ทัวร์ย่าติง

 • ทัวร์จีน คลาสสิค ทัวร์ย่าติง ตันปา ภูเขาสี่ดรุณี หมู่บ้านโบราณทิเบต

  ทัวร์แนะนำ โปรโมชั่น!

   ทัวร์จีน คลาสสิค ทัวร์ย่าติง ตันปา ภูเขาสี่ดรุณี หมู่บ้านโบราณทิเบต


    8 วัน  7 คืน   Thai Airways  บินภายใน: 1 รอบ       มีหัวหน้าทัวร์ไทย

       “เชิญท่านสัมผัสความงดงามทางธรรมชาติอันบริสุทธ์ และสัมผัสวัฒนธรรม พลังแห่งศัทธา ของชาวทิเบต ณ มณฑลเสฉวน ภูเขาสี่ดรุณี เขตอนุรักษ์ย่าติ่ง หมู่บ้านทิเบตเจียจื่อ วัดถ่ากง เมืองซิงตูเฉียว เมืองตันปา และถนนโบราณเมืองเฉิงตู”


  กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน เด็กพักกับผู้ใหญ่ เด็กพักกับผู้ใหญ่ เสริมเตียง พักเดี่ยว เพิ่ม หมายเหตุ สอบถาม
  12 เม.ย. 62 - 19 เม.ย. 62 63,900 59,900 60,900 9,500 สอบถาม
  18 พ.ค. 62 - 25 พ.ค. 62 63,900 59,900 60,900 9,500 สอบถาม
  21 ก.ย. 62 - 28 ก.ย. 62 63,900 59,900 60,900 9,500 สอบถาม

   ราคาเริ่มต้น  63,900 -.
  สนใจทัวร์นี้ :3147 ท่าน
  รายละเอียด
 

บทความท่องเที่ยวทัวร์ย่าติง ข่าวประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยวทัวร์ย่าติง

TOP