ทัวร์เบลารุส

 • ทัวร์บอลติก เอสโตเนีย ลัตเวีย ลิทัวเนีย เบลารุส

   ทัวร์บอลติก เอสโตเนีย ลัตเวีย ลิทัวเนีย เบลารุส


    9 วัน  6 คืน   Turkish Airlines       มีหัวหน้าทัวร์ไทย

       -ชมย่านเมืองเก่าของเมืองทาลลินน์ -พระราชวังแคทเดอริก เป็นพระราชวังสไตล์บาโรก สร้างขึ้นตามพระประสงค์ของพระเจ้าปีเตอร์มหาราชที่ 1 แห่งรัสเซีย -อุทยานแห่งชาติกัวจา เป็นอุทยานแห่งชาติที่เก่าแก่ที่สุดในลัตเวีย -ปราสาททูไรด้า เป็นปราสาทที่ก่ออิฐแบบโกธิค ในปี ค.ศ. 1970 ได้รับการซ่อมแซมและเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ในที่สุด -พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งที่เก่าแก่และใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรป -พระราชวังรันดาเล หนึ่งในงานสถาปัตยกรรมสไตล์บาโรก ในประเทศลัตเวีย ซึ่งเป็นพระราชวังที่ใหญ่ที่สุดของลัตเวีย -สุสานไม้กางเขน สถานที่อันแสดงถึงความเชื่อของผู้คนที่นับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก -ปราสาททราไก ปราสาทสวยบนเกาะในทะเลสาบเกรฟ เนื่องจากมีสะพานเชื่อมติดต่อกันระหว่างชายฝั่งกับปราสาท -ปราสาทเนสวิชห์ ซึ่งได้ถูกสร้างเป็นที่อยู่อาศัยของครอบครัวราดซิวิลในปี ค.ศ.1533 และได้ตกทอดมาหลายคนจนถึงในปี ค.ศ.1589 ก็ได้อยู่ในการครอบครองของออร์ไดนาคจา -ชมย่านเมืองเก่าของกรุงมินสก์ เป็นสถานที่ที่ถือว่าเป็นส่วนสำคัญของประวัติศาสตร์ที่เหลือรอดมาหลังจากถูกทำลายในช่วงสงคราม


  กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน เด็กพักกับผู้ใหญ่ เด็กพักกับผู้ใหญ่ เสริมเตียง พักเดี่ยว เพิ่ม หมายเหตุ สอบถาม
  22 มิ.ย. 63 - 30 มิ.ย. 63 89,900 89,900 89,900 15,000 สอบถาม

   ราคาเริ่มต้น  89,900 -.
  สนใจทัวร์นี้ :1656 ท่าน
  รายละเอียด
 

บทความท่องเที่ยวทัวร์เบลารุส ข่าวประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยวทัวร์เบลารุส

TOP