ทัวร์อังกฤษ

 • ทัวร์ยุโรป ทัวร์อังกฤษ 10 วัน โดยสายการบินไทย

   ทัวร์ยุโรป ทัวร์อังกฤษ 10 วัน โดยสายการบินไทย


    10 วัน  7 คืน   Thai Airways       มีหัวหน้าทัวร์ไทย

       นำท่านเดินทางสู่ประเทศอังกฤษ กรุงลอนดอน ชมเสาหินสโตนเฮ้นจ์ กองหินหรือแนวแท่งหินที่เป็นความลับดำมืดในช่วงหนึ่งของประวัติศาสตร์ ชมพิพิธภัณฑ์น้ำแร่ร้อนโรมัน พระราชวังวินด์เซอร์ เป็นที่ประทับประมุขสูงสุดแห่งประเทศอังกฤษมาตลอด 900 ปี จึงถือได้ว่าพระราชวังแห่งนี้เป็นพระราชวังที่มีผู้พำนักอาศัยต่อเนื่องยาวนานกว่าพระราชวังแห่งใดในโลก บริติช มิวเซียม พิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมของสะสม และสิ่งของมีค่าจากทั่วทุกมุมโลก


  กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน เด็กพักกับผู้ใหญ่ เด็กพักกับผู้ใหญ่ เสริมเตียง พักเดี่ยว เพิ่ม หมายเหตุ สอบถาม
  3 ก.ย. 60 - 11 ก.ย. 60 120,000 96,000 108,000 14,500 สอบถาม
  8 ก.ย. 60 - 17 ก.ย. 60 120,000 96,000 108,000 14,500 สอบถาม
  15 ก.ย. 60 - 24 ก.ย. 60 120,000 96,000 108,000 14,500 สอบถาม
  22 ก.ย. 60 - 1 ต.ค. 60 120,000 96,000 108,000 14,500 สอบถาม
  13 ต.ค. 60 - 22 ต.ค. 60 120,000 96,000 108,000 14,500  ยืนยันเดินทาง  สอบถาม

   ราคาเริ่มต้น  120,000 -.
  สนใจทัวร์นี้ :1476 ท่าน
  รายละเอียด
 

บทความท่องเที่ยวทัวร์อังกฤษ ข่าวประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยวทัวร์อังกฤษ

TOP