ทัวร์ยุโรปราคาถูก

 • ทัวร์ยุโรป ทัวร์อังกฤษ 10 วัน โดยสายการบินไทย

   ทัวร์ยุโรป ทัวร์อังกฤษ 10 วัน โดยสายการบินไทย


    10 วัน  7 คืน   Thai Airways       มีหัวหน้าทัวร์ไทย

       นำท่านเดินทางสู่ประเทศอังกฤษ กรุงลอนดอน ชมเสาหินสโตนเฮ้นจ์ กองหินหรือแนวแท่งหินที่เป็นความลับดำมืดในช่วงหนึ่งของประวัติศาสตร์ ชมพิพิธภัณฑ์น้ำแร่ร้อนโรมัน พระราชวังวินด์เซอร์ เป็นที่ประทับประมุขสูงสุดแห่งประเทศอังกฤษมาตลอด 900 ปี จึงถือได้ว่าพระราชวังแห่งนี้เป็นพระราชวังที่มีผู้พำนักอาศัยต่อเนื่องยาวนานกว่าพระราชวังแห่งใดในโลก บริติช มิวเซียม พิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมของสะสม และสิ่งของมีค่าจากทั่วทุกมุมโลก


  กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน เด็กพักกับผู้ใหญ่ เด็กพักกับผู้ใหญ่ เสริมเตียง พักเดี่ยว เพิ่ม หมายเหตุ สอบถาม
  21 ก.ค. 60 - 30 ก.ค. 60 120,000 96,000 108,000 14,500 สอบถาม
  4 ส.ค. 60 - 13 ส.ค. 60 120,000 96,000 108,000 14,500 สอบถาม
  10 ส.ค. 60 - 19 ส.ค. 60 120,000 96,000 108,000 14,500 สอบถาม
  18 ส.ค. 60 - 27 ส.ค. 60 120,000 96,000 108,000 14,500 สอบถาม
  25 ส.ค. 60 - 3 ก.ย. 60 120,000 96,000 108,000 14,500 สอบถาม

   ราคาเริ่มต้น  120,000 -.
  สนใจทัวร์นี้ :1088 ท่าน
  รายละเอียด
 • ทัวร์ยุโรป ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน 5 คืน

   ทัวร์ยุโรป ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน 5 คืน


    8 วัน  5 คืน   Thai Airways       มีหัวหน้าทัวร์ไทย

       พิชิต 2 ยอดเขาสวย ชมกรุงเบิร์นเป็นเมืองมรดกโลก นั่งรถไฟสู่หมู่บ้านแซร์มัทพักแซร์มัท เคเบิ้ลคาร์ สู่ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น ขึ้นพิชิตยอดเขายูงเฟรา นั่งรถไฟกลาเซียร์เอ็กซ์เพรส


  กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน เด็กพักกับผู้ใหญ่ เด็กพักกับผู้ใหญ่ เสริมเตียง พักเดี่ยว เพิ่ม หมายเหตุ สอบถาม
  5 ส.ค. 60 - 12 ส.ค. 60 113,000 91,000 102,000 7,000 สอบถาม
  12 ส.ค. 60 - 19 ส.ค. 60 113,000 91,000 102,000 7,000 สอบถาม
  19 ส.ค. 60 - 26 ส.ค. 60 113,000 91,000 102,000 7,000 สอบถาม
  2 ก.ย. 60 - 9 ก.ย. 60 113,000 91,000 102,000 7,000 สอบถาม
  9 ก.ย. 60 - 16 ก.ย. 60 100,000 80,000 90,000 7,000 สอบถาม

   ราคาเริ่มต้น  113,000 -.
  สนใจทัวร์นี้ :2433 ท่าน
  รายละเอียด
 • ทัวร์ยุโรป ทัวร์เยอรมัน ขึ้นสู่ยอดเขาซุกสปิตเซ่ 10 วัน

   ทัวร์ยุโรป ทัวร์เยอรมัน ขึ้นสู่ยอดเขาซุกสปิตเซ่ 10 วัน


    10 วัน  7 คืน   Thai Airways       มีหัวหน้าทัวร์ไทย

       ทัวร์ยุโรป ทัวร์เยอรมัน ชมเหมืองเกลือเก่า สร้างตั้งแต่ ค.ศ. 1517 ซึ่งในสมัยโบราณเหมืองเกลือเป็นสถานที่ต้องห้ามของบุคคลทั่วไป เนื่องจากเกลือมีค่าจนได้ชื่อว่าเป็นทองคำขาว เมืองโอเบอรามาเกา เมืองเล็กๆที่แสนจะน่ารัก อาคารบ้านเรือนล้วนประดับไปด้วยภาพเขียนสีเกี่ยวกับคริสต์ศาสนา เส้นทางสายโรแมนติกของเยอรมัน เส้นทางท่องเที่ยวที่โด่งดังที่สุดโดยสิ้นสุดที่ฟุสเซ่น เมืองสุดท้ายบนถนนสายโรแมนติก เคยมีความรุ่งเรืองในอดีตตั้งแต่ยุคโรมัน ชมปราสาทนอยชวานสไตน์ ปราสาทสวยที่แม้แต่ราชาการ์ตูนวอลท์ดิสนีย์ยังหลงใหล


  กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน เด็กพักกับผู้ใหญ่ เด็กพักกับผู้ใหญ่ เสริมเตียง พักเดี่ยว เพิ่ม หมายเหตุ สอบถาม
  4 ส.ค. 60 - 13 ส.ค. 60 104,000 84,000 94,000 13,000 สอบถาม
  11 ส.ค. 60 - 20 ส.ค. 60 104,000 84,000 94,000 13,000 สอบถาม
  1 ก.ย. 60 - 10 ก.ย. 60 104,000 84,000 94,000 13,000 สอบถาม
  8 ก.ย. 60 - 17 ก.ย. 60 104,000 84,000 94,000 13,000 สอบถาม
  15 ก.ย. 60 - 24 ก.ย. 60 104,000 84,000 94,000 13,000 สอบถาม

   ราคาเริ่มต้น  104,000 -.
  สนใจทัวร์นี้ :1189 ท่าน
  รายละเอียด
 • ทัวร์ยุโรป ทัวร์ฝรั่งเศส 9 วัน

   ทัวร์ยุโรป ทัวร์ฝรั่งเศส 9 วัน


    9 วัน  5 คืน   Thai Airways       มีหัวหน้าทัวร์ไทย

       นำท่านสูประเทศฝรั่งเศส ชมมหาวิหารแห่งรูอ็อง เมืองตากอากาศโดวิลส์ อนุสรณ์สถานราลึกถึงสงครามโลก ปราสาทเชอนงโซ พระราชวังฟองแตนโบล


  กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน เด็กพักกับผู้ใหญ่ เด็กพักกับผู้ใหญ่ เสริมเตียง พักเดี่ยว เพิ่ม หมายเหตุ สอบถาม
  12 ส.ค. 60 - 20 ส.ค. 60 99,000 80,000 90,000 12,500 สอบถาม
  2 ก.ย. 60 - 10 ก.ย. 60 99,000 80,000 90,000 12,500 สอบถาม
  9 ก.ย. 60 - 17 ก.ย. 60 99,000 80,000 90,000 12,500 สอบถาม
  16 ก.ย. 60 - 24 ก.ย. 60 99,000 80,000 90,000 12,500 สอบถาม
  23 ก.ย. 60 - 1 ต.ค. 60 99,000 80,000 90,000 12,500 สอบถาม

   ราคาเริ่มต้น  99,000 -.
  สนใจทัวร์นี้ :440 ท่าน
  รายละเอียด
 • ทัวร์ยุโรป ทัวร์โปแลนด์ 8 วัน 5 คืน โดยสายการบินฟินน์ แอร์

   ทัวร์ยุโรป ทัวร์โปแลนด์ 8 วัน 5 คืน โดยสายการบินฟินน์ แอร์


    8 วัน  5 คืน   Finnair       มีหัวหน้าทัวร์ไทย

       วอร์ซอว์ พระราชวังลาเซียนสกี้ โทรุน พอซนาน วรอตสวัฟ เชสโตโชวา อารามจัสนา กอร่า คราคูฟ (พักค้าง 2 คืน) ค่ายกักกันเอาชวิตซ์ เหมืองเกลือวีลิซกา พระราชวังวาเวล


  กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน เด็กพักกับผู้ใหญ่ เด็กพักกับผู้ใหญ่ เสริมเตียง พักเดี่ยว เพิ่ม หมายเหตุ สอบถาม
  20 พ.ย. 60 - 27 พ.ย. 60 65,900 59,900 62,900 9,500 สอบถาม
  4 ธ.ค. 60 - 11 ธ.ค. 60 65,900 59,900 62,900 9,500 สอบถาม
  28 ธ.ค. 60 - 4 ม.ค. 61 69,900 63,900 66,900 9,500 สอบถาม

   ราคาเริ่มต้น  65,900 -.
  สนใจทัวร์นี้ :942 ท่าน
  รายละเอียด
 • ทัวร์ยุโรป สวิตเซอร์แลนด์ แกรนด์สวิตเซอร์แลน 9 วัน 6 คืน

   ทัวร์ยุโรป สวิตเซอร์แลนด์ แกรนด์สวิตเซอร์แลน 9 วัน 6 คืน


    9 วัน  6 คืน   Thai Airways       มีหัวหน้าทัวร์ไทย

       นำท่านเที่ยวสวิตเวอร์แลนด์ ล่องเรือทะเลสาบสี่พันธรัฐ ขึ้นยอดเขาริกิ นั่งรถไฟท่องเที่ยวธรรมชาติของ JUNGFRAUBAHN ขึ้นพิชิตยอดเขายูงเฟรา ***พิเศษชมการจุดพลุ เพื่อเฉลิมฉลองการเริ่มปีใหม่ 2017 ซึ่งเมืองอินเทอลาเก้น จะเป็นหนึ่งในไม่กี่เมืองของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ที่จะมีการเฉลิมฉลองการเข้าสู่ปีใหม่ ด้วยการจุดพลุพร้อมการแสดงดนตรี และปิดถนนคนเดิน***


  กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน เด็กพักกับผู้ใหญ่ เด็กพักกับผู้ใหญ่ เสริมเตียง พักเดี่ยว เพิ่ม หมายเหตุ สอบถาม
  โปรดสอบถาม

   ราคาเริ่มต้น  134,000 -.
  สนใจทัวร์นี้ :741 ท่าน
  รายละเอียด
 

บทความท่องเที่ยวทัวร์ยุโรปราคาถูก ข่าวประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยวทัวร์ยุโรปราคาถูก

TOP