ก-วิคฟอล // วิคฟอล-โจเบิร์ก
3.ค่ารถโค้ชมาตรฐาน ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ
15-20 ท่าน ใช้รถปรับอากาศขนาด 33 ที่นั่ง
21-40 ท่าน ใช้รถปรับอากาศขนาด 50 ที่นั่ง
3.ค่าวีซ่าเข้าประเทศซิมบับเว และสาธารณรัฐบอทสวานา
4.ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม
5.โรงแรมที่พักตามระบุในรายการ หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน พักห้องละ 2 ท่าน (ในสาธารณรัฐอัฟริกาใต้ ไม่มีห้องพักแบบ 3 เตียงให้บริการ) **กรุณาดูรายละเอียดแนบท้ายในหัวข้อ “โรงแรมและห้องพัก (Hotel Accommodation)”**
6.ค่ายกกระเป๋าในโรงแรม เฉพาะกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเองน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม
7.ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
8.ค่าบริการนำทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยว และคอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 1 ท่าน
9.ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ของบริษัทเมืองไทยประกันภัย
– หากมีความประสงค์จะเพิ่มความคุ้มครองในกรณีประกันสุขภาพระหว่างการเดินทาง หรือต้องการคุ้มครองสัมภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจน ความล่าช้าของสัมภาระและเที่ยวบิน กรุณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสารแนบท้ายใบจองทัวร์
10.สำหรับสายการบินเอมิเรสท์ อนุญาตให้โหลดกระเป๋าใต้เครื่อง น้ำหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม และสามารถถือสัมภาระขึ้นเครื่องได้น้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม / สำหรับสายการบินภายในประเทศ อนุญาตให้โหลดสัมภาระใต้เครื่องได้ไม่เกิน 20 กิโลกรัม/ใบ โหลดได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น และนำสัมภาระถือขึ้นเครื่องน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม การเรียกค่าระวางน้ำหนักเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้

อัตรานี้ไม่รวม

1.ค่าทิปคนขับรถ / Ranger (ท่านละประมาณ 350 แรนด์)
2.ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น / และหัวหน้าทัวร์
3.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
4.ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
5.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพักค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม

หมายเหตุ

การขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง (Revision Fees)
1.หากท่านประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง สามารถทำได้ล่วงหน้าก่อนการเดินทางจริง 60 วัน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ตั๋วเครื่องบิน (Air Ticket)
1.ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว ผู้เดินทางต้องรอ RUFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น และหากท่านไม่แน่ใจในวันเดินทางดังกล่าว กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ฯ เพื่อยืนยันในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถทำ REFUND ได้หรือไม่ก่อนที่ท่านจะชำระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ

การสะสมไมล์ของสายการบิน (Mileage Claim)
1.การเดินทางเป็นหมู่คณะของสายการบินเอมิเรสต์ แอร์ไลน์ในกรณีตั๋วกรุ๊ป สามารถสะสมไมล์ 50% ของสายการบินเอมิเรสต์ได้เท่านั้น ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางส่วนหรือทั้งหมดเป็นสิทธิของสายการบินเท่านั้น

ค่าธรรมเนียมประกันภัยและค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ)
1.คิดตามอัตราที่ทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2559 การเปลี่ยนแปลงของสายการบินในภายหลัง ถือเป็นค่าทัวร์ส่วนเพิ่มที่ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วันที่ออกตั๋ว

โรงแรมและห้องพัก (Hotel Accommodation)
1.ห้องพักแบบ Twin คือห้องพักที่มีเตียงเดี่ยวขนาดเล็ก 3.5 ฟุต 2 เตียงในหนึ่งห้อง / สำหรับพัก 2 ท่าน
2.ห้องพักแบบ Double คือห้องพักที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / สำหรับพัก 2 ท่าน
3.ห้องพักแบบ Triple Room คือห้องพักที่เตียงขนาด 5 ฟุต 1 เตียง+3.5 ฟุต 1 เตียง / หรือเตียง 3.5 ฟุต 3 เตียง / สำหรับผู้พัก 3 ท่าน (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการวางผังมาตราฐานในแต่ละโรงแรมที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศ)
4.ห้องพักแบบ Single คือห้องพักที่มีเตียงขนาดเล็กขนาด 3.5 ฟุต 1 เตียงในหนึ่งห้อง / สำหรับพัก 1 ท่าน
5.ห้องพักแบบ Double Single Used คือห้องพักที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / สำหรับพัก 1 ท่าน
6.ห้องพักในโรงแรมเป็นแบบห้องพักคู่ (Twin / Double) ในอัฟริกาใต้ไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) การระบุห้องพักติดกันขึ้นอยู่กับข้อจำกัดของห้องพัก และการวางรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจจะทำให้ท่านไม่ได้ห้องติดกันตามที่ต้องการ
7.ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยน หรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
8.โรงแรมในอัฟริกาใต้ อาจมีบางแห่งสำหรับห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัด และไม่มีอ่างอาบน้ำ ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้น ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกันด้วย หากท่านต้องการความสะดวกสบายและห้องใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพิ่มเป็นห้องแบบ DOUBLE SINGLE USE ได้

สถานที่เข้าชม (Reservation Fee & Entrance Fee)
1.โปรแกรมทัวร์รวมค่าเข้าชมถูกระบุไว้ในคอลัมน์ “อัตรานี้รวม” หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่สถานที่เข้าชมนั้น ๆ ปิดทำการ หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบุไว้ในเอกสารของสถานที่นั้นๆ หรือ สลับโปรแกรมเพื่อให้ท่านได้เข้าชมสถานที่ดังกล่าวได้ แต่หากมีการล่าช้า หรือเหตุหนึ่งเหตุใดในระหว่างการเดินทาง เป็นผลทำให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯ จะไม่มีการคืนเงินใดให้แก่ท่าน เนื่องจากได้ชำระเข้าชมและ Reservation Fee ไปเรียบร้อยแล้วแล้ว
กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานที่เข้าชมจากเจ้าหน้าที่ในช่วงวันเดินทางของท่านก่อนชำระเงิน

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ (Porter)
1.ค่าทัวร์ได้รวมค่าขนสัมภาระสำหรับเข้าและออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หากท่านมีกระเป๋าเพิ่มเติม ท่านจะถูกเรียกเก็บโดยผู้ให้บริการในแต่ละโรงแรม ค่าใช้จ่ายใบละประมาณ 5 แรนด์ / ใบ / ครั้ง
2.สำหรับน้ำหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินเอมิเรสต์ แอร์ไลน์ อนุญาตให้บรรทุกใต้ท้องเครื่องบิน คือ 30 กิโลกรัม (สำหรับผู้โดยสารชั้นประหยัด / Economy Class Passenger) การเรียกค่าระวางน้ำหนักเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้
3.สำหรับสายการบินภายในประเทศ อนุญาตให้โหลดสัมภาระใต้เครื่องได้ไม่เกิน 20 กิโลกรัม/ใบ โหลดได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น และนำสัมภาระถือขึ้นเครื่องน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม การเรียกค่าระวางน้ำหนักเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้
4.สำหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นำขึ้นเครื่องได้ ต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) x 46 เซนติเมตร (18 นิ้ว)
5.ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ำหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้ำหนักส่วนที่เกิน
6.กระเป๋าและสัมภาระที่มีล้อเลื่อนและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกับการเป็นกระเป๋าถือขึ้นบนพาหนะการเดินทาง
7.บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผู้โดยสาร

การสูบบุหรี่ (Smoking Area)
1.ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เรื่องการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานที่ต่าง ๆ จะมีข้อกำหนดที่ชัดเจนในเรื่องการสูบบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะสำหรับผู้สูบบุหรี่ ทั้งนี้เนื่องจากสุขภาพของคนส่วนรวม

การเดินทางเป็นครอบครัว (Family)
1.หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และผู้สูงอายุ มีโรคประจำตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด

เอกสารสำหรับยื่นวีซ่า

เอกสารที่ใช้ในการยื่นวีซ่าประเทศซิมบับเว และสาธารณรัฐบอทสวานา
**ใช้เวลาดำเนินการขั้นต่ำ 15 วันทำการ ไม่สามารถดึงเล่มได้ // กรุณาแจ้งแพลนการเดินทางก่อนการจองทัวร์เพื่อวางแผนเรื่องการยื่นวีซ่า**
1.พาสปอร์ตที่ยังไม่หมดอายุ และมีอายุเหลือใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือนก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่า ควรนำส่งให้เจ้าหน้าที่แสดงด้วยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนุมัติวีซ่า
2.รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ ควรมีอายุไม่เกิน 6 เดือนและเหมือนกันทั้ง 2 รูป
3.สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ
4.หนังสือรับรองการทำงานตัวจริง / หนังสือรับรองจากทางโรงเรียน (เป็นภาษาอังกฤษ) สำหรับยื่นวีซ่าเข้าบอทสวานา
5.กรณีที่มีเอกสารสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล / สำเนาทะเบียนสมรส-หย่า / สำเนาสูติบัตร ในกรณีอายุไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์ และต้องแปลเอกสารเป็นภาษาอังกฤษ โดยได้รับการรับรองจากกรมการกงสุล (แจ้งวัฒนะ) เท่านั้น พร้อมนำเอกสารถือติดตัวทั้งสำเนาภาษาไทยและฉบับแปลเพื่อใช้ในการเข้าประเทศอัฟริกาใต้
6.กรณีที่เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี เดินทางไปกับบิดา หรือมารดา ท่านใดท่านหนึ่ง จะต้องทำจดหมายยินยอม โดยที่บิดา, มารดา จะต้องไปยื่นเรื่องแสดงความจำนงในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีกท่านหนึ่งได้ ณ ที่ว่าการอำเภอหรือเขต โดยมีนายอำเภอ หรือผู้อำนวยการเขตลงลายมือชื่อ และประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้อง และต้องแปลเอกสารเป็นภาษาอังกฤษ โดยได้รับการรับรองจากกรมการกงสุล (แจ้งวัฒนะ) เท่านั้น พร้อมนำเอกสารถือติดตัวทั้งสำเนาภาษาไทยและฉบับแปลเพื่อใช้ในการเข้าประเทศอัฟริกาใต้
7.การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิให้เดินทางเข้าประเทศเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง
8.กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูต ยกเลิกวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ
9.ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้กับผู้ร้องขอ หากท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าจะเป็นเหตุผลใดก็ตาม ท่านไม่สามารถเรียกร้องคืนค่าวีซ่าได้

เอกสารที่ใช้สำหรับการเดินทางเข้าประเทศแอฟริกาใต้
***ต้องนำเอกสารถือติดตัวในวันเดินทางด้วย***
-กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์ เตรียมสูติบัตรตัวจริง และแปลเอกสารเป็นภาษาอังกฤษ รับรองจากกรมการกงสุล (แจ้งวัฒนะ) เท่านั้น นำเอกสารถือติดตัว เพื่อใช้ในการเข้าประเทศอัฟริกาใต้
-กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์ กรณีเดินทางคนเดียว หรือ เดินทางกับพ่อ หรือแม่ ท่านใดท่านหนึ่ง ต้องใช้จดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศฉบับจริง และแปลเอกสารเป็นภาษาอังกฤษ รับรองจากกรมการกงสุล (แจ้งวัฒนะ) เท่านั้น นำเอกสารถือติดตัว เพื่อใช้ในการเข้าประเทศอัฟริกาใต้

การจองทัวร์ /เงื่อนไขการจองทัวร์
1.แจ้งจองทัวร์ผ่านฟอร์มติดต่อด้านล่าง หรือส่งอีเมล์มาที่ info_thailand@planetworldwide.com
2.พร้อมทั้งส่งสำหน้าหน้าแรกของพาสปอร์ต มาที่อีเมล์ info_thailand@planetworldwide.com หรือแฟกซ์ที่เบอร์ 02 744 4955
3.ชำระเงินมัดจำค่าทัวร์

 

1.กรุณาจองทัวร์และชำระเงินมัดจำล่วงหน้า 30,000 บาทต่อผู้เดินทางหนึ่งท่าน ภายใน 3 วันนับจากวันที่จอง ซึ่งเงินมัดจำดังกล่าวจะเป็นการยืนยันการจองของท่าน
2.กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือล่วงหน้า 30 วันก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามวันที่กำหนด ทางบริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข

การยกเลิกการจองทัวร์ (Cancellation Charge)
1.ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 60 วัน คืนเงินมัดจำทั้งหมด
2.ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 59-45 วัน หักมัดจำ 20,000 บาท/ท่าน
3.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 44-30 วัน หักมัดจำ 30,000 บาท/ท่าน
4.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29-15 วันก่อนการเดินทาง หัก 50% ของค่าทัวร์
5.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14-1 วันก่อนการเดินทาง หัก 90% ของค่าทัวร์
6.ยกเลิกในวันเดินทาง หรือ NO SHOW หัก 100% ของค่าทัวร์
7.หากท่านยกเลิกการเดินทางในเงื่อนไขใด เงื่อนไขหนึ่ง แต่ท่านสามารถหาผู้เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวีซ่าได้ทันตามกำหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มคือค่าวีซ่า และค่าเปลี่ยนชื่อตั๋วเท่านั้น และต้องไม่อยู่ในเงื่อนไขของตั๋วที่ NON-CHANGE NAME & NON-REFUND
8.หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของท่านไม่ได้รับการพิจารณาอนุมัติวีซ่า ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามอันเป็นการพิจารณาของสถานทูต ซึ่งการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือยกเลิกพร้อมกันทั้งหมด ให้ถือเป็นการยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาที่ยกเลิกดังกล่าวข้างต้น ในกรณีที่ท่านไม่แน่ใจว่าจะได้รับการพิจารณาอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต ทางบริษัทขอแนะนำให้ท่านยื่นขอวีซ่าแบบเดี่ยว ซึ่งจะรู้ผลเร็วกว่าการยื่นขอวีซ่าแบบกรุ๊ป
9.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ำกว่า 20 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อน 15 วัน และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการท่องเที่ยว รวมทั้งไม่สามารถรับผิดชอบจากกรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยดังนี้ การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ โดยสิทธิประโยชน์ของท่านจะได้รับจากการซื้อประกันเพิ่มเติมแบบ TRAVELLER OASIS PLAN ของ บ. Allianz Global Assistance Service (Thailand) Co., Ltd. ที่ระบุความรับผิดชอบไว้ในกรมธรรม์เท่านั้น ทั้งนี้จะคำนึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้มากที่สุด และทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระมาแล้ว

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์สำหรับลูกค้าดังต่อไปนี้
1.เด็กที่มีอายุในระหว่างแรกเกิดถึง 4 ขวบ
2.ผู้สูงอายุที่มีความจำเป็นต้องใช้วีลแชร์, ไม้เท้า หรือเครื่องมือต่างๆ ในการพยุงตัว
3.ผู้เดินทางที่บ่งบอกการเป็นบุคคลไร้ความสามารถ
4.ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเดินทางกับทัวร์ หรือแยกจากคณะทัวร์ระหว่างทาง/กลางทาง
5.บุคคลที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมระหว่างทัวร์ อาทิเช่น ผู้ที่ดื่มสุราบนรถ, ไม่รักษาเวลา, เสียงดัง พูดจาหยาบคาย สร้างความรำคาญให้แก่ผู้ร่วมคณะ, ผู้ที่ไม่ยอมรับเงื่อนไขระหว่างทัวร์ ที่มีระบุอยู่ชัดเจนในโปรแกรมทัวร์, ผู้ที่ก่อหวอด ประท้วง ยุยงให้ผู้ร่วมเดินทางบังคับให้หัวหน้าทัวร์ต้องทำการนอกเหนือโปรแกรมทัวร์ ซึ่งบางครั้งอาจจะมีผลกระทบกับผู้ร่วมคณะท่านอื่นหรือโปรแกรมท่องเที่ยวได้


จองทัวร์ | สอบถามรายการทัวร์นี้:

สอบถามทัวร์แอฟริกาใต้ ซิมบับเว บอตสวานา 10 วัน
ชื่อลูกค้า: อีมเล์: 
เบอร์โทร:

คำค้นหา:  ทัวร์แอฟริกาใต้ ทัวรืซิมบับเว ทัวร์บอตสวานา
TOP