ทัวร์อินเดีย

 • ทัวร์อินเดีย ทัวร์ขชุราโห กวาลิเออร์ ออชา เมืองมรดกโลก ล้ำค่า

  ทัวร์แนะนำ

   ทัวร์อินเดีย ทัวร์ขชุราโห กวาลิเออร์ ออชา เมืองมรดกโลก ล้ำค่า


    6 วัน  4 คืน   Thai Airways       มีหัวหน้าทัวร์ไทย

       ขอนำท่านเที่ยวชมป้อมที่ใหญ่ที่สุดในอินเดีย ตั้งอยู่ในรัฐมัธยประเทศ เมืองมรดกโลก เมืองกวาลิเออร์ เมืองออชา เมืองขชุราโห


  กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน เด็กพักกับผู้ใหญ่ เด็กพักกับผู้ใหญ่ เสริมเตียง พักเดี่ยว เพิ่ม หมายเหตุ สอบถาม
  8 ส.ค. 60 - 15 ส.ค. 60 37,900 37,900 37,900 6,000 สอบถาม
  22 ส.ค. 60 - 27 ส.ค. 60 37,900 37,900 37,900 6,000 สอบถาม
  5 ก.ย. 60 - 10 ก.ย. 60 37,900 37,900 37,900 6,000 สอบถาม
  19 ก.ย. 60 - 24 ก.ย. 60 37,900 37,900 37,900 6,000 สอบถาม
  10 ต.ค. 60 - 15 ต.ค. 60 39,900 39,900 39,900 6,000 สอบถาม

   ราคาเริ่มต้น  37,900 -.
  สนใจทัวร์นี้ :582 ท่าน
  รายละเอียด
 • ทัวร์อินเดีย ทัวร์อชันตา ถ้ำมรดกโลก มุมไบ-ออรังกาบัด-ถ้ำแอลโรร่า-ถ้ำอชันต้า โดยสายการบิน JET AIRWAYS (9W)

   ทัวร์อินเดีย ทัวร์อชันตา ถ้ำมรดกโลก มุมไบ-ออรังกาบัด-ถ้ำแอลโรร่า-ถ้ำอชันต้า โดยสายการบิน JET AIRWAYS (9W)


    6 วัน  4 คืน   Jet Airways  บินภายใน: 2 รอบ       มีหัวหน้าทัวร์ไทย

       ทัวร์อินเดีย ทัวร์อชันตา เที่ยวถ้ำมรดกโลก มุมไบ-ออรังกาบัด-ถ้ำแอลโรร่า-ถ้ำอชันต้า พักโรงแรมระดับ 5 ดาว 2 คืน 4 ดาว 2 คืน สัมผัสความมหัศจรรย์ มรดกโลก ถ้ำอจันต้า (อชันตา) แอลโลร่า ท่องแดนศาสนสถาน ดินแดนแห่งศรัทธา ประติมากรรมจากภูผาหิน พร้อมชมความยิ่งใหญ่ของ "มุมไบ" เมืองท่าแห่งอินเดียฝั่งตะวันตก ศูนย์กลางด้านการค้าพาณิชย์ของอินเดีย และชม วิคทอเรียเทอร์มินัส สถาปัตยกรรมแบบอังกฤษโกธิก แบบอินเดียผสมกับอาหรับ เที่ยวทัวร์อชันต้าคุ้มค่าแน่นอน


  กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน เด็กพักกับผู้ใหญ่ เด็กพักกับผู้ใหญ่ เสริมเตียง พักเดี่ยว เพิ่ม หมายเหตุ สอบถาม
  19 ก.ย. 60 - 24 ก.ย. 60 47,900 44,900 45,900 12,000 สอบถาม
  13 ต.ค. 60 - 18 ต.ค. 60 47,900 44,900 45,900 12,000 สอบถาม
  18 ต.ค. 60 - 23 ต.ค. 60 47,900 44,900 45,900 12,000 สอบถาม
  28 ต.ค. 60 - 2 พ.ย. 60 47,900 44,900 45,900 12,000 สอบถาม
  9 พ.ย. 60 - 14 พ.ย. 60 47,900 44,900 45,900 12,000 สอบถาม

   ราคาเริ่มต้น  47,900 -.
  สนใจทัวร์นี้ :514 ท่าน
  รายละเอียด
 • ทัวร์อินเดีย แกรนด์ราชาสถาน 10 วัน 8 คืน โดยสายการบิน TG+AI

   ทัวร์อินเดีย แกรนด์ราชาสถาน 10 วัน 8 คืน โดยสายการบิน TG+AI


    10 วัน  8 คืน   Thai Airways       มีหัวหน้าทัวร์ไทย

       ขอนำท่านร่วมสำรวจท่องแดนราชาสถาน นิวเดลี-แมนดาวา-บิคาเนย์-จัยซัยเมียร์-จอดปูร์-รานัคปูร์-เมาท์อาบู-อุดัยปูร์-นิวเดลี แคว้นราชสถานเป็นแคว้นใหญ่อันดับ 2 ของอินเดีย มีประชากรราว 56.5 ล้านคน เป็นแคว้นที่โดดเด่นด้วยพระราชวังโบราณ,ป้อมปราการเทวสถาน,ทะเลทราย และกองคาราวานอูฐตามเส้นทางการค้าโบราณ อันไม่มีแคว้นใดเสมอเหมือน ชมป้อมสีแดงแห่งบิคาเนย์ นครสีทองจัยซัยเมียร์ นครนักรบ โจธปูร์ ชมวัดเชนอันวิจิตรมหัศจรรย์ รานัคปูร์ และที่เมาท์อบู และสุดท้ายที่อุดัยปูร์เมืองที่สุดแสนโรมันติกกลางทะเลสาบ


  กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน เด็กพักกับผู้ใหญ่ เด็กพักกับผู้ใหญ่ เสริมเตียง พักเดี่ยว เพิ่ม หมายเหตุ สอบถาม
  6 ต.ค. 60 - 15 ต.ค. 60 70,900 70,900 70,900 18,000 สอบถาม
  20 ต.ค. 60 - 29 ต.ค. 60 70,900 70,900 70,900 18,000 สอบถาม
  17 พ.ย. 60 - 26 พ.ย. 60 70,900 70,900 70,900 18,000 สอบถาม
  2 ธ.ค. 60 - 11 ธ.ค. 60 70,900 70,900 70,900 18,000 สอบถาม

   ราคาเริ่มต้น  70,900 -.
  สนใจทัวร์นี้ :223 ท่าน
  รายละเอียด
 • ทัวร์อินเดียใต้ รัฐทมิฬนาดู 10 วัน โดยสายการบินไทย TG

   ทัวร์อินเดียใต้ รัฐทมิฬนาดู 10 วัน โดยสายการบินไทย TG


    10 วัน  8 คืน   Thai Airways  บินภายใน: 1 รอบ       มีหัวหน้าทัวร์ไทย

       ขอนำท่านชมศาสนสถานมรดกโลกแบบเต็มอิ่ม อาณาจักรที่เคยยิ่งใหญ่ในอดีต สักการะเทวลัยศักดิ์สิทธิ์ มหาอาณาจักรแห่ง อารยธรรมดราวิเดียน รัฐทมิฬนาฑู การบินไทย 10 วัน 8 คืน พร้อมบินภายใน 1 เที่ยว “คุ้มค่าสำหรับนักเดินทาง เช่นคุณแน่นอน”


  กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน เด็กพักกับผู้ใหญ่ เด็กพักกับผู้ใหญ่ เสริมเตียง พักเดี่ยว เพิ่ม หมายเหตุ สอบถาม
  3 พ.ย. 60 - 12 พ.ย. 60 75,900 75,900 75,900 15,000 สอบถาม
  17 พ.ย. 60 - 26 พ.ย. 60 75,900 75,900 75,900 15,000 สอบถาม
  1 ธ.ค. 60 - 10 ธ.ค. 60 75,900 75,900 75,900 15,000 สอบถาม
  26 ธ.ค. 60 - 4 ม.ค. 61 75,900 75,900 75,900 15,000 สอบถาม
  19 ม.ค. 61 - 28 ม.ค. 61 75,900 75,900 75,900 15,000 สอบถาม

   ราคาเริ่มต้น  75,900 -.
  สนใจทัวร์นี้ :13467 ท่าน
  รายละเอียด
 

บทความท่องเที่ยวทัวร์อินเดีย ข่าวประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยวทัวร์อินเดีย

TOP