ทัวร์เรือสำราญ ท่องเที่ยวอลาสก้า 12 วัน

     ไฮไลต์!!! 1) โชว์ Fisherman Tour ทานปู Dungeness Crab เนื้อหวานฉ่ำ, ชมโชว์ Alaskan Lumber Jack Show 2) ธารน้ำแข็งซอเยอร์กลาเซียร์ ฟาร์มปลาแซลม่อน ล่องเรือดูปลาวาฬ ทานขาปู Alaska King Crab 3) นั่งรถไฟสาย White Pass Scenic ชมวิวธรรมชาติตระการตา 4) เที่ยวเกาะวิคตอเรีย สวนบุชชาร์ด 5) เที่ยวชมโรงงานผลิตเครื่องบินโบอิ้งและช้อปปิ้งพรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ต

วันแรก กรุงเทพฯ – ไทเป – ซีแอตเติ้ล

13:00พบกับเจ้าหน้าที่จากบริษัทฯ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ ซึ่งจะคอยอำนวยความสะดวกในขั้นตอนการเช็คอิน เคาน์เตอร์เช็คอินสายการบิน EVA Air แถว “Q” ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออก ประตูหมายเลข 7-8

16:25เที่ยวบิน BR 68 สายการบิน EVA Air ออกเดินทางไปยังกรุงไทเป ประเทศไต้หวัน
(ใช้เวลาเดินทาง 3:35 ชม. เครื่องบิน Boeing 777-300ER)

21:00เดินทางถึงสนามบินไทเป แวะเปลี่ยนเที่ยวบิน
(รอเปลี่ยนเที่ยวบิน 2:40 ชม. เวลาที่ไต้หวันเร็วกว่าไทย 2 ชม.)

23:40ออกเดินทางไปยังซีแอตเติ้ล โดยเที่ยวบิน BR 26
(ใช้เวลาเดินทาง 11:10 ชม. เครื่องบิน Boeing 777-300)
++++++++++++++++++++++++ เดินทางข้ามเส้นแบ่งเวลาสากล ++++++++++++++++++++++

19:50เดินทางถึงสนามบินนานาชาติ Tacoma เมืองซีแอตเติ้ล สหรัฐอเมริกา
(ถึงซีแอตเติ้ลในวันเดียวกับที่ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ เวลาที่ซีแอตเติ้ลช้ากว่าไทย 14 ชม.)
นำท่านเช็คอินเข้าพักที่โรงแรมเชอราตันซีแอตเติ้ล ตั้งอยู่ใจกลางเมือง ระดับ 5 ดาว (หรือเทียบเท่า)
รับประทานอาหารค่ำที่ห้องอาหารของโรงแรม
วันที่สอง ซีแอตเติ้ลซิตี้ทัวร์

เช้ารับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม เช็คเอ้าท์ออกจากโรงแรม
นำทุกท่านเที่ยวชมตัว เมืองซีแอตเติ้ล ซึ่งเป็นเมืองท่าที่ทันสมัย ตั้งอยู่ทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอเมริกา มีพรหมแดนทางเหนือติดกับ ประเทศแคนาดา ใกล้กับ เมืองแวนคูเวอร์ และ เกาะวิคตอเรีย นำท่านไปชม หอคอยสเปซนีดเดิ้ล สัญลักษณ์ของ เมืองซีแอตเติ้ล โดยสารลิฟต์ไปยังจุดชมวิวด้านบน ชมวิวทิวทัศน์เมืองโดยรอบ อ่าว ท่าจอดเรือยอร์ช ดาวทาวน์ โดยมีภูเขาไฟเรเนียร์เป็นฉากหลัง

จากนั้นนำท่านเยี่ยมชมตลาดสด PIKE PLACE MARKET เพื่อเลือกซื้อสินค้านานาชนิด สัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนท้องถิ่น และไปเยี่ยมชมร้านกาแฟสตาร์บัคสาขาแรกของโลก ซึ่งยังอนุรักษ์ตกแต่งร้านในสไตล์ดั้งเดิม ถ่ายรูปกับร้านและป้ายโลโก้แบบต้นฉบับเป็นที่ระลึก

เที่ยงรับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น บริการอาหารตะวันตกชั้นเลิศ

บ่ายนำท่านเที่ยวชมย่าน เมืองเก่าซีแอตเติ้ล ไพโอเนียร์สแควร์ ศาลาว่าการเมือง วอเตอร์ฟร้อนพรอเมนาด ฯลฯ
นำท่านกลับเข้าพักผ่อนที่โรงแรม มีเวลาในการเดินสำรวจชมเมืองซีแอตเติ้ล ช้อปปิ้งที่ศูนย์การค้าใจกลางเมือง เลือกซื้อสินค้านานาชนิดตามอิสระหรือพักผ่อนตามอัธยาศัย

เย็นรับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคารอาหารจีนซีฟู้ดเลิศรส เสิร์ฟล้อบสเตอร์ หอยเชลล์ ฯลฯ
นำท่านกลับเข้าพักผ่อนที่โรงแรม
วันที่สาม ซีแอตเติ้ล – เรือสำราญ Celebrity Solstice

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางไปยัง Seattle Cruise Terminal เพื่อเช็คอินขึ้นเรือสำราญ Celebrity Solstice
(กระเป๋าสัมภาระจะถูกจัดส่งไปยังห้องพักในตอนหัวค่ำ ควรแยกของใช้ที่จำเป็นและของมีค่าพกติดตัวไว้)

เที่ยงรับประทานอาหารเที่ยงที่ห้องอาหารบุฟเฟ่ต์บนเรือสำราญ

บ่ายนำท่านเดินสำรวจสิ่งอำนวยความสะดวกรอบๆเรือสำราญ Celebrity Solstice เรือสำราญสัญชาติอเมริกัน
ที่ตกแต่งสวยงามทันสมัย อาทิเช่น โรงละคร โรงภายนตร์ บาร์ เล้าจน์ สระว่ายน้ำ สปา ซาลอน ฟิตเนส ยิม ฯลฯ

ค่ำรับประทานอาหารค่ำที่ห้องอาหารของเรือสำราญแบบเซ็ตเมนู จากนั้นร่วมทำกิจกรรมที่ทางเรือจัดเตรียมโปรแกรมไว้ให้ อาทิเช่น ชมโชว์ระดับโลก ฟังดนตรีที่บาร์ ค็อกเทลเล้าจน์ เสี่ยงโชคในคาสิโน ฯลฯ
วันที่สี่ วันพักผ่อน ทำกิจกรรมบนเรือสำราญ

เรือสำราญ Celebrity Solstice ล่องมุ่งหน้าไปยังเมืองเคทชิเค่น มลรัฐอลาสก้า
เชิญพักผ่อน ทำกิจกรรมตามอัธยาศัย บริการอาหารทุกมื้อที่ห้องอาหารของเรือสำราญ
วันที่ห้า เคทชิเค่น เมืองหลวงแห่งปลาแซลม่อน

07:00เรือสำราญ Celebrity Solstice เทียบท่าที่ เมืองเคทชิเค่น ได้รับการขนานนามว่า “เมืองหลวงแห่งปลาแซลมอน”
รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของเรือสำราญ

นำท่านล่องเรือเล็กออกไปยังริมอ่าว ชาวประมงสาธิตการวางลอบดักปู การใช้อวนดักจับปลาและสัตว์ทะเลชนิดอื่นๆ ไกด์นำชมสัตว์ป่าตามธรรมชาติ นกอินทรีย์อลาสกัน แมวน้ำ ปลาวาฬ หมีสีน้ำตาล ฯลฯ

เที่ยงอาหารเที่ยงมื้อพิเศษ เสิร์ฟปู Dungeness Crab สดๆจากทะเลอลาสก้า เนื้อหวานฉ่ำ เปลือกบาง แกะทานง่าย พร้อม New York Cheese Cake รสเลิศ

บ่ายนำท่านไปชมการแสดง Alaskan Lumber Jack Show ซึ่งแสดงทักษะความสามารถของช่างไม้ท้องถิ่น โชว์การตัดไม้ เลื่อยไม้ แกะสลักไม้ ปีนป่ายต้นไม้สูงอย่างคล่องแคล่วชำนาญ นอกจากนั้น Lumber Jack ยังจัดเป็นกีฬาท้องถิ่นของอลาสก้า เป็นวิถีชีวิตดั้งเดิมของผู้คนตั้งแต่โบราณ ทุกปีจะมีการจัดประกวด World Best Lumber Jack หาผู้ช่างไม้ที่มีทักษะชำนาญ คล่องแคล่วมากที่สุด นักกีฬาจะมีการเตรียมตัว ฝึกซ้อม สำหรับการแข่งขันอย่างจริงจัง มีโรงเรียนสำหรับฝึกสอนอย่างเป็นทางการและมีการถ่ายทอดสดไปทั่วอเมริกา

จากนั้นพาท่านเดินสำรวจตัวเมืองเคทชิเค่น นำไปยัง Creek Street ชุมชนโบราณยุคตื่นทองที่มีสัญลักษณ์คือบ้านเรือนทาสีสันสดใสเรียงรายอยู่ริมลำธาร มีเวลาเลือกซื้อสินค้าท้องถิ่นนานาชนิด

16:00เรือสำราญ Celebrity Solstice ออกเดินทางต่อไปยัง เมืองจูโน่ เมืองหลวงของ มลรัฐอลาสก้า

ค่ำรับประทานอาหารค่ำที่ห้องอาหารของเรือสำราญ
พักผ่อน ร่วมทำกิจกรรมตามอัธยาศัย
วันที่หก ไฮไลต์!!! ซอว์เยอร์กลาเซียร์ – จูโน่ – ล่องเรือชมปลาวาฬ – ฟาร์มปลาแซลม่อน - เมนเดนฮอลล์กลาเซียร์

06:00เรือสำราญ Celebrity Solstice ล่องมาถึงยัง Tracy Arm Fjords เรือค่อยๆล่องเข้าไปในเวิ้งอ่าวฟอยร์ด
ชมวิวทิวทัศน์ชายฝั่งที่ถูกน้ำทะเลและน้ำแข็งกัดเซาะ จนมีลักษณะเป็นโขดหินเว้าแหว่งตามธรรมชาติ ชมธารน้ำแข็ง Sawyer Glacier ธารน้ำแข็งสีฟ้าขนาดใหญ่อายุนับพันปี ชื่นชมทัศนียภาพที่ธรรมชาติบรรจง สร้างสรรค์ แพก้อนน้ำแข็งที่แตกตัวหล่นลงมาจากธารน้ำแข็ง ล่องกระจายอยู่เต็มผืนน้ำที่นิ่งสนิท สะท้อนวิวทิวทัศน์ราวกับกระจกเงา สวยงามจับใจ เพลิดเพลินกับการถ่ายรูปวิวธรรมชาติพร้อมกับรับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของเรือสำราญ

10:00เรือสำราญ Celebrity Solstice ออกเดินทางต่อไปยังจูโน่ เมืองหลวงของ มลรัฐอลาสก้า

เที่ยงรับประทานอาหารเที่ยงที่ห้องอาหารของเรือสำราญ

14:30เรือสำราญ Celebrity Solstice เข้าเทียบท่าที่ เมืองจูโน่ เมืองหลวงของ อลาสก้า แวดล้อมไปด้วยธรรมชาติภูเขา ลำธาร วิวทิวทัศน์สวยงาม นำท่านลงเรือเล็กออกไปชมปลาวาฬ เรือลัดเลาะไปตามชายฝั่งที่คดเคี้ยวออกไปยังกลางอ่าว ท่านจะมีโอกาสได้เจอกับปลาวาฬหลังค่อม ปลาวาฬสีเทา วาฬเพชฌฆาตและสัตว์ทะเลต่างๆ รวมถึงสัตว์ป่าตามธรรมชาติมากมาย หลังจากนั้นนำท่านไปชมธารน้ำแข็งเมนเดลฮอลล์ เป็นธารน้ำแข็งขนาดใหญ่ที่สุดที่รถยนต์สามารถเข้าถึงได้ ให้ท่านได้ชมวิวธารน้ำแข็งและถ่ายรูปอย่างใกล้ชิดจากนั้นเดินทางไปเที่ยวชมศูนย์เพาะพันธุ์ปลาแซลม่อน ชมปลาแซลม่อนธรรมชาติว่ายทวนน้ำขึ้นมาวางไข่ ทั้งผืนน้ำเต็มไปด้วยปลาแซลม่อนที่ว่ายเบียดเสียดกันกระโดดข้ามบันไดปลาขึ้นมาวางไข่ เดินทางกลับไปยังตัวเมืองจูโน่

แวะชมบ้านเรือน ร้านขายสินค้าที่เรียงรายอยู่รอบท่าเรือ เลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง ของฝาก ของที่ระลึกท้องถิ่น ทานขาปูยักษ์อลาสก้า King Crab ที่ร้านอาหารท้องถิ่นชื่อดัง เสิร์ฟพร้อมแซนด์วิชล้อบสเตอร์

ค่ำรับประทานอาหารค่ำที่ห้องอาหารของเรือสำราญ
หลังจากนั้นเชิญร่วมทำกิจกรรม พักผ่อนตามอัธยาศัย

22:00เรือสำราญ Celebrity Solstice ออกเดินทางต่อไปยังเมืองสแกกเวย์
วันที่เจ็ด สแกกเวย์ นั่งรถไฟเส้นทางไวท์พาสซัมมิท รถไฟสายประวัติศาสตร์

07:00เรือสำราญ Celebrity Solstice เข้าเทียบท่าที่เมืองสแกกเวย์ รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของเรือสำราญ

09:00นำท่านโดยสารรถไฟขบวน White Pass Scenic Rail เดินทางไปยังตามเส้นทางสายไวท์พาส รถไฟขบวนนี้ ถูกสร้างขึ้นเพื่อลำเลียง ขนส่งคนงาน เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆ และ “ทองคำ” ที่ขุดได้จากเหมืองทองกลับมายังท่าเรือเพื่อลำเลียงส่งต่อไปยังเมืองอื่นๆ รถไฟแล่นไต่ระดับความสูงจากระดับน้ำทะเลสูงขึ้นไปเรื่อยๆ ค่อยๆ แล่นผ่านเทือกเขาเขาหิมะ ให้ท่านนั่งพักผ่อน ชมวิวทิวทัศน์สองข้างทางที่แวดล้อมด้วยภูเขาหิมะ ลำธาร ข้ามผ่านพรหมแดนอเมริกาและแคนาดา ข้ามไปยังรัฐยูคอน ของ ประเทศแคนาดา ขากลับนำท่านเปลี่ยน บรรยากาศมานั่งรถโค้ชปรับอากาศ ชมวิวทิวทัศน์ไปตามถนนที่โค้งอ้อมไปตามไหล่เขา แวะจอดชมวิว ถ่ายรูป กับป้าย “Welcome to Alaska” ชมวิวธรรมชาติที่กว้างใหญ่ไพศาล สวยงามตระการตา

เที่ยงรับประทานอาหารเที่ยงที่ห้องอาหารของเรือสำราญ

บ่ายนำท่านเยี่ยมชมตัวเมือง Skagway ช้อปปิ้งสินค้านานาชนิดที่ถนน Broadway

18:00เรือสำราญ Celebrity Solstice ออกเดินทางมุ่งหน้าไปยังช่องแคบ Alaska Inside Passage

18:30เรือสำราญล่องผ่านอลาสก้าอินไซด์พาสสาจ ชมวิวเกาะแก่งน้อยใหญ่ เทือกเขาสลับซับซ้อน

ค่ำรับประทานอาหารค่ำที่ห้องอาหารของเรือสำราญ
หลังจากนั้นร่วมทำกิจกรรมต่างๆ พักผ่อนตามอัธยาศัย

22:30เรือสำราญ Celebrity Solstice เดินทางมุ่งหน้าไปยังเกาะวิคตอเรีย ประเทศแคนาดา
วันที่แปด วันพักผ่อน ทำกิจกรรมบนเรือสำราญ

เรือสำราญ Celebrity Solstice ล่องเรือมุ่งหน้าต่อไปยังเกาะวิคตอเรีย ประเทศแคนาดา

เชิญพักผ่อน ทำกิจกรรม ตามอัธยาศัย อาหารทุกมื้อที่ห้องอาหารของเรือสำราญ
วันที่เก้า เกาะวิคตอเรีย ประเทศแคนาดา

เช้าเรือสำราญ Celebrity Solstice ล่องมุ่งหน้าต่อไปยังเกาะวิคตอเรีย ประเทศแคนาดา
เชิญพักผ่อน ทำกิจกรรม ตามอัธยาศัย อาหารทุกมื้อที่ห้องอาหารของเรือสำราญ

18:00เรือสำราญ Celebrity Solstice เทียบท่าที่เกาะวิคตอเรีย มลรัฐบริติชโคลัมเบีย ประเทศแคนาดา
นำท่านเดินทางไปยังเขตใจกลางเมือง ชมศาลาว่าการประจำเมือง ป้อมปราการ ไชน่าทาวน์ ย่านเมืองเก่า จากนั้นนำท่านไปเที่ยวชม บุชชาร์ดการ์เด้น สวนพฤกษศาสตร์ชื่อดังระดับโลก ให้ท่านเพลินเพลินถ่ายรูปกับพรรณไม้นานาชนิด โดยแบ่งจัดแสดงไว้หลากหลายรูปแบบ ทั้งสวนไม้ดอก ไม้ประดับ สวนแบบญี่ปุ่น น้ำพุเต้นระบำ ฯลฯ ช้อปปิ้งเลือกซื้อของฝาก ของที่ระลึก แล้วนำท่านกลับขึ้นเรือสำราญ Celebrity Solstice

คืนนี้เป็นคืนสุดท้ายของการล่องเรือ ขอให้ทุกท่านเก็บสัมภาระและติดป้ายเบอร์ห้องที่ทางเรือจัดเตรียมไว้ให้แล้ววางไว้หน้าห้องก่อน พนักงานเรือจะมารับกระเป๋าในเวลา 23:00 น.

** ควรแยกกระเป๋าใบเล็กสำหรับใส่ของใช้ที่จำเป็นสำหรับคืนสุดท้ายและแยกเก็บสิ่งของมีค่าพกติดตัวไว้ **
วันที่สิบ ซีแอตเติ้ล – โรงงานโบอิ้ง – ช้อปปิ้งที่พรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ต

07:00เรือสำราญ Celebrity Solstice เทียบท่าที่ Seattle Cruise Terminal
รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของเรือสำราญ

09:00เช็คเอ้าท์ลงจากเรือสำราญ Celebrity Solstice รับกระเป๋าสัมภาระแล้วนำทุกท่านเดินทางไปเยี่ยมชม โรงงานผลิตเครื่องบินโบอิ้ง ซึ่งเป็นอาคารที่มีพื้นที่ใช้สอยขนาดใหญ่ที่สุดในโลก นำท่านร่วมทัวร์เพื่อชมส่วน ต่างๆ ของโรงงาน รับฟังข้อมูลของโรงงาน ขั้นตอนการทำงาน จากวิทยากร จากนั้นนำท่านไปช้อปปิ้งที่ ซีแอตเติ้ล พรีเมียร์เอ้าท์เล็ต

เที่ยงรับประทานอาหารเที่ยงที่เอ้าท์เล็ต ตามอัธยาศัย (ไม่รวมในค่าบริการทัวร์)

บ่ายให้ท่านมีเวลาเลือกซื้อสินค้านานาชนิดอย่างจุใจ ช้อปปิ้งที่ซีแอตเติ้ล พรีเมียร์เอ้าท์เล็ต เอ้าท์เล็ตที่ใหญ่ที่สุดใน ซีแอตเติ้ล ร้านค้ามากมายกว่า 200 ร้านค้า ช่วงซัมเมอร์เซลส์ ร้านค้าจัดโปรโมชั่นลดราคาขายสินค้าแบบ Clearance Sales ราคาสุดพิเศษในรอบปี จากนั้นแวะช้อปปิ้งซื้อของฝาก ขนมขบเคี้ยวที่ห้างวอลมาร์ท ปิดท้ายโปรแกรม

เย็น รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร
แล้วนำท่านเดินทางไปยังสนามบินนานาชาติซีแอตเติ้ล เพื่อเช็คอินเตรียมเดินทางกลับประเทศไทย
วันที่สิบเอ็ด ซีแอตเติ้ล – สนามบินไทเป ประเทศไต้หวัน

02:10เที่ยวบิน BR 25 สายการบิน EVA Air ออกเดินทางไปยังกรุงไทเป ประเทศไต้หวัน
(ใช้เวลาเดินทาง 10:20 ชม. เครื่องบิน Boeing 777-300)
+++++++++++++++++++++++ เดินทางข้ามเส้นแบ่งเวลาสากล ++++++++++++++++++++++
วันที่สิบสอง สนามบินไทเป – กรุงเทพฯ

05:30เดินทางถึงสนามบินเถาหยวน กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน แวะเปลี่ยนเที่ยวบิน (รอเปลี่ยนเที่ยวบิน 3:30 ชม.)

09:00เที่ยวบิน BR 67 ออกเดินทางไปยังสนามบินสุวรรณภูมิ
(ใช้เวลาเดินทาง 3:35 ชม. เครื่องบิน Boeing 777-300ER)

11:35เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ


********** จบรายการทัวร์ **********

วันเดินทางและอัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน เด็กพักกับผู้ใหญ่ เด็กพักกับผู้ใหญ่ เสริมเตียง พักเดี่ยว เพิ่ม หมายเหตุ สอบถาม
6 ก.ย. 60 - 17 ก.ย. 60 159,900 149,900 149,900 40,000  ไม่มีหน้าต่าง  สอบถาม
อัตรานี้ไม่รวม

-ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น เสริมสวย สปา ค่าโทรศัพท์ อินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด ฯลฯ
-ค่าวีซ่าอเมริกา

เอกสารสำหรับยื่นวีซ่า

ยื่นวีซ่าแคนาดา
1.หนังสือเดินทาง(เล่มจริง) มีอายุการใช้งานมากกว่า 6 เดือน นับจากวัน เดินทางและมีหน้าว่างอย่างน้อย 4 หน้า
2. รูปถ่าย 2 ใบ พื้นหลังสีขาว ขนาด 35 mm x 45 mm
3. หนังสือรับรองการทำงาน
4.จดหมายรับรองการเงินจากธนาคาร และบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน (ออมทรัพย์)
5.สำเนาบัตรประชาชน
6.สำเนาทะเบียนบ้าน
7.สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ สกุล ถ้ามี

การจองทัวร์ /เงื่อนไขการจองทัวร์
1.แจ้งจองทัวร์ผ่านฟอร์มติดต่อด้านล่าง หรือส่งอีเมล์มาที่ info_thailand@planetworldwide.com
2.พร้อมทั้งส่งสำหน้าหน้าแรกของพาสปอร์ต มาที่อีเมล์ info_thailand@planetworldwide.com หรือแฟกซ์ที่เบอร์ 02 744 4955
3.ชำระเงินมัดจำค่าทัวร์

 

1.แจ้งจำนวนผู้เดินทาง ระบุประเภทห้องพักบนเรือ และส่งสำเนาพาสปอร์ตหน้าแรกเพื่อบุ๊คตั๋วเครื่องบินและห้องพักบนเรือ พร้อมชำระเงินมัดจำท่านละ 50,000 บาท
2.ชำระเงินส่วนที่เหลือ 60 วันก่อนเดินทาง

การยกเลิกการเดินทาง
1.ก่อนเดินทาง 90 วันขึ้นไป คืนเงินมัดจำเต็มจำนวน
2.ก่อนเดินทาง 60 – 89 วัน หักค่าดำเนินการ 10,000 บาท
3.ก่อนเดินทาง 45 – 59 วัน หักค่าดำเนินการ 20,000 บาท
4.ก่อนเดินทาง 30 - 44 วัน หักเงินมัดจำเต็มจำนวน
5.น้อยกว่า 30 วันก่อนเดินทาง หักค่าใช้จ่ายตามจริง


จองทัวร์ | สอบถามรายการทัวร์นี้:

สอบถามทัวร์เรือสำราญ ท่องเที่ยวอลาสก้า 12 วัน
ชื่อลูกค้า: อีมเล์: 
เบอร์โทร:

คำค้นหา:  ทัวร์อลาสก้า ทัวร์เรือสำราญ
TOP