ทัวร์เวียดนามซาปา

 • ทัวร์เวียดนามเหนือ Amazing Rice Terraces ซาปา ฮานอย 4 วัน 3 คืน โดยสายการบินไทย

  ช่วงนาข้าวสวยสุด

   ทัวร์เวียดนามเหนือ Amazing Rice Terraces ซาปา ฮานอย 4 วัน 3 คืน โดยสายการบินไทย


    4 วัน  3 คืน   Thai Airways       มีหัวหน้าทัวร์ไทย

       นำท่านทัวร์ชมช่วงสวยสุดๆ นาขั้นบันได ณ เมืองซาปา เที่ยวชมหมู่บ้าน กั๊ต กั๊ต และ หมู่บ้านชาวโม๊ง..ตาฟาน พาท่านเที่ยวเดินชมบรรยากาศชาวเมืองชนบท และสูดอากาศบริสุทธิ์แบบเต็มอิ่มที่ซาปา พักซาปา 2 คืน เที่ยวเมืองหลวง ณ กรุงฮานอย


  กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน เด็กพักกับผู้ใหญ่ เด็กพักกับผู้ใหญ่ เสริมเตียง พักเดี่ยว เพิ่ม หมายเหตุ สอบถาม
  14 ก.ย. 60 - 17 ก.ย. 60 22,900 19,900 20,900 6,000 สอบถาม
  16 ก.ย. 60 - 19 ก.ย. 60 22,900 19,900 20,900 6,000 สอบถาม
  21 ก.ย. 60 - 24 ก.ย. 60 22,900 19,900 20,900 6,000 สอบถาม
  23 ก.ย. 60 - 26 ก.ย. 60 22,900 19,900 20,900 6,000 สอบถาม

   ราคาเริ่มต้น  22,900 -.
  สนใจทัวร์นี้ :1198 ท่าน
  รายละเอียด
 

บทความท่องเที่ยวทัวร์เวียดนามซาปา ข่าวประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยวทัวร์เวียดนามซาปา

TOP