ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์

 • ทัวร์ยุโรป ทัวร์อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส ขึ้นเขายูงเฟรา 10 วัน โดยสายการบินไทย

   ทัวร์ยุโรป ทัวร์อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส ขึ้นเขายูงเฟรา 10 วัน โดยสายการบินไทย


    10 วัน  7 คืน   Thai Airways       มีหัวหน้าทัวร์ไทย

       สนามกีฬาโคลอสเซียม สิ่งก่อสร้างที่ได้รับการยกย่องให้เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก นครรัฐวาติกันมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ ได้รับการตกแต่งอย่างโอ่อ่าหรูหรา ปัจจุบันล้วนแต่เป็นสิ่งที่สำคัญล้ำค่าคู่บ้านคู่เมืองของอิตาลี พิชิตยอดเขายูงเฟรา เขามีความสูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 11,333 ฟุต ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็น TOP OF EUROPE พระราชวังแวร์ซายส์ พระราชวังที่ใหญ่ที่สุดในปฐพีซึ่งอยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางของปารีสไปทางตะวันตกเฉียงใต้ แต่ละห้องของพระราชวังล้วนมีค่าด้วยภาพ เขียนสีแบบเฟรสโก้โดยช่างฝีมือเอกชาวฝรั่งเศส ควรค่าแก่การยกย่องให้เป็นพระราชวังที่งดงามล้ำค่าที่สุดแห่งหนึ่งของโลก


  กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน เด็กพักกับผู้ใหญ่ เด็กพักกับผู้ใหญ่ เสริมเตียง พักเดี่ยว เพิ่ม หมายเหตุ สอบถาม
  21 มี.ค. 62 - 30 มี.ค. 62 100,000 80,000 90,000 10,000 สอบถาม
  13 เม.ย. 62 - 22 เม.ย. 62 107,000 86,000 97,000 11,000 สอบถาม
  27 เม.ย. 62 - 6 พ.ค. 62 103,000 83,000 93,000 11,000 สอบถาม
  4 พ.ค. 62 - 13 พ.ค. 62 103,000 83,000 93,000 11,000 สอบถาม
  11 พ.ค. 62 - 20 พ.ค. 62 103,000 83,000 93,000 11,000 สอบถาม

   ราคาเริ่มต้น  100,000 -.
  สนใจทัวร์นี้ :2928 ท่าน
  รายละเอียด
 • ทัวร์ยุโรป สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 8 วัน

   ทัวร์ยุโรป สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 8 วัน


    8 วัน  5 คืน   Thai Airways       มีหัวหน้าทัวร์ไทย

       นำท่านเที่ยว 2ประเทศ สวิตเซอร์แลนด์และฝรั่งเศส สู่เมืองโลซานน์เมืองที่คนไทยรู้จักดีใน สวิตเซอร์แลนด์ ผ่านชมเมืองเวเว่ย์ที่แม้แต่ศิลปินตลกแห่งฮอลลีวู้ด “ชาลี แชลปปลิ้น” ยังหลงใหลและได้อาศัยอยู่ที่นี่ในบั้นปลายชีวิต เมืองชาโมนีซ์เมืองสกีที่ขึ้นชื่อในฤดูหนาว สามารถมองเห็นยอดเขามงต์บลังก์ ยอดเขาที่สูงที่สุดในเทือกเขาแอลป์ ขึ้นกระเช้าสู่ยอดเขาเอกุยย์ ดู มิดีสัมผัสธรรมชาติและยอดเขาน้ำแข็งที่ความสูงแบบพาโนรามา 360 องศา พาท่านเที่ยว เมืองตากอากาศ ทางภาคตะวันออกของประเทศฝรั่งเศส ที่เมืองอานซีชมบรรยากาศของบ้านเมืองในแถบเทือกเขาแอลป์ เมืองลียงเมืองใหญ่อันดับสองของประเทศฝรั่งเศสรองจากปารีส นั่งรถไฟTGVสู่นครปารีส ศูนย์กลางการออกแบบและแฟชั่นของโลก มหานครทันสมัยที่ไม่เคยหยุดนิ่ง


  กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน เด็กพักกับผู้ใหญ่ เด็กพักกับผู้ใหญ่ เสริมเตียง พักเดี่ยว เพิ่ม หมายเหตุ สอบถาม
  10 พ.ค. 62 - 17 พ.ค. 62 77,000 66,000 70,000 13,000 สอบถาม
  24 พ.ค. 62 - 31 พ.ค. 62 77,000 66,000 70,000 13,000 สอบถาม

   ราคาเริ่มต้น  77,000 -.
  สนใจทัวร์นี้ :138 ท่าน
  รายละเอียด
 • ทัวร์ยุโรป ทัวร์อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส ขึ้นเขายูงเฟรา 11 วัน

   ทัวร์ยุโรป ทัวร์อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส ขึ้นเขายูงเฟรา 11 วัน


    11 วัน  8 คืน   Thai Airways       มีหัวหน้าทัวร์ไทย

       - สนามกีฬาโคลอสเซียม ได้รับการยกย่องให้เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก สนามกีฬาแห่งกรุงโรมนี้ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ.80 อัฒจันทร์เป็นรูปวงกลมก่อด้วยอิฐและหินทราย สามารถจุผู้ชมได้ประมาณ 50,000 คน - หอเอนปิซ่า เป็นสิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลก ใ - จตุรัสกัมโป เดย์ มีราโกลี แปลว่า "จตุรัสอัศจรรย์" หรือที่ได้รับลงทะเบียนเป็นมรดกโลกในชื่อ จัตุรัสดูโอโมแห่งปิซ่า - ล่องเรือกอนโดล่า ชมมนต์เสน่ห์แห่งนครเวนิส ลำคลองน้อยใหญ่สลับด้วยบ้านเรือนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแกรนด์คาแนล - ในปี 2001 UNESCO ประกาศให้ ยอดเขายูงเฟรา เป็นพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของยุโรป - พระราชวังแวร์ซายส์ พระราชวังที่ใหญ่ที่สุดในปฐพี ปัจจุบันบางส่วนของพระราชวังนี้ได้รับการบูรณะเรียบร้อยแล้ว - พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ ซึ่งในอดีตเป็นพระราชวังที่ใหญ่โตมากที่สุดของโลก สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าฟิลิปออกุสต์ ราวคริสต์ศตวรรษที่ 13 ปัจจุบันพระราชวังแห่งนี้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์ที่สำคัญและใหญ่โตที่สุดในปารีส


  กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน เด็กพักกับผู้ใหญ่ เด็กพักกับผู้ใหญ่ เสริมเตียง พักเดี่ยว เพิ่ม หมายเหตุ สอบถาม
  16 มี.ค. 62 - 26 มี.ค. 62 110,000 89,000 99,000 12,500 สอบถาม
  6 เม.ย. 62 - 16 เม.ย. 62 117,000 94,000 106,000 135,000 สอบถาม
  13 เม.ย. 62 - 23 เม.ย. 62 117,000 94,000 106,000 135,000 สอบถาม
  13 เม.ย. 62 - 23 เม.ย. 62 113,000 97,000 102,000 125,000  FR-CH-IT  สอบถาม
  20 เม.ย. 62 - 30 เม.ย. 62 108,000 87,000 98,000 135,000 สอบถาม

   ราคาเริ่มต้น  110,000 -.
  สนใจทัวร์นี้ :1309 ท่าน
  รายละเอียด
 

บทความท่องเที่ยวทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ ข่าวประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยวทัวร์สวิตเซอร์แลนด์

TOP