ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์

 • ทัวร์ยุโรป ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ พิชิต 4 ยอดเขา 10 วัน

   ทัวร์ยุโรป ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ พิชิต 4 ยอดเขา 10 วัน


    10 วัน  7 คืน   Thai Airways       มีหัวหน้าทัวร์ไทย

       ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์เปิดรับผู้พิชิต 4 ยอดเขา ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น ความสวยงามของแมทเทอฮอร์นนั้นเป็นดั่งภาพวาดของจิตกรชื่อดัง ด้วยทะเลสาบแสนสวยสีนำเงินเข้มที่จะคอยสะท้อนความงดงามของยอดเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะตลอดทั้งปีเสมือนแผ่นกระจกบานใหญ่ รวมไปถึงยอดเขาจุงเฟรา เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดของยุโรป สถานที่ที่ขึ้นชื่อในเรื่องความงาม ได้รับการยกย่องว่า เป็น Top of Europe และพาท่านขึ้นกระเช้ายักษ์ พร้อมชมทัศนียภาพที่งดงาม นามว่า กลาเซียร์ 3000 (Glacier 3000) ต่อด้วยนั่งรถไฟสาย BERNINA EXPRESS ได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในเส้นทางรถไฟที่สวยที่สุด สูงที่สุดในยุโรป และเป็นเส้นทางรถไฟสายเก่าแก่ที่สุดของสวิตเซอร์แลนด์


  กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน เด็กพักกับผู้ใหญ่ เด็กพักกับผู้ใหญ่ เสริมเตียง พักเดี่ยว เพิ่ม หมายเหตุ สอบถาม
  1 มิ.ย. 61 - 10 มิ.ย. 61 129,000 104,000 117,000 13,500 สอบถาม
  8 มิ.ย. 61 - 17 มิ.ย. 61 129,000 104,000 117,000 13,500 สอบถาม
  15 มิ.ย. 61 - 24 มิ.ย. 61 129,000 104,000 117,000 13,500 สอบถาม
  22 มิ.ย. 61 - 1 ก.ค. 61 129,000 104,000 117,000 13,500 สอบถาม
  6 ก.ค. 61 - 15 ก.ค. 61 129,000 104,000 117,000 13,500 สอบถาม

   ราคาเริ่มต้น  120,000 -.
  สนใจทัวร์นี้ :1586 ท่าน
  รายละเอียด
 

บทความท่องเที่ยวทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ ข่าวประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยวทัวร์สวิสเซอร์แลนด์

TOP