ทัวร์เฉิงตู

 • ทัวร์จีน ทัวร์เฉิงตู ง้อไบ๊ ซุ่ยหนิง เล่อซาน วัดกวงเต๋อ (วัดบ้านเกิดเจ้าแม่กวนอิม)

   ทัวร์จีน ทัวร์เฉิงตู ง้อไบ๊ ซุ่ยหนิง เล่อซาน วัดกวงเต๋อ (วัดบ้านเกิดเจ้าแม่กวนอิม)


    5 วัน  4 คืน   Thai Airways       มีหัวหน้าทัวร์ไทย

       1.ล่องเรือชมความงามของหลวงพ่อโตเล่อซาน (เล่อซานต้าฝอ) ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ถัง 2. เขาง้อไบ๊ (เอ๋อเหมยซาน) ยอดเขาจินติ่ง นมัสการ องค์ผู่เสียนทรงช้าง (สมัตภัทรโพธิสัตว์) 3.วัดเป้ากั๋ว เป็นวัดเก่าแก่มีอายุกว่าร้อยปี 4.วัดหลิงฉวน (วัดเจ้าแม่กวนอิมกระพริบตา) เป็นวัดเก่าแก่ซึ่งสร้างขึ้นในปลายราชวงศ์สุย 5.วัดกว่างเต๋อ หรือ วัดบ้านเกิดเจ้าแม่กวนอิม (เจ้าแม่กวนอิมในร่างชาย) 6.วังแพะเขียว หรือ ชินหยางกง สำนักที่ใหญ่ที่สุดของลัทธิเต๋าในภาคตะวันตกเฉียงใต้ 7.วัดหวินซู วัดพุทธเก่าแก่ที่คงความดั้งเดิมที่สุดในนครเฉินตู 8.โชว์เปลี่ยนหน้ากาก ซึ่งเป็นการแสดงที่ขึ้นชื่อและมีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดในเมืองจีน 9.ศาลเจ้าสามก๊ก สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์สามก๊ก 10.ถนนคนเดินชุนซีลู่ แหล่งช๊อปปิ้งที่มีชื่อเสียงของเฉิงตู 11. ทัวร์เน้นเที่ยวชม ไม่ลงร้านช๊อปปิ้ง


  กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน เด็กพักกับผู้ใหญ่ เด็กพักกับผู้ใหญ่ เสริมเตียง พักเดี่ยว เพิ่ม หมายเหตุ สอบถาม
  17 พ.ค. 62 - 21 พ.ค. 62 41,900 39,900 40,900 6,500   4 ที่สุดท้าย  สอบถาม
  21 มิ.ย. 62 - 26 มิ.ย. 62 40,900 38,900 39,900 6,500  ลด 900 บาท จองก่อน 18 เม.ย.  สอบถาม
  24 ก.ค. 62 - 28 ก.ค. 62 40,900 38,900 39,900 6,500  ลด 900 บาท จองก่อน 18 เม.ย.  สอบถาม
  17 ส.ค. 62 - 21 ส.ค. 62 41,900 39,900 40,900 6,500  ลด 900 บาท จองก่อน 18 เม.ย.  สอบถาม
  21 ก.ย. 62 - 25 ก.ย. 62 40,900 38,900 39,900 6,500  ลด 900 บาท จองก่อน 18 เม.ย.  สอบถาม

   ราคาเริ่มต้น  40,900 -.
  สนใจทัวร์นี้ :10649 ท่าน
  รายละเอียด
 • ทัวร์จีน คลาสสิค ทัวร์ย่าติง ตันปา ภูเขาสี่ดรุณี หมู่บ้านโบราณทิเบต

  ทัวร์แนะนำ โปรโมชั่น!

   ทัวร์จีน คลาสสิค ทัวร์ย่าติง ตันปา ภูเขาสี่ดรุณี หมู่บ้านโบราณทิเบต


    8 วัน  7 คืน   Thai Airways  บินภายใน: 1 รอบ       มีหัวหน้าทัวร์ไทย

       “เชิญท่านสัมผัสความงดงามทางธรรมชาติอันบริสุทธ์ และสัมผัสวัฒนธรรม พลังแห่งศัทธา ของชาวทิเบต ณ มณฑลเสฉวน ภูเขาสี่ดรุณี เขตอนุรักษ์ย่าติ่ง หมู่บ้านทิเบตเจียจื่อ วัดเจดีย์ทองมู่หยา เมืองซินตูเฉียว เมืองตันปา และถนนโบราณเมืองเฉิงตู”


  กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน เด็กพักกับผู้ใหญ่ เด็กพักกับผู้ใหญ่ เสริมเตียง พักเดี่ยว เพิ่ม หมายเหตุ สอบถาม
  24 พ.ค. 62 - 31 พ.ค. 62 60,900 58,900 59,900 9,500  4 ที่สุดท้าย ลด 900 บาท จองก่อน 18 เม.ย.  สอบถาม
  8 มิ.ย. 62 - 15 มิ.ย. 62 60,900 58,900 59,900 9,500  ลด 900 บาท จองก่อน 18 เม.ย.  สอบถาม
  21 ก.ย. 62 - 28 ก.ย. 62 63,900 59,900 60,900 9,500  ลด 900 บาท จองก่อน 18 เม.ย.  สอบถาม
  12 ต.ค. 62 - 19 ต.ค. 62 67,900 64,900 65,900 11,500  *ใบไม้เปลี่ยนสี ลด 900 บาท จองก่อน 18 เม.ย.  สอบถาม
  16 ต.ค. 62 - 23 ต.ค. 62 67,900 64,900 65,900 11,500  *ใบไม้เปลี่ยนสี ลด 900 บาท จองก่อน 18 เม.ย.  สอบถาม

   ราคาเริ่มต้น  60,900 -.
  สนใจทัวร์นี้ :14723 ท่าน
  รายละเอียด
 • ทัวร์เฉิงตู ทัวร์ซงผิงโกว ภูเขาสี่ดรุณี อุทยานสวรรค์ ภูเขาหิมะ การ์เซียร์ต้ากู๋ :ทัวร์จีน

   ทัวร์เฉิงตู ทัวร์ซงผิงโกว ภูเขาสี่ดรุณี อุทยานสวรรค์ ภูเขาหิมะ การ์เซียร์ต้ากู๋ :ทัวร์จีน


    6 วัน  5 คืน   Thai Airways       มีหัวหน้าทัวร์ไทย

       เชิญท่านสัมผัสความงดงามทางธรรมชาติอันบริสุทธ์ สวยงาม ภูเขาหิมะการ์เซียต๋ากูปิงชวน อุทยานซซงผิงโกว ภูเขาสี่ดรุณี พักโรงแรมระดับ 4 ดาว 3 คืน โรงแรมระดับ 5 ดาว 2 คืน * ราคารวมทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถแล้ว ไม่เข้าร้านรัฐบาล


  กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน เด็กพักกับผู้ใหญ่ เด็กพักกับผู้ใหญ่ เสริมเตียง พักเดี่ยว เพิ่ม หมายเหตุ สอบถาม
  18 พ.ค. 62 - 23 พ.ค. 62 42,900 40,900 41,900 7,500  ลด 900 บาท จองก่อน 18 เม.ย.  สอบถาม
  8 มิ.ย. 62 - 13 มิ.ย. 62 42,900 40,900 41,900 7,500  ลด 900 บาท จองก่อน 18 เม.ย.  สอบถาม
  21 ก.ย. 62 - 26 ก.ย. 62 42,900 40,900 41,900 7,500  ลด 900 บาท จองก่อน 18 เม.ย.  สอบถาม
  11 ต.ค. 62 - 16 ต.ค. 62 43,900 41,900 42,900 8,500  *ใบไม้เปลี่ยนสี ลด 900 บาท จองก่อน 18 เม.ย.  สอบถาม
  12 ต.ค. 62 - 17 ต.ค. 62 43,900 41,900 42,900 8,500  *ใบไม้เปลี่ยนสี ลด 900 บาท จองก่อน 18 เม.ย.  สอบถาม

   ราคาเริ่มต้น  42,900 -.
  สนใจทัวร์นี้ :12058 ท่าน
  รายละเอียด
 

บทความท่องเที่ยวทัวร์เฉิงตู ข่าวประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยวทัวร์เฉิงตู

TOP