ทัวร์เลบานอนดีที่สุด

 • ทัวร์เลบานอน เบรุต บาลเบค คซารา ไจต้า ไบบลอส 8 วัน 5 คืน โดยสายการบินอียิปต์แอร์

   ทัวร์เลบานอน เบรุต บาลเบค คซารา ไจต้า ไบบลอส 8 วัน 5 คืน โดยสายการบินอียิปต์แอร์


    8 วัน  5 คืน   Egyptair       มีหัวหน้าทัวร์ไทย

       นำท่านพบประสบการณ์ครั้งใหม่ที่จะอยู่ในความทรงจำกับประเทศเลบานอน พาท่านเที่ยวชมถ้ำไจต้า ตัวถ้ำมีความยาวประมาณ 9 กิโลเมตร ภายในมีน้ำสะอาดซึ่งกลายเป็นแหล่งน้ำดื่มของชาวเลบานอน ได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในถ้ำที่สวยที่สุดในโลก นำท่านถ่ายรูปกับอนุสาวรีย์พระแม่มารีขนาดใหญ่ ทำจากสำริดทาสีขาว ตั้งอยู่บนยอดเขาฮาริสสา มีชื่อว่า สุภาพสตรีแห่งเลบานอน สร้างเมื่อต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20 ชมเมืองบริบลอส ชมเมืองเก่าซึ่งได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่เก่าแก่ที่สุดของโลก ได้รับการคัดเลือกให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1984 ชมเมืองบาลเบค ศาสนสถานของโรมันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศเลบานอน ได้รับการคัดเลือกให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1984 ชมหุบเขาคาดิชา เป็นหนึ่งในชุมชนทางศาสนายุคคริสต์ศาสนาตอนต้นที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลก และชมพิพิธภัณฑ์โกบราน คาลิ โบราน เป็นพิพิธภัณฑ์เพื่อแสดงชีวประวัติ เป็นบุคคลสำคัญของชาวเลบานอน


  กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน เด็กพักกับผู้ใหญ่ เด็กพักกับผู้ใหญ่ เสริมเตียง พักเดี่ยว เพิ่ม หมายเหตุ สอบถาม
  14 พ.ค. 62 - 21 พ.ค. 62 71,900 71,900 71,900 10,000  ลด 900 บาท จองก่อน 18 เม.ย.  สอบถาม
  21 พ.ค. 62 - 28 พ.ค. 62 71,900 71,900 71,900 10,000  ลด 900 บาท จองก่อน 18 เม.ย.  สอบถาม
  23 ก.ค. 62 - 30 ก.ค. 62 71,900 71,900 71,900 10,000  ลด 900 บาท จองก่อน 18 เม.ย.  สอบถาม
  6 ส.ค. 62 - 13 ส.ค. 62 71,900 71,900 71,900 10,000  ลด 900 บาท จองก่อน 18 เม.ย.  สอบถาม
  13 ส.ค. 62 - 20 ส.ค. 62 71,900 71,900 71,900 10,000  ลด 900 บาท จองก่อน 18 เม.ย.  สอบถาม

   ราคาเริ่มต้น  72,900 -.
  สนใจทัวร์นี้ :20825 ท่าน
  รายละเอียด
 • สุเหร่าโมฮัมหมัดอัลอามิน Mohammad Al-Amin Mosque

   สุเหร่าโมฮัมหมัดอัลอามิน Mohammad Al-Amin Mosque


    วัน   คืน         มีหัวหน้าทัวร์ไทย

       


  กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน เด็กพักกับผู้ใหญ่ เด็กพักกับผู้ใหญ่ เสริมเตียง พักเดี่ยว เพิ่ม หมายเหตุ สอบถาม
  โปรดสอบถาม


  สนใจทัวร์นี้ :738 ท่าน
  รายละเอียด
 • หินรูปนกพิราบ The Rock of Rouche

   หินรูปนกพิราบ The Rock of Rouche


    วัน   คืน         มีหัวหน้าทัวร์ไทย

       


  กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน เด็กพักกับผู้ใหญ่ เด็กพักกับผู้ใหญ่ เสริมเตียง พักเดี่ยว เพิ่ม หมายเหตุ สอบถาม
  โปรดสอบถาม


  สนใจทัวร์นี้ :558 ท่าน
  รายละเอียด
 • น้ำตกบาตาร่า จอร์จ Baatara gorge waterfall

   น้ำตกบาตาร่า จอร์จ Baatara gorge waterfall


    วัน   คืน         มีหัวหน้าทัวร์ไทย

       


  กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน เด็กพักกับผู้ใหญ่ เด็กพักกับผู้ใหญ่ เสริมเตียง พักเดี่ยว เพิ่ม หมายเหตุ สอบถาม
  โปรดสอบถาม


  สนใจทัวร์นี้ :536 ท่าน
  รายละเอียด
 • เทวสถานบาคคัส  Temple of Bacchus

   เทวสถานบาคคัส  Temple of Bacchus


    วัน   คืน         มีหัวหน้าทัวร์ไทย

       


  กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน เด็กพักกับผู้ใหญ่ เด็กพักกับผู้ใหญ่ เสริมเตียง พักเดี่ยว เพิ่ม หมายเหตุ สอบถาม
  โปรดสอบถาม


  สนใจทัวร์นี้ :647 ท่าน
  รายละเอียด
 • พระราชวังไบเทดดีน Beiteddine Palace

   พระราชวังไบเทดดีน Beiteddine Palace


    วัน   คืน         มีหัวหน้าทัวร์ไทย

       


  กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน เด็กพักกับผู้ใหญ่ เด็กพักกับผู้ใหญ่ เสริมเตียง พักเดี่ยว เพิ่ม หมายเหตุ สอบถาม
  โปรดสอบถาม


  สนใจทัวร์นี้ :400 ท่าน
  รายละเอียด
 • ปราสาททะเลเมืองไซดอน Sidon Sea Castle 

   ปราสาททะเลเมืองไซดอน Sidon Sea Castle 


    วัน   คืน         มีหัวหน้าทัวร์ไทย

       


  กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน เด็กพักกับผู้ใหญ่ เด็กพักกับผู้ใหญ่ เสริมเตียง พักเดี่ยว เพิ่ม หมายเหตุ สอบถาม
  โปรดสอบถาม


  สนใจทัวร์นี้ :599 ท่าน
  รายละเอียด
 • อนุสาวรีย์พระแม่มารี The Shrine of Our Lady of Lebanon

   อนุสาวรีย์พระแม่มารี The Shrine of Our Lady of Lebanon


    วัน   คืน         มีหัวหน้าทัวร์ไทย

       


  กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน เด็กพักกับผู้ใหญ่ เด็กพักกับผู้ใหญ่ เสริมเตียง พักเดี่ยว เพิ่ม หมายเหตุ สอบถาม
  โปรดสอบถาม


  สนใจทัวร์นี้ :552 ท่าน
  รายละเอียด
 • ถ้ำไจต้า Jeita Grotto Cave

   ถ้ำไจต้า Jeita Grotto Cave


    วัน   คืน         มีหัวหน้าทัวร์ไทย

       


  กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน เด็กพักกับผู้ใหญ่ เด็กพักกับผู้ใหญ่ เสริมเตียง พักเดี่ยว เพิ่ม หมายเหตุ สอบถาม
  โปรดสอบถาม


  สนใจทัวร์นี้ :572 ท่าน
  รายละเอียด
 

บทความท่องเที่ยวทัวร์เลบานอนดีที่สุด ข่าวประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยวทัวร์เลบานอนดีที่สุด

TOP