ทัวร์รัสเซียมอสโคว์

 • ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วัน 6 คืน โดยสายการบินไทย

   ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วัน 6 คืน โดยสายการบินไทย


    8 วัน  6 คืน   Thai Airways  บินภายใน: 2 รอบ       มีหัวหน้าทัวร์ไทย

       ขอต้อนรับท่านสู่การท่องเที่ยวเจาะลึกทัวร์รัสเซีย สัมผัสกับความหลากหลายของอารยธรรมแห่งดินแดน หมีขาว เยือนกรุงมอสโคว์ ชมจตุรัสแดง วิหารเซ็นต์เดอะซาเวียร์ สถานีรถไฟใต้ดินอันสวยงามเลื่องชื่อ วิหารเซ็นต์บาซิลสัญลักษณ์ของรัสเซีย พระราชวังเครมลินที่ยิ่งใหญ่ยาวนานกว่า 850 ปี เยือนนครเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก เมืองหลวงเก่าที่ได้ชื่อว่า “นครที่สวยงามดุจดังราชินีแห่งยุโรปเหนือ” ชมป้อมปีเตอร์แอนด์พอล พระราชวังฤดูหนาวอันตระการตา


  กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน เด็กพักกับผู้ใหญ่ เด็กพักกับผู้ใหญ่ เสริมเตียง พักเดี่ยว เพิ่ม หมายเหตุ สอบถาม
  23 พ.ย. 60 - 30 พ.ย. 60 82,900 78,900 82,900 11,000  ลด 1,000 บาท จองก่อน 20 ต.ค.  สอบถาม
  7 ธ.ค. 60 - 14 ธ.ค. 60 82,900 78,900 82,900 11,000  ลด 1,000 บาท จองก่อน 20 ต.ค.  สอบถาม

   ราคาเริ่มต้น  82,900 -.
  สนใจทัวร์นี้ :1262 ท่าน
  รายละเอียด
 

บทความท่องเที่ยวทัวร์รัสเซียมอสโคว์ ข่าวประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยวทัวร์รัสเซียมอสโคว์

TOP