ทัวร์ฮอกไกโด

 • ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ ภูเขาไฟอุสึ

   ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ ภูเขาไฟอุสึ


    6 วัน  4 คืน   Thai Airways       มีหัวหน้าทัวร์ไทย

       ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ชมจิโกกุดานิ หมู่บ้านซามูไร ดาเตะ จิไดมูระ ภูเขาไฟอุสึ ทะเลสาบโทยะ
  สัมผัสกับ ทุ่งดอกลาเวนเดอร์(ช่วงต้นเดือน ก.ค.- ต้นเดือน ส.ค.)


  กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน เด็กพักกับผู้ใหญ่ เด็กพักกับผู้ใหญ่ เสริมเตียง พักเดี่ยว เพิ่ม หมายเหตุ สอบถาม
  5 ก.ค. 60 - 10 ก.ค. 60 72,900 64,900 68,900 9,000 สอบถาม
  6 ก.ค. 60 - 11 ก.ค. 60 72,900 64,900 68,900 9,000 สอบถาม
  7 ก.ค. 60 - 12 ก.ค. 60 72,900 64,900 68,900 9,000 สอบถาม
  11 ก.ค. 60 - 16 ก.ค. 60 70,900 62,900 66,900 9,000 สอบถาม
  14 ก.ค. 60 - 19 ก.ค. 60 70,900 62,900 66,900 9,000 สอบถาม

   ราคาเริ่มต้น  70,900 -.
  สนใจทัวร์นี้ :192 ท่าน
  รายละเอียด
 • ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ทุ่งดอกลาเวนเดอร์

   ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ทุ่งดอกลาเวนเดอร์


    6 วัน  4 คืน   Thai Airways       มีหัวหน้าทัวร์ไทย

       ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด บ่อน้ำสีฟ้า สวนดอกไม้ชิกิ ไซ โนะ โอกะ ฟุราโน่ ฟาร์มโทมิตะ ศาลเจ้าฮอกไกโด ที่ทำการรัฐบาลเก่าฮอกไกโด หอนาฬิกาฮอกไกโด


  กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน เด็กพักกับผู้ใหญ่ เด็กพักกับผู้ใหญ่ เสริมเตียง พักเดี่ยว เพิ่ม หมายเหตุ สอบถาม
  โปรดสอบถาม

   ราคาเริ่มต้น  54,900 -.
  สนใจทัวร์นี้ :99 ท่าน
  รายละเอียด
 

บทความท่องเที่ยวทัวร์ฮอกไกโด ข่าวประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยวทัวร์ฮอกไกโด

TOP