ทัวร์อู่ฮั่น

 • ทัวร์อู่ฮั่น ย้อนรอยประวัติศาสตร์สามก๊ก เขาบู้ตึ้ง หุบเขาแป๊ะก๊วยเปลี่ยนสี อายุกว่า1,000 ปี

  ทัวร์แนะนำช่วงสวยสุด!

   ทัวร์อู่ฮั่น ย้อนรอยประวัติศาสตร์สามก๊ก เขาบู้ตึ้ง หุบเขาแป๊ะก๊วยเปลี่ยนสี อายุกว่า1,000 ปี


    6 วัน  4 คืน   China Southern Airlines       มีหัวหน้าทัวร์ไทย

       เชิญท่านสัมผัสความงดงามหุบเขาแป๊ะก้วย ช่วงเหลืองอร่าม อายุเก่าแก่กว่า 1,000 ปี ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์สามก๊ก หอกระเรียนเหลือง เมืองเกงจิ๋ว กำแพงเมืองจิงโจว ศาลเจ้ากวนอู บ้านพักขงเบ้ง พิชิดเขาบู้ตึ้ง พัก รร. บนเขาบู้ตึ้ง 1 คืน” เดินทาง 16 - 21 พ.ย. ** หนึ่งปีมีครั้งเดียว (16 พ.ย. เช็คอิน 23.00 น. 5 ทุ่ม)


  กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน เด็กพักกับผู้ใหญ่ เด็กพักกับผู้ใหญ่ เสริมเตียง พักเดี่ยว เพิ่ม หมายเหตุ สอบถาม
  โปรดสอบถาม

   ราคาเริ่มต้น  39,900 -.
  สนใจทัวร์นี้ :5932 ท่าน
  รายละเอียด
 

บทความท่องเที่ยวทัวร์อู่ฮั่น ข่าวประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยวทัวร์อู่ฮั่น

TOP