ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์

 • ทัวร์ยุโรป ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ พิชิต 4 ยอดเขา 10 วัน

   ทัวร์ยุโรป ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ พิชิต 4 ยอดเขา 10 วัน


    10 วัน  7 คืน   Thai Airways       มีหัวหน้าทัวร์ไทย

       ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ พิชิต 4 ยอดเขา ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น พาราไดซ์ ยอดเขายูงเฟรา (TOP OF EUROPE) พิชิตยอดเขา Glacier 3000 ขึ้นเขาริกิ นั่งรถไฟสาย BERNINA EXPRESS


  กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน เด็กพักกับผู้ใหญ่ เด็กพักกับผู้ใหญ่ เสริมเตียง พักเดี่ยว เพิ่ม หมายเหตุ สอบถาม
  5 ส.ค. 60 - 14 ส.ค. 60 136,000 109,000 123,000 10,000 สอบถาม
  10 ก.ย. 60 - 19 ก.ย. 60 128,000 103,000 116,000 10,000 สอบถาม
  15 ก.ย. 60 - 24 ก.ย. 60 136,000 109,000 123,000 10,000 สอบถาม
  6 ต.ค. 60 - 15 ต.ค. 60 126,000 101,000 113,000 10,000 สอบถาม
  13 ต.ค. 60 - 22 ต.ค. 60 126,000 101,000 113,000 10,000 สอบถาม

   ราคาเริ่มต้น  126,000 -.
  สนใจทัวร์นี้ :174 ท่าน
  รายละเอียด
 • ทัวร์ยุโรป ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน 5 คืน

   ทัวร์ยุโรป ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน 5 คืน


    8 วัน  5 คืน   Thai Airways       มีหัวหน้าทัวร์ไทย

       พิชิต 2 ยอดเขาสวย ชมกรุงเบิร์นเป็นเมืองมรดกโลก นั่งรถไฟสู่หมู่บ้านแซร์มัทพักแซร์มัท เคเบิ้ลคาร์ สู่ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น ขึ้นพิชิตยอดเขายูงเฟรา นั่งรถไฟกลาเซียร์เอ็กซ์เพรส


  กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน เด็กพักกับผู้ใหญ่ เด็กพักกับผู้ใหญ่ เสริมเตียง พักเดี่ยว เพิ่ม หมายเหตุ สอบถาม
  5 ส.ค. 60 - 12 ส.ค. 60 113,000 91,000 102,000 7,000 สอบถาม
  12 ส.ค. 60 - 19 ส.ค. 60 113,000 91,000 102,000 7,000 สอบถาม
  19 ส.ค. 60 - 26 ส.ค. 60 113,000 91,000 102,000 7,000 สอบถาม
  2 ก.ย. 60 - 9 ก.ย. 60 113,000 91,000 102,000 7,000 สอบถาม
  9 ก.ย. 60 - 16 ก.ย. 60 100,000 80,000 90,000 7,000 สอบถาม

   ราคาเริ่มต้น  113,000 -.
  สนใจทัวร์นี้ :2433 ท่าน
  รายละเอียด
 • ทัวร์ยุโรป ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ 9 วัน 6 คืน โดยสายการบินไทย

   ทัวร์ยุโรป ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ 9 วัน 6 คืน โดยสายการบินไทย


    9 วัน  6 คืน   Thai Airways       มีหัวหน้าทัวร์ไทย

       ทัวร์ยุโรป สวิสเซอร์แลนด์ พิชิต 2 ยอดเขา ยอดเขาริกิ ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น เน้นท่องเที่ยวด้วยรถไฟสายท่องเที่ยว นั่งรถไฟกลาเซียร์เอ็กซ์เพรส อาบน้ำแร่เมืองลอยเคอร์บาด


  กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน เด็กพักกับผู้ใหญ่ เด็กพักกับผู้ใหญ่ เสริมเตียง พักเดี่ยว เพิ่ม หมายเหตุ สอบถาม
  22 ก.ค. 60 - 30 ก.ค. 60 126,000 101,000 114,000 8,000 สอบถาม
  29 ก.ค. 60 - 6 ส.ค. 60 126,000 101,000 114,000 8,000 สอบถาม
  12 ส.ค. 60 - 20 ส.ค. 60 126,000 101,000 114,000 8,000 สอบถาม
  7 ต.ค. 60 - 15 ต.ค. 60 119,000 96,000 108,000 8,000 สอบถาม
  14 ต.ค. 60 - 22 ต.ค. 60 119,000 96,000 108,000 8,000 สอบถาม

   ราคาเริ่มต้น  126,000 -.
  สนใจทัวร์นี้ :3115 ท่าน
  รายละเอียด
 

บทความท่องเที่ยวทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ ข่าวประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยวทัวร์สวิสเซอร์แลนด์

TOP