ทัวร์อชันตา

 • ทัวร์อินเดีย ทัวร์อชันตา ถ้ำมรดกโลก มุมไบ-ออรังกาบัด-ถ้ำแอลโรร่า-ถ้ำอชันต้า โดยสายการบิน JET AIRWAYS (9W)

   ทัวร์อินเดีย ทัวร์อชันตา ถ้ำมรดกโลก มุมไบ-ออรังกาบัด-ถ้ำแอลโรร่า-ถ้ำอชันต้า โดยสายการบิน JET AIRWAYS (9W)


    6 วัน  4 คืน   Jet Airways  บินภายใน: 2 รอบ       มีหัวหน้าทัวร์ไทย

       นำท่านเที่ยวสถานที่เก่าแก่และมีเสน่ห์หลายพันปี ต้อนรับท่านไปทัวร์อินเดียด้วยกัน สัมผัสความมหัศจรรย์ มรดกโลก ถ้ำอจันต้า แอลโลร่า ท่องแดนศาสนสถาน ดินแดนแห่งศรัทธา ประติมากรรมจากภูผาหิน พร้อมชมความยิ่งใหญ่ของ "มุมไบ" เมืองท่าแห่งอินเดียฝั่งตะวันตก ศูนย์กลางด้านการค้าพาณิชย์ของอินเดีย ต่อด้วยชม วิคทอเรียเทอร์มินัส สถาปัตยกรรมแบบอังกฤษโกธิก แบบอินเดียผสมกับอาหรับ เที่ยวทัวร์อชันต้าคุ้มค่าแน่นอน ชมบีบี กา มักบารา สร้างเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งความรัก ที่ได้ชื่อว่าเป็นทัชมาฮาลทางใต้ของอินเดีย นำท่านถ่ายรูปกับประตูชัย Gateway of India สัญลักษณ์ของเมืองมุมไบ และชมสถานีรถไฟ Victoria Terminus ที่ออกแบบได้สวยงามจนเป็นสถานทีท่องเที่ยวจนปัจจุบัน


  กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน เด็กพักกับผู้ใหญ่ เด็กพักกับผู้ใหญ่ เสริมเตียง พักเดี่ยว เพิ่ม หมายเหตุ สอบถาม
  24 พ.ย. 60 - 29 พ.ย. 60 47,900 44,900 45,900 10,000  6 ที่สุดท้าย ลด 900 บาท จองก่อน 20 ต.ค.  สอบถาม
  2 ธ.ค. 60 - 7 ธ.ค. 60 47,900 44,900 45,900 10,000 สอบถาม
  2 ธ.ค. 60 - 7 ธ.ค. 60 47,900 44,900 45,900 10,000  4 ที่สุดท้าย ลด 900 บาท จองก่อน 20 ต.ค.  สอบถาม
  28 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61 49,900 46,900 47,900 12,000  4 ที่สุดท้าย ลด 900 บาท จองก่อน 20 ต.ค.  สอบถาม

   ราคาเริ่มต้น  47,900 -.
  สนใจทัวร์นี้ :4343 ท่าน
  รายละเอียด
 

บทความท่องเที่ยวทัวร์อชันตา ข่าวประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยวทัวร์อชันตา

TOP