ทัวร์ยุโรป

 • ทัวร์บอลติก เอสโตเนีย ลัตเวีย ลิทัวเนีย เบลารุส

   ทัวร์บอลติก เอสโตเนีย ลัตเวีย ลิทัวเนีย เบลารุส


    9 วัน  6 คืน   Turkish Airlines       มีหัวหน้าทัวร์ไทย

       -ชมย่านเมืองเก่าของเมืองทาลลินน์ -พระราชวังแคทเดอริก เป็นพระราชวังสไตล์บาโรก สร้างขึ้นตามพระประสงค์ของพระเจ้าปีเตอร์มหาราชที่ 1 แห่งรัสเซีย -อุทยานแห่งชาติกัวจา เป็นอุทยานแห่งชาติที่เก่าแก่ที่สุดในลัตเวีย -ปราสาททูไรด้า เป็นปราสาทที่ก่ออิฐแบบโกธิค ในปี ค.ศ. 1970 ได้รับการซ่อมแซมและเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ในที่สุด -พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งที่เก่าแก่และใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรป -พระราชวังรันดาเล หนึ่งในงานสถาปัตยกรรมสไตล์บาโรก ในประเทศลัตเวีย ซึ่งเป็นพระราชวังที่ใหญ่ที่สุดของลัตเวีย -สุสานไม้กางเขน สถานที่อันแสดงถึงความเชื่อของผู้คนที่นับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก -ปราสาททราไก ปราสาทสวยบนเกาะในทะเลสาบเกรฟ เนื่องจากมีสะพานเชื่อมติดต่อกันระหว่างชายฝั่งกับปราสาท -ปราสาทเนสวิชห์ ซึ่งได้ถูกสร้างเป็นที่อยู่อาศัยของครอบครัวราดซิวิลในปี ค.ศ.1533 และได้ตกทอดมาหลายคนจนถึงในปี ค.ศ.1589 ก็ได้อยู่ในการครอบครองของออร์ไดนาคจา -ชมย่านเมืองเก่าของกรุงมินสก์ เป็นสถานที่ที่ถือว่าเป็นส่วนสำคัญของประวัติศาสตร์ที่เหลือรอดมาหลังจากถูกทำลายในช่วงสงคราม


  กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน เด็กพักกับผู้ใหญ่ เด็กพักกับผู้ใหญ่ เสริมเตียง พักเดี่ยว เพิ่ม หมายเหตุ สอบถาม
  22 มิ.ย. 63 - 30 มิ.ย. 63 89,900 89,900 89,900 15,000 สอบถาม

   ราคาเริ่มต้น  89,900 -.
  สนใจทัวร์นี้ :1656 ท่าน
  รายละเอียด
 • ทัวร์ไซปรัส เยือนเกาะอะโครไดซ์ แห่งเมดิเตอเรเนียน

   ทัวร์ไซปรัส เยือนเกาะอะโครไดซ์ แห่งเมดิเตอเรเนียน


    8 วัน  5 คืน   Egyptair       มีหัวหน้าทัวร์ไทย

       ไซปรัส ตามตำนานกล่าวว่าไซปรัสได้รับพรจากพระเจ้าทำให้มีภูมิประเทศที่งดงาม มีภูเขา แม่น้ำ มีท้องทะเลที่ล้อมรอบ และความอุดมสมบูรณ์ทางทรัพยากรต่างๆ แต่ขณะเดียวกันก็ถูกสาปให้มีที่ตั้งอยู่ในที่ที่เต็มไปด้วยความขัดแย้งต่างๆมากมาย เรื่องราวแห่งสถานที่กำเนิดของเทพีอโฟรไดท์กลับกลายเป็นบันไดหินให้เหล่ามนุษย์ผู้มีอำนาจเหยียบย่างผ่านเพื่อขยายอำนาจและได้ทิ้งร่องรอยซากปรักหักพังให้ได้เห็นจนถึงปัจจุบันนี้ และความแตกต่างทางเชื้อชาติ ศาสนา ที่มากับการถูกครอบครองนั้นได้นำไปสู่สาเหตุหนึ่งของการแต่ร้าวของบันไดหินแห่งอโฟรไดท์ในที่สุด


  กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน เด็กพักกับผู้ใหญ่ เด็กพักกับผู้ใหญ่ เสริมเตียง พักเดี่ยว เพิ่ม หมายเหตุ สอบถาม
  โปรดสอบถาม

   ราคาเริ่มต้น  72,900 -.
  สนใจทัวร์นี้ :9886 ท่าน
  รายละเอียด
 • ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก โดยสายการบินไทย

   ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก โดยสายการบินไทย


    8 วัน  6 คืน   Thai Airways  บินภายใน: 2 รอบ       มีหัวหน้าทัวร์ไทย

       ขอต้อนรับท่านสู่การท่องเที่ยวเจาะลึกทัวร์รัสเซีย สัมผัสกับความหลากหลายของอารยธรรมแห่งดินแดน หมีขาว เยือนกรุงมอสโคว์ ชมจตุรัสแดง วิหารเซ็นต์เดอะซาเวียร์ สถานีรถไฟใต้ดินอันสวยงามเลื่องชื่อ วิหารเซ็นต์บาซิลสัญลักษณ์ของรัสเซีย พระราชวังเครมลินที่ยิ่งใหญ่ยาวนานกว่า 850 ปี เยือนนครเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก เมืองหลวงเก่าที่ได้ชื่อว่า “นครที่สวยงามดุจดังราชินีแห่งยุโรปเหนือ” ชมป้อมปีเตอร์แอนด์พอล พระราชวังฤดูหนาวอันตระการตา


  กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน เด็กพักกับผู้ใหญ่ เด็กพักกับผู้ใหญ่ เสริมเตียง พักเดี่ยว เพิ่ม หมายเหตุ สอบถาม
  โปรดสอบถาม

   ราคาเริ่มต้น  95,900 -.
  สนใจทัวร์นี้ :1740 ท่าน
  รายละเอียด
 

บทความท่องเที่ยวทัวร์ยุโรป ข่าวประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยวทัวร์ยุโรป

TOP