ทัวร์ลั่วหยาง

 • ทัวร์จีน ทัวร์ซีอาน เจิ้งโจว ลั่วหยาง สุสานทหารดินเผา ถ้ำหลงเหมิน วัดเส้าหลิน ศาลไคฟง 6 วัน

   ทัวร์จีน ทัวร์ซีอาน เจิ้งโจว ลั่วหยาง สุสานทหารดินเผา ถ้ำหลงเหมิน วัดเส้าหลิน ศาลไคฟง 6 วัน


    6 วัน  5 คืน   China Southern Airlines       มีหัวหน้าทัวร์ไทย

       ทัวร์มรดกโลกระดับ UNESCO เมืองเจิ้งโจว เมืองไคฟง ศาลไคฟง วัดเส้าหลิน(UNESCO) ลั่วหยาง ถ้ำหลงเหมิน(UNESCO) อุทยานหยุนไถ่ซาน(UNESCO) สุสานทหารดินเผา(UNESCO) เจดีย์ห่านป่าใหญ่ ศาลเจ้ากวนอู เที่ยวครบสถานที่สำคัญ 6 วัน 5 คืน พักโรงแรมระดับ 5 ดาว นั่งรถไฟความเร็วสูง 1 รอบ ลั่วหยาง - ซีอาน **ไม่ลงร้านรัฐบาล รวมทิปไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถแล้ว**


  กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน เด็กพักกับผู้ใหญ่ เด็กพักกับผู้ใหญ่ เสริมเตียง พักเดี่ยว เพิ่ม หมายเหตุ สอบถาม
  12 ต.ค. 61 - 17 ต.ค. 61 42,900 39,900 41,900 8,000  4 ที่สุดท้าย ลด 1,000 บาท จองก่อน 21 ก.ย.  สอบถาม
  23 ต.ค. 61 - 28 ต.ค. 61 44,900  เหมา คุณอนันต์  สอบถาม
  30 พ.ย. 61 - 5 ธ.ค. 61 42,900 39,900 41,900 8,000  ลด 1,000 บาท จองก่อน 27 ก.ย.  สอบถาม
  1 ธ.ค. 61 - 6 ธ.ค. 61 42,900 39,900 41,900 8,000  ลด 1,000 บาท จองก่อน 27 ก.ย.  สอบถาม
  28 ธ.ค. 61 - 2 ม.ค. 62 43,900 40,900 42,900 8,000  ลด 1,000 บาท จองก่อน 27 ก.ย.  สอบถาม

   ราคาเริ่มต้น  42,900 -.
  สนใจทัวร์นี้ :38757 ท่าน
  รายละเอียด
 

บทความท่องเที่ยวทัวร์ลั่วหยาง ข่าวประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยวทัวร์ลั่วหยาง

TOP