ทัวร์รัสเซียแสงเหนือ

 • ทัวร์รัสเซีย ล่าแสงเหนือ ออโรร่า เมอร์มังส์ ไครเมีย อัญมณีแห่งทะเลดำ

  ทัวร์แนะนำ

   ทัวร์รัสเซีย ล่าแสงเหนือ ออโรร่า เมอร์มังส์ ไครเมีย อัญมณีแห่งทะเลดำ


    9 วัน  7 คืน   Thai Airways  บินภายใน: 2 รอบ       มีหัวหน้าทัวร์ไทย

       AURORA OF RUSSIA @ Murmansk CRIMEA “THE CROWN JEWEL OF THE BLACK SEA” ทริปเดียวสุดคุ้ม ล่าแสงเหนือเมืองเมอร์มังส์ + เที่ยวไครเมีย อัญมณีแห่งทะเลดำ โดยสายการบินไทย TG


  กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน เด็กพักกับผู้ใหญ่ เด็กพักกับผู้ใหญ่ เสริมเตียง พักเดี่ยว เพิ่ม หมายเหตุ สอบถาม
  15 ก.พ. 61 - 23 ก.พ. 61 94,900 94,900 94,900 18,000  จองด่วน  สอบถาม
  1 มี.ค. 61 - 9 มี.ค. 61 94,900 94,900 94,900 18,000  จองด่วน  สอบถาม

   ราคาเริ่มต้น  94,900 -.
  สนใจทัวร์นี้ :223 ท่าน
  รายละเอียด
 

บทความท่องเที่ยวทัวร์รัสเซียแสงเหนือ ข่าวประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยวทัวร์รัสเซียแสงเหนือ

TOP