ทัวร์เจิ้งโจว

 • ทัวร์จีน ทัวร์ซีอาน เจิ้งโจว ลั่วหยาง สุสานทหารดินเผา ถ้ำหลงเหมิน วัดเส้าหลิน ศาลไคฟง 6 วัน

   ทัวร์จีน ทัวร์ซีอาน เจิ้งโจว ลั่วหยาง สุสานทหารดินเผา ถ้ำหลงเหมิน วัดเส้าหลิน ศาลไคฟง 6 วัน


    6 วัน  5 คืน   China Southern Airlines       มีหัวหน้าทัวร์ไทย

       ทัวร์มรดกโลกระดับ UNESCO เมืองเจิ้งโจว เมืองไคฟง ศาลไคฟง วัดเส้าหลิน(UNESCO) ลั่วหยาง ถ้ำหลงเหมิน(UNESCO) อุทยานหยุนไถ่ซาน(UNESCO) สุสานทหารดินเผา(UNESCO) เจดีย์ห่านป่าใหญ่ ศาลเจ้ากวนอู เที่ยวครบสถานที่สำคัญ 7 วัน 5 คืน พักโรงแรมระดับ 5 ดาว นั่งรถไฟความเร็วสูง 1 รอบ ลั่วหยาง - ซีอาน **ไม่ลงร้านรัฐบาล รวมทิปไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถแล้ว**


  กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน เด็กพักกับผู้ใหญ่ เด็กพักกับผู้ใหญ่ เสริมเตียง พักเดี่ยว เพิ่ม หมายเหตุ สอบถาม
  1 มี.ค. 61 - 6 มี.ค. 61 42,900 39,900 40,900 8,000  ลด 1,000 บาท จองก่อน 20 ม.ค.  สอบถาม
  23 มี.ค. 61 - 28 มี.ค. 61 42,900 39,900 40,900 8,000  ลด 1,000 บาท จองก่อน 20 ม.ค.  สอบถาม
  24 พ.ค. 61 - 29 พ.ค. 61 42,900 39,900 40,900 8,000  ลด 1,000 บาท จองก่อน 20 ม.ค.  สอบถาม

   ราคาเริ่มต้น  42,900 -.
  สนใจทัวร์นี้ :55309 ท่าน
  รายละเอียด
 

บทความท่องเที่ยวทัวร์เจิ้งโจว ข่าวประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยวทัวร์เจิ้งโจว

TOP