ทัวร์สเปน

 • ทัวร์ยุโรป ทัวร์สเปน โปรตุเกส 10 วัน 8 คืน

   ทัวร์ยุโรป ทัวร์สเปน โปรตุเกส 10 วัน 8 คืน


    10 วัน  8 คืน   Emirates       มีหัวหน้าทัวร์ไทย

       ขอนำท่านท่องเที่ยวของสองประเทศที่คงความประทับใจเป็นที่สุด ปลายทางฝันของนักเดินทาง ประเทศเพื่อนบ้านที่เจิดจรัสแห่งเมดิเตอร์เรเนียน สเปน โปรตุเกส ดินแดนที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ด้วยจุดเด่นในความงดงามของศิลปะและสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่ทรงคุณค่า


  กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน เด็กพักกับผู้ใหญ่ เด็กพักกับผู้ใหญ่ เสริมเตียง พักเดี่ยว เพิ่ม หมายเหตุ สอบถาม
  2 ก.ย. 60 - 11 ก.ย. 60 112,000 90,000 101,000 16,000 สอบถาม
  9 ก.ย. 60 - 18 ก.ย. 60 112,000 90,000 101,000 16,000 สอบถาม
  16 ก.ย. 60 - 25 ก.ย. 60 112,000 90,000 101,000 16,000 สอบถาม
  23 ก.ย. 60 - 2 ต.ค. 60 112,000 90,000 101,000 16,000 สอบถาม
  7 ต.ค. 60 - 16 ต.ค. 60 108,000 87,000 98,000 16,000  สายการบินเอมิเรสต์ แอร์ไลน์  สอบถาม

   ราคาเริ่มต้น  112,000 -.
  สนใจทัวร์นี้ :4422 ท่าน
  รายละเอียด
 

บทความท่องเที่ยวทัวร์สเปน ข่าวประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยวทัวร์สเปน

TOP