ทัวร์ย่าติง

 • ทัวร์จีน คลาสสิค ทัวร์ย่าติง ตันปา ภูเขาสี่ดรุณี หมู่บ้านโบราณทิเบต

  ทัวร์แนะนำ โปรโมชั่น!

   ทัวร์จีน คลาสสิค ทัวร์ย่าติง ตันปา ภูเขาสี่ดรุณี หมู่บ้านโบราณทิเบต


    8 วัน  7 คืน   Thai Airways  บินภายใน: 1 รอบ       มีหัวหน้าทัวร์ไทย

       “เชิญท่านสัมผัสความงดงามทางธรรมชาติอันบริสุทธ์ และสัมผัสวัฒนธรรม พลังแห่งศัทธา ของชาวทิเบต ณ มณฑลเสฉวน ภูเขาสี่ดรุณี เขตอนุรักษ์ย่าติ่ง หมู่บ้านทิเบตเจียจื่อ วัดเจดีย์ทองมู่หยา เมืองซินตูเฉียว เมืองตันปา และถนนโบราณเมืองเฉิงตู”


  กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน เด็กพักกับผู้ใหญ่ เด็กพักกับผู้ใหญ่ เสริมเตียง พักเดี่ยว เพิ่ม หมายเหตุ สอบถาม
  17 พ.ค. 62 - 24 พ.ค. 62 63,900 59,900 60,900 9,500  ส่วนลด 1,500 บาท จองก่อน 15 ธ.ค.  สอบถาม
  18 พ.ค. 62 - 25 พ.ค. 62 63,900 59,900 60,900 9,500  ส่วนลด 1,500 บาท จองก่อน 15 ธ.ค.  สอบถาม
  15 มิ.ย. 62 - 22 มิ.ย. 62 63,900 59,900 60,900 9,500  ส่วนลด 1,500 บาท จองก่อน 15 ธ.ค.  สอบถาม
  10 ก.ค. 62 - 17 ก.ค. 62 63,900 59,900 60,900 9,500  ส่วนลด 1,500 บาท จองก่อน 15 ธ.ค.  สอบถาม
  21 ก.ย. 62 - 28 ก.ย. 62 63,900 59,900 60,900 9,500  ส่วนลด 1,500 บาท จองก่อน 15 ธ.ค.  สอบถาม

   ราคาเริ่มต้น  63,900 -.
  สนใจทัวร์นี้ :4813 ท่าน
  รายละเอียด
 

บทความท่องเที่ยวทัวร์ย่าติง ข่าวประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยวทัวร์ย่าติง

TOP