ทัวร์อิหร่านราคาถูก

 • ทัวร์อิหร่าน แกรนด์อิหร่าน 9 วัน 7 คืน โดยสายการบินไทย

  เดินทาง 13 - 21 เม.ย. ลด 3,000 บาท จองก่อน 26 มค.

    ทัวร์อิหร่าน แกรนด์อิหร่าน 9 วัน 7 คืน โดยสายการบินไทย


    9 วัน  7 คืน   Thai Airways       มีหัวหน้าทัวร์ไทย

       นำท่านเที่ยวเมืองโบราณวัตถุอันทรงคุณค่าต่างๆ ระดับโลก ทัวร์อิหร่านเที่ยวครบ ทั้งเหนือและใต้ เริ่มด้วยตอนเหนือของกรุงเตหะรานเพื่อเยี่ยมชมพระราชวังแห่งที่สองของกษัตริย์ในราชวงศ์ปาห์เลวีทั้งสองพระองค์ นั่นก็คือพระราชวัง “เนียวาราน” และชมหมู่บ้านมาซูเล่ย์ อีกหนึ่งมรดกโลกของยูเนสโก ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่เก่าแก่ และยังคงรักษาวิถีชีวิตแบบเปอร์เซียนโบราณที่ใช้ชีวิตอยู่ตามเนินเขาเรียงทับกันเป็นชั้น ๆ พระราชวังโกเลสตาน ที่งดงามไปด้วยสวนดอกไม้ อ่างน้ำสีน้ำเงินที่ทำด้วยหินอ่อนในสนามรอบ มีอาคารรูปลักษณ์โบราณ และคลาสสิกแบบยุโรป ไปกันต่อมัสยิดอิหม่าม เป็นหนึ่งในสุดยอดศิลปะแบบเปอร์เซีย และเป็นหนึ่งในศิลปกรรมชั้นเยี่ยมของโลก


  กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน เด็กพักกับผู้ใหญ่ เด็กพักกับผู้ใหญ่ เสริมเตียง พักเดี่ยว เพิ่ม หมายเหตุ สอบถาม
  16 ก.พ. 61 - 24 ก.พ. 61 95,900 95,900 95,900 13,000 สอบถาม
  13 เม.ย. 61 - 21 เม.ย. 61 102,900 102,900 102,900 15,000  ลด 3,000 บาท จองก่อน 26 มค.  สอบถาม
  27 เม.ย. 61 - 5 พ.ค. 61 95,900 95,900 95,900 13,000 สอบถาม
  25 พ.ค. 61 - 2 มิ.ย. 61 95,900 95,900 95,900 13,000 สอบถาม

   ราคาเริ่มต้น  95,900 -.
  สนใจทัวร์นี้ :1549 ท่าน
  รายละเอียด
 

บทความท่องเที่ยวทัวร์อิหร่านราคาถูก ข่าวประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยวทัวร์อิหร่านราคาถูก

TOP